UGOVOR SSSS SA DIREKTNOM BANKOM

maj 2018.  •    Opširnije

Direktna banka Savez samostalnih sindikata Srbije potpisao je ugovor sa Direktnom bankom, koji članovima samostalnih sindikata Srbije omogućava dobijanje nenamenskih kratkoročnih i dugoročnih kredita, po posebnim uslovima.
Direktna banka (www.direktnabanka.rs), sa mrežom od 35 poslovnica u 28 gradova i opština širom Srbije, pripremila je za članove samostalnih sindikata SPECIJALNU PONUDU KOJA SE ODNOSI NA BRZE KEŠ KREDITE BEZ PRENOSA ZARADE!
Uz potvrdu overenu u Sindikalnoj organizaciji, da ste član samostalnog sindikata, procedura za podnošenje zahteva za kredit je vrlo jednostavna:

  • Zahtev se podnosi samo uz ličnu kartu,
  • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije,
  • Otplata kredita je putem administrativne zabrane.
U prilogu možete preuzeti flajer na kojem su prikazani reprezentativni primeri kredita, spisak svih ekspozitura Direktne banke i potvrdu koju, popunjenu i overenu od predsednika Sindikalne organizacije, prilažete pri podnošenju zahteva za kredit, kao dokaz da ste član samostalnog sindikata.
Potvrdu, flajer, uputstvo i spisak ekspozitura možete PREUZETI i sa sajta SSSS sa desne strane u rubrici SADRŽAJ. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati stručne saradnice u SSSS: