OTKAZ U DIS-U ZBOG ODLASKA U TOALET

22.jun 2017  • 1466 Opširnije

Kada uniženi i obespravlјeni radnici u Srbiji, kao i domaća javnost, misle da ih više ništa ne može iznenaditi od beskrupuloznih poslodavaca, stiže vest da je zaposleni u DIS-u dobio otkaz zbog odlaska u toalet van pauze, što je poslodavac „posvedočio“ i fotografijama iz kamera koje je, u cilјu praćenja zaposlenih, postavio u službene prostorije.
Radnik, uz to i poverenik Samostalnog sindikata trgovine Srbije u kompaniji DIS, Ivica Kostić, morao je da napusti domaću trgovinsku kompaniju, jer je „prekoračio vreme za korišćenje pauze u toku rada“, a koje je proveo u službenom toaletu zbog zdravstvenih problema.
Kako bi pravno zaokružio višegodišnje šikaniranje prema Kostiću, koji se drznuo da pre tri godine organizuje sindikalnu organizaciju u DIS-u, poslodavac je rešenju o otkazu pridodao i fotografije koje, iako se na njima ne može videti lice, „potvrđuju navode iz prijave“.
U rešenju o otkazu ugovora o radu se navodi da je Kostić učinio povredu radne discipline, tako što je 2.03.2017. godine van svog radnog mesta proveo ukupno 62 minuta, a sutradan ukupno 40 minuta, „iako je Pravilnikom o radu propisano da odmor u toku radnog vremena traje 30 minuta“.
Da je Kostić kriv jer je „samovlasno prisvojio i dao sebi veća prava od ugovorenih“, svedoči i obrazloženje poslodavca koji je ustvrdio da je Kostić, boravkom u toaletu prvog dana 32 minuta, a drugog 10 minuta duže od propisanog, „ugrozio izvršavanje radnih zadataka i produktivnost rada, kako sebe, tako i drugih zaposlenih“.
Iako je dostavio lekarske nalaze, na osnovu kojih je duži boravak u toaletu neminovan, poslodavac pored pravnog pokazuje i lekarsko znanje, navodeći da „kasnije ponašanje Kostić Ivice koji je nakon upozorenja prestao sa ovakvim ponašanjem, ukazuje da ne postoji zdravstveni razlog koji je uticao na njegovo ponašanje“(?!?).
Vođenjem detalјne evidencije (u minutima) koliko je proveo u toaletu, kao i protivpravno video nadziranje intimnih prostorija, Kostiću je povređeno lјudsko dostojanstvo, ali se poslodavac nije zadržao samo na tome, već mu je ugrozio i privatnost praćenjem njegovih objava na svom fejsbuk profilu, na kojem se Kostić pohvalio da mu je poslodavac konačno uplatio doprinose.
U Samostalnom sindikatu trgovine Srbije i Savezu samostalnih sindikata Srbije su svesni da je isklјučivi razlog za Kostićev otkaz njegov sindikalni rad u DIS-u. Naime, od momenta dostavlјanja odluke o registraciji sindikalne organizacije, njemu se umanjuje zarada i isplaćuje minimalac, a raspoređuje se na niže radno mesto. Uz to, rukovodstvo tri i po godine vrši pritisak na Kostića da napusti mesto poverenika, uz obećanje davanja raznih beneficija. Takvo ponašanje je imalo rezultate, pa se od početnih 90 članova samostalnog sindikata, zbog straha većina iščlanila.
Sindikat neće odustati od Kostića, niti od odbrane svih ugroženih radnika u Srbiji. Tužba je već podneta nadležnom sudu, poslat zahtev inspekciji rada za vraćanje Kostića na posao do okončanja sudskog postupka, podnete krivične prijave protiv odgovornih zbog sprečavanja slobode sindikalnog organizovanja. O ovom slučaju biće obaveštena domaća javnost, kao i međunarodne organizacije.
(u prilogu fotografije sa kamera)

ERCEG: DUALNO OBRAZOVANJE BLIŽE PRIVREDI

20.jun 2017  • 1465 Opširnije

Izrada Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK) je pri kraju, kao i razvoj novog dualnog obrazovnog sistema, koji će biti bliži potrebama privrede, izjavio je koordinator Torino procesa za Srbiju, Rade Erceg.
Zakon o NOK-u bi trebalo da bude spreman za usvajanje u parlamentu u septembru, rekao je Erceg za sajt Evropske fondacije za obuku „Torino proces“.
On je, kao prioritet, naveo i postojanje i funkcionisanje Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih /VET Savet/ na istinskom socijalnom dijalogu, čiji je član ispred najveće sindikalne centrale u zemlјi – Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Reč je o dva razvojna prioriteta koja su kroz monitoring i evaluaciju “Torino procesa” napredovala i najvažniji su za stručno obrazovanje, zajedno sa radom na realizaciji tzv. Riga Zaklјučaka – Srednjeročnih preporuka razvoja prioritetnih oblasti dogovorenih na sastanku ministara prosvete EU zemalјa i zemalјa kandidata, od kojih je prva upravo Dualni sistem –„Učenje kroz rad“, sve do pete „Kontinualno stručno usavršavanje nastavnika u stručnom obrazovanju“.
„Torino proces“ takođe pomaže da se izgradi saradnja između sektora stručnog obrazovanja, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalnog prosvetnog saveta, Saveta za visoko obrazovanje i drugih socijalnih partnera koji uklјučuju i udruženja poslodavaca i sindikata.
Prioriteti osiguravaju da se NOK uspešno sprovede, da se formiraju sektorska veća, sastavlјena od predstavnika socijalnih partnera, koja bi radila po zahtevima tržišta rada, kao i da se novi nastavni planovi i programi razvijaju sa više praktične obuke bazirane na sistemu dualnog obrazovanja, tamo gde je to moguće i gde ne bi drastično ugrozio radni status zaposlenih nastavnika u stručnim školama, uz obezbeđenje „učeničkih radnih mesta“ po svim svetskim stanadadima, bez zloupotreba učenika po osnovu rada, već baziran isklјučivo na premisi „Učenje kroz rad“, a ne premisi „Rad kroz učenje“.
Prema rečima Ercega, jedan od najvećih ekonomskih i izazova obrazovanja i obuka je svakako neformalna ekonomija. Procenjuje se da je trećina zaposlenih u polјoprivredi, turizmu, ugostitelјstvu i građevinarstvu u neformalnoj ekonomiji.
Niske plate, nedovolјan broj inspektora rada i „porozne“ granice koje omogućavaju široko krijumčarenje akcizne robe, jesu faktori koji čine ove faktore kao prepreku napretku i razvoju veština potrebnih tržištu rada.
"Formalna ekonomija i razvoj veština radne snage su okvir i način koji moraju doneti povećanje plata i pobolјšanje uslova rada“. Svetliju notu daje, kako kaže, i dobra praksa povećanog učešća poslodavaca u pružanju stručnih obuka i pored još uvek neozakonjenog NOK-a.
Primer je i više od 50 novih dualnih obuka i profila uspostavlјenih kroz inicijative Privredne komore Srbije, Minstarstva za rad, u saradnji sa školskim ustanovama i drugim javno priznatim organizatorima obrazovanja i obuka. Primeri dobre prakse, poput navedenih, predstavlјeni su na međunarodnoj konferenciji Torino procesa, 7-8. juna u Torinu, pod nazivom „Promena veština za svet koji se menja“.
Srbiji je, prema njegovim rečima, važna i junska beogradska konferencije „NOK u Srbiji – Od razvoja do implementacije; Oragnizacijom do bolјih kvalifikacija- veština“, na kojoj će sa definisanim setoma ETF alata: Zakonodavstvo, Socijalni partneri, Institucije i Osiguranje kvaliteta, pokušati ubrzati proces donošenja, unapređenja NOK-a i njegova implementacija u organizaciji MPNTR i ETFa , sa svim socijalnim partnerima.

JURA PONOVO TERORIŠE RADNIKE

19.jun 2017  • 1464 Opširnije

Savezu samostalnih sindikata Srbije stigao je dopis radnika Jure koji svedoči o bezobzirnosti i nemoralnosti menadžmenta te južnokorejske korporacije.
Reč je o još jednom u nizu apela zaposlenih u toj firmi, koji traže da se zaustavi eksploatacija i izrabljivanje zaposlenih u Srbiji, kao i da država stane u odbranu radnika i svih građana Srbije, kako bi zaista pokazala da se zalaže za dostojanstven rad i život od rada.
Naime, najnovije informacije svedoče o prisili radnika da, rizikujući sopstvene živote, čiste mašine dok su one u funkciji, ne vodeći računa o bezbednosti radnika, opasnosti od povređivanja, pa čak i smrtnog ishoda. I sve to kako poslodavac ne bi izgubio ni jedan minut u stvaranju profita.
Povrede su se, nažalost, već dešavale, ali je poslednji čas da se nešto preduzme kako ne bi došlo do tragedije.
Zato je Savez uputio hitan dopis ministru rada, Inspektoratu za rad i Upravi za bezbednost i zdravlje na radu, zahtevajući da, u skladu sa svojim ovlašćenjima, odmah reaguju i preduzmu mere koje će sprečiti takvo ponašanje u Juri.
U suprotnom, Savez je spreman da primeni sve oblike sindikalne borbe kako bi zaštitio radnike u fabrici Jura.
(u prilogu pismo radnika Jure i dopis ministru za rad)

PREUZMI PISMO RADNIKA JURE
PREUZMI PISMO SSSS MINISTRU VULINU

SINDIKAT PRAVOSUĐA: OTVORENO PISMO

15.jun 2017  • 1463 Opširnije

Dragomiru Milojeviću, predsedniku Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva
Poštovani predsedniče,
Sa velikim zadovoljstvom sam pročitala vaš intervju objavljen u dnevnom listu “Danas” 9. juna 2017. godine. On zaslužuje pohvale zbog toga što prepoznaje problem na koji Sindikat stalno ukazuje. Između ostalog, spomenuli ste i to da je sudska administracija u nadležnosti Ministarstva pravde i da ste pokrenuli inicijativu da administracija bude u nadležnosti Visokog saveta sudstva. Nadam se da će vasa inicijativa biti uspešnija od sindikalne.
S tim u vezi, obaveštavam vas da je Nela Kuburović, ministarka pravde, rešenjem odredila radnu grupu za izradu zakona o pravosudnoj administraciji, da se radna grupa sastala tri puta, kao i to da su naredna tri sastanka odložena i da nijednog sastanka radne grupe nije bilo već nekoliko meseci. Obaveštavam vas i to da je ministarka pravde prekršila zakon tako što je u radnu grupu imenovala predstavnika nereprezentativnog sindikata a izostavila predstavnika reprezentativnog, na šta smo joj ukazali. Ali, ministarka je ravnodušno ignorisala našu primedbu.
Posebno mi je drago zbog vase pokrenute inicijative jer time pokazujete da ste spremni za preuzimanje i upravljanje budžetom i zaposlenima. Razlog za odlaganja, prema rečima predstavnika Ministarstva pravde, jeste taj što Visoki savet sudstva (i DVT) nije spreman (sposoban) za upravljanje (tuđim) novcem i administracijom. Izgleda da je istina drugačija i da Ministarstvo pravde, u stvari, nije spremno da se odrekne novca i uticaja na pravosuđe preko zaposlenih. Ministarstvo pravde onemogućava nosioce pravosudnih funkcija da rade svoj posao jer nema dovoljno pratećeg osoblja, tako da sudije I tužioci sve češće rade sporedne poslove i sve manje imaju vremena da se bave rešavanjem predmeta. Pored toga, veliki je broj zaposlenih na višegodišnje određeno vreme. Pojedini predsednici sudova ili vršioci predsednika sudova dodvoravaju se Ministarstvu tako što krše zakonska finansijska prava zaposlenih, pozivajući se na budžetska ograničenja. Tu se grubo pridržavaju jednog zakona a to što zaposleni mimo zakona rade na određeno vreme po deset godina na sistematizovanim i trajnim poslovima, i što im je uskraćeno napredovanje, skraćen godišnji odmor i što žive na određeno vreme, za njih ne predstavlja problem.
Zbog prethodno navedenog, smatramo da bismo zajedno trebali da radimo na tome da se pravosuđu omogući da samo procenjuje svoje potrebe, kako kadrovske tako i finansijske. Verujem da je Visoki savet sudstva i dovoljno sposoban, i dovoljno odgovaran za preuzimanje tih nadležnosti.
Vaš intervju jasno ukazuje na to da ste ozbiljno zainteresovani za važne promene sadašnjeg stanja u pravosuđu i zato imate našu punu podršku da papirna prava pretvorimo u stvarnost, odnosno da sa reči pređemo na dela. Oklevanju više mesta nema.
Srdačno vas pozdravljam.
Sindikat

PUTARI NA ASFALTU BEZ DANA ODMORA

15.jun 2017  • 1462 Opširnije

Radnici u putarskoj industriji još jednu letnju sezonu dočekuju nezadovoljni.Veliki broj ne prima redovno platu, mnogi dobijaju zaradu, ali im gazda duguje poreze i doprinose. Rade i po deset sati dnevno, vikendom, na državni praznik i bez dana odmora. A na gradilištima često nemaju obezbeđen ni sanitarni čvor, pišu Novosti.
Sve ovo piše u pismu koje je Savez samostalnih sindikata putara Srbije poslao Ministarstvu građevine i saobraćaja i "Putevima Srbije".
Slično je počela letnja sezona i prošle godine. Nadležni su nesavesnim poslodavcima pretili otkazivanjem poslova, ali su mnogi nastavili po starom.
"Imamo, na primer, jedno putarsko preduzeće gde ne uplaćuju doprinose, ali zaposleni ne mogu ni prinudno da se naplate, jer su sve mašine založene. Zakon o konvenciji 94, koji je Srbija ratifikovala, kaže da, ako se posao finansira iz budžeta, država ne mora da plati poslodavcu, već direktno zaposlenima kojima se novac duguje. Radnici rade prekovremeno i daleko više od zakonskog maksimuma. Imaju mesečno od 250 do 300 radnih sati. Naša preduzeća bi htela, ako mogu, da dobiju sve poslove i da im se to plati avansno, a nemaju ni mehanizaciju, ni ljude. Umesto da angažuju nove radnike, oni teraju da se radi i vikendom i državnim praznikom", kaže Sonja Vukanović, predsednica Samostalnog sindikata putara.
Posebna tema su uslovi u kojima rade. Kada se otvara gradilište, izvođač mora da obezbedi mokri čvor, sanitarni čvor, prostoriju za presvlačenje i mesto gde će ljudi jesti.
"Nažalost, retko ko i to ispoštuje. Nama toaleta, ako ga ima, niko ga ne održava. Ljudi jedu na kolenima, nemaju gde da se sklone po velikim vrućinama. Mnogi do gradilišta putuju i po tri i četiri sata, tako da im ne ostane slobodnog vremena. Sve poklanjaju poslodavcu. Prosečna plata je od 27.000 do 30.000 dinara. Povećana je cena minimalnog rada na 130 dinara po satu, ali su mnogi onda smanjili koeficijente, tako da su ostali na istom", kaže Vukanović.
U "Putevima Srbije", koji je jedan od glavnih investitora, kažu za Novosti da većina tih problema ne zavisi od njih.
"Nažalost, malo toga je na nama. Posao sindikata jeste da apeluje na poslodavce da omoguće što bolje uslove rada. Firme određuju kada će im raditi zaposleni i da li će im obezbediti slobodan dan. Kada se otvaraju velika gradilišta, insistiramo da se obezbedi kancelarija i treba da ima mesto za ručak. Često novopečenim gazdama kažem da moraju prvo da plate radnike, jer samo tako mogu da očekuju od njih da naporno rade. Njihov profit treba da ide posle toga. Mnogi klimaju glavom, ali ne slušaju", tvrdi direktor "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak.
Izvor: Novosti

SINDIKAT ZDRAVSTVA: POVODOM INTERVJUA ANE BRNABIĆ NA RTV VOJVODINA

8.jun 2017  • 1461 Opširnije

IZJAŠNJENJE SINDIKATA POVODOM VAŠEG INTERVJUA MINISTARKE ANE BRNABIĆ DATOG NA RTV VOJVODINA POVODOM ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA
Povodom Vašeg intervjua datog 06.06.2017.godine na RTV Vojvodina u emisiji Pravi ugao, a u vezi izjave da je postignut potpuni konsenzus vezano za Zakon o zaposlenima u javnim službama sa sindikatima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije se izjašnjava kako sledi:
Prihvatili smo da kroz vođenje socijalnog dijaloga pokušamo da popravimo po zaposlene u javnim službama veoma nepovoljnu predloženu Radnu verziju Zakona o zaposlenima u javnim službama, jer smo smatrali da je najgore moguće rešenje da navedeni zakon u datom obliku uđe u skupštinsku proceduru.
Nakon što nam je Radna verzija zakona dostavljena, Sindikat je ukazao da je reč o izuzetno nepovoljnom tekstu zakona prema kojem se derogiraju odredbe zaključenih kolektivnih ugovora, Zakona o radu, Zakona o zdravstvenoj zaštiti…
Predloženi zakon u potpunosti obesmišljava socijalni dijalog i u celosti uređuje sistem plata i dodataka na platu što je za sindikate apsolutno neprihvatljivo i nije u skladu sa normiranjem u uređenim zemljama Evropske unije.
Apsolutno je neprihvatljivo da se odredbe Zakona o radu ne primenjuju na sve zaposlene u Republici Srbiji i da zaposleni u predloženom zakonu imaju manji nivo prava.
Zakon o zaposlenima u javnim službama bi trebalo da uredi samo specifičnosti javnih službi koje nisu propisane Zakonom o radu, ne derogirajući odredbe važećih kolektivnih ugovora.
Sindikat Vam je dostavio i konkretne predloge za izmene i dopune zakona u odnosu na zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite na 8 kucanih strana sa više od 60 primedbi.
Na sastancima kojim su prisustvovali predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i Ministarstva finansija nam je rečeno da uprkos upućenim primedbama i iznetim konkretnim predlozima za izmene i dopune zakona, određena prava moraju biti u skladu sa direktivama EU, što je nesprovodljivo u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite zbog nedovoljnog broja izvršilaca.
Takođe, rečeno je da će Radna grupa nakon održanih sastanaka sa predstavnicima svih sindikata javnih službi dostaviti novu Radnu verziju ovog zakona.
Da li Vaša izjava data u sredstvima javnog informisanja znači da su sve primedbe Sindikata uvažene?
Ukoliko nisu, onda Vaša izjava da je postignut potpuni konzenzus sa sindikatima ne odgovara činjeničnom stanju.

Po dostavljanju nove Radne verzije zakona, organi Sindikata će doneti odluku o daljim aktivnostima.
Očekujemo da naše primedbe, sugestije, mišljenja i predlozi budu uvaženi i da nećemo morati da svoja prava branimo na ulici, protestima i štrajkovima.
Razloge za takav vid aktivnosti imamo!
Jedan od razloga je i dalje urušavanje apotekarskih ustanova i nezakonito izdavanje apoteka u zakup vlasnicima privatnog kapitala i Vaše nečinjenje u vezi sa tim.
Želimo da verujemo da je Vaša izjava data u sredstvima javnog informisanja istinita i da su uvažene sve primedbe Sindikata.
To dalje znači da se predloženim zakonom neće zadirati u odredbe Zakona o radu i kolektivnih ugovora, kao i da će propisivati isključivo specifičnosti svake delatnosti javnih službi.
Očekujemo Vašu potvrdu iznetih stavova Sindikata.
S poštovanjem,
Predsednik, dr Zoran Savić

SINDIKAT POŠTE: POŠTARIMA NIKAD GORE

6.jun 2017  • 1460 Opširnije

Dan Pošte 07. jun poštanski radnici nikada, u poslednjih 15 godina, nisu dočekali sa bednijim zaradama i manjim pravima kao danas.
Do 2012. godine prosečna zarada u „Pošti Srbije“ bila je 10% iznad republičkog proseka a danas je 10% ispod republičkog proseka. Samo u prva četiri meseca ove godine naša prosečna zarada je dodatno umanjena za 5% (realan pad) dok je dobit Preduzeća u istom periodu tolika da bi svaki zaposleni mogao da dobije još po jednu zaradu. Što više od nas otima, Preduzeće postaje sve bogatije a mi sve siromašniji. Što bi narod rekao „Našli pa zašli“.
Kolika je obespravljenost zaposlenih govori i činjenica da zaposleni ne mogu da ostvare jedno od svojih osnovnih prava, pravo na godišnji odmor. Godišnji odmori zaposlenima se pretvaraju u „slobodne dane“ suprotno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru. Prema podacima sa kojima raspolažemo danas zaposleni (uglavnom poštari) imaju oko 2500 meseci „slobodnih dana“. Koliko je još „slobodnih dana“ zaposlenima izbrisano odnosno pokradeno to verovatno nikada nećemo saznati.
Zaposleni koji su u tehnologiji godinama radili na određeno vreme ostaju bez posla ili se prevode na privremeno-povremene poslove a istovremeno imamo zapošljavanje na neodređeno vreme i vrtoglavo napredovanje u direkcijama i stručnim službama. Sve više imamo pisara a sve manje poštara.
Stručnjaci nam odlaze ili bivaju prinuđeni da odu. Najbolji primer je odlazak dr Mihaila Jovanovića koji nije bio dovoljno „dobar“ stručnjak za „Poštu Srbije,“ ali zato jeste za Vladu RS.
Ovo su samo neki od najdrastičnijih pokazatelja zbog čega nijedan poštanski radnik nema razloga da danas bude ponosan što radi u „Pošti Srbije“. Razlog za slavlje imaju samo članovi poslovodstva i njihovi miljenici. Dobro su se obezbedili i oni ne znaju šta znači nemati i kako je preživeti sa poštanskom platom od 36.000 dinara.
POŠTOVANI ČLANOVI POSLOVODSTVA NEK VAM JE SA SREĆOM, RADUJTE SE MAKAR VI!

ŠESTOČASOVNO RADNO VREME
NIJE IZVODIVO U SRBIJI

6.jun 2017  • 1459 Opširnije

Skraćivanje radnog dana s osam na šest sati da bi se povećala zaposlenost, slobodno se može reći da nije izvodljivo u Srbiji, piše Dnevnik.
Po rečima predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Gorana Milića, ideja da se u našoj zemlji skrati radni dan ili nedelja nije dobra jer bi uz manju satnicu sigurno došlo i do smanjenja zarada, koje su i sada veoma male i nedovoljne za pristojan život.
"U Srbiji, gde je minimalna zarada, u proseku, oko 22.500 dinara teško može da se preživi jer s novcem kojim se mesečno raspolaže ne mogu da se zadovolje ni osnovne potrebe, a to veoma teško uspeva i onima koji rade i više sati i na bolje plaćenim radnim mestima", kaže Milić.
Dodaje da to nije uspelo čak ni u zemljama s veoma visokim standardom, kao što je Švedska, gde uz smanjenje radnog dana na šest sati nije smanjivana zarada. U Švedskoj je to dovelo do boljeg učinka zaposlenih i većeg zadovoljstva pacijenata, bilo je i manje bolovanja, ali su troškovi, zbog zapošljavanja novih radnika, bili visoki.
"Zbog manje sati rada bile bi smanjene i zarade, a onda bi, da bi mogli da obezebede egzistenciju, radnici morali da rade na više mesta i rezultat skraćenja radnog dana ne bi bio vidljiv i vrteli bi se ukrug. Siguran sam u to da skraćenje radnog dana na šest sati nije najvažnija tema vezana za položaj zaposlenih u Srbiji. Za to je potrebno poboljšati uslove rada, obezebediti poštovanje zakona, zaštitu prava radnika, važno je preduzeti korake koji će stvoriti povoljan ambijent za ulaganja i otvaranje novih radnih mesta, smanjiti rad na crno, negativne efekte sive ekonomije...", kaže Milić.
Izvor: SEEbiz / Dnevnik.rs

VUKOVIĆ:
MINISTARSTVO NEĆE DA MENJA ZAKON BAR DO 2018.

3.jun 2017  • 1458 Opširnije

Rajić: Treba da se zapitamo zbog čega u Srbiju dolaze investitori koji traže jeftinu radnu snagu. Zašto ne dolaze bolji?
Samohranoj majci Violeti Petrović poslovodstvo niške Jure je pre dva dana, drugi put za šest meseci, dalo otkaz nakon što joj je istekao ugovor o radu na šest meseci.
"Znam ja da oni nisu prekršili Zakon o radu, koji im daje mogućnost da me otpuste iako sam bolesna ili na bolovanju, ali... nije ljudski. Zamolila sam ih da me ne otpuštaju jer mi za invalidsku penziju nedostaju samo četiri i po meseca staža, a onda bih sama otišla", rekla je Violeta Petrović novinarima nakon što se internetom raširila vest o tome da je ostala bez posla. Da nisu prekršili Zakon, kasnije su novinarki televizije N1, ponovili i u samoj kompaniji. Slučaj Petrovićeve je poslednji i specifičan po tome što je obolela od karcinoma, i uz to mora da se stara o 12-ogodišnjem dečaku, ali daleko od toga da je u Srbiji usamljen. Postavlja se pitanje da li država može ili bolje, hoće nešto da promeni i zašto Zakon o radu usvojen pre tri godine ne štiti jednako radnike zaposlene na određeno kao što bi trebalo da štiti one na neodređeno. Odgovornost za ovakve situacije je, tvrde sagovornici Danasa, na svima u društvu, počevši od države, preko poslodavaca do sindikata. Sindikati kažu da je i primer Petrovićeve rezultat lošeg i brzopleto izglasanog Zakona o radu.
- Ne mogu sve stvari zakonom ni da se regulišu ali konkretno ovaj Zakon o radu usvojen je tokom leta, na brzinu i bez javne rasprave i zato ne čudi što doprinosi robovlasničkom položaju radnika. Samostalni sindikat je poslao zahtev Ministarstvu rada o tome da se uvede odredba kojom bi se zaštitili radnici koji su teško bolesni ali smo od njih pre mesec dana dobili odgovor da će o izmeni zakona biti reči tek tamo 2018. godine - kaže za Danas potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković.
On kaže da je odgovor direktora Jure na pitanje zbog čega su otpustili Violetu Petrović da ne mogu da pomognu svim radnicima - "grub i društveno neodgovoran" i da ne bi trebalo da poistovećuje jedan slučaj sa 7.000 drugih zaposlenih.
Predsednik Mreže za poslovnu podršku Dragoljub Rajić kaže za Danas da problem nije samo u našem Zakonu o radu, jer je slična situacija i u drugim evropskim zemljama, u kojima se sve više ljudi zapošljava na određeno vreme.
- Konkurencija je na tržištu velika, imate ljude iz Kine, Indije, veliki broj radne snage iz Azije i u uslovima nestabilne ekonomske situacije kakva je poslednjih godina dešava se da poslodavci sve manje ljudi zapošljavaju na neodređeno. Evo, primer Švajcarske, jedne od najstabilnijih ekonomija, gde je pre 20 godina broj onih koji su radili na određeno bio sedam odsto, sada ih je gotovo 30 odsto - ističe Rajić.
Odgovornost je, tvrdi on, na državi, ali i na poslodavcima i sindikatima.
- Sindikati nisu prihvatili to da su se uslovi promenili, staromodni su i nije ni čudo što mladi izbegavaju da se učlane. Oni bi trebalo prilikom pregovaranja da pomognu radnicima maksimalno, da ih usmere, da se ne bi dešavalo da ne znaju šta potpisuju - napominje Rajić i dodaje da bi sindikati trebalo da se zalažu više ne samo za one koji rade na neodređeno već i za sve ostale.
Činjenica je i da mi kao zemlja treba da se prilagodimo novonastalim uslovima, ističe Rajić, odnosno da moramo da budemo fleksibilni jer i dve trećine visokoobrazovanih koji odlaze u inostranstvo radi na određeno.
- Treba i da se zapitamo zbog čega u Srbiju dolaze investitori koji traže jeftinu radnu snagu. Zašto ne dolaze bolji? Oni koji dolaze ovde da ulažu znaju da dolaze u korumpiranu državu, u državu u kojoj postoji pritisak na sudstvo i naročito u manjim sredinama takve kompanije imaju veliki uticaj. Napravili smo ambijent da nam takvi dolaze jer ovde nema dovoljno ni znanja ni svesti o tome šta treba da se uradi - napominje Rajić. On kaže da nije dovoljno da ministri pričaju o problemima ili da reaguju ad hoc, već da je neophodno uraditi nešto konkretno.
Izvor: Danas

PREVARA

2.jun 2017  • 1457 Opširnije

Predstavnik Saveza samostalnih sindikata Srbije u radnoj grupi koja priprema izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, juče, 1. juna.2017. godine, napustio je sastanak kako bi izrazio nezadovoljstvo zbog toga što se u pripremljenom materijalu uopšte ne pominje, u skladu sa ranijim najavama državnih zvaničnika, ukidanje „kaznenih mera“ trajnog umanjenja penzija osiguranicima koji imaju manje od 65 godina starosti u momentu odlaska u penziju. Bilo je najavljeno da će to postati privremena „kazna“ dok osiguranik ne napuni 65 godina.
Suočeni sa ovakvom situacijom, kao organizacija koja ulaže napore da se kroz socijalni dijalog i konstruktivan pristup gradi sistem zasnovan na socijalnoj pravdi, upozoravamo na neprihvatljivost i štetnost takvih odnosa između socijalnih partnera koji se pokušavaju zasnivati na obmanama i manipulacijama.

SINDIKAT PRAVOSUĐA O NOVIM ZAKONIMA OSUĐENIM NA PROPAST

30.maj 2017  • 1456 Opširnije

Svedoci smo stalnih novina koje se uvode u pravosuđe, sa objašnjenjem da će biti bolje i efikasnije u raznim borbama. Međutim, pravosuđe nije spremno da se ozbiljno nosi sa svim kriminalnim pojavama.
Dana 01.06.2017. godine, počinje da se primenjuje Zakon о sprečavanju nasilja u porodici. I ova novina, kao i tužilačka istraga, osuđena je na propast jer će konkretni rezultati izostati. Prepreka za to je nedovoljna kadrovska i tehnička opremljenost. I uvek se zaključi da su tužilaštva nesposobna a ona su, u stvari, namerno onemogućena da normalno funkcionišu. Niko ih ništa ne pita a ne mogu ni da se nakašlju bez saglasnosti Ministarstva pravde.
Naime, 2013. godine kada je uvedena tužilačka istraga, RJT je izvršio analizu kadrovskih, tehničkih i finansijskih potreba. Tada se Državno veće tužilaca obratilo Ministarstvu pravde sa zahtevom za dobijanje saglasnosti za privremeno povećanje broja zamenika javnih tužilaca i tužilačkog osoblja. Procenjeno je da nedostaje skoro 700 službenika. U osnovnim tužilaštvima potrebe su zahtevale zapošljavanje 507 službenika i nameštenika a odobreno je samo 54. Potrebe za viša tužilaštva zahtevale su kadrovsko pojačanje za 182 službenika i nameštenika a dobijeno je 12.
Od tada do danas birani su tužioci ali zbog zabrane zapošljavanja nisu zapošljavani službenici. Iako je tužilački sat rada skup, država štedi tako što tužioci kopiraju, štampaju, pišu pozive, kovertiraju. Jednostavno, zbog nedostatka administracije oni umesto da vreme troše na obradu predmeta prinuđeni su da se bave sporednim poslovima. I sada prilikom donošenja ovog zakona i uvođenja novih ovlašćenja za tužioce i zaposlene, lakomisleno je verovati da su tužilaštva spremna da ispune postavljene ciljeve i ostvare rezultate.
Izveštaj DVT o kadrovskim potrebama javnih tužilaštava u skladu sa određenim merilima, izrađen u septembru 2016. godine, na jasan način pokazuje da tužilaštva imaju sve veći procenat nerešenih predmeta. Samo beogradska tužilaštva imaju 70% nerešenih predmeta. Zašto, zbog zabrane zapošljavanja? Sa druge strane, pravobranioci kao zaštitnici imovine Republike Srbije, ulaze u sporove za koje unapred znaju da su izgubljeni i prave milionske troškove. Dokaz za to je prethodna reforma koja je sve nas, prema rečima ministarke pravde, koštala dve i po milijarde dinara.
Sindikat pravosuđa

ZAKON O ZAPOSLENIMA U JAVNOM SEKTORU
NEPRIHVATLJIV ZA SINDIKAT KULTURE

26.maj 2017  • 1455 Opširnije

Samostalni sindikat kulture Srbije saopštio je da neće učestvovati u pregovorima povodom donošenja zakona o zaposlenima u javnom sektoru.
Taj sindikat smatra da je taj zakon neprihvatljiv i da treba odmah da bude povučen iz procedure.
Donošenjem takvog zakona bi, prema mišljenju Sindikata kulture, bio suspendovan Zakon o budžetu Srbije, „u kome će biti sva moguća ograničenja“.
Razlog više da se izađe iz bilo kakvih pregovora jeste činjenica da ovakvi zakoni imaju za cilј suspendovanje pregovora i potpisivanja PKU za sve delatnosti.
Zato je Sindikat kulture pozdravio dopis, koji je tim povodom predsednik Saveza uputio premeriju Aleksandru Vučiću.

