NADZORNI ODBOR SSSS

•• Opširnije

 

Stanković Dragan - predsednik

JKP „Gradska čistoća“

11000 Beograd

Mije Kovačevića 4

Tel: 011/ 3314-169

samostalni@gradskacistoca.rs

 

 

 

Vukašinović Saša

„Jugoinspekt“ Beograd

11000 Beograd

Čika Ljubina 8/5

vukasinovic.sasa@yahoo.com

 

 

Galetić Marija

NIS a.d. Novi Sad

21000 Novi Sad

Narodnog fronta 12

Tel: 021/481-3689; 064/8881010

marija.galetic@nis.rs

 

 

Dimitrijević Janko

"Kolo" Beograd

Samostalni sindikat kulture Srbije

11000 Beograd

Dečanska 14

janko_dimitrijevic@yahoo.com

 

 

Ilić Dragan

ZASTAVA „Oružje“

34000 Kragujevac

Kosovska 4

predsednik@oruzari.org

 

 

Jovanović Radica

FAM  D.D. Kruševac

37000 Kruševac

Jug Bogdanova 42

Tel: 037/ 411-810

radica.jovanovic@fam.co.rs