GRANSKI SINDIKATI SSSS

•• Opširnije

SINDIKAT RADNIKA GRAĐEVINARSTVA I IGM SRBIJE

 

Predsednik: Torlaković Saša

Beograd, Dečanska 14/5

011/ 32 38 728

sindikat.gradjevinarstva@gmail.com

www.sgigm.org.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U GRAFIČKOJ, IZDAVAČKOJ, INFORMATIVNOJ DELATNOSTI KINEMATOGRAFIJI SRBIJE

 

Predsednik: Remecki Dragutin

Beograd, Dečanska 14/5

011/ 3232 908

graficari-informisanje@yahoo.com

SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA ENERGETIKE  SRBIJE

 

Predsednik: Milošević Veljko

Beograd, Trg Nikole Pašića 5/7

011/3335 491

energetika.sindikat@gmail.com

www.sindikatenergetike.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE

 

Predsednik: Vujović Zoran

Beograd, Dečanska 14/6

011/32 316 41

sms@sindikat.rs

www.sms.org.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U POLJOPRIVREDI, PREHRAMBENOJ, DUVANSKOJ INDUSTRIJI I VODOPRIVREDI SRBIJE

 

Predsednik: Zarubica Dragan

Beograd, Dečanska 14/6

011/32 311 09

sindikat.poljoprivrede@gmail.com

www.sindikatpoljoprivrede.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT PUTARA SRBIJE

 

Predsednik: Vukanović Sonja

Beograd, Dečanska 14/6

011/ 32 345 09

sindputara@eunet.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE SRBIJE

 

Predsednik: Jovanović Radojko

Beograd, Dečanska 14/6

011/32 391 72

sindtkos@sindikat.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT HEMIJE

I NEMETALA SRBIJE

 

Predsednik: Nestorović Ljubiša

Beograd, Dečanska 14/5

011/32 329 07

hemija@sindikat.rs

www.sind-hem.org.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA SRBIJE

 

Predsednik: Stević Radomir

Beograd, Dečanska 14 /7

011/ 32 34 697

zoranrdmn@gmail.com

www.sumarstvo.rs

SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SRBIJE

 

Predsednik: Savić Zoran

Beograd, Dečanska 14/5

011/ 32 33 348

sindikatzdravstva@yahoo.com

www.zdravko.org.rs

SINDIKAT KULTURE SRBIJE

 

Predsednik: Đorđević Dragana

Beograd, Dečanska 14

011/ 33 98 803

kultura@sindikat.rs

www.sindikatkulturesrbije.rs

SINDIKAT ZAPOSLENIH U NAUČNO ISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI SRBIJE

 

Predsednik: Jovović Đurđica

Beograd, Dečanska 14/5

011/ 33 35 123

nauka@sindikat.rs

www.sindikat-nauke.org.rs

SINDIKAT OBRAZOVANjA SRBIJE

 

Predsednik: Ilić Valentina

Beograd, Dečanska 14/6

011/ 32 33 229

obrazovanje@sindikat.rs

www.sind-obr.org.rs

SINDIKAT ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA REPUBLIKE SRBIJE

 

Predsednik: Milošević Slađanka

Beograd, Dečanska 14/5

011/ 36 01 232

spors@sindikat.rs

www.sind-prav.org.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA SRBIJE

Predsednik: Jovanović Bosiljka

Beograd, Dečanska 14/5

011/ 33 98 935

sindikat.predskolaca@sindikat.rs

www.predskolstvo.rs

SINDIKAT UPRAVE SRBIJE

 

Predsednik: Potežica Njegoš

Beograd, Trg Nikole Pašića 5/2

011/3239-268

sindikatuprave@gmail.com

www.sind-upr.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U BANKAMA, OSIGURAVAJUĆIM

DRUŠTVIMA I DRUGIM FINANSIJSKIM

ORGANIZACIJAMA SRBIJE

 

Predsednik: Erdelj Mara

Beograd, Trg Nikole Pašića 5/3

011/3335-192

bofos.sindikat@gmail.com

www.bofos.org.rs

SINDIKAT ZAPOSLENIH U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU SRBIJE

 

Predsednik: Pavlović Pavle

Beograd, Trg Nikole Pašića 5/8

011/3335 - 272

vazdusni.saobracaj@sindikat.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U DRUMSKOM I GRADSKOM SAOBRAĆAJU SRBIJE

 

Predsednik: Mirović Nebojša

Beograd, Dečanska 14/5

011/32 324 56

sszdgss@sindikat.rs

     SAMOSTALNI SINDIKAT ESTRADNIH

UMETNIKA I IZVOĐAČA SRBIJE

 

Predsednik: Golubović Dragiša

Beograd, Dečanska 14/6

011/32 39 260

www.sindikatestrade.org.rs

SINDIKAT ŽELEZNIČARA SRBIJE

 

Predsednik: Ranđelović Dragan

Beograd, Nemanjina 6, kancelarija 153

011/36 183 54

jsostp@eunet.rs

www.szs-railsyn.org

SINDIKAT ZANATSTVA, USLUGA I PREDUZETNIŠTVA SRBIJE

 

Predsednik: Kostić Mitar

Beograd, Dečanska 14/2

011/33 414 96

zanatstvo@sindikat-beograda.rs

SINDIKAT ZAPOSLENIH U KOMUNALNO -  STAMBENOJ

DELATNOSTI SRBIJE

 

Predsednik: Grujić Milan

Beograd, Trg Nikole Pašića 5/3

011/32 371 59

sindkomsrbije@gmail.com

www.sindikatkomunalaca.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT LUKA I PRISTANIŠTA SRBIJE

 

Predsednik: Klajn Albert

Beograd, Dečanska 14/2

011/32 315 31

saobracaj@sindikat-beograda.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT POŠTANSKIH RADNIKA SRBIJE

 

Predsednik: Pavlović Zoran

Beograd, Kosovska 47

011/ 32 26 158

sindikat.poste@ptt.rs

www.sindikatposte.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT UGOSTITELJSTVA I TURIZMA SRBIJE

 

Predsednik: Cvetković Dragan

Beograd, Dečanska 14/6

011/32 397 08

ugostiteljisrbije@gmail.com

www.sindikatugostiteljstva.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT

TRGOVINE SRBIJE

 

Predsednik: Topalović Radoslav

Beograd, Dečanska 14/6

011/32 326 46

s.trgovine@sindikat.rs

www.sindikattrgovine.rs