RADNICI NA LIZING, MODERNO ROPSTVO
I KAKO GA SPREČITI

26.maj 2017  • 1454 Opširnije

U Beogradu je, u okviru Foruma socijalnog dijaloga, 25. maja održan skup pod nazivom „Ka efikasnoj politici zapošljavanja“, koji su organizovali Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“, uz podršku Fondacije Fridrih Ebert.
Učesnici su ukazali na značaj povezivanja programa ekonomskih reformi sa reformom zapošljavanja i socijalne politike u Srbiji. Reforme su vezane i sa procesom evropskih integracija Srbije, zbog čega je neophodno i učešće sindikata u okviru pregovora za poglavlje 19 SSP.
Srbija svakako mora da prilagodi sistem obrazovanja sa potrebama tržišta rada, ali suprotno stavu poslodavaca koji očekuju potpuno pripremljenog radnika za određeni posao, sindikati smatraju da je potrebno opšte obrazovanje koje će se dograđivati kroz praksu. Razlog za ovakav stav sindikata je pojava novih zanimanja, njihove česte promene, pa uska specijalizacija ne bi dala rezultate. Stoga razvoj dualnog obrazovanja mora biti u saradnji sa socijalnim partnerima.
Govoreći na skupu, potpredsednik Veća SSSS, Duško Vuković rekao je da je Savez veoma zainteresovan za efikasno zapošljavanje, ali da je potrebno da sindikat istinski učestvuje u kreiranju te politike, kako bi zapošljavanje bilo kvalitetno i omogućilo radniku dostojanstven život.
On je kritikovao činjenicu da niko od predstavnika sindikata nije pozvan da bude učesnik radne grupe za izradu zakona o zaposlenima u javnim službama, što se često dešava i sa donošenjem drugih važnih zakona.
Za aktivne mere zapošljavanja se iz budžeta iz godine u godinu izdvajaju sve manja sredstva, i ona trenutno iznose oko tri milijarde dinara, kazao je Vuković, dodavši da se ne zna kakav efekat imaju velike subvencije koje države daje stranim investitorima.
„Bez strategije privrednog razvoja, bićemo u poziciji ’šrafciger radnika’“, ukazao je Vuković.
Sekretar Veća SSSS Zoran Mihajlović istakao je da nije značajna samo statistika, “koja pokazuje stalno smanjenje nezaposlenosti”, već je potrebno utvrditi trendove s obzirom na to da se u zaposlene računaju i oni koji rade samo jedan sat nedeljno, a istovremeno povećava se broj zaposlenih na nesigurnim poslovima, koji često nemaju ni ugovor o radu.
Sinhronizovanost mera je neophodna – izmena poreske politike, sistema obrazovanja, reforma socijalne politike i podrška ranjivim grupama, kao i promena klasifikacije zanimanja.
Izvršna sekretarka za socijalni dijalog i javne politike Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Ana Pezelj istakla je da u toj zemlji postoje slični problemi kao u Srbiji – nezaposlenost se smanjuje, ali se istovremeno smanjuje i stopa zaposlenosti.
„U pitanju je cepanje radnih mesta, a ne otvaranje novih“.
Ona je ukazala i na pravi egzodus radnika iz Hrvatske koji odlaze u zemlje EU u potrazi za boljim poslom.
Inicijativa EU “garancija za mlade” je propala, te je konstatovala, aludirajući na ogromne finasijske injekcije bankama - “da su mladi banke njihov problem bi odavno bio rešen”.
Predsednica Sekcije mladih SSSS, Bojana Bjelović Bosanac naglasila je da se mladi u Srbiji uglavnom zapošljavaju na nesigurnim poslovima i da sve više u inostranstvo odlaze, kako visoko obrazovani mladi, tako i oni sa niskim kvalifikacijama, te da ne postoji motivisanost da mladi ostaju ovde.
Podrška mladim ženama u zapošljavanju trebalo bi da bude jedna od mera socijalne politike, kao i briga o deci, ocenila je ona.
Predsednik UGS Nezavisnost Zoran Stojiljković rekao je da je neophodno da imamo dostupno i kvalitetno obrazovanje, koje mora da prati reindustrijalizacija, dok zaposlenost mora da bude praćena radno pravnom zaštitom. Učesnici skupa su ukazali i na terminološku promenu pojmova, pa se umesto zaposleni, sada koristi „radno angažovani“, kao i termin „interno tržište rada u okviru javnog sektora“, a kao potreba izmene zakona stalno se navodi usklađivanje sa zakonodavstvom EU.
Kada su u pitanju direktive, prisutni su precizirali da sadržaj direktive znači zapravo prenošenje na nacionalno zakonodavstvo u skladu sa mogućnostima, a ne puko prevođenje i neusklađenost.

RADNICI NA LIZING, MODERNO ROPSTVO
I KAKO GA SPREČITI

25.maj 2017  • 1453 Opširnije

Već nekoliko godina u Srbiji veliki broj radnika radi preko agencija za zapošljavanje, a taj vid rada popularno se naziva rad na lizing.
Iako se ne može precizno reći koliko je radnika zaposleno na taj način, po najnovijim podacima Minstarstva rada ima ih između 50.000 i 60.000, dok sindikati raspolažu brojkom od oko 100.000 radnika, koji su angažovani u svim oblastima rada.
Budući da ta vrsta radnog angažovanja nije zakonski regulisana, već se praktično toleriše, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin najavio je da će uskoro biti donet zakon o radu preko agencija.
Kada bi se to moglo desiti, sada je teško reći, ali po rečima pravnice i članice Radne grupe za izradu zakona o agencijskom zapošljavanju iz Saveza samostalnih sindikata Srbije Melanije Petač, trebalo bi očekivati da to bude s jeseni.
“Očekuje se da predlog zakona o agencijskom zapošljavanju bude završen do kraja juna, a posle toga bi trebalo da bude na javnoj raspravi“, kaže Melanija Petač. Nakon eventualnog uslaglašavanja, predlog bi trebalo da se nađe pred Socijalno-ekonomskim savetom, a na kraju bi nadležno ministarstvo, odnosno Vlada Srbije, trebalo da ga uputi u skupštinsku proceduru, tako da se može očekivati da do toga dođe u oktobru.
Po njenim rečima, Radna grupa već više od godinu i po radi predlog tog zakona, ali je u decembru prošle godine posao zapravo počeo od početka jer je stigla potpuno nova verzija predloga.
“Zakon koji bi regulisao pitanje radnika koji se zapošljavaju preko agencija do sada u Srbiji nije postojao, a jasno je da se tako zapošljava veliki broj radnika, pa je neophodno da on postoji zbog zaštite radnika, regulisanja njihovih prava, da ne bi bili radnici drugog reda. Takođe, Srbiju na usvajanje tog zakona obavezuje direktiva Evropske unije iz 2008. godine, koja se odnosi na agencijsko zapošljavanje, a predviđa da Srbija svoje zakonodavstvo usaglasi s njom”, kaže Melanija Petač.
Po mišljenju predsednika SSS-a Vojvodine Gorana Milića, najbolje bi bilo da takva vrsta radnog angažmana ne postoji, ali, nažalost, nije tako.
“Agencija za zapošljavanje ima više od sto, najveće firme u Srbiji već dugo zapošljavaju radnike na lizing i kad je to već tako, potrebno je da se njihov radni angažman uredi, pošto radnici koji se tako zapošljavaju nisu u istom rangu sa zaposlenima na neodređeno vreme“, kaže Milić.
On ukazuje na to da agencije za zapošljavanje zapravo radnike koji se zapošljavaju preko njih, uz proviziju iznajmljuju poslodavcima, što poslodavci obilato koriste.
Njihove zarade su i do 30 odsto manje od radnika koji su direktno zaposleni u preduzećima u kojima rade. U situaciji kakva je na našem tržištu rada, kada je nezaposlenih mnogo, radnici koji rade na lizing srećni su što uopšte imaju posao, iako su praktično pravno nezaštićeni, a godišnji odmor, odustvo s posla i zarade zavise od volje poslodavca.
Do deset odsto ukupnog broja zaposlenih
Goran Milić naglašava da sindikati smatraju da bi zakon o agencijskom zapošljavanju trebalo da ograniči broj radnika koji se zapošljavaju na lizing i da to ne bi smelo biti više od deset odsto ukupnog broja zaposlenih u kompaniji, kao i da se na taj način ne mogu zapošljavati radnici u osnovnoj delatnosti kojom se preduzeće bavi. Takođe, radnici bi trebalo da imaju potpisane ugovore o radu, mogućnost sindikalnog organizovanja i da ostvaruju prava koja proističu iz rada, a ne da budu moderni robovi, bez ikakvog prava i sigurnosti.
D. Mlađenović
Izvor. Dnevnik

MEĐU OPŠTINAMA NEMA URAVNILOVKE

24.maj 2017  • 1452 Opširnije

Novi zakon o platama u autonomnoj pokrajini i lokalnim samoupravama neće, kako mnogi očekuju, izjednačiti zarade zaposlenih u Babušnici i u beogradskoj opštini Vračar, jer će one i dalјe zavisiti samo od stanja u lokalnoj kasi.
Razlike će, prema tvrdnjama sindikata, i dalјe postojati i između plata opštinskih i republičkih službenika.
- Stav je da svi koji su na jednom budžetu moraju da imaju iste zarade - kaže Duško Vuković, potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije. - To znači da zaposleni u ustanovama kulture u Svrlјigu i Beogradu ne mogu očekivati istu platu, bez obzira na koeficijent. Okupićemo predstavnike svih sindikata i dati zajednički odgovor i mišlјenje na predloženi zakon.
Vuković smatra da će novi propis, ukoliko ostane u sadašnjem obliku, "urušiti primenu Zakona o radu, odnosno neće važiti za sve, već samo za neke".
SSSS je već izrazio nezadovolјstvo zbog izmena radnog zakonodavstva koje će dovesti do toga da u sistemu radnih odnosa bude više "zakona o radu" kojima će se uređivati materija aktuelnog ZOR-a.
Pre nekoliko dana Ljubisav Orbović, predsednik SSSS, uputio je i pismo predsedniku Vlade Aleksandru Vučiću u kojem upozorava na proces "dekonstrukcije" radnog zakonodavstva koji je započeo usvajanjem zakona kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru, a nastavlјen je i intenziviran pripremom zakona o zaposlenima u javnim službama, čija je poslednja verzija sačinjena 11. maja.
Pomenuta dekonstrukcija, smatra on, radi se tako što se jednim usvojenim i drugim zakonom u pripremi definiše poseban sistem radnih odnosa za zaposlene u javnom sektoru. Takođe, ovim propisima je predviđeno donošenje još "posebnijih" zakona kojima će se uređivati plate i radni odnosi u pojedinim javnim službama.
- Mi smo svesni specifičnosti koje postoje u pojedinim delatnostima, ali smatramo da ne postoje stručni razlozi za ovo - kaže on.
- Na taj način pogoršava se položaj zaposlenih, čime se bitno remeti izvesna ravnoteža interesa rada i kapitala koja je u prethodnom periodu, kroz aktivnosti Socijalno-ekonomskog saveta i zajedničkim radom u radnim grupama, bila postignuta.
Donošenje zakona o platama zaposlenih u organima, organizacijama i službama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave neće imati efekte na povećanje troškova za plate zaposlenih u ovom delu javnog sektora tokom 2017. godine.
Zakonom je predviđeno privremeno zadržavanje zatečene plate, sve dok postepenim prilagođavanjem visina osnovne plate obračunata po odredbama ovog zakona ne dostigne iznos koji je radnik imao pre početka njegove primene.
Izvor: Novosti

VASPITAČIMA REDOVNE PLATE IZ DRŽAVNOG BUDŽETA

22.maj 2017  • 1451 Opširnije

Vaspitačima u Beloj Palanci, Smederevskoj Palanci, Novom Pazaru i Zaječaru plate kasne i do četiri meseca. U mnogim opštinama zaposleni u vrtićima nisu dobili povećanje plate od šest odsto, predviđeno odlukom Vlade, jer lokalne vlasti to ne žele da im isplate.
Kako bi ovi problemi bili rešeni, vaspitači i ostali zaposleni u predškolskim ustanovama trebalo bi od 2018. godine plate da dobijaju iz republičkog, a ne iz lokalnih budžeta.
Ministar Mladen Šarčević izjavio je da se radi na tome da vaspitači pređu na republički budžet, što bi za njih značilo da plate dobijaju na vreme, kao i da im pripadne povećanje kao i svim ostalim zaposlenima u javnom sektoru.
Trenutno zavise od dobre volјe opština i gradova i stanja u njihovim kasama. Zbog toga je Samostalni sindikat predškolskog obrazovanja i vaspitanja pokrenuo prošlog meseca peticiju i inicirao sastanke sa predstavnicima države.
- Najveći problem je što lokalne samouprave sredstva koja dobijaju iz republičkog budžeta za naše zarade ne prosleđuju direktno, već sa zakašnjenjem. Mnoge opštine odlučile su da povećanje zarada najpre za dva, pa za četiri odsto, uopšte ne isplate. Čak kažu da su ta sredstva potrošili za druge stvari - kaže za "Novosti" Ljilјana Kiković, predsednica ovog sindikata.
- A sve im je to dozvolјeno zato što se, recimo, sredstva proslede za naše povećanje plata i piše "može da se potroši na to", umesto da piše "mora". Zato se nadamo da će nadležna ministarstva što pre rešiti naš problem, da promene zakone i da novac na naše plate više ne prosleđuju lokalnim samoupravama, već da isplaćuju direktno ustanovama.
Prema rečima naše sagovornice, materijalni položaj zaposlenih u predškolskim ustanovama je veoma loš. Najviša zarada je ispod republičkog proseka, a raspon plata od spremačice do direktora ustanove je 1:1,8, iako je propisano da raspon od minimalne plate koju prima spremačica do najviše bude jedan prema tri.
Ljilјana Kiković navodi i da su od nadležnih ministarstava, na sastanku održanom 9. maja, tražili i da se vaspitačima u pripremnom predškolskom programu isplaćuje sto odsto zarada, umesto sadašnjih 75 odsto. Jer, već postoji tumačenje Ministarstva prosvete da treba da dobijaju punu platu. Takođe, iako uredba predviđa da vaspitači treba da dobijaju i tri odsto dodatka, ukoliko rade sa inkluzivnom decom, to se u praksi ne isplaćuje.
Prosvetni radnici nezadovolјni su i zbog toga što su im se obim posla povećava, a ne dobijaju nove kolege, zbog zabrane zapošlјavanja u javnom sektoru. Broj upisane dece, upozoravaju, znatno je veći od zakonskih normativa.
Izvor: Novosti

MIHAJLO RADOVIĆ NOVI PREDSEDNIK
UDRUŽENJA SINDIKATA PENZIONERA SRBIJE

18.maj 2017  • 1450 Opširnije

U Beogradu je danas održana Druga izborna skupština Udruženja sindikata penzionera Srbije (USPS), na kojoj je izabrano novo rukovodstvao za mandatni period 2017-2021. godine.
Novi predsednik USPS-a je Mihajlo Radović, dosadašnji potpredsednik Udruženja i predsednik Udruženja sindikata penzionera Beograda.
Nakon uvodnog referata Milorada Vujasinovića, dosadašnjeg predsednika USPS-a, delegatima Skupštine se obratio Tomislav Banović, potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije i predsednik SSS Beograda, uručivši tom prilikom Miloradu Vujasinoviću priznanje i plaketu koje SSSS daje za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju Saveza i afirmaciji njegove uloge u društvu.
Skupštini su, kao gosti, pored predstavnika samostalnih sindikata Srbije, prisustvovali i Igor Korneev, predsednik Saveza penzionera Ruske Federacije za grad Moskvu, Ana Martinez Lopez, predsednica Komiteta žena Evropske federacije penzionera i starih lica, i Jasna Petrović, predsednica umirovljenika Hrvatske.

DONOŠENJEM NOVIH ZAKONA
DEROGIRA SE ZAKON O RADU

18.maj 2017  • 1449 Opširnije

Savez samostalnih sindikata Srbije izražava nezadovoljstvo zbog izmena radnog zakonodavstva koje će dovesti do toga da u sistemu radnih odnosa bude više „zakona o radu“ kojima će se uređivati materija aktuelnog Zakona o radu.
U pismu predsedniku Vlade Srbije Aleksandru Vučiću, predsednik SSSS Ljubisav Orbović upozorava na proces „dekonstrukcije“ radnog zakonodavstva, koji je započeo usvajanjem Zakona kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru, a nastavlјen i intenziviran pripremom zakona o zaposlenima u javnim službama, čija je poslednja verzija sačinjena 11.05.2017.godine.
Pomenuta dekonstrukcija se vrši tako što se pomenutim zakonima (jedan usvojen, a drugi u pripremi) definiše poseban sistem radnih odnosa za zaposlene u javnom sektoru. Takođe, ovim zakonima je predviđeno donošenje još „posebnijih“ zakona kojima će se uređivati plate i radni odnosi u pojedinim javnim službama.
„Mi smo svesni specifičnosti koje postoje u pojedinim delatnostima, ali smatramo da ne postoje stručni razlozi za ovako obimnu i temelјnu dekonstrukciju radnog zakonodavstva. Istovremeno, ukazujemo na okolnost da se na taj način pogoršava položaj zaposlenih, čime se bitno remeti izvesna ravnoteža interesa rada i kapitala koja je u prethodnom periodu, kroz aktivnosti Socijalno-ekonomskog saveta i zajedničkim radom u radnim grupama, bila postignuta.
Nadamo se da ćete uzeti u obzir ovo naše stanovište, i da ćemo u narednom periodu naći zajedničko rešenje kako bi se specifičnosti pojedinih delatnosti uvažile, ali bez dekonstrukcije radnog zakonodavstva“, navodi se u pismu.

STIGLE PARE I OBEĆANJA,
RADNICI GOŠE PREKIDAJU ŠTRAJK

16.maj 2017  • 1448 Opširnije

Posle skoro dva meseca generalnog štrajka, radnici "Goše" vraćaju se na posao. Novo rukovodstvo firme im je prošle nedelјe isplatilo 35.000 dinara, a danas još 25.000 na ime zaostalih plata. Uz novac su stigla i obećanja da će ostatak duga biti isplaćen na 16 rata.
Preostali iznos do 90.000, koliko su štrajkači tražili, obećan im je za iduću sedmicu, a preostali dug po osnovu neisplaćenih zarada dobiće, tvrdi novo rukovodstvo, u 16 jednkih rata.
Radnici se međutim plaše za budućnost fabrike, budući da sumnjaju da je "Goša" promenila vlasnika samo na papiru. Štrajkači su jednoglasno odlučili - sutra se vraćaju na posao, jer im je novo rukovodstvo obećalo sledeće:
"Danas smo se dogovorili sa rukovodstvom i potpisali smo sporazum, danas su nam isplatili po 25000 dinara, resto zarade će u 16 mesečnih rata da nam isplate", kaže Milan Vujčić, predsednik štrajkačkog odbora.
Radnicima je obećano i da će sve naredne plate da im se isplaćuju na mesečnom nivou. Radnici kažu - ne prostaje im ništa drugo nego da veruju.
"'Će da vidimo, ako ne daju pare i nećemo da radimo, ako daju pare mi ćemo da radimo i šta sad", kaže radnik Zlatan Ćirić.
Nјegov kolega Žarko Đurđević dodaje da se nada da neće biti prevareni. "Čekamo te pare, pare su bile problem", kaže Đurđević.
A da će problem biti rešen, štrajkačima je obećao premijer Aleksandar Vučić prilikom posete 7. aprila. Posle razgovora iza zatvorenih vrata, Vučić je novinarima rekao da će stupiti u kontat sa starim vlasnikom "Goše", kako bi namirio dugovanja prema radnicima, kao i sa novim vlasnikom, koji je firmu kupio 28. marta, kako bi firma nastavila da radi.
Štrajkači, međutim, tvrde da im je premijer rekao da je stari vlasnik ujedno i novi vlasnik fabrike.
"I da vam kažem još jednu stvar. Premijer Vučić nam je tada rekao i da taj naš bivši gazda - on je dobar prijatelј sa slovačkim premijerom. I pošto je on dobar sa njim, on je rekao ja ću sve svoje mogućnosti da upotebim da slovački premijer razgovara sa svojim dobrim prijatelјem Porom, Vladimirom Porom, i da ga natera da on dođe ovde i da sredi situaciju", ispričao je Vujčić za N1.
Vladimir Poro je slovački biznismen na čelu firme "ŽOS Trnava" koja je "Gošu" 28. marta navodno prodala firmi sa Kipra. Umesto novih vlasnika, u pregovorima sa radnicima i sada učestvuju predstavnici "ŽOS Trnave". Prošle nedelјe, fabriku je obišao predstavnik te firme za istočnu Evropu, Zoran Terzić.
Upitan za povod te posete, novi generalni direktor "Goše" kaže da pretpostavlјa da je to rezultat pregovora Vlade Srbije i vlasnika slovačke firme, kako bi bila namirena dugovanja državi, radnicima i dobavlјačima od sedam miliona evra.
"Jer i premijer je to rekao, ukoliko novi vlasnik, odnosno i stari, budu želeli da radi ovaj pogon, mi ćemo svakako pomoći, jer kao što znate naša država gradi novi koridor, i kao što znate i železnica se u celokupnom regionu obnavlјa", rekao je generalni direktor "Goše" Milutin Šćepanović.
Upitan za sumnju da je novi vlasnik zapravo i stari vlasnik, generalni direktor odgovara ovako:
"Pretpostavlјam da to tako i ovde ko stoji iza određenih firmi, iza određenih fondova, iza određenih kapitalnih odnosa, to su opet neke poslovne tajne. U to nisam ulazio".
Novi, stari ili novi/stari vlasnik fabrike, radnici kažu, nije im važno. Sve što žele je, kažu, da nastave sa radom i da dobiju plate koje nisu dobili četiri godine.
Izvor: N1

RADNICI GOŠE NASTAVLjAJU ŠTRAJK

12.maj 2017  • 1447 Opširnije

Radnici fabrike šinskih vozila "Goša" iz Smederevske Palanke, koji štrajkuju već 43 dana, nastavlјaju štrajk jer nisu psotigli konačan dogovor sa rukovodstvom fabrike u vezi sa isplatom zaostalih dugovanja.
Kako je u izjavi za Tanjug objasnio šef štrajkačkog odbora "Goše" Milan Vujičić, on i njegove kolege sastali su se juče sa predstavnicima prethodnog rukovodstva, kompanije "ŽOS Trnava" iz Slovačke, a danas sa novim vlasnicima.
Prema njegovim rečima, postignut je načelni dogovor, ali bez datih garancija.
- Juče smo razgovarali, dolazio je predstavnik bivše firme ŽOS, i davao neke garancije kako će i šta će biti isplata ostatka od duga. I sada čekamo potvrdu iz ŽOS-a da se naš bivši gazda slaže sa tim što smo se dogovorili, da će dati garanciju da ići u 16 rata. A sa novim rukovodstvom smo se dogovorili da nam isplate po 65.000 dinara, a za sedam dana još po 30.000 dinara - rekao je Vujičić.
Ipak, kako je dodao, danas je isplaćeno svega 35.000 dinara.
"Kažu da nemaju više, pa kada nakupe da nam doplate još po 30.000 dinara", rekao je Vujičić.
On je poručio da dok ne dobiju garancije i novac, neće početi s radom.
- Ne verujemo više nikome na reč. Te garancije moraju da se stave na papir. Mi ćemo to potpisati i odmah sutradan krećemo da radimo. Još ništa nismo dogovorili i sve je bilo u domenu priče - rekao je Vujičić.
Šef štrajkačkog odbora rekao je da je za sutra zakazan novi sastanak sa generalnim direktorom "Goše", ali da ne zna kada će biti novih razgovora sa predstavnicima slovačke firme.
"Mi i dalјe ne radimo i dalјe smo u genralnom štrajku, jer sve što se dogovaramo danas, sutradan se to ne ispuni ništa", rekao je Vujičić.
Radnici "Goše" štrajkuju od 27. marta, jer im se duguje izmedju 15 i 20 zarada, radni staž im nije uplaćivan od 2014, a firma je u blokadi od 2013. Radnici su nedavno od Vlade Srbije dobili jednokratnu pomoć od 60. 000 dinara. Slovačka firma pre prodaje fabrike državi Srbiji dugovala je oko četiri miliona evra na ime poreza i doprinosa, samim radnicima duguje se oko 1,8 miliona evra za zarade, a dobavlјačima više od milion evra.
Razlika do 650.000 ili 700.000, koliko se duguje svakom radniku, trebalo bi da bude isplaćena na 16 mesečnih rata počev od 1. juna.
Prema saznanjima Politike, država se navodno obavezala da radnicima Goše poveže radni staž s tim sto će vlasnici fabrike hipotekom od pet miliona evra garantovati isplatu duga za penziono i socijalno u narednih pet godina, na koliko im je odobren reprogram.
To je za Politiku potvrdio i predsednik Štrajkačkog odbora Goše Milan Vujičić.
- U fabriku je juče kao izaslanik Vladimira Pora, vlasnika slovačke ŽOS Trnava, došao izvesni Zoran Terzić koji se predstavio kao njihov predstavnik za istočnu Evropu.
Kazao nam je da dolazi iz Vlade Srbije gde je postigao ovakav dogovor sa ministrima Aleksandrom Vulinom i Goranom Kneževićem. Kad nam legne prvih 65 000 dinara i kad vidimo sve papire koji su potpisani u vezi sa ovim dogovorom pocećemo da radimo. U suprotnom nastavlјamo strajk - rekao je Vujičić.
Politika napominje da ŽOS Trnava više nije vlasnik Goše, jer su fabriku nedavno prodali kiparskoj kompaniji Lisnart holding limited za 4,2 miliona evra.
Izvor: Blic

SINDIKAT STAKLARE: PLAŠIMO SE DA ĆEMO SVI NA BIRO

12.maj 2017  • 1446 Opširnije

Radnici "Srpske fabrike stakla" u Paraćinu održali protest zbog mogućeg stečaja tog preduzeća. Traže od Vlade Srbije da spreči gašenje firme koja ima proizvode i tržište, i nema konkurenciju.
Poznati dug fabrike je 50 miliona evra, kažu u sindikatu. Vlasniku staklare, bugarskom tajkunu Cvetanu Vasilevu, Srbija je oduzela pasoš i tri godine odbija da ga preda Bugarskoj koja ga traži zbog pronevere.
Zaposleni u Staklari kažu da su ogorčeni jer je predstečajni postupak otvoren u petak. Rukovođenje firmom preuzeo je prinudni predstečajni upravnik, a već narednog četvrtka sud će odlučivati o stečaju.
"Skratili su nam vreme intervencije, ono što mi možemo da uradimo. Ali, to ne znači da ćemo da prestanemo, sigurno ćemo da probamo da se svim sredstvima borimo protiv toga. Bojim se da posle tog dana radnici Srpske fabrike stakla više neće da budu radnici već socijalni slučajevi, svi će da budu na birou", kaže Živojin Matejić, predsednik Samostalnog sindikata Staklare.
Radnici i sindikat ne znaju ko je sada vlasnik Staklare, a direktor i predstečajni upravnik uspeli su da izbegnu brojne novinarske ekipe. Samo dug bugarskim poveriocima iznosi oko 50 miliona evra, a on se duplira kada se na to dodaju potraživanja EPS-a, Srbijagasa i čačanske firme "Veksilum Balkan". Od rekcije srpske vlade zavisi dalјi tok protesta.
"Kolega i ja konsultujemo naše centrale gore, pratimo situaciju pa ćemo možda i da radikalizujemo. Pozivamo premijera i sve relevantne u Vladi da doprinesu da se reši situacija", kaže Boban Nikodijević, predsednik sindikata "Nezavisnost" Staklare.
Zaposleni u paraćinskoj Staklari ipak primaju redovne zarade, rade u tri smene. Pitaju se kome odgovara da tri godine nove mašine, vredne devet miliona evra , stoje neraspakovane u pogonu trgovačkog stakla, jer su neocarinjene.
Paraćinska Staklara je ne tako davno imala 4.800 radnika, a danas 820. Od ishoda stečajnog ročišta u Privrednom sudu u Kragujevcu, 18. maja, zavisi da li će na Staklaru biti stavlјen katanac ili će se ovakvo stanje nastaviti.
Izvor: N1

MALE PLATE, "MRŠAV" RAZVOJ

11.maj 2017  • 1444 Opširnije

Kada je vlasnik automobilskog giganta iz Detroita Henri Ford, početkom prošlog veka radnicima podigao minimalnu dnevnu zaradu na pet dolara, što je bilo dva puta više od drugih poslodavaca, ostali industrijalci su bili u šoku. Kada su ga upitali zašto radnicima diže zarade, odgovorio im je kontrapitanjem? A ko će da kupuje moje automobile?
Ovih dana je jedan mladi menadžer uspešne privatne firme u Srbiji izazvao pravu buru u javnosti, zbog objave na "Tviteru" da minimalac treba spustiti i "ne podizati ga dok se nezaposlenost ne spusti ispod 10 odsto". U naknadnom pojašnjenju navodi se da poslodavci ne mogu da izdrže ovako visoke cene rada i da će mnogi morati zbog toga da zatvaraju kompanije i otpuštaju radnike.
Iz ugla jednog poslodavca, sasvim očekivana poslovna filozofija. Verovatno bi za mnoge bilo idealno da radnici u njihovim firmama budu volonteri.
I ova stvar bi se verovatno završila na samom "Tviteru" "razmenom vatre" sa bogatim naslednikom roditelјske firme, da se u raspravu nisu uklјučili i ugledni ekonomisti koji su podržali predlog i argumente mladog "poslovnog lava". Zato valјa podsetiti na neke stvari koje ne govore u prilog ispravnosti ovakve ekonomske filozofije.
Ne ulazeći u socijalnu dimenziju minimalne zarade, koja je na nedopustivo niskom nivou i ne bi smela biti bar ispod iznosa minimalne potrošačke korpe (sada je manja), nesporno je da analiza implikacija na ekonomske parametre zemlјe u zavisnosti od visine zarada ne govore u prilog njihovom smanjivanju, naprotiv. Teško će neko pobiti činjenicu da rast zarada povlači rast prometa i privredne aktivnosti i posledično rast BDP... i obrnuto.
Rast prometa ne bi bio samo posledica većih plata koje bi dovele do porasta potrošnje, već bi se tako aktivirala i potražnja za kreditima zaposlenih na osnovu većih primanja (sada je gotovo na minimumu) i dodatno ubrzao rast prometa i BDP. Poslodavcima bi "kompenzacija" povećanja troškova poreza na zarade usled povećane cene rada mogla doći kroz, recimo, manji porez na zarade, mada je dijapazon fiskalnih instrumenata daleko veći.
Država ima interes da to uradi, jer bi zbog (preko većih zarada) povećane privredne aktivnosti i rasta prometa... samo preko PDV-a došla do većih zahvatanja koja bi, sasvim sigurno, premašila "štetu" od smanjenja poreza na zarade.
Tu su i drugi, posredni i neposredni, pozitivni finansijski efekti za budžet. Na primer, "rast zarada bi bio sporiji od pada fiksnih troškova po jedinici proizvoda i usluga, naročito u primarnom i sekundarnom sektoru koji proizvode dobra za razmenu, što bi dovelo do rasta profita" (M. Ilić, "Moguće strategije razvoja Srbije" - SANU). Posebno, ako bi rast zarada pratila fiskalna relaksacija od strane države. Rast tražnje i veći profit bi stvorili klimu za veće domaće investicije, jer niko normalan ne želi da ulazi u nove investicije ako tražnja pada, a privreda stagnira.
Velika očekivanja od stranih investitora su velika zabluda, jer najveći broj proizvođača u svakoj zemlјi usmeren je na domaća i tržišta okruženja. Jeftina radna snaga u Srbiji neće privući ozbilјnije investitore iz više razloga. Pre svega, troškovi proizvodnih radnika u ceni proizvoda učestvuju neznatno, posebno u velikim kompanijama koje imaju ogromne obrte. One manje, koje imaju veće učešće troškova rada, dolaskom u Srbiju zbog jeftine radne snage "pojele" bi uštedu povećanim transportnim troškovima i troškovima selјenja.
Da je osnovni razlog selјenja kapitala jeftina radna snaga, onda bi se kompletna proizvodnja iz zapadne Evrope preselila u Srbiju, Moldaviju... ili još pre na Daleki istok ili Indokinu. A nije tako. Ostaje da subvencijama privlačimo ozbilјnije investitore. Ali i to na kratak rok, sa relativno malim brojem novozaposlenih iks radnika najniže kvalifikacione strukture i sa prilično neizvesnim rokom njihovog ostanka u Srbiji.
Zato je pogrešan put, da se držanjem ekstremno niske minimalne zarade, koja je na mesečnom nivou manja od nedelјne zarade u većini zemalјa EU, pokušava oživeti naša ekonomija.
Da ne pominjemo da je porez na minimalne zarade isti kao i na one najviše plate, da mnogi poslodavci prikazuju minimalac kao zvaničnu platu, a na crno ide ostatak, da takva minimalna zarada nije dovolјna za golu egzistenciju, da gladni radnici ne mogu da rade gladni i da praktično izdržavaju armiju birokrata koji ne ostvaruju nikakvu novu vrednost.
Autor: Borislav Borović, economist / Izvor: Novosti

U „GOŠI” PREKIDAJU ŠTRAJK

11.maj 2017  • 1443 Opširnije

Radnici Fabrike železničkih vozila „ Goša“ iz Smederevske Palanke, koji štrajkuju već 43 dana, uskoro bi trebalo da se vrate u pogone.
Ovakav ishod proizvod je jučerašnjeg dogovora između bivših vlasnika „Goše” i predstavnika Vlade Srbije, saznaje „Politika”.
Radnicima bi već danas trebalo da bude uplaćeno po 65.000 dinara, a dodatnih 25.000 po zaposlenom, za nedelјu dana.
Razlika do 650.000 ili 700.000, koliko se duguje svakom radniku, biće isplaćena na 16 mesečnih rata, počev od 1. juna.
Država se, navodno, obavezala da radnicima „Goše” poveže radni staž, s tim što će vlasnici fabrike hipotekom od pet miliona evra garantovati isplatu duga za penziono i socijalno u narednih pet godina, na koliko im je odobren reprogram.
Izvor: Politika

TREĆINA POGINULIH RADILA “NA CRNO”

9.maj 2017  • 1442 Opširnije

Samo prošle godine 42 radnika u Srbiji stradala su na radnim mestima, više od polovine njih je radilo u građevinskom sektoru, koji je godinama unazad najugroženiji.
Najčešći razlozi zbog kojih se to dešava su neobezbeđeni uslovi i oprema za ličnu zaštitu i bezbedan rad.
Potpredsednik Samostalnog sindikata Duško Vuković kaže za Danas da se situacija ne popravlјa kako godine prolaze, već da je prošle 2016. bilo više smrtnih slučajeva nego godinu dana ranije.
- Prošle godine je 42 lјudi stradalo na radnom mestu, od toga 29 na licu mesta. Polovina njih su radnici iz građevinskog sektora, potom ih je bilo i u polјoprivredi, prerađivačkoj industriji. To je više nastradalih nego 2015. godine - kaže Duško Vuković.
On tvrdi da je sve više lјudi koji rade na crno, koji ne prolaze neophodne obuke, nemaju sredstva za zaštitu na radu.
- Nezadovolјni smo, inspekcije rade posao, ali problem je što država tvrdi da nemaju dovolјan broj inspektora, a druga stvar je što i oni rade za male dnevnice, tako da ima dosta problema - ističe Vuković.
Ono što bi za početak trebalo uraditi ne bi li se situacija popravila iole jeste usvojiti zakon o zaštiti na radu, ističe naš sagovornik. Na tom zakonu se, kako kaže, radi već dugo, ali je problem što se uvek postavlјa pitanje: ko će to da plati? Vuković kaže da su formirane dve radne grupe, jedna koja bi se bavila upravo ovim zakonom i druga koja bi planirala novu strategiju o bezbednosti i zdravlјu na radu.
Obeležavajući nedavno Svetski dan bezbednosti i zdravlјa na radu u Samostalnom sindikatu su rekli kako se veliki broj poslodavaca prema bezbednosti i zdravlјu na radu odnosi neodgovorno, čak i bahato, što se ogleda kroz neprijavlјivanje radnika, neosposoblјavanje za bezbedne uslove rada, neopremanje sredstvima i opremom za ličnu zaštitu i neomogućavanje redovnih sistematskih pregleda.
- Radnici u građevinarstvu, rudarstvu i prerađivačkoj industriji su najugroženiji, kao i mladi i radnici na nesigurnim poslovima u malim i srednjim preduzećima, radeći na rizičnim poslovima, bez neophodne obuke, informisanja i nedovolјne zastuplјenosti predstavnika radnika i sindikata u odborima za bezbednost i zdravlјe na radu, posebno u malim kompanijama - navode u ovom sindikatu.
Prema podacima inspekcije rada u 2016. je izvršeno 900 nadzora povodom povreda na radu, a osim 29 smrtnih povreda na radu bile su i 774 teške povrede na radu, dok je podneto više od 62 krivične prijave protiv nesavesnih poslodavaca.
Izvor: Danas

KOLIKE ĆE BITI MINIMALNE ZARADE?

9.maj 2017  • 1441 Opširnije

Minimalnu zaradu od 22.620 dinara prima između 300 i 350 hilјada zaposlenih, procenjuju u Republičkom zavodu za statistiku. Mnogi zaposleni na crno primaju manje i od toga, ne dobijaju ono što zarade ili ih plaćaju sa zakašnjenjem. Posle najave iz Vlade da će do jeseni minimalne zarade biti povećane, proveravali smo kako je to u praksi moguće.
Zakon o radu precizira da se o minimalnoj zaradi dogovaraju socijalni partneri do 15. septembra, za sledeću kalendarsku godinu, a ako se ne dogovore, o njoj odlučuje Vlada. Međutim, u Ministarstvu rada kažu da i socijalni partneri: sindikati i poslodavci, mogu da traže povećanje minimalne zarade.
"Tako da je moguće u toku godine odlučiti o eventualnom povećanju cene rada ukoliko se svi socijalni partneri saglase i ukoliko je to naravno opravdano povećanjem onih parametara na osnovu kojih se i određuje minimalna cena rada", kaže Zoran Lazić, državni sekretar Ministarstva rada, zapošlјavanja i socijalne politike.
Pored osnovnog minimalca, radnik treba da dobije regres, topli obrok i prevoz. Kada bismo dodali tih nekoliko hilјada dinara na osnovnu minimalnu zaradu, videli bismo da većina trgovinskih lanaca, u stvari isplaćuje minimalnu zaradu, ili tek malo više od toga.
Iako rade za vreme državnih praznika i imaju najviše marže u okruženju, zbog velike ponude radne snage - malo plaćaju radnike. Poslodavci se slažu da neke njihove kolege tako zloupotreblјavaju zaposlene, ali se žale da plaćaju najviše doprinose po zaposlenom u Evropi, do 67 odsto. Za razliku od većine evropskih zemalјa, kod nas se oporezuje i minimalna zarada, a doprinose država ne smanjuje.
"Apsurdno je da se na topli obrok plaćaju svi porezi i doprinosi što je ipak jedna socijalna kategorija", kaže Boban Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije
Minimalnu zaradu - nepopularni "minimalac" poslodavac isplaćuje dok traju poremećaji u poslovanju firme, i to ne duže od šest meseci. Ako se poslovni problemi do tada ne reše, poslodavac je dužan da obavesti reprezentativni sindikat o razlozima. Mada su svesni stanja u budžetu, sindikati ističu da minimalna zarada nije dovolјna ni za puko preživlјavanje.
"Minimalna zarada mora adekvatno odgovarati potrošačkoj korpi, odnosno da minimalna zarada mora biti na nivou minimalne potrošačke korpe, a to je negde na nivou oko 35 hilјada u ovom momentu", kaže Ljubisav Orbović, predsednik Saveza Samostalnih sindikata Srbije.
"Ukoliko naš rast godišnje iznosi 3odsto BDP-a, onda ne možemo očekivati u celini da će zarade biti veće od tog rasta", kaže Boban Stanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije.
Koliko će minimalno biti plaćeni radnici u Srbiji znaćemo do sredine septembra, a spekuliše se da će radni sat umesto dosadašnjih 130, biti oko 140 dinara.
Izvor: RTS

BIĆE FORMIRANA RADNA GRUPA ZA IZMENE ZAKONA O PIO

8.maj 2017  • 1440 Opširnije

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja najavilo je formiranje radne grupe koja će raditi na pripremi izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Savez samostalnih sindikata Srbije je delegirao Zorana Mihajlovića, sekretara Veća, za člana te radne grupe. Do najave izmena i dopuna tog zakona došlo je nakon inicijative SSSS za izmenu člana 70a Zakona o penzijsko i invalidskom osiguranju. Na sastanku Socijalno-ekonomskog saveta 18. aprila odlučeno je da se Vladi Srbije uputu zahtev da ukine trajno umanjenje penzija od 0,34 odsto mesečno za građane koji su zbog beneficiranog radnog staža otišli u penziju pre navršenih 65 godina starosti. SSSS očekuje da će radna grupa u što kraćem roku pripremiti izmene, kojima će biti ispravljena nepravda učinjena penzionerima.

KO JE KRIV ZA PROPADANJE KOMGRAPA?

4.maj 2017  • 1439 Opširnije

Posle četiri odložena ročišta Privredni sud u Beogradu će danas ponovo odlučivati o tome da li Holding kompanija Komgrap odlazi u stečaj ili ne.
Da se pitaju radnici, odnosno štrajkački odbor koji od septembra prošle godine traži da se spasi nekadašnji "građevinski gigant", od stečaja bi se odustalo.
- Komgrap je nekada zapošljavao 13.000 radnika, a danas ih ima svega 130. Sadašnjim i bivšim zaposlenima se duguje po osnovu neisplaćenih zarada, doprinosa i drugih potraživanja, više od 150 miliona dinara - kaže za Danas predsednik Štrajkačkog odbora Miodrag Stešević.
Za situaciju u preduzeću, koje je pre deset godina privatizovao Integral inženjering iz Republike Srpske, Stešević optužuje vlasnika Slobodana Stankovića, kao i Nadzorni odbor koji je smenio bivšeg direktora prošle jeseni, odmah nakon što je za prokuristu preduzeća postavljen Vladimir Mačkić.
- Mesecima Štrajkački odbor traži da se sastane sa NO, prokuristom i novim direktorom, ali pregovora nema. Očigledno je da pokušavaju da preko poverilaca kojima su prodali potraživanja većinskog vlasnika gurnu Komgrap u stečaj - ističe Stešević.
Međutim, prokurista Vladimir Mačkić za Danas tvrdi da Integral inženjering, nije želeo stečaj, jer bi u tom slučaju vlasnik Slobodan Stanković bio u poslednjem isplatnom redu za naplatu svojih potraživanja. Ipak, kažu da je firma sada u takvom položaju da je stečaj sa planom reorganizacije koji će biti ponuđen, trenutno jedino rešenje, za koje bi trebalo i radnici da se založe, jer će tako jedino moći da naplate svoja potraživanja. On ističe da je osnov za to očekivanje da će tim advokata uspeti da kroz tu proceduru obori niz štetnih ugovora koje je prethodni direktor sklapao sa nekoliko crnogorskih firmi.
Mačkić je u firmu došao u septembru i zatekao račun koji je u neprekidnoj blokadi oko tri godine i to za iznos od 240 miliona dinara, ili 1,9 miliona evra. Ističe i da ni on, ni Integral inženjering koji ima 64 odsto akcija u Komgrapu - nisu pokrenuli stečaj, već crnogorska firma BBC business company. Kaže da ne zna ko stoji iza te kompanije, ali da je jedino "siguran da ne stoji Integral inženjering kako neki to žele da predstave".
Ono što je sigurno, kako kaže, jeste da je većinski vlasnik odlučio da podnese i krivičnu prijavu zbog prodaje zgrade ove kompanije na Terazijama broj 4. Objašnjava da je bivši direktor priznao da Komgrap duguje novac crnogorskom partneru, ali tvrdi da je reč o fiktivnom ugovoru jer nije bilo nikakvog posla. Potraživanje je ipak predato izvršiteljima a oni su na licitaciji objekat prodali takođe crnogorskoj, kompaniji "Đ and 8 Investicije" iz Beograda. Ujedno, to je jedan od ugovora čije obaranje Mačkić očekuje kroz stečaj. Kaže i da zbog takvih ugovora u neka od zavisnih preduzeća predstavnici Holdinga nemaju pristup. Naglašava i da su tri zavisna preduzeća Komgrapa - Steal, Invest i Komgrap plus, pod nejasnim okolnostima prešla u vlasništvo fizičkog lica, ali da je nakon vanrednog nadzora Vlada poništila rešenja APR-a i vratila firme Holdingu. Za takvu situaciju, fiktivne ugovore, neisplaćene zarade i blokadu računa, Mačkić krivi bivšeg direktora Draška Pašića, ali i državu koja je to dozvolila.
Na pitanje da li je Slobodan Stanković, koji je Komgrap kupio za 4,3 miliona evra i još toliko uložio kroz investicioni program, došao u Srbiju kako bi rasprodao imovinu preduzeća ili je želeo pokretanje poslova, Mačkić tvrdi da je Integral inženjering imao ozbiljne namere, i da je želeo da radi, a podseća i da matična firma u ovom trenutku ima posao na deonici Koridora 10, kroz Grdeličku klisuru.
Međutim, dodaje i da država snosi deo odgovornosti za propadanje nekadašnjeg giganta, jer je to preduzeće prodala prikrivajući stvarno stanje duga. Naime, u tenderskoj dokumentaciji bilo je navedeno da postoji spor od nekoliko stotina hiljada dinara, da bi se tek kasnije ispostavilo da je on vredi - pet miliona evra.
Ostalo je nedorečeno, kako je to Slobodan Stanković kao vlasnik kompanije dozvolio da mu čitavu deceniju direktori u firmi bez njegovog nadzora i znanja rade šta hoće, odnosno da otuđuju zavisne firme i prodaju imovinu. Komgrap je nekada imao 13 zavisnih preduzeća, od njih svega šest je trenutno aktivno. Dnevni list Danas je još pre dve godine pisao o ovoj kompaniji, odnosno o radnicima koji su tada pisali pismo premijeru Aleksandru Vučiću tražeći da se preispita poslovanje menadžmenta.
Radnici su u julu 2015. u razgovoru za Danas tvrdili da je upravo rukovodstvo firme krivo za propadanje Komgrapa jer je otvaralo zavisna preduzeća na koja je "prebacivalo" radnike, a svu imovinu iz tih preduzeća prenosilo u Holding. Tako su radnici gurnuti u zavisna preduzeća, koja odlaze u stečaj, a imovina se rasprodaje. To potvrđuje i sadašnji prokurista.
Osim toga, nekoliko radnika ove firme sa kojima smo tada razgovarali posedovali su i pisane dokaze, odnosno izvode iz banaka u koje smo imali uvid, da su članovi najužeg rukovodstva tokom 2010. i 2011. trošili desetine hiljada evra "provlačeći" biznis kartice, kao i da su u trenutku kada radnicima nisu isplaćivali plate i ostala primanja uzeli i kredit od 100 miliona dinara kako bi deo novca uplatili kao pomoć jednoj subotičkoj firmi, koja taj novac nikada nije vratila.

Imovina Komgrapa
- Upravna zgrada od 5.000 kvadratnih metara u Beogradu na Terazijama broj 4 (prodata prošle jeseni)
- zgrada u Kosovskoj ulici površine 4.000 metara kvadratnih
- na Banovom brdu Komgrap raspolaže sa 5.000 m2 na Šumadijskom trgu
- Plac od osam hektara i proizvodna hala od 300m2 u Makišu
- Poslovni prostor u Kijevu od 1.000m2
- Fabrička hala ciglane 3.000m2 u Obrenovcu
Izvor: Danas

MIHAJLOVIĆ:INVESTITORI NAM DOLAZILI, PLATE OSTALE ISTE

4.maj 2017  • 1438 Opširnije

Sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Zoran Mihajlović rekao je da sigurno postoje razlozi za povećanje minimalne cene rada.
Kako je rekao, postoji prostor i za povećanje plata i penzija jer je Srbija po primanjima građana poslednja ne samo u Evropi nego i u okruženju.
Mihajlović je komentarišući najavu premijera Srbije Aleksndra Vučića da će plate i penzije biti povećane, rekao da u ovom trenutku ne može da kaže za koliko bi zarade mogle da porastu jer se tek rade projekcije.
"Proračuni se rade na osnovu poskupljenja potrošačke korpe, inflacije i drugih parametara, predviđenih Zakonom o radu", rekao je Mihajlović agenciji Beta.
Dodao je da će SSSS tražiti veći rast minimalne cene rada, ali da ne očekuje da će poslodavci biti predusretljivi i prihvatiti zahtev na Socijalno-ekonomskom savetu.
Povećanje minimalne cene rada je prema njegovim rečima važno jer se koristi kao osnovica u određivanju plata.
Mihajlović je istakao da prvomajski protest sindikata nije imao presudnu ulogu za najavu većih primanja jer "tinja nezadovoljstvo".
Podsetio je da poslednjih godinu-dve nije bilo značajnijeg povećanja zarada iako su u Srbiji dolazili investitori.
"Od kada su počeli da dolaze investitori cena rada nije rasla, čak je i realno padala. Od njih nismo osetili boljitak ako se u to ne računaju obećanja", rekao je Mihajlović.
On istakao da je strpljenje radnika došlo do kulminacije i granice izdržljivosti.
Izvor: Beta/B92

MILIĆ: SAMO SE U SRBIJI GAZDAMA GLEDA KROZ PRSTE

4.maj 2017  • 1437 Opširnije

Shodno Evropskoj konfederaciji sindikata i njihovoj opredelјenosti da ova godina bude u znaku većih plata za sve zaposlene, tako su i sindikati u Srbiji formulisali svoje zahteve za povećanjem zarada i penzija, kaže za Dnevnik Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Imamo još jedan problem, a to je borba za redovne plate, pa tek onda za veće. Oko 650.000 radnika u Srbiji prima platu sa zakašnjenjem, a negde oko 50.000 prima plate neredovno.
U Srbiji je vreme za veće plate ne samo ove, nego je bilo i dugi niz godina unazad. Iznos zarade oko 170 evra, koliko ima dobar deo radnika u Srbiji, je na samom začenju u Evropi. Svaki četvrti građanin je na liniji siromaštva ili ispod nje. To su podaci od septembra prošle godine, ali su proteklih meseci oni još gori i nepovolјniji za radnike. Treba jedna i po minimalna zarada samo da bi se platila minimalna potrošačka korpa: krajnje je vreme da se povećaju zarade zaposlenima i penzije.To su poznati podaci svima i nisu “tajna” koju čuvaju sindikati, već nešto opštepoznato.
Socijalni dijalog skoro da i ne postoji. Od 2003. godine u Vojvodini od 45 opština u 33 bili su registrovani SES, ali danas na našoj teritoriji samo su tri registrovana i rade, a još u par opština nešto rade, ali nisu registrovani. Samo ovo ukazuje da socijalni dijalog, ako se izuzme republički SES i SES Vojvodine, ne postoji nigde više i to je poražavajući podatak.
Ono što mi očekujemo jeste da će Srbija zarad otvaranja Poglavlјa 19, ukoliko želi da ga otvori, morati da unapredi socijalni dijalog. Jer ono u sebi sadrži radno pravo, politiku zapošlјavanja, socijalnu zaštitu, ali i socijalni dijalog. Socijalni dijalog je uslov za ulazak u Evropu, a po oceni Evropske komisije sada je Srbija ispod proseka kada je u pitanju pokrivenost kolektivnog ugovora. Sindikati sami to ne mogu da urade, jer vlast to ne želi, a ne žele ni poslodavci.
Minimalac u Srbiji, koji je na začelјu u Evropi, posledica je raznih faktora. Privredne mogućnosti Srbije su velike, ali problem su poslodavci koji ne žele više da plate radnike. Problem je neoliberalni koncept koji podrazumeva da nema druge strane, osim kapitala. To je čak prvi oblik kapitala koji je davno nestao sa scene, jer svaki dobar kapitalista prvo želi da ima zadovolјnog i zdravog radnika koji će raditi brzo i kvalitetno. Kod nas, nažalost, imamo priliku da vidimo opustošene gradove, zatvorene nekada poznate kompanije, sve uništeno. Nemamo prave poslodavce. Druga strana su strani investitori koji ovde dolaze, pa nije ni čudo što daju male plate kada ih je naša država pozivala da ovde ulažu jer je naša radna snaga “kvalitetna i jeftina”. Sa takvim imidžom koji je naša država poslala u svet ne može se ni očekivati veći minimalac za radnike, niti fer uslovi u kojima bi radnik bio zadovolјan. Sve strane firme koje kod nas dolaze već su bile u nekim drugim državama Istočne Evrope gde su izračunali da im je ovde jeftinija radna snaga.
Poverenje radnika u sindikate je i opalo zbog toga što su oni shvatili da ih od sirovog kapitala niko, ako to već ne čini država, ne može zaštititi. Sindikat u ovoj državi je skoro pet decenija imao drugačiju ulogu u drugačijem sistemu i tu su radnici bili zadovolјni jer su dobijali neke povolјnosti koje su im dobro dolazile. Međutim, preko noći se sve promenilo i sindikati te promene nisu mogli da isprate. Radnici naviknuti na socijalnu državu, našli su se u sistemu gde više nema socijale i sada je pogrešna percepcija u glavama radnika da će neko drugi rešiti probleme radnika. Sindikat je svaki član sindikata, ne može se sedeti u firmi samo zato što imaš redovnu platu koja iznosi minimalac, drugi razlog je što je Srbija zemlјa sa skoro milion nezaposlenih i što je danas drugi po redu strah zapravo - strah od gubitka posla. Radnik koji izgubi posao – gubi sve, pa zbog toga ćute i trpe da dobiju i to malo što imaju da bi mogli da opstanu. To je tužna statistika, ali ona za posledicu ima i to što sindikata nema u privatnim firmama. Izvor:Dnevnik

ORBOVIĆ: RADNO ZAKONODAVSTVO
PODREĐENO STRANIM KOMPANIJAMA

3.maj 2017  • 1436 Opširnije

Činjenica da se naši sindikati danas bore za ista ona prava koja su 1886. tražili radnici u Čikagu, nije samo poraz sindikata, već poraz društva i to ne samo u Srbiji, izjavio je predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Ljubisav Orbović.
Naše radno zakonodavstvo se kroji prema interesu stranih kompanija, s obrazloženjem da one otvaraju radna mesta. Uz to strane kompanije ucenjuju i kažu: "Ako vam se ne sviđa mi ćemo otići, a lјudi će vam ostati bez posla". Nije sporno da nam je otvaranje radnih mesta potrebno, ali ne smemo dozvoliti da se domaće radno zakonodavstvo ne poštuje, izjavio je Ljubisav Orbović u emisiji "Pravi ugao" RTV-a.
Komentarišući činjenicu da 300.000 radnika u Srbiji ne prima redovno platu, Orbović je naveo da Evropa to ne razume.
"Mi smo predložili da se izvrši izmena zakona i da poslodavac koji radniku ne isplati tri plate krivično odgovara. Kašnjenje tri mesečne plate je mnogo, dve bi bila neka mera, ali mi smo predložili tri, i to nije prošlo, iako takav zakon postoji u Rusiji, Hrvatskoj, Nemačkoj", izjavio je Orbović.
On je ponovio svoju ocenu da je najveći neprijatelј radnika Međunarodni monetarni fond, koji je, kaže, jači i od vlade i od ministara.
"Gde god je došao MMF ta zemlјa je dovedena do ivice propasti", rekao je Orbović, prihvatajući ocene političara i ekonomista da je došlo do pomaka u našoj ekonomiji ali "ne zahvalјujući MMF-u", ilustrujući to činjenicom da nivo naše zaduženosti ostaje isti.
"MMF konstanto obezbeđuje da se zadužujete do određenog nivoa i da može da naplati svoj dug", kaže Orbović.
Obećanja premijera i ministra rada da će plate i penzije ove godine biti povećane biće ispunjena, smatra Orbović, ali bilo bi dobro, dodaje, da se kaže kolika će ta povećanja biti. Minimalna cena rada bi, prema mišlјenju njegovog sindikata, mor
ala biti podignuta na 140 dinara po satu, kako bi minimalna zarada radnika mogla da pokrije minimalnu potrošačku korpu.
Kao primer drastičnog kršenja radničkih prava Orbović je naveo kompaniju "Jura" u kojoj, kaže, nije dozvolјeno sindikalno organizovanje, ali je dodao da ona nije jedina.
Izvor:RTV

RADNICI SRBIJE:DOSTA JE TRPLJENJA,
HOĆEMO DA ŽIVIMO BOLJE!

1.maj 2017  • 1435 Opširnije

Veličanstvenim i dostojanstvenim skupom, sa kojeg su Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“ poručili da je vreme da živimo bolje, u Beogradu je obeležen 1. maj – Međunarodni praznik rada.
Više od pet hiljada članova dve reprezentativne sindikalne centrale u Srbiji, penzioneri, članovi drugih sindikata i pokreta, kojima su se pridružili i mnogobrojni građani glavnog grada, okupili su se u podne na Trgu Nikole Pašića, kako bi ponovili iste one zahteve koji su, na današnji dan 1886. godine, tražili i radnici u Čikagu.
Sindikalci su, uz slogan “Za veće zarade! Vratimo dostojanstvo radu!”, poručili vlastima da je radnicima u Srbiji dosta trpljenja, odricanja I siromaštva I da je vreme za veće plate od kojih se može dostojanstveno živeti. Saša Torlaković, koji je vodio program, podsetio je da se protest održava na isti dan kao i pre 124 gogdine, kada je održan prvi radnički protest u Srbiji, a radnike je pozvao da kažu "Ua" onima koji misle da se sa 24.000 dinara mogu hraniti porodica i školovati deca.
U Prvomajskom proglasu, koji je pročitao, zatražene su veće plate, jer one ne znače samo bolji standard za radnike, već i put ka bržem ekonomskom rastu, smanjenju korupcije i socijalnih tenzija. Zahteva se I veća minimalna zarada, potpisivanje kolektivnih ugovora I izmena Zakona o penzijskom I invalidskom osiguranju.
Torlaković je rekao da su se današnjem skupu pridružili I predstavnici Sindikata srpske policije, Levog fronta, a pročitao je I telegram podrške koji je, u ime Regionalnog sindikalnog saveta Solidarnost, uputio predsedavajući tog saveta I predsednik Saveza slobodnih sindikata Slovenije, Dušan Semolič.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović rekao je da danas radnici I penzioneri teško žive, dok mladi odlaze u inostranstvo u potrazi za boljim životom.
"Danas kada je trebalo da smo napravili više koraka napred, mi se borimo za iste stvari - za tri osmice, da naše kolege za praznike mogu da odmaraju, jer mnogi koji su zaposleni u trgovini danas rade", rekao je Orbović.
Međunarodni monetarni fond je, prema njegovim rečima, najveći neprijatelj radnika u Srbiji, jer je tražio smanjenje plata i penzija, i da se produže godine rada do penzije.
"Motiv je da se njima obezbedi plaćanje kamata. Dug je isti, a na nama se štedi", objasnio je Orbović.
On je istakao da se sindikati bore za bolju budućnost u Srbiji, u kojoj će radnik biti zadovoljan, u kojoj će moći da radi I od svog rada moći da dostojanstveno živi.
"Jedino zajedno se možemo izboriti za bolje uslove života", rekao je Orbović.
Predsednik UGS "Nezavisnost" Zoran Stojiljković rekao je da pretpostavlja da radnici protestuju, jer im je dosta bede, "života od 1. do 1. (u mesecu)", savijanja kičme i toga da ljudi sa završenim "školskim odmorom" upravljanju privredom.
Stoiljković je rekao da veruje da oni koji su na urancima, a ne na protestu misle isto kao i sindikalci, ali da ne veruju da se nešto može promeniti. "Mi smo došli da nešto uradimo i promenimo, i nećemo se maći dok to ne uspemo", rekao je Stoiljković, poručivši da vlast više ne može da računa da će radnici trpeti.
Sindikalci su, potom, prošetali ulicama do zgrade Vlade Srbije, gde su sekretari dve sindikalne centrale, Zoran Mihajlović I Čedanka Andrić, predali zahteve.
Sa kamiona učesnici protesta su poručili da će pomno pratiti šta se dešava sa njihovim zahtevima.

DANAS JE SVETSKI DAN
BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

28. april 2017  • 1434 Opširnije

Povodom 28. aprila – Svetskog dana bezbednosti i zdravlјa na radu, koji se i u Srbiji obeležava sećanjem na sve tragično nastradale koleginice i kolege na radnom mestu, Savez samostalnih sindikata Srbije upozorava da se i dalјe dešavaju nesreće, pa je tako samo prošle godine 42 radnika u našoj zemlјi stradalo na radnim mestima.
Svaki radnik u Srbiji ima pravo na zdravu i bezbednu radnu okolinu i niko ne bi trebalo da ima dilemu šta mu je najvažnije. Jer, život i zdravlјe su iznad svega.
Sigurni i zdravi uslovi rada tokom celog radnog veka su dobri za sve - radnika, biznis i društvo u celini. U Srbiji se, međutim, decenijama toleriše nemaran odnos, ne samo prema bezbednosti na radu, već prema ukupnoj sigurnosti i zdravlјu lјudi. Veliki broj poslodavaca se prema bezbednosti i zdravlјu na radu odnosi neodgovorno, čak i bahato, što se ogleda kroz neprijavlјivanje radnika, neosposoblјavanje za bezbedne uslove rada, neopremanje sredstvima i opremom za ličnu zaštitu i neomogućavanje redovnih sistematskih pregleda.
Radnici u građevinarstvu, rudarstvu i prerađivačkoj industriji su najugroženiji, kao i mladi i radnici na nesugurnim poslovima u malim i srednjim preduzećima, radeći na rizičnim poslovima, bez neophodne obuke, informisanja i nedovolјne zastuplјenosti predstavnika radnika i sindikata u odborima za bezbednost i zdravlјe na radu, posebno u malim kompanijama.
Jedna od najbolјih stvari koje radnik može da učini za bolјe informisanje i aktivnosti u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu jeste da se učlani u Savez samostalnih sindikata Srbije, jer naš sindikat već godinama radi na obezbeđivanju bolјih uslova za bezbednost i zdravlјe na radu putem kolektivnih ugovora, afirmisanjem dobre prakse, ali i ukazivanjem na neodgovornost nesavesnih poslodavaca.

ODRŽANA SVEČANA SEDNICA VEĆA SSSS
I URUČENA PRIZNANJA SAVEZA

27. april 2017  • 1433 Opširnije

Povodom 27. aprila – Dana Saveza samostalnih sindikata Srbije, u Beogradu je održana svečana sednica u proširenom sastavu Veća SSSS, na kojoj je obeleženo 114 godina postojanja i delovanja sindikata u Srbiji i uručena priznanja SSSS istaknutim firmama, sindikalnim organizacijama i pojedincima.
Nakon izvođenja državne himne i Internacionale, prikazan je kratak film o istorijatu naše organizacije.
Program je vodio Slobodan Radičević, koji je istakao da više od veka traje i naša neprekidna borba za pravedniji svet rada i bolјe sutra, kao i da, uprkos brojnim teškoćama, uspevamo da opstajemo i delujemo kao istinski zastupnik prava i interese radnika.
Predsednik SSSS Ljubisav Orbović je rekao da je Sindikat, tokom 114 godina postojanja, proživljavao sve nedaće kroz koje je prolazila i naša država, uključujući i ratove, ekonomske i političke krize, ali da je tek posle 2000. Godine nastupio možda i najteži period za radnike.
„Tada je počela tranzicija i privatizacija, ali i ulazak zemlje u kapitalizam, kada nam je obećavano blagostanje, što se, nažalost, nije obistinilo“, objasnio je Orbović.
Ni danas, prema njegovim rečima, ništa nije bolje za zaposlene, penzionere i ostale građane Srbije, jer su zarade i penzije male, uslovi rada teški, a kršenje osnovnih prava radnika svakodnevno.
„Prosečna i minimalna zarada su među najnižima u Evropi, a na samom dnu smo i po uslovima rada, o čemu svedoči podatak da će na Međunarodni dan rada, kada skoro niko u svetu ne radi, sve naše trgovinske radnje biti otvorene, a zaposleni u njima neće dobiti uvećanu dnevnicu“, ukazao je predsednik SSSS.
Orbović je rekao da sve više zaposlenih radi preko agencija, da se prekarni rad uvodi „na mala vrata“, čime se urušava sistem koji smo godinama gradili i sprečava sindikalno delovanje i organizovanje.
Ipak, naglasio je, najveća sindikalna centrala u Srbiji i njeni građani će, i nakon svih teškoća koje su nam se dešavale i koje nas čekaju, izaći kao pobednici.
„Neophodno je da svi sindikalci i svi građani imaju veru u sebe i u odbranu svojih prava, koja im pripadaju“, zaključio je Orbović, pozvavši sve svoje članove i sve građane Srbije da se na 1. Maj – Međunarodni dan rada, pridruže skupu, pod nazivom „Za veće zarade, vratimo dostojanstvo radu!“, koji u Beogradu, na Trgu Nikole Pašića, organizuje SSSS i UGS Nezavisnost.
Savez samostalnih sindikata Srbije je i ove godine dodelio priznanje „27. april“, koje se daje za posebne rezultate u ostvarivanju prava i zaštiti materijalnog, socijalnog i društvenog položaja zaposlenih; dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju SSSS i afirmaciji njegove uloge u društvu.
Ovogodišnji dobitnici priznanja su: kompanije IGB AUTOMOTIVE iz Inđije i TIGAR TYRES D.O.O. iz Pirota, sindikalne organizacije AD „ARMATURE“ Aleksandrovac i JUGOPREVOZ KRUŠEVAC AD, sindikalci Gordana Bjelica i Miroslav Belančić, i novinarka lista Danas, Ljilјana Bukvić.
Predsednik Orbović je dobitnicima uručio priznanja Saveza.

PRIORITET OSNIVANJE SINDIKALNIH ORGANIZACIJA
I PRIVLAČENJE NOVIH ČLANOVA

27. april 2017  • 1432 Opširnije

Sednici Veća Saveza samostalnih sindikata za grad Vranje i opštine Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac i Preševo, koja je održana 25. Aprila u Vranju, prisustvao je i predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović.
On je, na poziv predsednice tog veća Ružice Stošić, učestvovao u radu sednice, na kojoj su razmatrani problemi sa kojim su suočeni zaposleni i članovi sindikata u tom kraju.
Stošićeva je posebno ukazala na problem gubitka članstva zbog gašenja preduzeća, što je slučaj ne samo u tom kraju, već i u mnogim gradovima širom Srbije.
Zato će jedan od zadataka, koji su kao prioritet postavili članovi tog veća, biti privlačenje novih članova i osnivanje sindikalnih organizacija u novootvorenim firmama, istakla je ona.
Na sastanku je jednoglasno ukazano da bi, i pored napora koji se čine, rezultat bio znatno povoljniji kada bi granski sindikati više poštovali teritorijalni oblik organizovanja, svoje članove na teritoriji pčinjskog okruga i kada bi dali podršku njihovim naporima da poboljšaju materijalni i socijalni položaj zaposlenih u tom okrugu.
Predsednici svih okružnih i gradskih odbora sindikata su u svojim diskusijama pohvalili rad predsednice i sekretara Veća Vranja i istakli brojne primere njihovog angažovanja i pomoći.
Predsednik SSSS Ljubisav Orbović je pohvalio činjicu da su, za razliku od drugih veća, u veću za pčinjski okrug znatno više zastupljene pripadnice ženskog pola, kao i da se u tom veću oseća pozitivna energija i neophodna „agresivnost“, koja njihovim aktivnostima daje kvalitet.
Orbović je istakao da je, bez obzira na gubitak članova i unutrašnje probleme, SSSS i dalje najsnažnija organizacija i to isključivo zahvaljujući infrastrukturi koju poseduje.
On je najavio i početak organizacionih reformi, koje bi trebale da reše probleme koje imamo poslednjih 30 godina, a koji se odnose na relaciji grana-teritorija ili Savez-grane.
„Taj dualizam u organizovanju bi trebalo da donese kreativan takmičarski duh, a nikako razmirice i podele. Organiziaciono jačanje nam je neophodno kako bi sprečili gubitak članova i uvećali uticaj i snagu sindikata u društvu, a to možemo učiniti izmenama Statuta SSSSS, za koju, nažalost, nema spremnosti, jer postoje mnogi kojima sadašnje stanje odgovara, a što nije dobro za organizaciju“, ukazao je Orbović.
On je od članova tog veća zatražio da se, kako kroz gradsko veće, tako i kroz svoje granske sindikate, aktivno uključe dajući predloge za kvalitetna rešenja, „jer je za izazove koji su pred nama, a tiču se prvenstveno najavljenih izmena Zakona o radu i Zakona o PIO, kao i boljih rešenja za kolektivne ugovore, neophodno jedinstvo i solidarnost“.

ŠTRAJK GLAĐU PREDSEDNIKA SINDIKATA
AD „PUTEVI“ POŽEGA

25. april 2017  • 1431 Opširnije

Predsednik samostalne sindikalne organizacije AD “Putevi” Požega, Milomir Nešović stupio je u štrajk glađu u krugu preduzeća zbog neizmirenih plata i suspenzije koju mu je izrekao director
. U upozorenju koje je potpisao direktor Đorđe Ristović se navodi da je Nešović učinio povrede radnih obaveza, kršenje radne discipline i krivična dela na radu i u vezi sa radom.
Međutim, prema rečima punomoćnika Snežane Knežević-Radovanović, radi se o odmazdi, zlostavlјanju i osveti rukovodstva “Puteva” protiv Nešovića.
"Disciplinski postupak usledio je kao odmazda zbog njegove sindikalne borbe i nakon govora Nešovića na zboru radnika od 28. Marta, kada je replicirao na optužbe direktora ‘Puteva’, koji je navodno tvrdio da su radnici razlog lošeg poslovanja i dugova. Tada je došlo do teških reči, pretnji i uvreda od strane jadnog od većinskog vlasnika preduzeća”, tvrdi Knežević-Radovanović, koja dodaje da je podnela krivičnu prijavu zbog pretnji iznetih na skupu i privatnu krivičnu tužbu zbog uvreda.
“Bio sam zamenik centralne popisne komisije i došli smo do podataka da je preduzeće napravilo ogroman dug. Sindikat sumnja da iza toga stoje nezakoniti poslovi. Tražio sam od direktora da stavi na uvid po osnovu čega je nastao dug, ali usledio je disciplinski postupak”, kaže Milomir Nešović.
U Požegi je juče održan i zbor samostalne sindikalne organizacije, kojem su prisustvovali I predsednica Samostalnog sindikata putara Srbije, Sonja Vukanović I pravni savetnik Slobodan Lalović.
Radnici su podržali sindikalnog kolegu, zatražili da mu se ukine suspenzija I, kao vid protesta, zakazali za sutra štrajk upozorenja, a za 3. maj i generalni štrajk.

PREDŠKOLCI TERET DRŽAVI

25. april 2017  • 1430 Opširnije

Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja traži hitan sastanak sa predstavnicima ministarstava prosvete, finansija i lokalne samouprave, kako bi bili rešeni gorući problemi na koje mesecima ukazuju. Zbog toga je ovaj sindikat pokrenuo peticiju u kojoj traži poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih, uvođenje platnih razreda i poboljšanje uslova rada. Peticiju, čije potpisivanje traje do danas, članovi Samostalnog sindikata u četvrtak će uručiti ministru prosvete Mladenu Šarčeviću, izjavila je Ljiljana Kiković, predsednica tog sindikata.
“Oko 40 odsto lokalnih samouprava još nije isplatilo zaposlenima u predškolskim ustanovama povišicu plate za šest odsto, a veliki broj njih nije dobio ni prethodno povećanje od četiri odsto. Mnogo puta smo tražili da finansiranje naših zarada pređe na republički budžet, ministar prosvete je obećao da će se založiti za to rešenje, ali osim niza sastanaka nije se desilo ništa. Ljudi su nezadovoljni, jer kada druge delatnosti koje se finansiraju iz državnog budžeta dobiju nešto, predškolci su uvek izuzeti i moramo stalno da se borimo da i nas uvaže”, kaže Kikovićeva.
Kao dodatni problem ističe to što pojedine lokalne samouprave ne uvažavaju stručnu spremu, odnosno ne prave razliku u platama između vaspitača sa višom školom i fakultetom.
Kikovićeva kaže da se zbog povećanja minimalne cene rada, radnici od prvog do petog stepena stručnosti imaju skoro istu platu i to malo veću od minimalca. Odnos najviše i najniže zarade u predškolstvu je 1:1,80 a treba da bude 1:3.
Ona ukazuje i na neredovnu isplatu zarada zaposlenim u nekim predškolskim ustanovama, kojima plate kasne i po četiti meseca. U Kruševcu je, recimo, tek isplaćena februarska plata, kašnjenja su i Smederevskoj Palanci, Beloj Palanci, Novom Pazaru...
Predškolci imaju primedbe i na uslove rada.
“U većini predškolskih ustanova broj upisane dece je daleko veći od zakonskog normativa, a broj zaposlenih manji, što je uslovljeno zabranom zapošljavanja. Zaposleni svoj rad obavljaju u teškim uslovima pri čemu nose i teret povećane odgovornosti za bezbednost dece, što se direktno odražava na njihovo zdravlje i bezbednost na radu”, smatra Kikovićeva.
Uprkos svim ovim problemima, u sindikatu predškolaca ne razmišljaju o štrajku.
“Izbegavamo štrajk, jer ne želimo da koristimo decu da bismo ispunili naše zahteve. Smatram da je razgovor najbolji način da se izborimo za naša prava. Međutim, sa državom stalno pregovaramo, ali nema nikakvih pomaka”, ukazuje Kikovićeva.

VEĆE ZARADE SMANJUJU NEJEDNAKOSTI U DRUŠTVU

24. april 2017  • 1429 Opširnije

Socijalna i fiskalna odgovornost ne isključuju jedna drugu, već mogu da idu zajedno. To znači da plate treba da prate ekonomski napredak zemlje, jer bi se sa većim zaradama smanjile nejednakosti u društvu, izjavio je danas predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović.
Govoreći na skupu, pod nazivom „Za veće zarade i manje nejednakosti“ koji, uz podršku Fondacije Fridrih Ebert, organizuju SSSS i Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“, on je rekao da je profit u našim firmama porastao prošle godine u odnosu na 2015. tri puta, dok su plate ostale iste, „na nivou koji zabrinjava i vređa zaposlene".
Prema njegovim rečima, najveći rast plata, više od 30 odsto, bio je 2006. i 2007. Godine, dok je 2008. Godine prosečna zarada bila 402 evra, a minimalna zarada 0,86 evra po satu.
"Posle svetske ekonomske krize kreće smanjivanje i 2009. je prosečna plata bila 337 evra, a 2016. godine 374 evra", rekao je Orbović, dodavši da je prošle godine minimalna zarada bila 0,92 evra po satu.
Kako kaže, nikako da napravimo kvalitetan korak i da počnu plate konstantno da rastu, tako da su svega dve ili tri zemlja u Evropi ispod Srbije po prosečnoj zaradi.
Orbović je ukazao i da minimalna zarada, “koja je poslednjih nekoliko puta neznatno podizana zahvaljujući dogovoru sindikata sa vladom, jer poslodavci nisu imali razumevanje“, ne obezbeđuje ni minimalnu potrošačku korpu.
Potpredsednik Veća SSSS Duško Vuković je rekao da bi trebalo izjednačiti prosečnu zaradu sa prosečnom potrošačkom korpom ili bar izjednačiti minimalnu zaradu sa minimalnom potrošačkom korpom.
On je rekao da je 2016. profit 97.000 firmi koje zapošljavaju više od milion zaposlenih bio 229 milijardi dinara.
"Ta ista privreda je za oko tri odsto uvećala BDP i doprinela fiskalnoj stabilizaciji", naglasio je Vuković, dodavši da zaposleni zato imaju pravo da traže veće zarade.
Ne treba, prema njegovim rečima, samo uvesti progresivnu poresku politiku, već politiku koja će uvažavati regionalne nejednakosti, siromaštvo, kao I podatak o broju članova porodice.
On je ukazao da je u poslednjih nekoliko godina u Srbiji prosečna zarada oko 375 evra, dok će minimalna ove godine biti oko 180 evra. Uz to, ima delova Srbije, poput Trgovišta i Odžaka, u kojima je prosečna zarada svega oko 160 evra.
Predsednik UGS "Nezavisnost" Zoran Stojiljković je rekao da je Srbija primer tzv. loše nejednakosti - "kao što postoji dobar i loš holestorol".
On je kazao da treba povećati fond zarada, a da se to može učiniti većim privrednim rastom i BDP-om, ali i ukidanjem partijskog zapošljavanja i smanjivanjem korupcije.
Stoiljković smatra da treba stimulisati obrazovanje, veće zapošljavanje, progresivno oporezivati zarade - od 15 do 40 odsto, ali i napraviti obuhvatniji sistem podrške najsiromašnijima, a posebno ženama na selu koje nemaju prihode i penzije.
Zamenik generalnog sekretara Evropske konfederacije sindikata, Peter Šerer je rekao da zemlje u Evropi u kojima socijalni dijalog dobro funkcioniše i gde se uvažavaju socijalni partneri - mnogo brže izlaze iz krize.
Zato je EKS pokrenula kampanju "Veće plate za sve", u kojoj učestvuju i dve reprezentativne sindikalne organizacije iz Srbije, a koja podrazumeva da se zajedno sa ekonomskim oporavkom povećavaju zarade.
On kaže da ta kampanja treba najpre da se primeni u zemljama gde su radnici najviše trpeli, s tim da se od takvih zarada može pristojno živeti.
Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Grgurević je rekao da je Srbija konačno krenula putem stabilizacije i napretka, što potvrđuju i MMF, Svetska banka i Fiskalni savet.
On je podsetio da je privredni rast prošle godine bio 2,8 odsto, da je nezaposlenost smanjena 13,8 odsto, a izvoz povećan za 11,5 odsto.
"Sada to treba pretočiti u novi razvoj, povećanje standarda i kvalitetniji život svih građana Srbije", rekao je on, podsetivši da vlada daje velike podsticaje za razvoj domaće privrede, ali i dolazak stranih investitora.
Direktorka regionalne kancelarije Fondacije Fridrih Ebert za Srbiju i Crnu Goru, Ursula Koh Laugvic je istakla da EKS svojom kampanjom ne obuhvata samo zemlje EU, već celu Evropu i da je cilj da svako može pristojno da živi i izdržava porodicu od svoje plate.

PRVOMAJSKI PROGLAS

21. april 2017  • 1428 Opširnije

Danas, na Svetski dan rada i radnika,
PORUČUJEMO:
Posle mnogo godina trplјenja, žrtava, odricanja, siromaštva i potcenjivanja, VREME JE DA ŽIVIMO BOLjE.

I TRAŽIMO:
veće plate da dostojanstveno živimo, jer veće zarade ne znače samo bolјi standard za radnike. To je jedini put koji vodi bržem ekonomskom rastu, pravednijoj raspodeli teškoća i bogatstva, smanjenju korupcije, socijalnih tenzija, nezadovolјstava i nesreća,
više prava jer imamo čast i dostojanstvo, samo poštovan i zadovolјan radnik je dobar radnik,
više radnih mesta kako bi mladi ostali da rade u svojoj zemlјi,
tražimo da časno starimo i dostojanstveno živimo od svojih penzija!

ZATO:
POVEĆAJMO ZARADE zato što obezbeđuju dostojanstvo radnika, socijalnu pravdu, političku i ekonomsku stabilnost i smanjenje jaza između velikog broja sve siromašnijih i malog broja sve bogatijih.
POTPIŠIMO KOLEKTIVNE UGOVORE. Treba nam samo mali napor i dobra volјa…
POVEĆAJMO MINIMALNU ZARADU koja mora garantovati dostojanstven život i zaštitu zaposlenog od siromaštva.
IZMENIMO ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANјU, ne kažnjavajmo penzionere trajnim umanjenjima penzija, isplaćujmo zarađeno i omogućimo dostojanstven odlazak u penziju.

SINDIKAT PENZIONERA PODRŽAVA UKIDANJE PENALA

21. april 2017  • 1427 Opširnije

Udruženje sindikata penzionera Srbije podržava zahtev da se ukinu penali za penzionisanje građana koji nemaju 65 godina a imaju pun radni staž.
Ovo udruženje je podržalo zahtev Socijalno-ekonomskog saveta, a smatra da je poreban novi zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Tim zakonom bi se, kako je navedeno, "stvorili uslovi ne samo za humaniji odnos prema građanima koji su 40 godina radili i uplaćivali novac u PIO fond, već i ekonomsku logiku pa i pravednost da primaju pun iznos penzije, jer su je ekonomski i pravično stekli".
"S obzirom da Vlada ima odlučujuću ulogu u upravljanju PIO fondom, iako joj ta uloga po pravu ne pripada, smatramo je najodgovornijom za sve što se dešava u Fondu, kao i za odluke u kojima se ne prepoznaju ljudi, već samo brojevi", ocenilo je Udruženje sindikata penzionera.
Na sastanku Socijalno-ekonomskog saveta 18. aprila odlučeno je da se Vladi Srbije uputu zahtev da ukine trajno umanjenje penzija od 0,34 odsto mesečno za građane koji su zbog beneficiranog radnog staža otišli u penziju pre navršenih 65 godina starosti.

KAD BISMO PROMENILI OVAJ ZAKON
SVAKI TREĆI POSLODAVAC BI ZAVRŠIO U ZATVORU

20. april 2017  • 1426 Opširnije

Ukoliko bi se promenila kaznena politika, bar 30 odsto poslodavaca u Srbiji moglo bi da završi u zatvoru jer ne uplaćuju doprinose na zarade radnika.
Tako bar pokazuju neke procene stručnjaka, pošto zvanični podaci o broju firmi koje ne ispunjavaju obaveze prema državi i zaposlenima dosad nisu objavljeni.
Radnici se sa ovim obično suoče u trenutku kada počnu da prikupljaju dokumentaciju za odlazak u penziju. Mada se sa ovim problemom od 2003. susrelo nekoliko stotina hiljada radnika, za ove prekršaje niko nije odgovarao. Jedan od njih je i Dragoljub Milić (65) iz Beograda.
“Radio sam u državnom preduzeću i nije mi palo na pamet da je moguće da mi se ne uplaćuju doprinosi. Kada sam hteo da prikupim dokumentaciju za penziju, utvrdio sam da mi poslednje tri godine nije uplaćivan staž. Sada mesecima obijam šaltere, a rešenja još nema”, kaže Milić za “Blic”.
Zbog ovakvih slučajeva je nedavna inicijativa poznatog profesora ekonomije Stojana Stamenkovića da se uvede kazna zatvora za sve poslodavce koji ne izmire obavezu plaćanja doprinosa na zarade radnika naišla na dobar prijem.
“Država mora da uspostavi tu kontrolu, kao što smo nekada imali u vreme SDK. Ta kontrola se izgubila kad je platni promet prebačen u banke. Kako je moguće da, recimo, pet godina neko drži radnike i obavlja posao, a ne uplaćuje svoje obaveze. Ja ne znam da je zbog toga bilo ko kažnjen. Nejasno je zašto nema kontrole koja bi onemogućila da se dešava da firme godinama ne uplaćuju doprinose. Za takvo kršenje propisa postoji robija”, rekao je Stamenković.
I dok stručnjaci žale za sistemom kontrole kakav je bio u vreme SDK i indirektno okrivljuju banke da su ovakvu praksu omogućile, bankari tu odgovornost ne prihvataju i tvrde da nije banka mesto gde će se kontrolistati uplata doprinosa i poreza.
Izvor: Blic

ZAPOSLENE U KULTURI
SVAKOG MESECA ZAKINU NA PLATI

19. april 2017  • 1425 Opširnije

Gradonačelnici i predsednici opština od Nove godine zakidaju na plati zaposlene u ustanovama kulture širom Srbije. Zbog toga što se ne poštuje zaključak Vlade o novoj ceni rada, plate zaposlenih su svakog meseca manje za oko 1.500 dinara, što nije malo ako se uzme u obzir da većina zaposlenih u ovoj branši prima svega 26.800 dinara, saznaju Novosti.
Na ovaj problem je Samostalni sindikat kulture Srbije još u decembru prošle godine pokušao da ukaže i da reši isplatu za sve zaposlene na novoj ceni rada od 2.512 dinara.
Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu zarada i drugih primanja kod korisnika javnih sredstava od 2014. godine jeste naloženo smanjenje za sve korisnike javnih sredstava za 10 odsto, ali su promenom cene rada, te zarade trebale da budu uvećane.
Zbog nepoštovanja promene cene rada u pojedinim mestima radnicima duguju i po 13 plata. Većina lokalnih samouprava je, po rečima predsednice Samostalnog sindikata kulture Dragane Đorđević, ipak isplatila zarade po novoj ceni rada.
“Međutim, postoje i lokalne samouprave koje odbijaju da to učine. Na prvobitnom spisku onih koji zakidaju radnike bili su Kragujevac, Niš, Leskovac, Bor, Inđija, Ivanjica, Vranje, Ub, Arilje, Zaječar, Smederevska Palanka i još četrdesetak drugih lokalnih samouprava. Najveći problem je Smederevska Palanka, gde se nekim radnicima duguje 13, a drugim devet i po plata. Miljenici su ih primali redovnije od ostalih. Sporan je i Leskovac gde se veoma kasni sa isplatama i sada država to ‘pegla’. Kragujevac će po rebalansu budžeta isplatiti januar i februar, a rešava se i problem u Pančevu”, navodi ona.
Država će za povećanje plata prema novoj ceni rada za sve radnike u ustanovama kulture morati da obezbedi bruto 178 miliona dinara do kraja godine. Zbog ovog problema, će mnoge male institucije od 15 do 20 ljudi, po rečima Đorđevićeve, početi da se gase, zato što opštine odobravaju svake godine sve manje novca za projekte od kojih kultura živi.
Ovim povodom sindikati kulture i ministarstva finansija i kulture organizovali su sastanke sa gradonačelnicima koji nisu ispoštovali propise. Naloženo im je da obračune urade po novoj ceni rada.
Izvor: Telegraf

ESTRADA DOBIJA KOLEKTIVNI UGOVOR

19. april 2017  • 1424 Opširnije

Na sednici Saveta dato je i zeleno svetlo da se posle više od godinu dana potpiše prošireno dejstvo kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradnih umetnika u ugostiteljstvu. Problem u ovoj oblasti je nastao kada se Ministarstvo kulture proglasilo nenadležnim za estradu uz obrazloženje da to nije njihov resor.
- Potpisivanje znači da će od sada i za pevače i muzičare u kafanama važiti određena pravila igre, odnosno ko može da radi a ko ne, da nema socijalnog dampinga i nelojalne konkurencije - kaže Duško Vuković, potpredsednik veća SSSS.
- Sada će morati da ih poštuju i oni koji nisu članovi sindikata ili gazde restorana koji nisu u Uniji poslodavaca Srbije. Tako će se ujednačiti ekonomska pozkcija svih ugostitelja i estradnih umetnika.
Izvor: Večernje novosti

"NAJBOLJE REŠENJE DA 'GOŠU' PREUZME DRŽAVA"

11. april 2017  • 1423 Opširnije

Predsednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisav Orbović kaže za RTS da problem radnika "Goše" traje duže vreme, da je štrajkova bilo i ranije ali da su se zaposleni u tom preduzeću nadali rešavanju problema. "Čim se plata ne primi duži vremenski period, mesec, dva, tri, to se teško rešava. Moraju sindikati ranije da uđu u rešavanje tog pitanja", smatra Orbović.
Ljubisav Orbović rekao je gostujući u Dnevniku RTS-a da se postavlja pitanje koje novi vlasnik "Goše" i da se očekuje njegov dolazak.
"Pitanje da li je to stari vlasnik ili je zaista novi i kako je tako brzo došlo do prodaje preduzeća. Krajnje je neizvesno šta će raditi novi vlasnik, koja je njegova vizija, šta će raditi", ističe Orbović.
Kaže da problem radnika "Goše" traje duže vreme.
"Radnici su imali štrajkove i u ranijem periodu. Kad su dobili poslove, nadali su se da će uspeti da se normalizuje situacija. Nisu znali, međutim, da im se ne plaćaju doprinosi, davana su im neka sredstva, ne plata", kaže Orbović.
Dodaje da čim se kasni sa platom sedam, 10, 15 dana treba ući u štrajkove.
"Čim se plata ne primi duži vremenski period, mesec, dva, tri, to se teško rešava. Moraju sindikati ranije da uđu u rešavanje tog pitanja", smatra Orbović.
Napominje da je najbolje rešenje da "Gošu" preuzme država u svoje vlasništvo dok je ne stabilizuje.
"Mi smo pre par godina pokrenuli inicijativu da se u Krivičnom zakonu izvrši izmena, da se, kada se ne isplate tri zarade, krivično odgovora. To ipak nije prihvaćeno", objašnjava Orbović.
Govoreći o slučaju "Agrokor", kaže da radnici firmi u sklopu "Agrokora" redovno primaju plate i rade, ali da je sada nemoguće reći kakve će biti poslednice.
"Nadam se da će država morati tu da se umeša, a videćemo na koji način. Radi se o doborim firmama koje imaju i proizvod i tržište", napominje Orbović.
IZVOR: RTS

LUKA VISENTINI, GENERALNI SEKRETAR EKS

10. april 2017  • 1422 Opširnije

Ako država ne kažnjava one koji ne isplaćuju zarade - zaboravite na EU
Umesto vrlo lošeg pristupa oporavku ekonomije u Evropi koja podrazumeva "stezanja kaiša" odlučili smo da krenemo u kampanju kojom ćemo promovisati novu alternativnu ekonomsku politiku koja se zasniva na povećanju investicija i podizanju plata radnicima.
To ističe u razgovoru za Danas generalni sekretar Evropske konfederacije sindikata Luka Vinsentini, koji je juče bio gost međunarodne konferencije na temu jačanja socijalnog dijaloga koju su zajednički organizovali Evropski sindikalni institut i Savez samostalnih sindikata Srbije u hotelu Moskva.
Šta konkretno podrazumeva alternativna ekonomska politika o kojoj govorite?
- U poslednjih deset godina je došlo do neverovatnog pada investicija u EU, i pre, a naročito posle krize. Privatne investicije više nisu dovoljne, pogotovo što one trenutno stagniraju, čak i više nego one u javnom sektoru. Zato je vrlo važno da vlade država članica počnu da više investiraju.
Ima li dovoljno novca za to?
- To je problem, svi misle da nema dovoljno novca u budžetima, delom je istina, ali je istina i da države članice mogu da izađu na tržište, takođe. Pogledajte primer SAD, tamo je FED izašao na tržište i u poslednjih pet godina je uloženo sedam hiljada milijardi dolara, što je dovelo do neverovatnih rezultata u oporavku ekonomije ove zemlje. To je tačno ono što je potrebno i Evropi. Da bismo oporavili ekonomiju u Evropi moramo da povećamo zarade. Osim toga, moramo da smanjimo razliku koja postoji u platama onih u Istočnoj Evropi od onih u Zapadnoj Evropi. Imamo situaciju da se u nekim istočnoevropskim zemljama radi za svega 1,1 ili 1,3 evra po satu, u zapadnim je to znatno više. Čak i kada kompanije sa Zapada kupuju one na Istoku primenjuju iste te zarade koje već postoje. To je neprihvatljivo, pogotovo jer je produktivnost onih koji rade u istočnoevropskim zemljama podjednaka onim koji rade u zapadnoevropskim.
Kako to rešiti?
- Tako što će vlast u tim zemljama pomoći. Mi govorimo vladama u zemljama u kojima su niske zarade da pomognu socijalnim partnerima, da postave zakonski okvir, da se uvede kolektivno pregovaranje.
Koja bi država mogla da bude primer ostalima?
- Ima različitih primera i različitih sistema, ali najbolji primeri su skandinavske zemlje, Švedska, na primer. Tamo kolektivno pregovaranje igra veoma značajnu ulogu, između 85 i 90 odsto radnika su u sindikatima i sindikati rešavaju sve, obezbeđuju benefite za nezaposlene, porodice. Tako visok procenat članstva u sindikatima pruža im mogućnost da učestvuju u pregovaranju i da imaju značajnu ulogu u donošenju odluka koje su važne za sve radnike. Međutim, sistemi ne mogu da se prosto kopiraju na neke druge države. Neophodno je da svaka država postavi svoj zakonski okvir u kom će vlast prepoznati koliko koja organizacija ima predstavnika i na koji način i u kom pravcu može da se pregovara.
Rekli ste da se nadate da će Srbija biti sledeća zemlja koja će ući u EU. Ali mi imamo dosta problema, gotovo da ne postoji socijalni dijalog. Vlast uvek i u svemu ima poslednju reč, delom su za to krivi i sindikati koji se ne bune mnogo i koji su prilično razjedinjeni.
- Ne možete naterati socijalne partnere da se udruže. Ako postoje razlike među njima onda te razlike treba poštovati. Ali vlast mora da ima volju da postavi pravila i obezbedi uslove za normalan socijalni dijalog. Ako socijalni dijalog postoji samo formalno, onda ne možemo da računamo na neka velika dostignuća, to je onda veliki problem za proces evropskih integracija. Upravo smo zbog toga u Srbiji, da sa vašim premijerom pričamo o tome, da mu kažemo da želimo da Srbija bude deo EU, da ćemo pružiti podršku, ali da država mora da se postara da socijalni dijalog zaista funkcioniše.
Kako će u EU znati da li socijalni dijalog u Srbiji zaista funkcioniše?
- Uz pomoć nas, mi smo socijalni partneri, nas pitaju za mišljenje, mi obaveštavamo Evropsku komisiju. Uostalom, zbog toga smo i danas ovde. Da čujemo i vidimo šta je realnost ovde.
Realnost je da problema ima mnogo, i to većih od nepostojanja dijaloga. Poslednji primer je Goša, fabrika u kojoj radnici četiri godine rade bez doprinosa i zdravstvenog osiguranja, bez plata mesecima. Ministar rada Aleksandar Vulin kaže da država ne može da rešava probleme privatnih poslodavaca.
- Ali država je zadužena da kontroliše da li se pravila i zakoni poštuju. Plate i doprinosi moraju da se plaćaju. Ako inspekcija rada i pravosuđe ne mogu da sankcionišu kompanije koje se ovako ponašaju onda znate šta - zaboravite na EU. Jer to su osnovni elementi, i ako se to ne poštuje, ako inspekcije nemaju kapacitete da kontrolišu da li kompanije plaćaju zarade ili ne, nema dalje o čemu da se priča.
Šta bi se desilo sa poslodavcem u EU da na plati zarade i doprinose radniku?
- Ako inspekcija utvrdi da niste radili po zakonu, morate da uplatite to što dugujete, a plaćate i određenu novčanu kaznu. Ako ne platite kaznu, onda idete u zatvor. Sve je jasno.
Koliko će Srbiji biti potrebno vremena da dođe do toga?
- To nije pitanje vremena, ni novca, već volje. Imate policiju, imate pravosuđe, problem je napraviti sistem koji će da funkcioniše. Činjenica je da je pravosuđe najkritičniji sektor trenutno u pregovaračkom postupku za Srbiju, radnička prava su samo deo te mnogo veće slike.
Izvor: Danas

VUČIĆ I ORBOVIĆ U POSETI GOŠI

7. april 2017  • 1421 Opširnije

Radnici Goše dobiće po šezdeset hiljada jednokratne pomoći, a zdravstvene knjižice biće im overene posle sednice vlade Srbije na kojoj će se doneti zaključak o tome, odlučio je danas premijer Srbije Aleksandar Vučić.
On je danas popodne otišao u fabriku u Smederevskoj Palanci sa predsednikom Saveza Samostalnih Sindikata Srbije Ljubisavom Orbovićem, koji je posredovao toj poseti kako bi iznašli najbolje rešenje za zaposlene u toj fabrici.
Radnici štrajkuju već dve nedelje zbog neisplaćenih zarada i doprinosa, a sve je kulminiralo nakon samoubistva jednog od radnika.
Vučić je zaposlenima obećao da će u naredne dve nedelje razgovarati sa vlasnicima, kao i da će biti utvrđeno da li novi vlasnik ima nameru da posluje i šta država može da učini.
Vučić je rekao da bi ukoliko vlasnik odustane, država imala zakonsko pravo da poveže staž i reši pitanje socijalnog i penzionog osiguranja, a zatim bi ostala briga kako da se obezbedi da rade i žive od rada.
Vučić je priznao da zaposleni radnici u Goši su u veoma teškom socijalnom i materijalnom položaju i da će im država pomoći uprkos tome što je fabrika u privatnom vlasništvu.
Vučić se zahvalio Ljubisavu Orboviću što je imao razumevanje za teške poteze koje je činila vlast, "kako bi imali zdravu državu da nekad od nje može da traži pare".

ZAPOSLENI U GOŠI MOLE VUČIĆA ZA POMOĆ

6. april 2017  • 1420 Opširnije

Štrajkački odbor „Goše“ poziva predsednika Vlade Srbije Aleksandara Vučića da, zbog izuzetno teške situacije u toj fabrici šinskih vozila, dođe u Smedervsku Palanku i pomogne u razrešenju problema.
U otvorenom pismu javnosti, zaposleni u „Goši“, koji se već nekoliko dana nalaze u štrajku zbog neisplaćenih zarada i neuplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje, mole premijera da se lično zauzme i razreši ovu tešku situaciju u fabrici.
Pored višegodišnjeg neuplaćivanja zarada i doprinosa, što je prouzrokovalo i tragediju u „Goši“, kada se nedavno ubio jedan od radnika te fabrike, zaposlene brine i pitanje budućnosti „Goše, s obzirom na priče da je fabrika prodata nepoznatom kupcu.
Zaposleni u „Goši“ su očajni i svoj protest nazivaju „štrajkom gladnih lјudi“, pitajući se da li će moći i dalјe da rade ili će na fabriku biti postavlјen katanac.

ORBOVIĆ I VISENTINI SE SASTALI
SA PREMIJEROM I MINISTROM ZA RAD

6. april 2017  • 1419 Opširnije

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio je danas da je zadovoljon sastankom koji je danas imao sa predsednikom Vlade Srbije Aleksandarom Vučiićem i da je premijer pokazao spremnost da Vlada Srbije u svim oblicima izađe u susret i da pomogne da se prevaziđu problemi koji muče radnike u Srbiji i da to otvara vrata Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji.
„Sastanak koji sam imao sa premijerom Srbije i njegovim sradnicima, a kojem je prisustvovao i generalni sekretar Evropske konfederacije sindikata Luka Visentini, bio je na temu socijalnog dijaloga u Srbiji, o radu Socijalno ekonomskog saveta (SES), kao i o pregovorima oko kolektivnog ugovora“, kazao je Orbović agenciji Tanjug.
Orbović je dodao da je današnji sastanak bio skup koji nije nudio konkeretna rešenja, naglašavajući da sad predstoje razgovori na SES-u, kolegijumu SES-a i tripartitni sastanci, na kojima će se razgovarati o pokrenutim temama.
„Sastanak je bio vrlo korektan i daje prostora za dalju kvalitetniju priču u kojoj je pitanje minimalne zarade za koju se očekuje da u narednom periodu bude ponovo povećana“, rekao je on.
Generalni sekretar Evropske konfederacije sindikata, koja okuplja 89 konfederacija iz 32 zemlje i koja zastupa 45 miliona radnika Luka Visentini kazao je za Tanjug da je tokom današnjeg razgovorima tema r bilo kolektivno pregovaranje i funkcionisanje SES-a.
„Tokom sastanka naznačili smo da je najbitnije da socijalni partneri, sindikati i poslodavačke organizacije na sesijama SES-a razgovaraju o ključnim problemima u državi kako bi sam dijalog bio smislen.Razgovaralo se i o minimalnim zaradama i jako smo srećni što je Vlada Srbije povećala minimalne zarade“, rekao je Vinsentini.
Prema njegovim rečima za pravi socijalni dijalog potrebno je obratiti pažnju na činjenicu da je prag za potpisivanje kolektivnih ugovora sa proširenim dejstvom u Srbiji i dalje jako visok i da je tih 50 odsto koji se zahtevaju za to potpuno jedan neraelan zahtev.
„Uslov za potpisivanje kolektivnih ugovora ne bi terbalo da bude procenat koji bi se dostizao, već reprezentativnost, odnosno treba da se odredi koje su to organizacije koje su reprezentativne“, objasnio je on i dodao da je u nekim zemljama taj fiksni procenat koji se tiče reprezentativnosti samo pet odsto u određenom sektoru.
On je naglasio da je suština da Vlada bude ta koja će pomagati socijalnim partnerima da mogu da vode istinski pravi socijalni dijalog .
Vinsentini je istakao i da je kolektivno pregovaranje ključna tačka koja se mora poboljšati potsetivši da je Evropska konferderacijia sindikata započela kampanju, gde je fokus na povećanju zarada, odnosno, da se visina zarada što više približava i da se sve više smanjuju nejednakosti kako bi to uticalo na oporavak i održivost ekkonomije.
„U uspešnim zemljama 70 i 80 odsto njihovog rasta zavisi od unutrašnje potrošnje i tražnje.Dakle da bi se povećala ta unutrašnja tražnja potrebno je i da se povećaju zarade. Što se tiče pristupanja EU, kako bi Srbija što brže napredovala na tom putu potrebno je da se određeni problemi eleminišu, pre svega da Vlada utiče na poboljišanje socijalnog dijaloga u smislu da multinacionalne kompanije koje se nalaze u Srbiji poštuju prava radnika, socijalna prava, sindikalna prava što bi značilo da nema izbegavanja uplate poreza, da doprinosi moraju biti plaćeni, odnosno da u državi mora da postoji vladavina prava kako bi država što više napredovala na putu ka EU.
Izvor: TANJUG

VISENTINI PORUČIO SRPSKIM VLASTIMA DA
KROZ EKONOMSKI RAST OMOGUĆE I VEĆE PLATE

6. april 2017  • 1418 Opširnije

Generalni sekretar Evropske konfederacije sindikata (EKS) Luka Visentini pozvao je Vladu Srbije da podstiče socijalni dijalog u zemlji i da, kroz ekonomski rast, omogući i više zarade, posebno minimalnu, koja bi omogućila radnicima da ne pređu granicu siromaštva.
Jačanje ekonomije i ulaganje u sopstvene resurse, koje podrazumeva i povećanje zarada, jeste način za uspešan razvoj svih evropskih zemalja, koji se postiže socijalnim dijalogom i jačanjem kolektivnog pregovaranja, poručio je Visentini u Beogradu.
Govoreći na međunarodnoj konferenciji „Jačanje socijalnog dijaloga i socijalnih partnera - doprinos napretku“, koju su organizovali Evropski sindikalni institut (ETUI) i Savez samostalnih sindikata Srbije, Visentini je poručio ovdašnjim vlastima da uključe sindikate u izradu i vođenje politika, kako bi doprineli razvoju zemlje.
Prema njegovim rečima, Srbija će, verovatno, prva od zemalja kandidata ući u Evropsku uniju u narednom period, “a, možda, taj proces bude i ubrzan nakon izlaska Velike Britanije iz Unije”.
“Da biste ušli u EU, postoji podugačak spisak uslova, među kojima su socijalni dijalog I kolektivno pregovaranje jedan od veoma važnih. Uloga socijalnih partnera u tom procesu je fundamentalna, a organi vlasti im u tome moraju pomoći”, rekao je Visentini.
Govoreći o problemima prilikom zaključenja kolektivnih ugovora u Srbiji, on je ukazao da je prag potreban za reprezentativnost veoma visok, što samim tim otežava zaključenje kolektivnih ugovora, odnosno, ne dozvoljava pravilno funkcionisanje kolektivnog pregovaranja.
"Izuzetno je važno da se smanji prag za postizanje proširenog dejstva kolektivnih ugovora, koji je sada 50 odsto, a to je isuviše visoko i jako je bitno da se taj prag smanji, jer inače se obesmišljava samo kolektivno pregovaranje, tačnije, ubija se", istakao je Vinsentini.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović ukazao je da sindikati imaju puno problema sa socijalnim dijalogom zbog poslodavaca koji ga ignorišu.
“Poslodavačke organizacije, koristeći snagu kapitala, ignorišu dijalog, posebno u situaciji kada je veliki broj ljudi bez posla, pa isplaćuju minimalne zarade i uskraćujući prava radnika, koja smo mukrotrpno kroz dijalog I kolektivno pregovaranje postigli”, naveo je on.
Orbović je naglasio da, zahvaljujući Zakonu o radu, donetom 2013. godine, protiv koga se borio SSSS, “veoma teško možemo doći do proširenog dejstva posebnih kolektivnih ugovora”.
Za razliku od javnog sektora, gde je država potpisala gotovo sve kolektivne ugovore, u realnom sektoru smo u poslednjih nekoliko meseci potpisali samo kolektivne ugovore za hemiju, poljoprivredu I građevinu, da bi poslodavci nakon toga povukli svoje potpise, čime su ostavili veliki broj radnika bez zaštite, kazao je on.
Prema njegovim rečima, sindikat ogromnu energiju potroši kako bi došao do kolektivnih ugovora, dok poslodavci pokazuju interesovanje za njihovo potpisivanje tek nakon štrajkova i protesta.
Vlada Srbije, koja je posvećena kolektivnom pregovaranju, potpisala je 18 kolektivnih ugovora sa predstavnicima sindikata, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
Na sledećoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta (SES), Vulin kaže da će se razmatrati predlog za davanje proširenog dejstva u oblasti estrade, dok će biti razgovora i o proširenom dejstvu kolektivnih ugovora u oblasti hemije, poljoprivrede i građevine.
Država je, prema njegovim rečima, duplirala budžet SES-a, u cilju osnaživanja sindikata I poslodavaca kako bi uspešno pregovarali, a nastojaće I da osnuje te savete u svim sredinama.
Pored predstavnika reprezentativnih sindikalnih centrala iz Srbije i sindikata iz EU, na skupu učestvuju i predsednik Evropskog ekonomskog i socijalnog saveta Jorgos Dasis, predsednik ETUI Filip Poše, direktor Obrazovnog odelјenja Instituta Uliseš Garido, predsednik Unije poslodavaca Srbije Aleksandar Atanacković i predstavnici Privredne komore Srbije.

MEĐUNARODNI SKUP U BEOGRADU POVODOM
JAČANJA SOCIJALNOG DIJALOGA

4. april 2017  • 1417 Opširnije

U Beogradu će, od 5. do 7. aprila, u organizaciji Evropskog sindikalnog instituta (ETUI) i Saveza samostalnih sindikata Srbije, biti održana međunarodna konferencija na temu: „Jačanje socijalnog dijaloga i socijalnih partnera - doprinos napretku“.
Pored predstavnika reprezentativnih sindikalnih centrala iz Srbije i sindikata iz EU, na skupu će učestvovati i generalni sekretar Evropske konfederacije sindikata (EKS) Luka Visentini, ministar rada Aleksandar Vulin, predsednik Evropskog ekonomskog i socijalnog saveta Jorgos Dasis, predsednik ETUI Filip Poše i direktor Obrazovnog odelјenja Instituta Uliseš Garido.
Učešće na skupu, koji će biti održan u hotelu „Moskva“, najavili su i predsednik Unije poslodavaca Srbije i predstavnici Privredne komore Srbije.
Evropska konfederacija sindikata, čiji je Visentini generalni sekretar, objedinjuje više od 60 miliona radnika u svim evropskim zemlјama i predstavlјa glavnog pregovarača sa poslodavačkim udruženjima i vladama na nivou Evropske unije.
Poslednjih nekoliko godina, EKS je izbila u prvi plan zalaganjem za alternativnu ekonomsku politiku koja bi se distancirala od mera „stezanja kaiša“ i akcenat stavila na budžetsku podršku privrednom razvoju.
Tako je, zajedno sa partijama levog centra, ona postala zastupnik jednog novog, sasvim drugačijeg načina izlaska iz krize. Zaslugom EKS-a, nedavno je u Rimu potpisana deklaracija o budućnosti EU, u kojoj su najznačajnije mesto zauzela socijalna pitanja i nužnost da se evropskim radnicima povećaju zarade.
U funciji toga, jeste i otpočinjanje kampanje EKS-a za povećanje zarada svim zaposlenima u Evropi, u cilјu povećanja tražnje, pokretanja proizvodnje i otpočinjanja procesa oporavka evropske privrede.
Predviđena je serija akcija širom Evrope, kojima bi se pokrenulo javno mnenje i izvršio pritisak na vlade koje su i dalјe sklone da rešenja traže u restrikcijama.
U toj kampanji učestvuje i SSSS, koji će nastojati da utiče na vlast u Srbiji da se, kroz ekonomski rast i rešavanje nejednostakosti, kontinuirano uvećavaju zarade i poboljšava materijalni i socijalni položaj zaposlenih.

SINDIKAT PRETI GENERALNIM ŠTRAJKOM

3. april 2017  • 1416 Opširnije

Samostalni sindikat u fabrici Fori tekstil u Kragujevcu pozvaće zaposlene u toj kompaniji da posle 8. aprila stupe u generalni štrajk ukoliko menadžment firme ne ispuni zahteve pobunjenih radnica, pre svega bolju organizaciju rada, dužinu radnog vremena i visinu plata.
- Nakon dvodnevnog ćutanja i izbegavanja zaposlenih, predsednik Sindikata Lazić je, posle zbora radnika, organizovanog uoči minulog vikenda, na oglasnu tablu okačio poziv direktorki da zbog ogromnog nezadovoljstva radnika umanjenjem zarada, ispuni zahteve radnica, a da će, u suprotnom, posle 8. aprila da usledi generalni štrajk, kaže radnica Milena Belošević dodajući da je republička inspekcija tokom prošle nedelje tri dana bila u fabrici, kao i da radnice od kad su inspektori tu rade po osam sati dnevno.
Uprava kompanije Fori tekstil i dva reprezentativna sindikata u toj firmi (Samostalni i Nezavisnost) negirali su navode Saveza samostalnih sindikata Srbije.
"Navodi iz saopštenja Saveza samostalnih sindikata Kragujevac nisu dati od reprezentativnih sindikata kod poslodavca, koji su upoznati sa stvarnim pravima zaposlenih, i koji ovom prilikom zajedno sa rukovodstvom Fori tekstila objavljuju demanti navedenih napisa o navodnom nepoštovanju prava zaposlenih", piše u zajedničkom saopštenju sindikata i poslovodstva.
Ističe se, pritom, da kompanija svim zaposlenima pruža podjednako pravo na rad u skladu sa zakonom, da ih poštuje, da zaposleni imaju bezbedne i zdrave uslove za rad, zaštitu na radu, ograničeno radno vreme, pravo na odmore, naknadu za rad.
Navodi Saveza samostalnih sindikata Kragujevac dati su, smatraju poslovodstvo i sindikalci firme Fori tekstil, "isključivo s ciljem da destabilišu normalno odvijanje procesa rada kod poslodavca, otežaju poslovanje, a krajnji cilj da 438 porodica ostane bez posla i sigurne mesečne zarade".
Radnica Fori tekstila Milena Belošević rekla je za naš list da su svi navodi SSSS "apsolutno tačni".
- Trenutno je u našoj fabrici Inspekcija rada koja je, koliko nam je poznato, već utvrdila brojne nepravilnosti kad je položaj zaposlenih u pitanju - ističe Belošević.
U fabrici Fori tekstil proizvode se navlake za naslone glave i ruku od kože, skaja i štofa za automobile marke Folksvagen, BMW, Pežo, Sitroen, Volvo, Alfa Romeo i druge.
Sindikalac demantovao i sebe
Naš list je još krajem 2015. pisao o radnicama fabrike Fori tekstil. Tada je sagovornik Danasa bio čelnik jednog od dva reprezentativna sindikata u toj firmi, koji je juče podržao rukovodstvo fabrike u demantiju konkurentskog sindikata. Krajem pretprošle godine, taj sindikalni vođa je o položaju radnica rekao, gotovo doslovce, sve ono što je navedeno u saopštenju SSSS. Tako je, pored ostalog, tvrdio i da radnice Fori tekstila rade po 12 sati dnevno, a da 80 odsto njih ima plate koje su na nivou minimalnih zarada.
IZVOR: Danas

SAOPŠTENJE TRI REPREZENTATIVNA SINDIKATA OBRAZOVANJA

30. mart 2017  • 1415 Opširnije

Na osnovu zaključaka sa Tribine održane 24. januara 2017. i peticije koju je potpisao veliki broj zaposlenih u obrazovanju, tri reprezenativna sindikata obrazovanja - Sindikat obrazovanja Srbije, Sindikat radnika u prosveti Srbije i GSPRS Nezavisnost su preduzela aktivnosti u vezi sa rešavanjem materijalnog položaja zaposlenog nenastavnog osoblja sa drugim, trećim i četvrtim stepenom stručne spreme, čija su primanja manja od minimalnog ličnog dohotka, kao i ukupnog povećanja koeficijenata za sve zaposlene u obrazovanju do četvrtog kvartala 2017.
Radna grupa se sastala sa predstavnicima Ministarstva prosvete 10. februara 2017. i traženo je da se problem nenastavnog osoblja reši trenutno, do trajnog rešenja položaja svih zaposlenih u obrazovanju - kroz povećanje koeficijenata do jedinstvene cene rada za sve zaposlene u budućem sistemu platnih razreda za javni sektor, kojim bi se plate zaposlenih u obrazovanju makar izjednačile sa prosečnim platama u Republici Srbiji.
Pošto navedeni problem nije rešen, predstavnici tri reprezentativna sindikata obrazovanja su inicirala sastanak u Ministarstvu prosvete, sa zahtevom da se pod hitno nađe odgovarajuće rešenje za nenastavno osoblje sa primanjima ispod minimalnog ličnog dohotka.
Na sastanku tri reprezentativna sindikata obrazovanja – Sindikata obrazovanja Srbije, Sindikata radnika u prosveti Srbije i GSPRS Nezavisnost sa ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem, održanom 27. marta 2017. godine u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dogovoreno je sledeće:
  1. Da se pod hitno popravi materijalni položaj zaposlenih u obrazovanju sa drugim, trećim i četvrtim stepenom stručne spreme, sve do trajnog rešenja njihovog materijalnog položaja kroz povećanje koeficijenata ili cene rada.
  2. Sindikati su tražili povećanje plata u iznosu od 15%, kako bi prosečna plata po povećanju bila nešto iznad prosečne plate u Republici Srbiji, do uvođenja jedinstvene cene rada za sve zaposlene u budućem sistemu platnih razreda. Ministar se saglasio sa predlogom i istakao da će se prvi deo povećanja realizovati u junu 2017, a drugi deo u četvrtom kvartalu 2017. godine.
Neposredan povod je i dalje nepovoljan ukupan materijalni položaj zaposlenih u obrazovanju: prosečna plata svih zaposlenih u Srbiji isplaćena u februaru 2017. iznosi 46.990 dinara, a u obrazovanju 42.146 dinara, što je izuzetno malo, imajući u vidu da u obrazovanju radi više od 80% zaposlenih sa visokom stručnom spremom.

SINDIKALCU ZABRANILI ODLAZAK U WC VAN PAUZE

30. mart 2017  • 1414 Opširnije

Zbog toga što je osnovao sindikat u firmi i pobunio se zbog neisplaćenih doprinosa, Ivica Kostić tvrdi da više od godinu dana trpi mobing u kompaniji DIS, a poslednja u nizu kaznenih mera, kako kaže, jeste zabrana odlaska u toalet van pauze.
O njegovom slučaju pisano je i prošlog juna, a od tada su se neke stvari promenile jer je DIS njemu i većini radnika uplatio doprinose za četiri godine, ali ne i za poslednje dve. Međutim, neke stvari su ostale iste.
"I dalјe sam pod kaznom, telefon mi nije dozvolјen, a od skora ni odlazak u toalet van pauze od pola sata. Jednog prepodneva me je pozvala direktorka maloprodaje na razgovor, kom su prisustvovala još dva direktora i rekla mi da sam pre nekoliko dana još tri puta bio u WC-u i pitala me šta sam radio toliko.
Kada sam joj rekao da ne bih da obrazlažem šta sam radio, rekla mi je da za mene više nema odlazaka mimo pauze jer 'po zakonu kompanije, to nije dozvolјeno'", kaže za list Danas Ivica Kostić, predsednik Samostalnog sindikata u kompaniji DIS.
On tvrdi da mu je na pitanje kako taj zakon kompanije ne važi i za druge ona odgovorila "to samo za tebe važi".
"Pitao sam je onda u kom zakonu piše da ja ne smem u toalet kad imam potrebu, da bi mi ona rekla: kad mi budeš pokazao gde piše i u kom zakonu stoji da smo dužni da ti dozvolimo odlazak u toalet, donesi zakon, razmotrićemo", ističe Kostić.
On kaže da je nadređene obavestio o tome i doneo potvrdu od lekara da ima hroničnu upalu bešike, te da ne može da naredi organizmu kada da ide u toalet, kao i da je o svemu što mu se dešava na radnom mestu, u novobeogradskoj prodavnici, obavestio generalnog direktora.
Povratnu informaciju od njega, kako kaže, nije dobio.
Ivica Kostić podseća da je mobing, prebacivanje na kasu i smanjenje plate, počeo početkom prošle godine, kada su u kompaniji saznali da je osnovao sindikat.
"I u tom razgovoru direktorka me je opet pitala za sindikat i rekla da njime mogu da se 'bavim kod kuće, ali ne u firmi'", napominje Kostić za Danas.
On tvrdi da je od prošle godine zbog pritiska rukovodstva gotovo ceo sindikat "ispisan", te da su nedavno u firmu dolazili i advokati koji su se predstavlјali kao "gazdini" i razgovarali sa preostalim članovima sindikata, između ostalog i o tome da li podržavaju Ivicu Kostića, koji je o svemu što mu se dešava pisao na svom nalogu na Fejsbuku.
U kompaniji DIS kažu da "niko od neposrednih rukovodilaca Ivice Kostića nije komunicirao na temu sindikalnog organizovanja", međutim nigde konkretno ne demantuju da je Kostiću zabranjeno da odlazi u toalet van predviđene pauze.
"Netačno je da poslodavac primenjuje dvostruke standarde u ponašanju prema Ivici Kostiću i drugim zaposlenima i da mu se od strane poslodavca ograničavaju bilo koja prava priznata Zakonom i Ugovorom o radu", ističu za ovaj list u kompaniji DIS.
Tema sastanka na koji je Ivica Kostić pozvan bila je, kako kažu, isklјučivo poštovanje Ugovora o radu i Zakona o radu, tačnije napuštanje radnog mesta mimo vremena predviđenog za korišćenje pauze i neobaveštavanje neposrednog rukovodioca o istom.
"Apsolutno odbacujemo sve optužbe da su zaposleni izloženi bilo kakvom pritisku i lošem tretmanu zbog članstva u sindikatu zaposlenih i smatramo takve tvrdnje zlonamernim", navode u DIS-u.
I dok Ivica Kostić tvrdi da su mu iz DIS-a i to tek kad je na njegov dopis reagovala Agencija za borbu protiv korupcije, uplaćeni doprinosi za 2011, 2012, 2013. i 2014. godinu, ali ne i za poslednje dve godine u DIS-u ističu da oni "sve obaveze prema zaposlenima redovno izmiruju".
Tvrde da poštuju zakone, da ih redovno kontrolišu i da nije zabeležen nijedan slučaj kršenja zakona.
"Ugled kompanije DIS se bez ikakvog povoda narušava, iako smo već više puta objašnjavali situaciju koju smo u ranijem periodu imali sa PIO fondom, a koja je uspešno rešena.
Naime, kompanija DIS redovno i blagovremeno uplaćuje doprinose za sve zaposlene u kompaniji. Problem postoji u PIO fondu, jer se kasni sa knjiženjem uplaćenih iznosa", napominju u kompaniji DIS.
Izvor: Danas / Radio 021 / OK Radio

ODGOVOR VLASNIKA “GOŠE” RADNICIMA U PONEDELJAK

30. mart 2017  • 1413 Opširnije

Vlasnik “Goše” trebalo bi da se u ponedeljak obrati radnicima Fabrike šinskih vozila “Goša” iz Smederevske Palanke, koji štrajkuju već treći dan.
To je rečeno predstavnicima sindikata na sastanku u Ambasadi Slovačke u Beogradu.
“Primila nas je zamenica ambasadorke Slovačke, Helena Mravikova i rekla nam da je razgovarala sa ljudima iz ŽOS Trnave, naše matične kuće i da su oni poručili da će nam se obratiti u ponedeljak”, rekao je predsednik Samostalnog sindikata u Goši Milorad Miloradović.
On kaže da je Mravikova rekla da je i ministar spoljnih poslova Slovačke upoznat sa tim šta se dešava i da se trudi da stupi u kontakt sa vlasnikom, kako bi bio organizovan sastanak s predstavnicima nadležnih ministarstava i kako bi se našlo rešenje za situaciju u fabrici.
Radnici Goše su počeli u utorak štrajk u krugu fabrike i nastaviće tako sve dok ne bude rešeno pitanje zaostalih zarada i dok se ne uplate doprinosi za zdravstveno, socijalno i penziono osiguranje. Situacija u Goši eskalirala je pre desetak dana kada se u fabrici ubio radnik Dragan Mladenović. Gošu je 2007. privatizovala slovačka firma ŽOS Trnava.

PREDSTAVNICI GOŠE U SSSS TRAŽE POMOĆ

29. mart 2017  • 1412 Opširnije

Predsednik Saveza sasmostalnih sindikata Srbije (SSSS) Ljubisav Orbović i pomoćnik ministra rada Zoran Lazić razgovarali su juče sa predstavnicima Samostalnog sindikata “Goše” iz Smederevske Palanke, kako bi pomogli u rešavanju problema u kojima se nalaze zaposleni u toj fabrici.
Predsednik Samostalnog sindikata u “Goši” Milorad Miloradović je, u prostorijama SSSS, rekao da se štrajk radnika “Goše”, koji nisu primili 20 plata, a od decembra 2013. Im nisu uplaćeni doprinosi, nastavlјa do dalјnjeg.
Miloradović je dokumentaciju o stanju u toj fabric predao predsedniku Orboviću, koji će je, kako je obećao, pokušati da prosledi predsedniku Vlade Srbije.
Miloradović je rekao da je vlasnik ŽOS Trnave, koja je 2007. privatizovala FŠV “Goša”, poslednji i jedini put u Srbiji bio tada kada je kupio fabriku, pre deset godina.
“Na sastanku smo se dogovorili da mi pokušamo da privolimo vlasnika fabrike da dođe iz Slovačke u Srbiju i da se onda, u četiri oka, dogovorimo šta dalјe”, rekao je Miloradović.
Tim povodom, predsednika Samostalnog sindikata “Goše” će danas u 11 časova primiti I predstavnici ambasade Slovačke u Beogradu.
Nakon prošlonedelјne tragedije, kada je u krugu fabrike izvršio samoubistvo njihov kolega Dragan Mladenović, eskaliralo je nezadovolјstvo radnika koji već godinama ne primaju platu, niti im se uplaćuju doprinosi I ne overavaju zdravstvene knjižice.
Jučerašnjem sastanku su prisustvovali i sekretar Veća SSSS Zoran Mihajlović, predsednik Sindikata metalaca Srbije Zoran Vujović i predsednik metalaca regiona centralne Srbije Goran Milić.

U BEOGRADU ODRŽAN PROTEST SINDIKATA PENZIONERA

29. mart 2017  • 1411 Opširnije

Na Trgu Nikole pašića u Beogradu danas je održan protest Sindikata penzionera Srbije, zbog smanjenja penzija od novembra 2014. godine.
Učesnici protesta nosili su transparente: "Pljačka penzionera nije reforma", "Ukinite neustavni zakon", "Hoćemo da živimo a ne da preživljavamo", "Vučić obmanu penzionere, tako on drži reč".
Oni su se, nakon skupa, uputili u protestnu šetnju do Ustavnog suda gde su poručili sudijama da su "kadije sudile časnije od njih" a zatim su otišli do Vlade Srbije - institucije koja im, kako su istakli, pravi najviše problema.
Penzioneri traži da im se vrati ono što im je "oteto i ukradeno."
Penzioneri su na protest pozvali sve predsedničke kandidate a došli su Boško Obradović i Vuk Jeremić.
Protest su organizovali Udruženje sindikata penzionera Srbije (USPS) i Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije (USVPS).
Izvor: BLIC

SES PODRŽAO INICIJATIVU SSSS ZA
ZAŠTITU ZAPOSLENIH ZA VREME BOLOVANјA

27. mart 2017  • 1410 Opširnije

Socijalno ekonomski savet Republike Srbije podržao je danas inicijativu Saveza samostalnih sindikata Srbije da se u Zakonu o radu predvidi da se zaposlenom na određeno vreme radni odnos produžava do isteka njegove privremene sprečenosti za rad.
SSSS je pripremio tekst amandmana na član 187. Zakona o radu, kojim je predviđeno da zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme radni odnos ne može prestati dok je privremeno sprečen za rad, što znači da mu se radni odnos na određeno vreme produžava do isteka privremene sprečenosti za rad (bolovanja).
Savez je predlog amandmana uputio predsedniku Vlade Srbije, ministru za rad, predsednici Skupštine Srbije i predsednicima poslaničkih grupa.
PREUZMI AMANDMAN

SAOPŠTENЈE SAVEZA POVODOM TRAGEDIJE U GOŠI

23. mart 2017  • 1409 Opširnije

U fokusu borbe i zalaganja Saveza samostalnih sindikata Srbije, tokom istorije duge 114 godina, bila je i ostala zarada svih zaposlenih u Srbiji, njihov standard i dostojanstven život i rad.
Upozoravali smo vlade da, naročito sa početkom privatizacije i rasta privatnog sektora, veliki problem postaju poslodavci koji ne isplaćuju zarade, neredovno ih isplaćuju, ne uplaćuju poreze i doprinose. Tražili smo da država upotrebi sve raspoložive mehanizme i kazni bahate poslodavce, da zaštiti svoje građane. Pružali smo podršku i organizovali sve radnike koji su zbog toga protestvovali, štrajkovali, zahtevali...
Nažalost, samoubistvo našeg kolege u „Goši“, Dragana Mladenovića, pokazuje još jednom nemoć ili saučesništvo države u takvim, za 21 vek nezamislivim pojavama u Evropi, kao i svemoć poslodavaca da radnike tretiraju kao robove, njihov rad obezvređuju i gaze njihovo dostojanstvo.
Javno pitamo menadžment „Goše“, kako ste vi gospodo živeli ako 15 meseci niste imali primanja?! Ili, ti aršini važe samo za radnike?!
I zahtevamo od svih nadležnih državnih organa da se najoštrije kazne svi oni koji su u takvim zloupotrebama učestvovali.

LOKALNE SAMOUPRAVE ODBIJAJU DA
POVEĆAJU ZARADE USTANOVAMA KULTURE

23. mart 2017  • 1408 Opširnije

Samostalni sindikat kulture Srbije od 9.12.2016.godine pokušava da reši problem isplate zarada za sve zaposlene u ustanovama kulture Srbije po novoj ceni rada od 2.512,45 dinara.
Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu zarada i drugih primanja kod korisnika javnih sredstava od 2014.godine, kao i uputstvom za izradu obračuna, jasno se vidi da je naloženo smanjenje za sve korisnike javnih sredstava, bez obzira na nivo finansiranja, tako da su svi zaposleni u kulturi na celoj teritoriji Srbije primali zarade od oktobra 2014.godine, sa umanjenjem osnovice za 10%.
Većina lokalnih samouprava je isplatila zarade po novoj ceni rada, ali postoje i lokalne samouprave koje to odbijaju da učine, pozivajući se na Zaklјučak Vlade.
To su Kragujevac, Niš, Leskovac, Bor, Inđija, Ivanjica, Vranje, Ub, Arilјe, Zaječar, Smederevska Palanka i još četrdesetak lokalnih smauprava.
Zahvaljujući zajedničkom akcijom Samostalnog sindikata kulture Srbije i ministarstva finansija i kulture, 16. Marta je organizovan sastanak po nalogu predsednika Vlade Srbije sa gradonačenicima gradova koji nisu izvršili isplatu. Tada je naloženo tim samoupravama da izvrše obračune po novoj ceni rada, uz stalnu konsultaciju sa Ministarstvom finasija u operativnom delu.
U aprilu nas čeka i sastanak na kojem će sve lokalane samouprave podneti izveštaj oko isplata zarada po dogovoru sa sastanka.

SOCIJALNI DIJALOG ZA SINDIKATE „SLATKI OTROV“

21. mart 2017  • 1407 Opširnije

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović ocenio je da je socijalni dijalog za sindikalce „slatki otrov“, jer imaju utisak da su blizu dogovora, a rezultata zapravo nema.
“Tako imamo situaciju da se kolektivni dogovor potpiše, a onda ih poslodavačka organizacija poništi. Da li je to nešto čemu težimo i što nas vodi u Evropu? Da li je taj prevarantski odnos – danas potpišemo, sutra otkažemo, put kojim treba da se vodi dijalog?“, upitao je Orbović na skupu “Tripartizam u senci države”, koji su organizovali SSSS i Ujedinjeni granski sindikati “Nezavisnost”, uz podršku Fondacije Fridrih Ebert.
Aludirajući na naziv skupa, Orbović je ukazao da je Zakon o radu ta senka koju je država nadvila nad sindikate.
Prošlo je 15 godina “u zamlaćivanju”, jer do sada nije postignut nijedan pozitivan rezultat u zaštiti interesa zaposlenih, naveo je on.
"Organizacije poslodavaca nisu reperezentativne, a nisu ni sindikati kojih je preko 20.000. U Železnicama Srbije postoji sindikat koji ima dva člana, jer su dva smenjena direktora osnovala poseban sindikat u kome je jedan predsednik, a drugi sekretar", rekao je Orbović.
On je dodao da i u Gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd postoji 25 sindikata, jer je zakonodavstvo omogućilo zaštitu "ličnog interesa i uništavanje sindikalizma".
Zato je, prema njegovim rečima, osim reprezentativnosti sindikata, potrebno utvrditi i reprezentativnost poslodavačkih udruženja.
Reagujući na preporuke iz “Analize kapaciteta i organizacione strukture učesnika socijalnog dijaloga”, koju je sačunila grupa stručnjaka, predsednik SSSS je istakao da bi smanjivanje kvote za utvrđivanje reprezentativnosti dodatno doprinelo razbijanju sindikalne scene I svakako još više obezvrednilo socijalni dijalog.
Predsednik UGS „Nezavisnost“ Zoran Stojiljković rekao je da je socijalni dijalog ključni element nečega što se zove kultura tolerancije i dijaloga i šireg participativnog razumevanja demokratije.
„Socijalni dijalog u Srbiji ne zaslužuje ni prelaznu dvojku i pitanje je da li ga treba pustiti da se provuče ili ga treba oboriti na temeljni popravni“, kazao je Stojiljković.
Prenoseći iskustva iz Slovenije, predsednik Samostalnog sindikata Slovenije Dušan Semolič ocenio je da je najveći neprijatelj socijalnog dijaloga neoliberalna politika nekih evropskih institucija koje imaju deficit demokratskog kapaciteta, te uticaj krupnog kapitala.
U tome vidim veliku ulogu sindikata za radnička i socijalna prava, jer se vredi boriti za socijalni dijalog, kao instrument za ostvarivanje prava radnika i penzionera, naveo je on.
Poslodavci i sindikati bi pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji trebalo da koriste kao instrument u nalaženju najboljeg rešenja za socijalni dijalog u Srbiji, poručila je šefica pregovaračkog tima sa EU Tanja Miščević.
Ona je istakla da je pregovarački tim spreman da bude posrednik u nalaženju tog najboljeg rešenja.
„Pregovore pokušavamo da baziramo na analizi objektivnog prikaza, a ne na subjektivnom osećaju bilo koga“, smatra Miščević i dodaje da nas očekuje živa i ozbiljna debata, ne samo kroz Socijalno ekonomski savet, nego i Konvent i skupštinske odbore.
Učesnici skupa su se složili da je potrebno jačati dalje napore ka dijalogu i toleranciji, ne samo zarad otvaranja novih poglavlja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, već i zarad podizanja ukupnih vrednosti, postizanja standarda i tolerancije koja je na ovim prostorima deficitarna.
Samo angažovanjem svih učesnika u socijalnom dijalogu, postavljanjem i rešavanjem ozbiljnih pitanja koja se odnose na sprovođenje ukupnih reformi na Socijalno-ekonomskom savetu, podizanjem svesti o značaju socijalnog dijaloga, može se izaći iz tzv. kriznog modela i načiniti iskorak ka istinskom dijalogu za koji su svi socijalni partneri zainteresovani, jer se kroz njega rešavaju ozbiljna i značajna pitanja razvoja u interesu svih.

U NOVOM ZAKONU O RADU I INICIJATIVA SSSS
ZA VEĆU ZAŠTITU ZAPOSLENIH

20. mart 2017  • 1406 Opširnije

U novom zakonu o radu posebna pažnja biće posvećena zaštiti zaposlenih i zaštiti od otkaza, na šta je ukazivao Savez samostalnih sindikata Srbije, navodi se u dopisu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U tom ministastvu se slažu da je inicijativa SSSS da se u Zakonu o radu predvidi da se zaposlenom na određeno vreme radni odnos produžava do isteka njegove privremene sprečenosti za rad, inspirisana humanim razlozima, u cilju obezbeđenja materijalne i socijalne zaštite zaposlenih za vreme bolovanja, odnosno privremene sprečenosti za rad. Zato će Vlada Srbije predložiti Narodnoj skupštini da do kraja 2018. godine donese novi zakon o radu, kojim će sveobuhvatno biti uređeni radni odnosi i u potpunosti biti primenjene pravne tekovine Evropske unije u oblasti rada i drugi međunarodni standardi. U tom cilju, Ministarstvo za rad, u saradnji sa drugim resornim ministarstvima, repezentativnim sindikatima i udruženjima poslodavaca, pristupiće sagledavanju potrebe da se obezbedi veća zaštita zaposlenih za vreme bolovanja, i to ne samo zaposlenih na određeno vreme, ali pod uslovima i na način da se ne stvara pravna mogućnost zloupotrebe bolovanja i da se sredstva poslodavca i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ne troše nenamenski. Podsetivši da je Zakon o radu sistemski zakon u oblasti radnih odnosa, kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, u tom ministarstvu smatraju da ne treba sporadično i ad hoc pristupiti njegovoj dopuni. “U pripremi novog zakona o radu, uz poštovanje procedura kojima se omogućuje učešće nadležnih organa i organizacija, socijalnih partnera i drugih zainteresovanih strana, pri regulisanju radnih odnosa, a posebno zaštiti zaposlenih koji se nalaze na bolovanju, treba pristupiti sistemski, u cilju iznalaženja najboljih i usaglašenih zakonskih rešenja”, navodi se u odgovoru Ministarstva za rad koje je upućeno SSSS. SSSS je pripremio tekst amandmana na Zakon o radu kojim je predviđeno da zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme radni odnos ne može prestati dok je privremeno sprečen za rad, što znači da mu se radni odnos na određeno vreme produžava do isteka privremene sprečenosti za rad (bolovanja). Savez je predlog amandmana uputio predsedniku Vlade Srbije, ministru za rad, predsednici Skupštine Srbije i predsednicima poslaničkih grupa. U tom zahtevu, SSSS je izrazio uverenje da će ta inicijativa biti prihvaćena i “da ćemo tako kao zajednica pokazati da se po našem uverenju interes i humanost ne isklјučuju, već da je prava mera njihovog međusobnog odnosa vezivno tkivo društva u kakvom želimo da živimo”.

ŠTRAJK ZAPOSLENIH U PREDUZEĆU ZA IZGRADNJU KRAGUJEVCA

20. mart 2017  • 1405 Opširnije

Zaposleni u Preduzeću za izgradnju Kragujevca stupili su danas u generalni štrajk, koji će, kako poručuju iz te firme trajati do ispunjenja zahteva, vezanih za rešavanje statusa preduzeća i isplatu zaostalih zarada.
U Sindikatu kažu da zaposleni nisu primili plate od početka godine, zato što je status preduzeća, nakon stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o budžetskom postupku, ostao nerešen.
Štrajkački odbor tvrdi da je Preduzeće za izgradnju Kragujevca, od početka januara do sredine marta ove godine, u gradski budžet uplatilo više od 45 miliona dinara.
U poslovodstvu preduzeća, čiji je račun u blokadi od avgusta 2014, zbog dugova prema izvođačima radova od čak 1,4 milijarde dinara, tvrde da je taj dug, u međuvremenu, sveden na nekih 70 miliona dinara.
Preduzeće je, ističu u menadžmentu, na pragu da reši probleme, s time što će, shodno aktuelnim zakonskim normama, morati da transformišu firmu, što će im omogućiti da, osim za potrebe i u ime grada, posluju i na tržištu, kao privredno društvo.
Izvor: Danas

SINDIKATI: SOCIJALNI DIJALOG
PRVI KORAK KA SOCIJALNOJ PRAVDI

17. mart 2017  • 1404 Opširnije

Imovina deset odsto najbogatijih lјudi na svetu iznosi 87 odsto svetskog bogatstva, a jaz između bogatih i siromašnih globalno se sve više produblјuje. Socijalne i ekonomske razlike u Srbiji dovele su do toga da u praksi nema socijalne pravde, smatraju predstavnici sindikata UGS Nezavisnost, Saveza samostalnih sindikata Srbije i Konfederacije slobodnih sindikata, koji traže uspostavlјanje mehanizma za smanjenje društvenih nejednakosti i socijalnih nepravdi.
Po Ustavu i institucionalno, Srbija jeste država socijalne pravde, ali u praksi imamo izrazito naglašene socijalne i ekonomske razlike, smatraju u Savezu Samostalnog sindikata Srbije.
"Nije vreme samo za oporavak privrede, ekonomije, interesnih grupa, već oporavak za radnike, zaposlene i građane", ocenjuje Duško Vuković, potpredsednik Saveza Samostalnih sindikata Srbije.
Za sindikate, prvi korak za uspostavlјanje socijalne pravde je socijalni dijalog na svim nivoima od lokala, preko privrede, do republike.
"Svake godine sindikati poslodavci i država treba da sednu i definišu cenu rada za sve profile u Srbiji. Samim tim bi i radnici bili sigurni koliko zarađuju te godine i poslodavci bi na neki način imali obavezu da te zarade isplaćuju", objašnjava Ivica Cvetanović, predsednik Konfederacije slobodnih sindikata.
Za ostvarivanje tog cilјa potrebno je bolјe organizovanje sindikata i njihova međusobna saradnja.
"Istraživanje MMF-a 2006. godine su ukazivala da redukovanje i smanjivanje uloge sindikata u direktno proporcionalnoj vezi sa povećanjem društvenih nejednakosti, razlika u zaradama i uslovima života", navodi Zoran Stoiljković, predsednik "UGS Nezavisnost".
Prema podacima Međunarodne organizacije rada i UN, ekonomski prosperitet i rast ne obezbeđuju smanjenje siromaštva, diskriminacije i nejednakosti. Jedan od pokazatelјa socijalne pravde jeste i stepen ulaganja društva u socijalnu zaštitu, koji kod nas iznosi oko dva odsto domaćeg proizvoda, dok je u nordijskim zemlјama viši od 50 odsto domaćeg proizvoda.
Izvor: RTS

VUKOVIĆ:MLADI TEŠKO DO RADNOG MESTA

17. mart 2017  • 1403 Opširnije

Mladi u Srbji teško dolaze do radnog mesta i, bez obzira na njihovo obrazovanje, često rade na nesigurnim poslovima i u lošim uslovima rada. Svaki četvrti mladi čovek je zaposlen u neformalnom sektoru, a veliki problem predstavlja I iseljavanje stručnih ljudi u inostranstvo, izjavio je danas potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, Duško Vuković.
Govoreći na okruglom stolu, pod nazivom „Uloga i značaj socijalnog dijaloga u politici zapošlјavanja i borbi protiv rada mladih u neformalnoj ekonomiji”, Vuković je rekao da SSSS ne prihvata da mladi ljudi, koji su uz to i obrazovani, budu tzv. ranjiva i teško zapošljiva grupa.
U SSSS smo skeptični u vezi statističkih podataka koji govore o navodnom smanjenju broja nezaposlenih mladih I njihovom uključivanju u proces rada.
“Redovno pratimo kako poslednjih meseci prošle i ove godine vrtoglavo pada procenat nezaposlenosti i pitamo se gde su svi ti ljudi nestali iz registra Nacionalne službe, ali nismo uspeli da ih evidentiramo u preduzećima, a pri tome imamo stalne pritužbe iz okruženja da ljudi gube posao, a da mladi teško dolaze do zaposlenja”, ukazao je Vuković.
Prema njegovim rečima, demogratska struktura je nepovoljna, prisutan je odliv mozgova, što je dovelo do nedostatka nekih zanimanja.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović rekao je da je u Srbiji nezaposleno 31,2 odsto mladih, što je 2,5 puta više od opšte nezaposlenosti.
On je rekao da je stopa nezaposlenosti mladih u Srbiji veća od evropskog proseka, gde iznosi oko 18,5 odsto.
Martinović je rekao da sve više poslodavaca i investitora traži mlade ljude za zapošljavanje, ali i imaju zamerke da veliki broj ljudi nema adekvatna znanja. Problem je, kako je istakao, niska stopa radne aktivnosti i zaposlenosti mladih, a veliki broj mladih ima status nekvalifikovanih ili polukvalifikovanih.
"Visok procenat mladih, oko 16,5 odsto, niti radi, niti se školuje", rekao je Martinović i dodao da je na evidenciji NSZ oko 23 odsto mladih do 30 godina, a da mladi prosečno čekaju na posao dve godine.
On je apelovao na poslodavce da zapošljavaju mlade, da im, kroz dobre uslove rada, omoguće da što duže rade I da minimalna zarada bude izuzetak, a ne pravilo.
“Cilj nam je da stvorimo ambijent u kojem će što više mladih I obrazovanih naći pristojan posao I ostati u Srbiji”, zaključio je Martinović.
Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković rekao je da ta unija ima zadatak pomogne mladima da se lakše zaposle, u saradnji sa državom i sindikatima. Prema istraživanju koje je sprovela Unija poslodavaca u kome je učestvovalo oko 1.200 ispitanika, mladi ne poznaju prava koja mogu da ostvare na tržištu rada i visok je procenat onih koji bi prihvatili da rade bez ugovora.
Samo 15 odsto mlađih od 30 godina, ne bi prihvatilo da radi “na crno", navodi se u istraživanju i dodaje da je nužno insistirati na smanjenju neformalne ekonomije kroz uspostavljanje privrednog ambijenta koji će podsticati rast privatnog sektora.
Bez ugovora o radu spremno je da radi 16,39 odsto, a oko 58 odsto ispitanika je odgovorilo da bi prihvatio da radi “na crno” ukoliko nema drugog izbora. Isplatu dela zarade na ruke, a ne preko računa prihvata 70,2 odsto mladih, dok na ovakav način isplate nije spremno 18,2 odsto ispitanika, pokazalo je istraživanje Unije poslodavaca.
Okrugli sto je organizovan u sklopu višegodišnjeg projekta “Jači socijalni dijalog u zemlјama Zapadnog Balkana”, koji finansira Evropska Unija, a čiji je klјučni cilј jačanje uloge socijalnog dijaloga u pronalaženju rešenja za aktuelne probleme celog regiona.
Učesnici su govorili o aktuelnom statusu i položaju mladih, aktivnim merama zapošlјavanja usmerenim na mlade, problemu uklјučenosti mladih na tržište rada i merama koje se preduzimaju kako bi se sprečio njihov rad “na crno”.

SUTRA MEĐUNARODNI SKUP O BEZBEDNOSTI NA RADU

16. mart 2017  • 1402 Opširnije

Sigurni i zdravi uslovi rada tokom celog radnog veka su dobri za radnika, biznis i društvo u celini – osnovna je poruka kampanje Evropske agencije za bezbednost i zdravlje.
Tim povodom, u Beogradu će sutra, 17. marta, početi dvodnevni međunarodni skup, pod nazivom „Zdravo okruženje dobra praksa: Hajde da učimo jedni od drugih”!, koji će okupiti veliki broj učesnika iz Austrije, Belgije, Bugarske, Češke, Litvanije, Makedonije, Crne Gore, Portugala, Slovačke, Slovenije, Španije i Srbije.
Organizator skupa je Svetska organizacija radnika – WOW, u saradnji sa Evropskim centrom za radnička pitanja (EZA) i Samostalnim sindikatom zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije – SS BOFOS, a skup se održava uz podršku Evropske komisije.
Teme skupa, koji počinje u 9 sati u hotelu „Moskva” (sala Balkanska), biće usmerene na tri važna pitanja - sigurnost i zdravlje na radu kao pitanja unutar okvira socijalnog dijaloga: primeri dobre prakse; kampanja Evropske agencija za bezbednost i zdravlje na radu: zdravlje za sve uzraste i prevencija stresa kao deo pitanja koja se odnose na bezbednost i zdravlje na radu.

„UTVA” S 200 RADNIKA DOLETELA DO LUKE SPASA

15. mart 2017  • 1401 Opširnije

Oko 200 radnika pančevačke „Utve” najzad je rešilo svoje probleme jer je ta fabrika aviona postala strateški partner s „Jugoimportom SDPR”.
Naime, državno preduzeće „Jugoimport SDPR” postalo je vlasnik kompanije „Utva”, potvrdio je za „Dnevnik” predsednik Samostalnog sindikata Vojvodine i tog preduzeća Slobodan Kostić.
– „Jugoimport SDPR” postao je vlasnik 95,9 odsto naše kompanije i takvo rešenje doneto je 28. februara na osnovu zahteva koji je pet dana ranije to preduzeće podnelo Agenciji za privredne registre. Na taj način rešen je problem 200 radnika „Utve” koji od početka godine nisu znali šta će biti s njima i koji nisu mogli da sklope nijedan ugovor s potencijalnim partnerima.
On naglašava da su prethodnih godina radnici „Utve” čekali da im se reši status i da su rešenje videli upravo u strateškom partnerstvu s „Jugoimportom” jer im je to bilo i obećano. Pošto je to proteklih meseci izostalo, bili su prinuđeni na generalni štrajk zbog kašnjenja zarada i izostanka ponuda za posao. Kostić podseća na to da je njihova inicijativa za strateško partnerstvo s tim državnim preduzećem pokrenuta još pre dve godine i da sve do sada nije bila realizovana.
– Predstavnici „Jugoimporta” objasnili su našim radnicima da im je sada status konačno rešen – jer toga smo se plašili – da će plate biti redovne po njihovom sistemu, da će njegovi menayeri biti zaduženi da nam pronađu posao, a kako se posao bude razvijao, tako će se i zarade povećavati. To je sve očekivano. Ta kompanija je najavila od 300 do 500 miliona dinara ulaganja u „Utvu” na ime investicija. Naša fabrika mora da poveća tehnološki nivo, da se nabave nove mašine, da se popravi hala i sve ostalo da bismo bili konkurentni u nekim poslovima i da bismo mogli da radimo. Ponude za posao dobijamo, ali ne možemo da ih realizujemo zbog tehnološkog zaostajanja – ističe Kostić.
Nakon što je „Jugoimport SDPR” preuzeo „Utvu”, sledi njeno osavremenjavanje i podizanje. Po Kostićevim rečima, dve trećine te fabrike razrušeno je tokom bombardovanja 1999. godine, ali od tada do danas nije obnovlјeno.
– Naša fabrika je pretprela ogromna razanja tokom 1999. godine i trenutno je jedina u Srbiji koja nakon toga nije obnovlјena. Nigde se osim na našoj fabrici ne vide tragovi bombardovanja. Zbog toga što ništa proteklih godina nije učinjeno na obnovi, čak dve trećine naše fabrike je još uvek u ruševinama, i to se mora promeniti da bismo mogli da ispunimo ono što se od nas traži i što kupci očekuju – kaže Kostić.
Izvor: Dnevnik

SSSS:STVORENE OSNOVE ZA VEĆE ZARADE U SRBIJI

14. mart 2017  • 1400 Opširnije

Savez samostalnih sindikata Srbije smatra da su uspesima koje je postigla Vlada Srbije u poslednje dve-tri godine stvorene realne osnove za značajnije povećanje zarada u Republici.
Sprovođenjem mera fiskalne konsolidacije, što se najpre ogleda u značajnom smanjenju budžetskog deficita, smanjenju stope nezaposlenosti, povećanju stope zaposlenosti i brojnim drugim pozitivnim rezultatima, omogućeno je da se kontinuirano radi na uvećavanju zarada i pobolјšanju materijalnog i socijalnog položaja svih zaposlenih u Srbiji.
SSSS traži da ekonomski napredak zemlјe prati i porast standarda zaposlenih, jer je to, ne samo način da se smanje nejednakosti i siromaštvo, nego i sredstvo da se pokrene privredni rast i oporavak u kome će svi biti dobitnici.
A, da su plate u Srbiji na izuzetno niskom nivou, svedoči podatak da je za kupovinu prosečne potrošačke korpe u 2016. Godini bilo potrebno 1,5 prosečnih zarada, koja je prošle godine iznosila 374 evra.
U odnosu na prosečnu neto zaradu u 2008. godini (402 evra), ona je niža za 28 evra ili za 6,97 odsto. Tada je, podsećamo, za kupovinu prosečne potrošačke korpe bilo potrebno 1,3 prosečnih zarada.
I u odnosu na većinu zemalјa centralne i istočne Evrope, prosečna neto zarada u Srbiji je znatno niža.
Prema nedavno objavlјenom istraživanju Evropskog sindikalnog instituta i Evropske konfederacije sindikata (EKS), dok je prosečna neto zarada u Srbiji u 2015. godini iznosila 368 evra, u istoj godini ona je u Sloveniji iznosila 1.020 evra, Češkoj 745 evra, Hrvatskoj 750 evra, Slovačkoj 681 evro, Mađarskoj 559 evra, Rumuniji 427 evra, Crnoj Gori 497 evra, Bosni i Hercegovini 427 evra, itd.
U odnosu na Srbiju, prosečna neto zarada bila je niža samo u Makedoniji, gde je iznosila 365 evra i Bugarskoj 361 evro.
Ni radnici u Evropskoj uniji nisu zadovolјni svojim standardom. Ni oni, kako ističu u EKS-u, ne osećaju ekonomski oporavak, budući da su plate u sedam zemalјa članica tog bloka danas niže nego pre osam godina, dok su plate u 18 zemalјa rasle mnogo sporije tokom sedam postkriznih godina nego u osam godina pre izbijanja krize 2008. godine.
U EKS ukazuju da je to „vrlo loša vest ne samo za radnike i njihove porodice, već i za biznis, jer ako radnici imaju manje sredstava za trošenje onda trpe i kompanije".
EKS je nedavno započela kampanju «Evropi treba povećanje plate – vreme je za naš oporavak», u kojoj aktivno učestvuje i SSSS.
Smatramo da je došlo vreme za stvarni oporavak i radnika u Srbiji.

POPUNјAVANјE "RUPA" U STAŽU I U 2017. GODINI

10. mart 2017  • 1399 Opširnije

Svi bivši radnici kojima poslodavci nisu uplaćivali doprinose i imaju "rupu" u stažu, mogu do kraja 2017. godine da se prijave za povezivanje staža. Novac je obezbeđen iz državne kase, a pravo da se prijave imaju zaposleni u firmama u procesu privatizacije, restrukturiranja ili u stečaju.
Prema zaklјučku Vlade, odluka se odnosi na sve koji su 13. avgusta 2014. imali oznaku "u restrukturiranju", a koji su stekli uslov za penziju. Isto važi i za bivše zaposlene nad kojima je stečaj otvoren u 2015, 2016. i 2017. godini, ali i za sve one koji u 2017. ispunjavaju uslove za penziju i kojima po tom osnovu prestaje radni odnos. Do kraja prošle godine samo 923 radnika uspela su da povežu staž i da ostvare jedan od uslova za penziju, iako je država obezbedila novac za 13.000 zaposlenih iz preduzeća u restrukturiranju.
Nadležni su tokom 2016. naglašavali da produženja roka za povezivanje radnog staža neće biti, ali država je ipak odlučila da to učini i u 2017, jer je lane odziv radnika na koje se odluka odnosila bio mali. - Iako imaju i po nekoliko godina neuplaćenih penzijskih i invalidskih doprinosa, mnogi od onih koji su radili u preduzećima u restrukturiranju ili su im firme otišle u stečaj nije iskoristio šansu za povezivanje radnog staža zbog toga što ne želi da ide u prevremenu penziju koja donosi trajno umanjenje - kažu u Savezu samostalnih sindikata Srbije.
Staž se po odluci Vlade povezuje na najnižu mesečnu osnovicu, što je bio i najveći razlog zbog koga se malo bivših zaposlenih javilo da reguliše staž. To znači, da će im biti umanjen prosek za penziju.
Za mnoge od njih, međutim, to je jedini način da se penzionišu, jer bi im bez tih godina za toliko bila umanjena penzijska osnovica. Jedan od uslova za povezivanje staža je i da radnici odustanu od sudskih procesa protiv države, što je takođe problem, jer treba izmiriti i sudske troškove.
Zaposleni koji reše da na ovaj način povežu staž, moraju da znaju da je različit postupak za podnošenje zahteva za radnike preduzeća u restrukturiranju, a drugačiji za povezivanje staža bivšim zaposlenima u firmama nad kojima je stečajni postupak otvoren u poslednje dve godine ili će to biti učinjeno ove.
Izvor: Novosti

VIŠE OD 50.000 LJUDI RADI PREKO AGENCIJA

9. mart 2017  • 1398 Opširnije

Najmanje 50.000 ljudi u Srbiji u ovom trenutku radi preko neke od agencija za privremeno zapošljavanje radnika, a da pritom ne postoji zakon kojim je ceo ovaj segment zapošljavanja uređen, a radnici zaštićeni.
Zakon koji većina zemalja u Evropi već uveliko ima, kod nas se krčka više od godinu dana. Radna grupa se sastajala tokom cele prošle godine, a trenutno je u fazi radne verzije, koja bi, kako su Danasu rekli u Ministarstvu rada, trebalo da pred poslanike dođe do kraja godine.
- Pripremljena je radna verzija nacrta zakona o radu preko agencija za privremeno zapošljavanje, on treba da prođe javnu raspravu, da se pribave mišljenja resornih ministarstava i Socijalno-ekonomskog saveta, kao i mišljenje Evropske komisije, jer se radi o oblasti koja je uređena direktivama Evropske unije. Očekujemo da će do kraja godine Vlada utvrditi Predlog zakona i dostaviti Narodnoj skupštini - ističu u Ministarstvu rada.
Oni napominju kako ova oblast nije zakonski uređena iz razloga što Zakon o radu ne uređuje zapošljavanje u svrhu ustupanja zaposlenih drugom poslodavcu i da bi ovim zakonom upravo to trebalo da se uredi kako bi se svi zaposleni u pogledu osnovnih uslova rada izjednačili.
Jednaki uslovi za sve radnike jeste i osnovni zahtev koji imaju sindikati.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković kaže da Zakon o radu koji imamo uređuje samo način na koji se registruje agencije, ali da iz ugla radnika ne rešava nijedno bitno pitanje.
- Prošle godine radili smo i radili na tom zakonu, usklađivali ga se direktivama EU, što je neophodno, postavili polazne osnove, ali opet je bilo stvari koje nisu do kraja rešene. Predlog Ministarstva rada je bio da se u zakon stavi kako državni službenici ne mogu da se zapošljavaju preko agencija. S tim se ne slažemo, jer zašto oni ne bi mogli, a drugi mogu. Ili će biti isti za sve ili da ga nema uopšte - kaže Vuković za Danas.
Iako su predstavnici sindikata protiv ovakvog zakona, svesni su, ističe Vuković, da on mora da postoji i da ga većina razvijenih evropskih zemalja odavno ima. Kad je već tako, onda, smatra naš sagovornik, on treba da bude dobro urađen, a radnici koji na ovaj način dolaze do posla zaštićeni jednako kao i svi ostali.
- Ono na čemu insistiramo jeste da se ograniči broj ljudi koji u jednoj firmi mogu da se zaposle preko agencije, da postoje kolektivni ugovori, da mogu da dobiju ugovore na neodređeno i da imaju ista prava kao i ostali - napominje Vuković.
U Austriji zakon koji reguliše rad preko agencija postoji još od sedamdesetih, baš kao i kolektivni ugovor na nacionalnom nivou koji se primenjuje za takozvane ustupljene radnike.
Radnici imaju sva prava kao i stalno zaposleni u preduzećima.Na njih se primenjuje kolektivni ugovor koji je povoljniji, a po pitanju zdravlja i bezbednosti je nulta tolerancija, tako da se na sve zaposlene primenjuju striktne mere bezbednosti, isti kvalitet zaštitne opreme, a odgovornost snosi i poslodavac korisnik i poslodavac koji je ustupio radnike. Radnik koji je zaposlen u agenciji ima ugovor o radu na neodređeno vreme, a kada se ustupa nekom preduzeću ustupa se na puno radno vreme. Agencije moraju da dozvole radnicima da organizuju savete ili sindikate, a kada se završi angažman radnika u preduzeću, sledećih 13 nedelja isplaćuje mu se prosečna zarada iz prethodnog perioda.
U Austriji je zabranjeno otpuštanje stalno zaposlenih da bi se nakon toga za iste poslove angažovao radnik preko agencija, a maksimalan broj zaposlenih u jednoj firmi na ovaj način ne sme da prelazi 10 odsto.
Izvor: Danas

SRBIJI TREBA 30 GODINA
DA SUSTIGNE EVROPSKE PLATE

8. mart 2017  • 1397 Opširnije

Piše: Elen Goldstin, regionalna direktorka Svetske banke za Jugoistočnu Evropu

Srbija je načinila važan iskorak u reformi svojih javnih finansija i u revitalizovanju privrednog rasta tokom poslednjih pet godina.
Visina javnog duga pada, a budžetski deficit je smanjen sa preko sedam odsto nacionalnog dohotka u 2014. godini na samo 1,4 odsto prošle godine. Procenjuje se da će privredni rast u 2016. biti 2,8 odsto, najveći rast zabeležen od izbijanja globalne finansijske krize 2008. godine. Od 2012. godine izvoz je povećan sa 26 na 36 odsto nacionalnog dohotka, a nezaposlenost je na najnižem nivou za poslednjih 10 godina. Sve su to dobre vesti, a pre samo dve - tri godine malo je ko verovao da se to može desiti. Srbija zaslužuje da je hvale zbog ovih dostignuća.
Srbija je dakle na pola puta do svoje kuće, na sred svog reformskog putovanja, mada građani možda još ne vide neke koristi od toga napretka jer privredni rast mora da bude još brži, da obuhvati još veći broj lјudi i da se održi tri decenije kako bi se ovdašnje plate približile onima u Evropskoj uniji. I - bez obzira na ovaj napredak - srpska privreda još uvek lični na onu iz doba Jugoslavije, sa dominacijom neefikasnog državnog aparata koji ograničava mogućnosti i podsticaje za inicijative dinamičnog privatnog sektora.
Na svu sreću, Srbija je konačno počela da se bavi tim nasleđem dominacije neefikasne države. Dugovi i neplaćene obaveze državnih i javnih preduzeća bili su uzrok finansijske krize u Srbiji 2013-2014. godine. Godišnji neto gubici dosegli su milijardu evra, a uz neplaćene obaveze i državne garancije sve to zajedno činilo je više od 14 odsto nacionalnog dohotka. Od 2014. država je iz svog portfolija uklonila više od 300 komercijalnih preduzeća, oslobodivši njihovu imovinu za privatni sektor i smanjivši gubitke same države, direktne subvencije i indirektne fiskalne obaveze.
Rešavanje pitanja preostalih, velikih preduzeća punih raznih rizika - kao što su RTB Bor, Galenika, MSK, Azotara i Petrohemija - valјalo bi ubrzati. Državne pare, kojih nema dovolјno, i dalјe se troše na održavanje u životu ovih neefikasnih preduzeća, a mogle bi da se koriste da se pobolјša kvalitet obrazovanja dece u Srbiji i zdravstva. Ako ta preduzeća mogu da opstanu i hoće da igraju neku ulogu u industrijskom razvoju Srbije potrebno im je ono što strateški privatni partneri mogu da ponude: nove tehnologije, nezavisni menadžment, jaka upravlјačka struktura i pristup globalnim tržištima.
Nerešavanje pitanja ovih velikih gubitaša je prepreka i stabilizaciji velikih infrastrukturnih državnih preduzeća. Većina njih je potencijalno velika državna imovina, ali ona su opterećena finansijskom nedisciplinom i nagomilavanjem neplaćenih računa velikih komercijalnih preduzeća. Vreme je za poslednji korak: ako za njih nema privatnih kupaca ili partnera bilo bi pametno da ih se država reši i da se usredsredi umesto toga na reformisanje i ulaganje u modernizaciju javnih preduzeća kao što su EPS i Železnice Srbije.
Uz napredak na ovom polјu, Srbija treba da se sve više okreće ka stvaranju efikasnim i efektnim onih delova koji čine srž javnog sektora, da se usredsredi na stvaranje uslova koji vode rastu i razvoju, jačanju borbe protiv korupcije i vladavine prava, promociji dinamičnog privatnog sektora i pružanju kvalitetnih usluga građanima. Što se tiče ovog poslednjeg, Srbija je spremna da deluje jer su na stolu analize i opcije koje treba da pobolјšaju javnu administraciju i da obezbede bolјe obrazovanje i zdravstvenu zaštitu. Obezbeđenje uslova i šansi za bolјe zdravstvo i obrazovanje je srž reforme administracije koje predstoji.
Što se tiče zdravstva, suština pobolјšanja znači pametniji način finansiranja zdravstvenih ustanova kako bi došlo do specijalizacije i kvalitetnijih usluga, uz obezbeđenje da direktori budu odgovorni za rezultate. To takođe podrazumeva završetak reformi u nabavci lekova kako bi se smanjio njihov trošak za državu i porodice. Kad je u pitanju obrazovanje to podrazumeva moderan pristup i prihvatanje rešenja koja su se na globalnom nivou pokazala sjajno a ne gledanje na prošlost. Nešto u čemu Srbija zaostaje za sličnim zemlјama u Evropi i svetu je ulaganje u univerzalni pristup predškolskom obrazovanju, koje deci omogućava da krenu na put životnog uspeha i stvara konkurentniju privredu. Drago nam je da se vlada posvetila dramatičnom povećanju ulaganja u rano obrazovanje i vaspitanje dece u narednim godinama, uz podršku Svetske banke i drugih partnera.
Druga oblast obrazovanja gde Srbija zaostaje je povezivanje drugostepenog i visokog obrazovanja sa tržištem rada sa potrebama nove privrede. Rešavanje ovog pitanja zahtevaće zatvaranje niza zastarelih zanimanja, ulaganje u određene oblasti dualnog obrazovanja, racionalizaciju škola i reformu visokog obrazovanja. Treća oblast koju valјa reformisati je način finansiranja i podsticanja istraživanja i nauke kako bi oni služili, u maksimalno mogućoj meri, razvoju preduzetništva i privrednom razvoju. Interesne grupe će se odupirati tim promenama, ali vezivanje finansiranja istraživanja za privredni razvoj pomoći će da privredni rast Srbije bude pametan, dok bi sve drugo vodilo da ovaj sektor postane nebitan za društvo.
Od tačke krize u kojoj je bila pre nekoliko godina Srbija je napravila dosta dobar napredak u rešavanju nasleđenih problema preobimnog i neefikasnog javnog sektora i obnavlјanja privrednog rasta. Taj reformski put mora se nastaviti kako bi se obezbedio stalni privredni rast od koga sve više lјudi treba da ima koristi. I zato se mora rešiti pitanje državnih i javnih preduzeća. A onda Srbija mora da se okrene stvaranju funkcionalnog javnog sektora kako bi građanima obezbedila usluge koje se očekuju od moderne države i da istovremeno napravi valјan prostor za rast privatnog sektora koji će stvarati dohodak i nova radna mesta.
Izvor: Danas

DAN ŽENA:“UZ PLATE VEĆE LEPŠE JE CVEĆE“

7. mart 2017  • 1396 Opširnije

Borba za opšte povećanje zarada u Srbiji treba da počne 8. Marta, na Međunarodni dan žena, koji obeležavamo u slavu svim ženama,boreći se za njihova prava i ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost.
Iako se obično proslavlјa darivanjem žena cvećem, Savez samostalnih sindikata Srbije, sloganom «Uz plate veće lepše je cveće», poziva vlasti da, kroz ekonomski rast i rešavanje nejednostakosti, kontinuirano rade na uvećavanju zarada i pobolјšanju materijalnog i socijalnog položaja žena, ali i svih zaposlenih u Srbiji.
Evropska konfederacija sindikata je započela kampanju «Evropi treba povećanje plate – vreme je za naš oporavak», u kojoj aktivno učestvuje i SSSS, sa zahtevom da ekonomski napredak zemlјe prati i porast standarda zaposlenih. To je, ne samo način da se smanje nejednakosti i siromaštvo, nego i sredstvo da se pokrene privredni rast i oporavak u kome će svi biti dobitnici.
Zato je neophodno da se čuje reč žena, čija kreativnost i znanje, psihološka i intelektualna sposobnost, i veće učešće u društvenom životu, mogu doprineti demokratizaciji i vladavini prava u zemlјi, kao i privrednom rastu.
Žene, s pravom, traže da se eliminišu svi oblici diskriminacije, rodni stereotipi i neopravdane razlike u platama, uklјučujući onu među polovima.
Učlanjivanjem u sindikat, žene i muškarci mogu da se bore za pravedniju zaradu, protiv polnih razlika, za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje, kao najbolјi način za dostizanje dostojanstva sveta rada.
Uz čestitke, Savez samostalnih sindikata Srbije poziva sve žene da nam se pridruže u pravednoj borbi za bolјi život radnika, veće zarade, smanjenje siromaštva i nejednakosti.
Za oporavak u interesu svih građana ove zemlјe!

SINDIKATI RTB-A: ODLAZAK RADNIKA SAMO UZ
600 DO 800 EVRA PO GODINI STAŽA

7. mart 2017  • 1395 Opširnije

Predstavnici sindikata u Rudarsko-topioničarskom basenu Bor saopštili su da nisu obavešteni o pregovorima Vlade Srbije sa kineskom kompanijom o privatizaciji RTB-a, i poručili da će firma moći da se oslobodi viška zaposlenih samo uz stimulativne otpremnine od 600 do 800 evra po godini staža.
Predsednik Samostalnog sindikata RTB-a Dragan Aleksić istakao je da će se tražiti otpremnine kao što su dobili radnici u državnim i javnim preduzećima.
"Ako su zaposleni u Elektroprivredi Sbije (EPS) i Naftnoj industriji Srbije (NIS) mogli da dobiju visoke otpremnine, mislim da i rudari iz RTB-a koji rade na 700 metara ispod zemlјe zaslužuju prosečno 800 evra po godini staža", rekao je Aleksić za agenciju Beta.
Predsednik sindikata Nezavisnost Dragan Jankucić istkao je da, po Unapred pripremlјenom planu reorganizacije koji je usvojio sud, RTB ne može osam godina da otpusti radnike protiv njihove volјe i pod uslovom da ne prekrše radnu diciplinu.
"Zbog toga otpremnine moraju biti dovolјno stimulativne da bi zaposleni dobrovolјno prihvatili raskid radnog odnosa. Otpremnine ne bi smele da budu manje od 600 evra", rekao je Jankucić.
Smatra da bi radnici, a većina ih je sa stažom od 35-40 godina, trebalo da dobiju i obeštećenje zbog prevremenog odlaska u penziju.
"Svaka druga ponuda bi izazvala nezadovolјstvo zaposlenih koje sada analitičari tretiraju kao omču oko vrata države, a zaboravlјaju kada je bila pokretač razvoja", napomenuo je Jankucić.
U RTB-u ima 4.980 zaposlenih, a po pisanju beogradskih medija, kineska kompanija koja pregovara o preuzimanju tog pruduzeća će tražiti da se prepolovi broj radnika.
Profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić ocenio je da bi privatizacija RTB-a po prinpu smederevske Železare, čiju imovinu je kupio kineski Hestil, bila jedino rešenje.
"Ako kineska kompanija privatizuje RTB to je bolјe rešenje nego da ga kupi neka kompanija iz zapadnih zemalјa zato što iza kineske komapanije stoji država i banke koje će to da podrže. Osim toga kineske firme tehnološki ne zaostaju za onima sa Zapada", rekao je Savić.
Kompanija RTB je, prema njegovim rečima, tehnološki zaostala, pokidala je veze sa dobavlјačima i ne uspeva da plati ni struju u trenutku kada je cena bakra oko 6.000 dolara po toni.
"Kina je solidan partner i shodno projektu 'Novi put svile' želi da stigne na evropsko tržište, kupila je grčku luku Pirej, u Budimpešti je osnovala investicioni centar, gradi brze pruge ... i razmišlјa 50 godina unapred", istakao je Savić i podsetio da ta zemlјa troši trećinu svetskih izvora energije i sirovina.
Dodao je da za razliku od Železare, RTB ima potencijal, a Srbija nema mnogo aduta u pregovorima oko cene, pa ne treba očekivati istorijski prihod od privatizacije.
Ministar privrede Goran Knežević izjavio je da je potrebno da se u RTB-u urade rudarsko-geološke analize polјa na kojima je ruda i da se posle toga može započeti privatizacija.
RTB je objavio javni poziv za izbor upravlјačkog menadžmenta koji je otvoren do 28. aprila, a Knežević je rekao da očekuje da profesionalni menadžment bude samo jedan tranzicioni period, dok ne krene proces privatizacije.
Toj borskoj kompaniji je u skladu sa Unapred pripremlјenim planom reorganizacije otpisan dug od oko 900 miliona evra i sada je opterećena sa oko 300 miliona evra duga.
Izvor: RTS

SASTANAK POTPREDSEDNICE VLADE SA SINDIKATOM PUTARA

3. mart 2017  • 1394 Opširnije

U Savezu samostalnih sindikata Srbije danas je održan sastanak Samostalnog sindikata putara Srbije sa potpredsednicom Vlade Srbije i ministarkom za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu, Zoranom Mihajlović.
Rukovodstvo Sindikata putara je otvorilo pitanje neprimenjivanja konvencije 94 Međunarodne organizacije rada koja onemogućava dobijanje poslova koji se finansiraju iz sredstava javnih fondova (budžet, kredit i slično) od strane poslodavaca koji ne isplaćuju redovno zarade zaposlenima i koji ne ispunjavaju uslove u pogledu bezbednosti i zdravlјa na radu.
Sindikat je, takođe, ukazao na problem neprimenjivanja odredaba Posebnog kolektivnog ugovora, što ugrožava radnike, ali i preduzeća koja posluju u skladu sa zakonom.
Sindikat je upozorio i na izuzetno loše stanje putne mreže, što onemogućava primenu novog načina finansiranja održavanja puteva.
Predstavnici Vlade su informisali sindikat da je u toku postupak donošenja zaklјučka Vlade kojim bi bila data preporuka investitorima, kao što su JP „Putevi Srbije“ i „Koridori Srbije“, da u narednom periodu primenjuju Konvenciju 94, što će omogućiti da se poslovi ne daju poslodavcima koji ne isplaćuju redovno zarade.

PROIZVODNJA PREPOLOVLЈENA – PLATE SREZANE ČETVRTINU

3. mart 2017  • 1393 Opširnije

Država očekuje da će do kraja godine privatizacijom, bilo kroz strateško partnerstvo ili prodaju, rešiti problem tri fabrike iz petrohemijskog kompleksa. Tako se, između ostalog, o sudbini pančevačke „Azotare” već razgovara s renomiranim mađarskim proizvođačima đubriva.
Proces privatizacije „Azotare”, MSK-a i „Petrohemije” počeće krajem ovog meseca raspisivanjem javnog poziva za zainteresovane kompanije, a do leta biće raspisan i zvanični tender.
Čekajući da se reši sudbina, menayment pančevačke „Azotare” odlučio je da svim zaposlenima smanji plate 25 odsto jer fabrika zbog neplaniranog zastoja u radu ima prepolovlјenu proizvodnju i gubutak od 100 miliona dinara. Na zastoj i zabeležene gubitke zaposleni jednostavno nisu mogli uticati.
Sredinom prošlog meseca došlo je do kvara u pogonu za proizvodnju amonijaka, zbog kojeg ga je, umesto 40.000 tona, kupcima isporučeno 50 odsto manje, a nastalu štetu od 100 miliona dinara sad ne može da nadoknadi nijedan pojedinac. Pošto fabrika nema finansijskih zaliha niti može da se kreditno zaduži, odlučeno je da svi snose pođednak teret, odnosno da svim zaposlenima zarada bude umanjena 25 odsto.
Direktor „Azotare” Milјan Đurović objašnjava da ta kompanija nije budžetska ustanova i da nema ko da joj „daje novac za plate”, dodajući da sami moraju da zarade i zbog toga dele istu sudbinu.
– Ako ne uspemo da ostvarimo dobit, nema ni novca za plate – objasnio je Đurović. – Mi živimo kao i svaka druga firma od onoga što proizvedemo i uradimo. Ako ništa ne proizvedemo, nemamo ni šta da prodamo, a onda nema ni novca za zarade, a to je ovde slučaj i sve je to privremenog karaktera dok ne izađemo iz minusa.
Menadžmet „Azotare” smatra da bi umanjenjem plata od 25 odsto najkasnije do juna uspeli da nadoknade štetu i da je to jedini način za nastavak pozitivnog poslovanja. Podsećaju na to da je Vlada Srbije kroz Radnu grupu krajem prošle godine dala uslove pod kojima „Azotara” može da posluje i obaveze koje treba da ispunjava. Ujedno, ta radna grupa ima zadatak i da traži model privatizacije, odnosno strateškog partnera, da bi kompanija nastavila rad.
Po rečima predsednika Sindikata hemije i nemetala Srbije Ljubiše Nestorovića, neko treba da plati kaznu zbog proizvodnje manje od planirane, ali on smatra da to ne traba da budu radnici „koji ni na koji način nisu krivi za nastalu štetu”.
Zbog toga taj granski sindikat smatra da se linearnim umanjenjem zarada svim zaposlenima krši kolektivni ugovor i nudi drugačije rešenje. Naime, u tom sindikatu traže da svi zaposleni – a ima ih oko 900 – u „Azotari” u kojoj je prosečna plata oko 67.000 dinara u naredna tri meseca primaju 42.000 i da im se nakon toga razlika refundira.
– Naravno, to bi najviše pogodilo one s platom većom od 100.000 dinara, a njih nije malo u „Azotari”, ali oni su i najveći krivci što se fabrika našla u takvoj situaciji – ističe Nestorović.
Predsednik Samostalnog sindikata „Azotare” Gradiša Živanović izražava zabrinutost za sudbinu 900 zaposlenih.
Zabrinutost postoji i zbog najave da će fabrika biti privatizovana, a da pri tom sami zaposleni ne znaju na koji način i pod kojim uslovima. Način i uslov privatizacije „Azotare”, koja je u radnom stanju jer jedino tako može naći investitora, znaće se do leta, a do kraja godine radnici će znati gde su i šta će biti s njihovim radnim mestima.
Izvor: Dnevnik

SINDIKAT OBRAZOVANJA SRBIJE:
PRIORITET ZAPOŠLЈAVANJE TEHNOLOŠKIH VIŠKOVA

2. mart 2017  • 1392 Opširnije

Nacrt Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja i brojni problemi u prosveti, bili su tema jučerašnje konferencije za medije u subotičkom Samostalnom sindikatu.
Predsednica Sindikata obrazovanja Srbije, Valentina Ilić je istakla da je Sindikat od početka bio uklјučen u raspravu o Nacrtu, a da je pitanja na kojima su insistirali nekoliko - regulisanje radno-pravnog statusa zaposlenih, odnosno onih koji ostaju bez normi, ograničen broj mandata direktora, učešće kolektiva u njihovom izboru.
Prioritet za Sindikat prosvete je buduće spajanje škola sa malim brojem đaka i prednost pri zapošlјavanju za one prosvetne radnike koji su postali tehnološki višak.
Izvor: TVSubotica

PREKINUT ŠTRAJK, OD SUTRA REDOVNE
SMENE U MANJETI MARELIJU

1. mart 2017  • 1391 Opširnije

Posle sporazuma s poslodavcem u vezi s visinom zarada u kragujevačkom preduzeću "Manjeti Mareli", danas je prekinut štrajk i od sutra u šest sati počinje rad po uobičajenom režimu u dve smene, rečeno je Beti u Samostalnom sindikatu.
Predsednik sindikata "Manjeti Marelija" Aleksandar Korać rekao je da je s poslodavcem postignut dogovor da plate u tom preduzeću koje za Fijat proizvodi branike, budu na nivou zarada u grupi Fijat Krajsler autobomili Srbija u Kragujevcu.
Posle stavlјanja potpisa na sporazum o "poravnanju" plata danas je doneta Odluka o prestanku štrajka koji je započeo 23. februara zbog toga što su plate radnika u "Manjeti Mareliju" bile niže od prosečnih u grupi FCA u Kragujevcu.
U štrajku je učestvovalo oko 70 proizvodnih radnika od ukupno 100 zaposlenih i tokom protesta se radilo samo u jednoj smeni. Izvor: Beta

RADNICI ĆE MOĆI DA POPUNE IZGUBLЈENE GODINE

28. februar 2017  • 1390 Opširnije

Država je odlučila da produži rok za povezivanje staža zaposlenih u preduzećima u restrukturiranju i stečaju, i to tokom cele ove godine.
Mada je lane isticano da produženja roka za povezivanje radnog staža, odnosno popunjavanja „rupa” u stažu više neće biti, država se odlučila da to učini i ove godine, jer je tokom prošle godine odziv radnika na koje se odluka odnosila bio izuzetno mali.
Iako je nesporno da imaju i po nekoliko godina neuplaćenih penzijskih i invalidskih doprinosa, veliki deo onih koji su radili u preduzećima u restrukturiranju i onima koja su otišla u stečaj nije iskoristio šansu za povezivanje radnog staža zbog toga što ne želi da ide u prevremenu penziju koja donosi trajno umanjenje.
Produženje roka za povezivanje staža do kraja ove godine odnosi se na bivše zaposlene u subjektima privatizacije i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošlјavanje osoba s invaliditetom koji su 13. avgusta 2014. godine u poslovnom imenu imali oznaku „u restrukturiranju”, a stekli su uslov za penziju ali im poslodavac nije uplatio doprinose za ceo period rada, kao i na zaposlene u pomenutim preduzećima koji u ovoj godini ispunjavaju uslove za penziju i kojima po tom osnovu prestaje radni odnos.
Poziv se odnosi i na bivše zaposlene u stečajnim dužnicima nad kojima je stečaj otvoren 2015. godine i lane, kao i one kojima će preduzeća ove godine otići u stečaj i u kojima je za stečajnog upravnika imenovana Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.
Iz budžeta Srbije obezbeđen je novac za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene u preduzećima kojima se povezuje staž, i to na najnižu mesečnu osnovicu. Mada će, dakle, doprinosi biti plaćeni na minimalnu zaradu, i to je za zaposlene koji godinama nisu imali plaćene doprinose bolјe nego da u penziju jednog dana idu bez tih godina penzijskog staža jer će im onda za toliko biti umanjena penzijska osnovica.
Na početku prošle godine od 13.000 radnika koji su imali uslov za penziju, tek 920 ih je pristalo na državno povezivanje neplaćenih godina u radnom stažu. Ministarstvo privrede je upravo zbog te činjenice predložilo Vladi Srbiji da produži rok za povezivanje staža tokom prošle godine, a razlog da se on produži i u 2017. svakako je isti jer je i dalјe malo zaposlenih koji prihvataju tu mogućnost. Dakako, da bi radnici mogli da iskoriste da država za njih uplati nedostajuće godine penzijskog staža moraju da se odreknu sudskih procesa.
Po novom zaklјučku Vlade Srbije, koji je dostavlјen Fondu PIO, različit je postupak za podnošenje zahteva za radnike preduzeća u restruktuirranju, a drugačiji za povezivanje staža bivim zaposlenima u firmama nad kojima je stečajni posutpak otvoren u poslednje dve godine ili će to biti učinjeno ove. Bliže informacije mogu se naći na sajtu Fonda PIO.
Od 1. januara 1991. do 31. decembra 2003. godine država je povezala staž za 66.163 preduzeća, odnosno 274.000 radnika. Za to je iz državne kase izdvojeno 20,65 milijardi dinara, a povezano je oko pola miliona godina staža osiguranicima kojima nesavesni poslodavci nisu redovno uplaćivali doprinose za PIO. Ti doprinosi, koliko je poznato, nikada naknadno nisu naplaćeni od poslodavaca.
Izvor: Dnevnik

PREKINUT ŠTRAJK U UŽIČKIM PUTEVIMA

28. februar 2017  • 1389 Opširnije

Radnici užičkih „Puteva“ jutros su prekinuli štrajk, nakon što su sa poslovodstvom tog preduzeća postigli dogovor o ispunjenju štrajkačkih zahteva.
Boban Ćaldović, poverenik Samostalnog sindikata putara Srbije u toj firmi, izjavio je za Danas da je dogovoreno da se dnevnice, koje radnicima nisu isplaćivane dve ili tri godine, isplate za desetak dana, ali i da se redovno uplaćuju doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Januarska plata, kako je rekao, trebalo bi da bude isplaćena do 5.marta, a u slučaju da bude kasnila poslovodstvo se obavezelo da obavesti zaposlene o danu isplate.
Većina od 670 radnika tog privatnog preduzeća, jednog od najvećih u građevinskoj industriji Srbije, bila je u štrajku od 20.februara, zahtevajući isplate zarada i putnih troškova za decembar i januar, dnevnica i poštovanje kolektivnog ugovora. Zahteve su dopunili u sredu, tokom blokade magistrale Užice-Zlatibor, kada su zatražili ostavku generalnog direktora Leka Korićanca, ali su od toga kasnije odustali.
Uoči blokade saobraćajnice, iako je poslovodstvo tvrdilo da nema dugovanja prema zaposlenima, radnicima su isplaćene plate za decembar i putni troškovi, a štrajkači su juče uspeli da obavežu rukovodstvo da ispuni i ostale zahteve.
Predstavnici poslovodstva su nam rekli da čekaju uplatu od poslova koji su ugovoreni prošle godine na gradilištima kod Osečine i Bajine Bašte - rekao je za Danas Ćaldović.
Dogovor je postignut i, ukoliko bude kašnjenja u isplati plata, obećano je da će poslovodstvo obavestiti zaposlene kada će biti isplata. Važno je i to što će redovno biti uplaćivani doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje.
Mi želimo da radimo i naš interes je da firma ima poslova i da se razvija - rekao je za Danas Ćaldović.
Izvor: Danas

SSSS PODRŽAVA ŠTRAJK U „MAGNETI MARELLI“

27. februar 2017  • 1388 Opširnije

Savez samostalnih sindikata Srbije podržava opravdane zahteve za pobolјšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih u „Magneti marelli“.
U tom cilјu, potpuno je legitimna odluka o stupanju u štrajk zaposlenih radi odbrane radničkih i sindikalnih prava. To je, nažalost, jedini način da radnici reše svoje zahteve, s obzirom na to da poslovodstvo ne želi da pregovara sa predstavnicima radnika.
Izgleda da su izuzetno niske zarade ideal svih poslodavaca u Srbiji, čime pretvaraju srpskog radnika u roba, bez prava na dostojanstven život.
Savez samostalnih sindikata Srbije poziva poslovodstvo „Magneti marelli“ da što pre započne pregovore sa Štrajkačkim odborom tog preduzeća i dogovori se o ispunjenju radničkih zahteva.

LANE 29 RADNIKA POGINULO NA POSLU

27. februar 2017  • 1387 Opširnije

Najčešće povrede na radu sa smrtnim ishodom dešavaju se u oblasti građevinarstva, a to je više od 50 odsto, rekla je načelnica Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad Maja Ilić.
Ona je podsetila da je Inspekcija rada u 2016. godini izvršila 900 nadzora povodom povreda na radu, da je bilo 29 smrtnih povreda na radu, 774 teških povreda na radu , kao i da je podneto više od 62 krivičnih prijava priotiv nesavesnih poslodavaca.
Prema njenim rečima, kontrolišu se svi subjekti i registrovani i neregistrovani, jer je od 2015. godine i to zakonski dozvolјeno, dodavši da inspekcija ima 238 inspektora koji vrše nadzor u svim sektorima.
Najčešći razlozi zbog koji dolazi do povreda na radnom mestu su neobezbeđeni uslovi i oprema za ličnu zaštitu i bezbedan rad. Ona je rekla da poslodavci na gradilištima vrlo često angažuju lica bez ugovora o radu, koja su onda podložnija povredama na radu i spadaju u rizičniju grupu.
- Poslodavac je taj koji treba da organizuje rad i radni prostor tako da obezbedi sprvođenje svih preventivnih mera radi zaštite života i zdravlјa zaposlenih - rekla je Maja Ilić.
- Zakon jasno propisuje i da ukoliko nisu primenjene sve mere bezbednosti i zdravlјa na radu zaposleni može da odbije da radi na takvom random mestu.
Načelnica Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad navela je i da inspekcije svakodnevno redovno, ali i vanredno kontrolišu primenu mera bezbednosti na radu, posebno u sektoru građevinarstva i industrije zbog njihove specifičnosti rada i nalažu poslodavcima da uklone sve nedostatke u određenom roku, ali podnose se i zahtevi za pokretanje prekršajnih poostupka.
- Vrlo često i više radimo pojačane inspekcijske nadzore i to su nenajavlјeni nadzori koji su po zakonu uvek mogući, posebno kada ima indicija da ima nekih nepravilnosti - rekla je Maja Ilić.
Načelnica Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad Maja Ilić je navela da je, ukoliko se desi da je povređeni radnik neprijavlјen, kao što je bio poslednji slučaj sa smrtnim ishodom, sva odgovornost na poslodavcu. Tada se preduzimaju sve zakonom propisane mere, odnosno pokreće se prekršajni postupak i podižu se krivične prijave protiv poslodavaca.
Izvor: Dnevnik

SRBIJA ČETVRTA NAJSIROMAŠNIJA ZEMLЈA U EVROPI

27. februar 2017  • 1386 Opširnije

Portal "HowAfrica" objavio je spisak deset najsiromašnijih zemalјa Evrope, odnosno država u kojima se živi gore i od afričkog proseka, po kojem je Srbija na četvrtom mestu, iza Bosne i Hercegovine, Albanije i Makedonije. SRBIJA ČETVRTA NAJSIROMAŠNIJA ZEMLЈA U EVROPI.
Autori teksta upozorili su kako je za sve kriva recesija u koju je Evropa ušla još krajem 2008. godine, a čije su posledice osetile brojne zemlјe starog kontinenta, prenosi Blic.
Ovako izgleda lista, sastavlјena prema bruto domaćem proizvoda (BDP), a vrednosti su izražene u američkim dolarima:
Na 10. mestu je Rumunija ($18,635): gotovo 44 odsto stanovništva živi u u ruralnim predelima, a tamo vlada siromaštvo, 9. Rusija ($18,408) :pravi primer nejednakosti. Dok nekolicina uživa u bogatstvu, milioni se guše u siromaštvu.
Hrvatska je osma ($18,314): zastrašujući je konstantni porast onih koji žive ispod praga siromaštva, 7. Belorusija ($15,633) : iako je u poslednje vreme zaustavlјen dalјi pad životnog standarda, još se teško živi, 6. Bugarska ($14,870): ne smatra se samo jednom od najsiromašnijih zemalјa Evropske unije, već i celokupnog Balkana.
Jedna od bivših jugoslovenskih republika,Crna Gora je na petom mestu ($11,800): iako se njihova primanja praktično zasnivaju na uslužnim delatnostima, Crna Gora u poslednje vreme čak beleži i lagani rast. Dok je u 2003. godini onih koji žive ispod praga siromaštva bilo oko 12,2 posto, u 2010. taj procenat je pao na 6,6 odsto.
Srbija je na 4. mestu liste evropskih zemalјa u kojima se žuivi gore i iod avfričkog prioseka, sa bruto romaćim proizvodom (PDB od 11,553 dolara. Obrazloženje je da su korupcija i loša infrastruktura rak rana Srbije. Gotovo 1,3 miliona Srba živi u siromaštvu, ili jedva spajaju kraj s krajem, navedeno je na ovom portalu.
Slede, Makedonija, na trećem mestu najsiromašnijih zemalјa u Evropi ($10,718): kao i u Rumuniji, i u Makedoniji je velik udeo stanovništva koji živi u ruralnim područjima.
Dve trećine stanovništva koji žive na selu su siromašni,2. Albanija ($9,903): zastarela i neefikasna infrastruktura najviše koče Albaniju u privlačenju stranih investicija, 1. Bosna i Hercegovina ($8,590): iako imaju veoma žestoku konkurenciju u okruženju, autori liste ističu kako je siromaštvo u Bosni i Hercegovini (čak i ako se uporedi s komšijskim zemlјama) zastrašujuće.
Izvor: Danas

MOGUĆ DOGOVOR ŠTRAJKAČA I POSLOVODSTVA

27. februar 2017  • 1385 Opširnije

Štrajk radnika preduzeć „Putevi“ Užice mogao bi da bude prekinut u ponedelјak, ukoliko štrajkači budu prihvatili sadržaj dogovora koji su danas postigli predstavnici štrajkačkog odbora i poslovodstva.
Boban Ćaldović, poverenik Samostalnog sindikata putara Srbije u tom privatnom preduzeću, čiji su radnici u štrajku od 20. februara, izjavio je za Danas da je sa poslovodstvom dogovoreno da se radnicima za desetak dana isplate dnevnice, koje nisu isplaćivane dve-tri godine, ali da poslovodstvo nije moglo da utvrdi datum za isplatu januarskih zarada.
- Prvi put od kada smo u štrajku, razgovarali smo sa generalnim direktorom i njegovim saradnicima. Dogovorili smo se da pozovemo zaposlene da dođu na posao u ponedelјak. Tokom vikenda radnici će biti informisani o sadržaju postignutog dogovora, a u ponedelјak će odlučiti o tome da li će štrajk biti prekinut ili nastavlјen - objasnio je Ćaldović.
Tokom štrajka, radnici su tražili isplatu zarada i putnih troškova za decembar i januar, kao i dnevnica, a tokom jučerašnje blokade magistrale Užice-Zlatibor dopunili su zahteve i zatražili ostavku generalnog direktora Leka Korićanca zbog, kako su naveli dugogodišnjeg izuzetno lošeg stanja u toj firmi i ignorisanja radničkih zahteva. Štrajkači su uspeli da isposluju isplatu zarada i putnih troškova za decembar i primorali poslovodstvo na pregovore o isplati januarskih plata i dnevnica.
Zanimlјivo je da je, pre jutros postignutog dogovora, direktor Leko Korićanac, koji se oglasio prvi put od početka štrajka, za koji je naveo da nije po zakonu, saopštio da to preduzeće radnicima ne duguje ni plate, ni ostale naknade.
- Preduzeće u ovom momentu ne duguje svojim zaposlenima ostvarene zarade po zakonu, kao i ostale naknade po kolektivnom ugovoru (troškovi prevoza itd...) - naveo je Korićanac u saopštenju koje je medijima dostavio sinoć, a jutros je pregovarao sa štrajkačima o isplatama januarskih plata i radničkih dnevnica.
Uz ocenu da štrajk nije po zakonu i da veruje ga je „inicirao vrh Samostalnog sindikata putara Srbije“, Korićanac je dodao da je „poverenik tog sindikata izneo neistine koje štete ugledu tog predzeća“ za koje je naveo da „ima dugogodišnju tradiciju rada u zemlјi i inostranstvu“.
- U preduzeću postoji ogromna većina čestitih i vrednih lјudi koji svojim radom doprinose razvoju preduzeća, ali ostaju u senci nekolicine kojima je lični interes važniji od interesa većine zaposlenih - poručio je Korićanac.
Ćaldović je za Danas naveo da je većina od 670 zaposlenih u štrajku, a da su ostali na godišnjem odmoru, zbog pauze u građevinskoj sezoni, te da je deo radnika radio kako bi se ispunio zakonski minimum procesa rada. - Inspekcija rada je dolazila i utvrdila da je naš štrajk po zakonu - tvrdi Ćaldović.
Izvor: Danas

U AZOTARI SMANJENE PLATE 25 ODSTO

27. februar 2017  • 1384 Opširnije

Zaposleni u pančevačkoj "Azotari" moraće da pristanu na plate smanjene oko 25 odsto. Inicijalni razlog za "kresanje" zarada je kvar u jednom pogonu, zbog koga fabrika nije radila normalno više od deset dana, a zbog čega je izgublјeno oko 100 miliona dinara.
Iz menadžmenta "Azotare" kažu da je do finansijskog kolapsa u fabrici dovela i činjenica da od ove godine više ne mogu da kupuju gas - a da ga ne plate.
Do kvara je, o čemu su "Novosti" pisale, došlo prošlog meseca, kada je stao pogon amonijaka, a kupcima je umesto 40.000 tona, isporučeno upola manje. Menadžment fabrike je odlučio da minus mora da padne na teret radnika.
“Još raspravlјamo sa sindikatima koliko će umanjenje plate biti dogovoreno”, kaže Mile Bosnić, šef službe za odnose sa javnošću "Azotare".
“Umanjenje će biti za plate od marta do juna, a iznosiće 20 ili 25 odsto. Pored kvara, nama je dodatni problem to što sada svaki gas koji kupimo od "Srbijagasa", moramo unapred da platimo. Tako ne možemo finansijski da izdržimo. Nemamo više nikakve subvencije od države pa je pitanje kako ćemo ubuduće poslovati”.
Od tri reprezentativna sindikata, od pregovora su ove nedelјe odustala - dva. U sindikatu "Nezavisnost", koji će nastaviti da pregovara sa menadžmentom, kažu da je prvobitni plan rukovodstva bio smanjenje zarada od 30 odsto.
Predlog Sindikata hemije i nemetala Srbije, koji je izašao iz pregovora, bio je da svi zaposleni u fabrici u kojoj je prosečna plata oko 67.000 dinara u naredna tri meseca primaju 42.000 dinara i da im se nakon toga razlika refundira.
Ipak, rukovodstvo je odbilo ovo mišlјenje. U ovom sindikatu pominju podnošenje krivične prijave protiv generalnog direktora zbog zloupotrebe službenog položaja i kršenja kolektivnog ugovora Zakona o radu.
Izvor : Novosti

NADLEŽNI POKUŠAVAJU DA REŠE IZRABLJIVANJE
NAŠIH RADNIKA U SLOVAČKOJ

24. februar 2017  • 1383 Opširnije

Nakon apela Savez samostalnih sindikata Srbije nadležnim organima da zaštite naše državlјane koji su radno angažovani u inostranstvu preko posredničkih agencija, reagovao je ministar rada Aleksandar Vulin, koji je zatražio sastanak sa slovačkim kolegom Janom Rihterom kako bi se zaustavilo izrablјivanje srpskih radnika u toj zemlјi.
Povodom brojnih slučajeva nehumanog ponašanja prema srpskim radnicima radno angažovanih u „Samsungu“ u Slovačkoj posredovanjem naše agencije za zapošlјavanje, SSSS je apelovao da se oni zaštite i spreče dalјe zloupotrebe.
Dvojica ministara će pričati o sporazumu o socijalnom osiguranju sa Vladom Slovačke, čime bi trebalo da bude onemogućen rad “na crno” I druge zloupotrebe.
Vulin je za “Blic” rekao da bi sporazum o socijalnom osiguranju značajno pomogao položaju srpskih radnika i bio bi prepreka radu “na crno”.
“U saradnji sa srpskim sindikatima, obavestili smo i EU sindikate o uočenim pojavama i zatražili pomoć. Mi ne možemo zakonski da pomognemo ukoliko radnici napuste našu teritoriju, a nas nisu obavestili o pravom razlogu svog odlaska. Jednostavno, nemamo nikakvu nadležnost nad dešavanjima u drugoj zemlјi”, objašnjava Vulin.
S druge strane, on dodaje da ono što mogu da urade jeste da reaguju na srpskoj teritoriji.
“Pojačaćemo kontrolu rada agencija, više ćemo i medijski raditi na obaveštavanju naših građana o rizicima neprijavlјenog rada”, naglasio je Vulin.
Poslednjih dana pojavila su se svedočenja većeg broja građana koji su u potrazi za poslom i novcem preko posredničkih agencija iz Srbije otputovali u Slovačku, najviše u fabrike "Samsung" i "Fokskon".
Prema njihovoj tvrdnji, ugovore nisu potpisivali, već su samo stavlјali potpis na papir s ispisanim spiskom obaveza koje imaju prema agenciji za posredovanje. Tako su, kako kažu, radili kao turisti najviše tri meseca, u teškim uslovima, po više od 12 sati dnevno za 2,2 evra po satu.
Nakon pisanja medija, tim povodom oglasio se i slovački ministar rada Jan Rihter, koji je najavio da će oštrijim cilјanim kontrolama proveriti u kakvim uslovima u slovačkim fabrikama rade radnici iz Srbije.
Nakon što su mediji razotkrili kroz šta sve prolaze srpski radnici u Slovačkoj, posrednička agencija iz Novog Sada počela je da uslovlјava radnike da potpisuju nove ugovore, i to na rumunskom jeziku. Na tim papirima kao posrednik se vodi nova agencija "Jobs".

HESTIL INVESTIRA U ŽELEZARU I ZAPOŠLЈAVA

24. februar 2017  • 1382 Opširnije

Direktor Železare u Smederevu Sihai Song potvrdio je da će ove godine kineski vlasnik investirati 120 miliona dolara u modernizaciju proizvodnje u kojoj se, kako kažu u sindikatu, već zapošlјavaju novi radnici.
Povodom antidamping istrage Evropske komisije za period od jula 2015. do kraja juna 2016, poručuje da će smederevska železara prodavati samo srpske proizvode, a ne čelik iz Kine.
U kompaniji Hestil Srbija usredsređeni su, kažu, samo na prodaju svojih srpskih proizvoda. Podsećaju da je godišnji kapacitet čeličane 2,2 miliona tona čelika.
„Tokom proteklih godina, roba proizvedena u Železari predstavlјala je oko jedan odsto tražnje Evropske unije. Hestil Srbija ostaje posvećen servisiranju kupaca u EU, ali smo uočili potencijal tržišta prerađivačke industrije u Srbiji i u regionu kao svoju glavnu razvojnu šansu.“.
Hestil se neće baviti prodajom čelika iz Kine i drugih zemalјa u Srbiji, zemlјama EU i okruženja, rekao je direktor Železare Sihai Song.
Kineski vlasnik poručuje da će tokom ove godine prevashodno investirati u nove tehnologije kako bi srpski čelični proizvodi zadovolјili visoke standarde kvaliteta koje zahteva evropsko tržište.
„Ove nove tehnologije, ove što ih zovemo četvrta industrijska revolucija, one dosta mogu i na području metalurgije da pomognu jer može da se pravi veći izvadak“, kaže stručnjak za crnu i obojenu metalurgiju Nikola Majinski.
I zaposleni u železari su zadovolјni kineskim vlasnikom jer poslovni rezultati, kažu, nikad nisu bili bolјi.
„Sve normalno funkcioniše, a ono što je vest jeste da se prima jedan broj mladih radnika za proizvodne pogone. Svakodnevno se objavi poneki konkurs“, kaže predsednik Samostalnog sindikata kompanije Hestil Srbija Siniša Prelić.
Izvor: BizLife

PUTARI NAJAVILI BLOKADU PUTA UŽICE - ZLATIBOR

23. februar 2017  • 1381 Opširnije

Bez obzira na to što je poslovodstvo isplatilo danas decembarsku platu, radnici užičkih „Puteva“ koji su u štrajku od ponedelјka, najavili su da će sutra u 11 časova blokirati magistralni put Užice-Zlatibor.
To je za Danas najavio Boban Ćaldović, predsednik Samostalnog sinidkata u tom privatnom preduzeću, dodavši da poslovodstvo odbija pregovare sa štrajkačkim odborom i da time krši zakon.
Užički putari su zahtevali isplatu zarada i putnih troškova za decembar i januar, ali i dnevnica koje, kako tvrde, nisu isplaćivane dve-tri godine, kao i poštovanje ostalih prava predviđenih kolektivnim ugovorom.
- Štrajk nastavlјamo, jer poslovodstvo ignoriše naše zahteve i odbija da pregovara. Iako je danas trebalo da se sastanemo sa njima, rečeno nam je da je svih šest direktora na službenom putu. Nećemo odustati i sutra u 11 časova blokiraćemo magistralu Užice-Zlatibor - rekao je za Danas Ćaldović i najavio da će se blokadi puta pridružiti i radnici drugih pogona tog preduzeća u užičkom kraju.
- Isplatili su nam platu za decembar, pošto smo najavili blokadu saobraćajnice, ali time nisu rešeni naši problemi, niti su predstavnici poslovodstva pregovarali sa nama - obajsnio je Ćaldović i istakao da poslovodstvo poslednjih godina uruševa to preduzeće i da je radnike dovelo u situaciju da štrajkovima traže svoja prava.
Od početka štrajka, poslovodstvo „Puteva Užice“ i generalni direktor Leko Korićanac nisu se oglašavali o problemima u tom preduzeću, koje je u javnosti važilo za jedno od najuspešnijih u putnoj industriji Srbije.
Izvor: Danas

"JUGOALAT" PRED GAŠENJEM!

23. februar 2017  • 1380 Opširnije

Novi Sad će, po svemu sudeći, izgubiti još jedno nekada veliko ime metalskog kompleksa. "Jugoalat", koji je nekada bio svetski poznata firma, već više od četiri meseca je bez struje, a kako ocenjjue Novak Vasić, predsednik Samostalnog sindikata metalaca Novog Sada, ponovno pokretanje proizvodnje liči na "nemoguću misiju".
"Jugoalat" je, podsećamo, pre tridesetak godina proizvodio precizne i specijalne alate, ali se u ozbilјnim problemima našao kada su uvedene sankcije. Epilog je bio stečaj, koji je pokrenut 2010. godine, i od tada nekadašnju perjanicu novosadske metalske industrije čini samo tridesetak radnika. Plan reorganizacije preduzeća je usvojen krajem avgusta 2013, a početkom decembra iste godine podnet je zahtev za uvođenje ponovnog stečaja, jer se reorganizacija nije sprovodila. Privredni sud je u aprilu 2014. pokrenuo prethodni stečajni postupak, a do tada je u nekoliko navrata bilo pokušaja da se pokrene proizvodnja, ali...
- Gotovo sam siguran da je proizvodnja u "Jugoalatu" prošlost, i pored svih bombastičnih obećanja poslovodstva - ogorčen je Vasić. –
Nažalost, fabrika i njenih tridesetak radnika podeliće, po svoj prilici, sudbinu kolega iz "Jugodenta", "Pobede", "Petra Drapšina", "Motinsa" i još nekih manjih fabrika metalskog kompleksa. Naravno, voleo bih da se varam i da se desi čudo, ali mislim da je nade sve manje.
Prvi sindikalac novosadskih metalaca navodi da kolaju informacije da sudski izvršitelјi imaju presude za zaplenu imovine, pa bi "Jugoalat" mogao da ode "na doboš".
Iz fabričkih pogona, kako je najavlјeno pre oko pola godine, trebalo je da izbace na tržište najmodernije polјoprivredne mašine, koje zemlјište obrađuju u jednom prolazu donoseći uštedu od 100 evra po hektaru, pošto je poslovodstvo u dogovoru sa inovatorom Stankom Mandićem, vlasnikom patenta, počelo sa probnom serijom.
U "Jugoalatu" je, takođe, trebalo da zaživi i proizvodnja delova za hidrante u saradnji sa austrijskom kompanijom MKE, ali i taj program je, posle neizmirenih dugovanja i isklјučenja struje, doveden u pitanje.
Planovi poslovodstva "Jugoalata", pre isklјučenja struje, bili su da u proizvodnji inovativnih polјoprivrednih mašina posao dobije oko 180 radnika. Navodno su za to veliko interesovanje pokazali poslovni partneri iz Rusije, Bugarske, Belorusije, pa i zapadne Afrike.
Izvor: Novosti

KAKAV JE POLOŽAJ NEZAPOSLENIH KOJI RADE NA UGOVOR?

21. februar 2017  • 1379 Opširnije

Višegodišnji problem prekoračenja ugovora o privremenim i povremenim poslovima, kada je reč o javnim preduzećima, dodatno usložnjavaju zabrana zapošlјavanja i zakon o maksimalnom broju zaposlenih.
Naime, nedostatak radnika na pojedinim mestima popunjava se i angažovanjem nezaposlenih lica po tzv. "privremeno povremenim ugovorima". Dok inspektori pozivaju da se slučajevi zloupotrebe prijave, advokati opominju na manjak ovlašćenja inspekcije i spore sudske postupke.
Umesto sezonski - 120 dana u 12 meseci, ugovor o privremenim i povremenim poslovima traje i više godina. Sindikati procenjuju da je tzv. privremeno povremenih ugovorača u Srbiji do čak 70.000. Sa nižom platom i bez prava koja garantuju ugovori na određeno i neodređeno vreme.
"Uskraćeni su za mnoge stvari - godišnji odmor, bolovanje. Oni zarađuju samo radom nemaju baš nikakva prava iz Zakona o radu. Sa druge strane dobijaju bar redovna primanja i zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ali sam taj osećaj nesigurnosti da sutra nekome niste potrebni je vrlo loš", objašnjava Aleksandar Radojević iz Sindikata komunalaca Beograda.
I u inspekciji rada potvrđuju da je, od oko 3.500 postupaka zbog zloupotrebe radnih prava tokom godine, sve više prijava zbog zloupotrebe ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Pred inspektorima su tada dva rešenja.
"Podnosimo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i donosimo rešenje kojim nalažemo da poslodavac prestane da angažuje lica po tom osnovu da bismo ga naterali da ponudi ugovor o radu na neodređeno vreme", navodi Goran Marković iz Inspektorata za rad.
Umesto ugovora na neodređeno vreme, poslodavac češće ponudi tek raskid postojećeg ugovora. Zato radnici retko i prijavlјuju takve slučajeve, iako to mogu da učine i anonimno.
"Poslodavac i zaposleni su tu u saučesništvu jer je radnik prinuđen da prihvati takve poslove po sistemu daj bolјe da radim bilo šta jer u suprotnom neću raditi ništa.
Drastično je što se to dešava u javnim preduzećima gde je država poslodavac", objašnjava Aleksandar Radivojević, advokat.
I kad poslodavac dođe pred sud, umesto da se rešavaju hitno, radni sporovi traju i po više godina.
"Ročišta se zakazuju na dva tri meseca i tu zaista radnik izgubi volјu da istera pravdu putem suda, koliko morate da investirate i onda zapravo spolјa gledano tih sporova nema mnogo, ima ih samo tamo gde su dratsično povređena prava", navodi Radivojević.
Kada je o reč o komunalnim preduzećima u Beogradu, rešenje se očekuje od Komisije grada za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih. Sindikati se odgovoru nadaju do kraja meseca, gradonačelnik obećava - do kraja godine.
Izvor: RTS

NADLEŽNI DA ZAŠTITE NAŠE DRŽAVLjANE
KOJI PREKO AGENCIJA RADE U INOSTRANSTVU

20. februar 2017  • 1378 Opširnije

Savez samostalnih sindikata Srbije pozvao je danas nadležne organe u Srbiji da zaštite naše državlјane koji su radno angažovani u inostranstvu preko posredničkih agencija.
Povodom brojnih slučajeva nehumanog ponašanja prema srpskim radnicima radno angažovanih u „Samsungu“ u Slovačkoj posredovanjem naše agencije za zapošlјavanje, SSSS je apelovao da se oni zaštite i spreče dalјe zloupotrebe.
SSSS ukazuje na zakonsku obavezu Nacionalne službe za zapošlјavanje i agencija da obezbede zaštitu lica u postupku zapošlјavanja u inostranstvu.
Pri tome, naglašavamo da prema zakonu, zaštita lica podrazumeva najmanje jednak tretman po osnovu rada sa državlјanima države zaposlenja za vreme rada i boravka u inostranstvu. Pored toga, agencija je dužna da pruži obaveštenja o oblicima i načinu zaštite u skladu sa ugovorom o zapošlјavanju u inostranstvu i snosi odgovornost prema licima koja se zapošlјavaju u inostranstvu za zakonitost njihovog zapošlјavanja i za uslove rada koji moraju odgovarati zakonodavstvu zemlјe u kojoj posreduju.
Imajući u vidu navedeno, kao i druge zakonske obaveze agencija u slučaju posredovanja za zapošlјavanje u inostranstvu, kao i obavezu agencija da dostavlјaju ministarstvu obaveštenje o licima koja se zapošlјavaju u inostranstvu, njihovom broju i strukturi i druge podatke, iniciramo da se provere navodi izneti u medijima u konkretnom slučaju.
Istovremeno, predlažemo da inspekcija rada (i druge inspekcijske službe) izvrši kontrolu rada agencija koje posreduju u zapošlјavanju u inostranstvu i da se na osnovu toga sačini informacija o stanju u ovoj oblasti, kao i o potrebnim merama u cilјu pobolјšanja položaja naših državlјana kada se radno angažuju posredovanjem naših agencija.

OKRUGLI STO POVODOM
MEĐUNARODNOG DANA SOCIJALNE PRAVDE

20. februar 2017  • 1377 Opširnije

Organizacijom okruglog stola, pod nazivom “Ima li socijalne pravde u Srbiji?”, Savez samostalnih sindikata Srbije I Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost" danas su u Beogradu obeležili Međunarodni dan socijalne pravde.
Generalna skupština UN proglasila je 20. februar za Međunarodni dan socijalne pravde na zasedanju održanom 2007. godine, a obeležavanje tog datuma počelo je 2009. godine. Dve reprezentativne sindikalne centrale u Srbiji svake godine, različitim manifestacijama, obeležavaju taj dan, ukazujući na problem siromaštva, nejednakosti i sve veću nezaposlenost.
Potpredsednik SSSS Duško Vuković je, u uvodnom izlaganju, rekao da koncept društva socijalne pravde jeste spemnost da se ostvari dijalog između socijalnih partnera.
“Sindikat ima pravo I želi da učestvuje u donošenju odluka koje će omogućiti dostojanstven život I rad, koji podrazumeva mogućnost zapošljavnja, veće zarade I prosperitet za sve”, kazao je Vuković.
Prema njegovim rečima, privredni rast nije garant smanjenju diskriminacije I siromaštva, zbog čega će SSSS I UGS otpočeti kampanju pod nazivom “Vreme je za naš oporavak”.
“Od danas ćemo početi da kontinuirano govorimo svim građanima da je vreme za njihov oporavak, za veće plate, za prosperitet za sve”, zaključio je Vuković.
Predsednik UGS Nezavisnost Zoran Stojiljković rekao je da država u poslednjih 30 godina, umesto da uzima bogatima I daje siromašnima, ona uzima od siromašnih kako bi bogatiji bili još bogatiji.
On je kazao da su istraživanja Međunarodnog monetarnog fonda pokazala da je povećanje društvenih nejednakosti povezano s marginalizacijom sindikata.
"Ima dobre i loše nejednakosti, dobra je ona koja društvo vuče napred, dok je loša ona koja cementira stečene pozicije i sprečava promene. Ono što je sigurno, to je da se sindikati vraćaju", kazao je Stojiljković.
Profesor Fakulteta političkih nauka Vukašin Pavlović ocenio je da bez prihvatljive distribucije pravde nema dobro uređenog društva.
"Preraspodela bogatstva i moći, obnavljanje poverenja u društveni angažman građana, kako politički tako i civilni, predstavljaju bitna pitanja poimanja pravde danas obzirom da postoje ozbiljni problemi u legitimizaciji poznog kapitalizma", kazao je Pavlović.
On je dodao da su najveće žrtve savremenih društvenih nepravdi mladi koji nemaju mogućnost zapošljavanja, zaposleni, ali i starije generacije koje su pod udarom smanjenja penzija i izdržavanja mladih nezaposlenih generacija.
Po rečima profesora beogradskog Fakulteta političkih nauka Čedomira Čupića, nema života bez socijalne pravde.
"Uvek sam se čudio koncepcijama i ideologijama koje, insistirajući na razvoju, zaborave na čoveka. Da bi u današnjoj Srbiji 500.000 ili 600.000 ljudi moglo da živi divno, mi ostali bismo trebali da nestanemo", kazao je Čupić.

NEPRESTAN RAD NA TRACI, UGLAVNOM STOJEĆI

20. februar 2017  • 1376 Opširnije

Nedostatak radnih mesta u Srbiji, besparica, mogućnost bolje zarade nego u Srbiji i oglasi koji pozivaju radnike iz naše zemlje da krenu put Slovačke, gde im se radno mesto nudi, po svemu sudeći ima i svoju drugu, ne tako lepu stranu. O naličju odlaska u pečalbu u Slovačku, sve češće se, iako još uvek tiho, govori i ukazuje se na to da se radi gotovo neprestano, na traci, uglavnom stojeći, uz zarade koje su veoma često manje od obećanih i značajno niže od zakonom propisanih u Slovačkoj, bez plaćene pauze, na koju ne može ići samo jedan radnik te da je maltretiranje na poslu svakodnevno. Ni priča o smeštaju, koji je kolektivan i besplatan, nije ništa bolja jer je on najčešće veoma loš, neretko bez vode ili grejanja te je slika više siva nego svetla.
Treba reći da put Slovačke, za rad u fabrikama, najčešće u automobilskoj industriji, nije potrebna neka konkrenta struka, pa ni znanje jezika, a ni bogzna kakve veštine, već suštinski radna snaga za obavljanje jednostavnih, ali iscrpljujućih poslova. Takođe, oni koji se odluče na taj korak, u principu, znaju šta ih očekuje u toj zemlji, ali je nevolja što mnogi odlaze bez ugovora o radu, boravišne i radne dozvole, što utiče na sigurnost rada i boravka u Slovačkoj. I pored toga što su iskustva mnogih koji su otišli u Slovačku loša, i dalje put te zemlje gotovo svakodnevno odlaze puni autobusi. Računica je relativno jasna – za isti ili sličan posao u Srbiji, koji se odvija u gotovo istim uslovima – 12 sati rada, bez pauze i toplog obroka, mesečno se može zaraditi oko 200 evra – odnosno oko 24.000 dinara, koliko je, u proseku minimalna zarada u našoj zemlji, dok se u Slovačkoj, uz satnicu od 2,2 evra, dnevno može zaraditi oko 26 evra, odnosno za 24 radna dana nešto više od 600 evra. Dakle, ostane više novca nego u Srbiji, čak i kad se plaćaju neki troškovi – jer i ovde se mora stanovati i hraniti.
Istini za volju, oglasi kojima se poziva na rad u Slovačkoj uglavnom ukazuju na tamošnje uslove rada. Tako jedna od agencija koje organizuju odlazak radnika iz Srbije u Slovačku prilično precizno ukazuje na uslove odlaska i boravka tokom rada u Slovačkoj – u ponudi su poslovi u prehrambenoj industriji, auto-industriji i elektroindustriji, u fabrikama za proizvodnju i sklapanje delova za televizore, manuelni su, brzo se nauče, nije potrebna neka posebna stručna sprema, a radi se većinom u stojećem položaju. Takođe, tu je i uputstvo da se u slučaju prelaska u drugu agenciju u toku trajanja ugovora, automatski dobija otkaz, radnik ostaje bez smeštaja i odlazi kući.
Put Slovačku kreće se iz Novog Sada s glavne Železničke stanice, a ukazuje se i na troškove putnog osiguranja, koje je obavezno, kao i uslove za zdravstveno osiguranje. Smeštaj je besplatan, ali se, ukoliko se izostaje s posla, naplaćuje, a pojedini poslodavci obezbeđuju jedan topli obrok za vreme rada. Precizirano je i da je satnica 2,2 evra, te da se, što se više radi, više i zaradi, a da se, ukoliko je poslodavac zadovoljan kako zaposleni radi, posle pet meseci mogu dobiti daleko bolji uslovi – od plate do smešataja. Ukazuje se i na to da se, u slučaju da poslodavac nije zadovoljan kandidatom, on vraća kući samostalno organizujući prevoz, koji je u odlasku u Slovačku besplatan.
Po rečima jednog radnika koji više puta boravio u Slovačkoj, posao jeste težak, radi se mnogi i dugo, ali se i zaradi više nego u Srbiji.
-Kada sam prvi put otišao za Slovačku, znao sam koji me uslovi očekuju – posao i do 12 sati dnevno, možda samo jedan slobodan dan nedeljno, stanovanje u zajedničkom smeštaju, pa se nisam mnogo iznenadio – kaže sagovornik „Dnevnika”.
– Zaradim više nego ovde, da biram ne mogu, nije lako, mnogo toga nedostaje. Nedavno sem se vratio, ići ću ponovo, dok budem mogao da izdržim taj tempo.
Ugovor o radu važan dokument
Iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku ukazuju na to da su zakonom definisani uslovi pod kojima se može legalno otići na rad u inostranstvo, a to prvenstveno podrazumeva posedovanje radne dozvole zemlje u koju odlazi na rad i ugovor o radu, koji se potpisuje pre odlaska iz Srbije. Iz tog ministarstva apeluju da se ne ide u inostranstvo bez dozvole i ugovora o radu, kao i da prijave one koji se ne pridržavaju zakona.
Za legalan boravak radnika iz Srbije u Slovačkoj neophodna su određena dokumenta – a osim overene diplome i potvrde da nisu osuđivani, to je i boravišna viza, koja se dobija na osnovu ugovora o radu, koji se najčešće sklapa na tri meseca.
Izvor. Dnevnik

ORUŽARI SE PRIDRUŽUJU PROTESTU
VOJNOG I POLICIJSKOG SINDIKATA

10. februar 2017  • 1375 Opširnije

Radnici Zastave oružja pridružiće se protestu članova Vojnog i Policijskog sindikata, zakazanog za subotu u podne, ispred Vlade Srbije.
U Samostalnom sindikatu Zastave oružja očekuju da će u subotu put Beograda krenuti nekoliko stotina kragujevačkih oružara.
Predsednik Sindikata u Zastavi oružju Dragan Ilić kaže da radnike te fabrike i pripadnike Vojske Srbije i MUP povezuje sve neizvesniji materijalni položaj, uzrokovan smanjenjem plata u javnom sektoru, u koji su svrstane i fabrike domaće odbrambene industrije, uprkos činjenici da gotovo kompletnu proizvodnju izvoze i to u vrednosti od više stotina miliona dolara godišnje.
Oružarski i sindikati vojske i policije, prema njegovim rečima, povezuje i zajednička želјa da se u državi ponovo uspostavi vladavina institucija i poštovanje zakona.
“Podržavamo Vojni i Policijski sindikat koji, uz popravlјanje socijalno-materijalnog statusa i položaja svog članstva, traži i uspostavlјanje pravnog poretka i reda u državi koja, usled urušavanja institucija i bahatog ponašanja klјučnih političkih aktera, sve više tone u nered i bezakonje”, kaže Ilić za naš list.
Izvor: Danas

VUKOVIĆ:PRIJAVLJIVANJE RADNIKA PUNI PENZIONI BUDŽET

10. februar 2017  • 1374 Opširnije

Veliki broj penzionera u Srbiji godišnje gubi 2,5 penzije, jer iako su napunili godine radnog staža, nemaju dovolјan broj godina života za odlazak u penziju, pa plaćaju penale, i to se mora promeniti, ocenjuju u Savezu samostalnih sindikata.
Duško Vuković, potpredsednik ove organizacije, koja je podnela Socijalno-ekonomskom savetu predlog za izmenu spornog člana Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, očekuje da bi to telo trebalo o tome da raspravlјa na sledećoj sednici.
Vuković kaže da država nema prava da oduzima nešto što su zaposleni plaćali 40 godina.
"Ako ste vi svih 40 godina uplaćivali, ako su to bila zakonska rešenja i pre nekoliko decenija i sada, država nema pravo da vam to oduzme, to su vaše pare", rekao je Vuković Tanjugu.
On je podsetio da je Savez samostalnih sindikata Srbije 25. novembra 2015. podneo inicijativu SES-u da se promeni član Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, koji bi faktički ukinuo trajno umanjenje penzija, odnosno da se penzionerima kada napune 65 godina to vrati i da primaju punu penziju.
On ocenjuje da je to, kako kaže, nepravedno zakonsko rešenje po penzionere doneto na brzinu, bez javne rasprave i bez dogovora sa sindikatima.
Skale za penale su različite, a najveće umanjenje iznosi oko 20 odsto, kaže Vuković, navodeći da veliki broj korisnika penzija tako ostaje bez 2,5 penzije godišnje. Imajuću u vidu prosečan iznos penzija, toj kategoriji stanovništva se, kaže, ne omogućava da dostojno živi.
Odgovornost za takvu situaciju u kojoj su se penzioneri našli vidi u poslodavcima, koji godinama i decenijama nisu uplaćivali svoje obaveze u PIO fond, a država im je to tolerisala.
"Penzioni fond nije imao dovolјno sredstava da isplaćuje penzije, a onda je preostali deo uplaćivan iz budžeta, i to jedan od argumenata vlade, da nema dovolјno sredstava, a s druge strane, nije bilo dovolјno mehanizama za prinudnu naplatu i sankcionisanje nesavesnih poslodavca", rekao je on.
Objašnjava da bi moralo mnogo više da se radi na naplati od poslodavaca, kako bi se penzioni fond punio, te da vlada i danas ima "lagan" odnos prema onima koji tu obavezu ne ispunjavaju.

"Kad bi se svi lјudi koji rade prijavili ili da poslodavci striktno uplaćuju novac u penzioni fond, imali bismo dovolјno sredstava da uplaćujemo penzije sadašnjim penzionerima", ocenio je Vuković. Glavni i odgovorni urednik lista "Penzioner" Bilјana Petrović podržava ukidanja penala za prevremni odlazak u penziju i kaže za Tanjug da je nepravedno što se naši penzioneri kažnjavaju nekoliko puta".
Petrović veruje da se o članu tog zakona još ne raspravalјa na sednici SES-a, jer vlada nema novca, a činjenica je, kaže, da se u Srbiji mnogo više izdvaja iz budžeta nego u Evropi, i to od 11 do 13 odsto, jer je "neko nekada potrošio penzioni fond".
Ona smatra da bi država mnogo više napunila kasu kada bi oni koji ostaju da rade do previđenih godina života, otišli u penziju, a umesto njih došli mladi kojima bi se plaćali doprinosi na punu platu.
Bivša ministarka za socijalnu politiku Gordana Matković kaže da penali principijalno i teorijski imaju smisla, ali da niko ne treba da se "kune", ni u njihovo uvođenje, ni u ukidanje bez istraživanja koja bi pokazala opravdanost odluka.
"Čekam da ispunim oba uslova da bih ostvario punu penziju", čuveni je pojam koji pokazuje da su i ranije u sistemu postojali penali, podsetila je Matković, dodajući da i ranije "nisi mogao da ostvariš punu penziju, ako nisi imao godine staža i godine života, koje je zakon definisao".
"Onda se to sa uvođenjem bodovne formule izgubilo, a pre nekoliko godina su ti penali uvedeni na relativno visokom nivou", rekla je Matković Tanjugu. Objašnjava da penali mogu imati smisla zato što se živi duže, ali za detalјniju analizu potrebno je istraživanje da li oni koji ranije idu u penziju, a uglavnom je reč o lјudima sa srednjom ili osnovnom školom, žive duže ili kraće.
"Pretpostavimo da se penzije isplaćuju kao jedna jednokratna suma i onda se pretvaraju u mesečne, nećete da dobijete isto ako hoćete da primate deset godina, 15 godina ili 20 godina. U tom smislu oni su opravdani", dodala je ona.
Objašnjavajući da je jedan od osnovnih cilјeva povećanja penala u razvijenim zemlјama da podstakne lјude da rade duže, Matković kaže da to važi za one zemlјe gde se ne preti lјudima da će ostati bez posla, da će se zatvoriti fabrika ili da će firma propasti.
Kaže da se u Srbiji jedva čeka da se ispuni prvi uslov i da se ode u penziju, jer postoji opasnost od svega toga, dodajući da je uopšte pitanje koliko takvi penali podstiču lјude da ostanu duže na tržištu rada.
Izvor:Tanjug

U TRAJALU OČEKUJU JOŠ JEDAN SOCIJALNI PROGRAM

8. februar 2017  • 1373 Opširnije

U Trajal korporaciji se priprema nova sistematizacija na osnovu koje bi broj radnika trebalo da bude smanjen za 150 do 200, rečeno je agenciji Beta u fabričkom Samostalnom sindikatu.
"Nova sistematizacija treba da pokaže koja su radna mesta nerentabilna kako bi radnici mogli da se prijave za socijalni program dok još uvek imamo mogućnost da od države dobijemo sredstva", rekao je predsednik fabričkog Samostalnog sindikata, Milosav Vukojičić.
U toj fabrici je, prema njegovim rečima, do pre neki dan na bolovanju bilo 450 radnika, a "sada kada se čulo da će biti tehnoloških viškova, svega ih je četrdesetak ostalo na bolovanju".
"Razumemo da oni koji su bolesni treba da se leče, ali ne može da se dođe dva, tri dana, pa da se opet ide na bolovanje, oni koji su se vratili sa bolovanja sada rade na čišćenju kruga, jer umesto njih u proizvodnji već rade drugi", rekao je Vukojičić.
Poslovodstvo Trajala je u odgovoru dostavlјenom agenciji Beta, na pitanja o sprovođenju još jednog socijalnog programa i poslovnim rezultatima navelo da "nakon pozitivnog poslovnog rezultata ostvarenog za 2016. godinu, prvog pozitivnog poslovnog rezultata posle 10 godina, sagledava najefikasniji način opstanka i dalјe revitalizacije Trajal korproacije".
Trajal, čiji je ugovor o privatizaciji raskinut krajem 2013. godine, je nakon "skidanja" državne zaštite od naplate poverilaca prošlog maja, nadležnima podneo Unapred pripremlјeni plan reorganizacije, koji je usvojen krajem novembra, čime je omogućen opstanak te fabrike.
Izvor: Novosti

PODRŠKA GRAĐANA SSSS ZA UKIDANJE KAZNENIH POENA

7. februar 2017  • 1372 Opširnije

Savezu samostalnih sindikata Srbije svakodnevno stiže podrška građana Srbije u nastojanju da od vlasti izdejstvuje ukidanje kaznenih poena za penzionere koji su ispunili godine staža, a nisu napunili zakonom propisan broj godina.
U pismima podrške se naglašava da je velika nepravda da se nekome ko ima 40 godina radnog staža, i ko je plaćao doprinose sve vreme rada, kada ode u penziju pre 65 godina starosti obračunavaju kazneni poeni.
Poslednje u nizu dopisa uputio je bračni par iz Bečeja, koji zajedno ispunjava prvi uslov (imaju ukupno više od 70 godina staža), a nemaju godine života, zbog čega će im biti oboma umanjene penzije po 15-16 odsto.
“Zamislite šta to znači da ceo preostali život živimo kao socijalni slučajevi umesto da uživamo u zasluženoj penziji”, ukazuje taj par, čija glava porodice zarađuje 13.800 dinara, a supruga već 5 godina nigde ne radi.
“Svi smo mi služili vojsku 12, 15 ,18 ili 24 meseca, to je bila i obaveza i čast. Mogao sam i ja kao ovi danas da ne budem vojnik, da završim studije, da napravim kuću, da stvorim porodicu. Niko od nas ne traži da nam se plati, ali da su nam samo vreme provedeno u vojsci uračunali u staž danas ne bi smo kopali po kontejnerima, sramotili se u redu za socijalnu pomoć, čekali da nam u 60 godini roditelji – penzioneri, koji imaju 83 godine, dodaju koju hiljadarku, jer smo na čekanju”.
“Stvarno nas je sramota i sistema i države kojoj smo verno služili i odužili. Hvala što ste se bar vi zauzeli za nas. Želimo vam puno uspeha i da istrajete , radite pravu stvar”, navodi se u dopisu tog bračnog para upućenog predsedniku SSSS.
Savez samostalnih sindikata Srbije, svestan da su penzije većine penzionera toliko male da bi im se na ovaj način dodatno uzimalo, zatražio je da država uvođenje penala oroči do 65 godine života, kao gornje granice za penzionisanje, i da ih nakon toga ukine za sve.
Upravo je ovakav predlog SSSS i uputio Socijalno-ekonomskom savetu.

PENALI ZA PENZIJE ODLAZE NA PROVERU

6. februar 2017  • 1371 Opširnije

Ukidanje penala za odlazak u penziju pre napunjenih 65 godina života biće tema sledeće sednice Socijalno-ekonomskog saveta, koja bi trebalo da bude održana najkasnije ove nedelјe.
Inicijativu je 2015. podneo Savez samostalnih sindikata Srbije, ali ona nikako nije stigla na dnevni red, kako kažu, iz raznoraznih razloga, od izbora pa do izbegavanja.
Prema rečima Duška Vukovića, potpredsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije, ovaj predlog je, u stvari, stalno na dnevnom redu, ali zbog opstrukcije se o njemu ne raspravlјa.
“Nekome ko ima 40 godina radnog staža i plaćao je doprinose sve vreme rada nepravedno je da se kada ode u penziju pre 65 godina starosti obračunavaju kazneni poeni”, kaže Vuković.
“Smatramo da je u redu, ako je država u krizi, da se, dok osoba ne napuni zakonom propisan broj godina, skida od čeka, ali čim se uslov ispuni treba dati punu penziju”.
Vlada bi, prema njegovom mišlјenju, trebalo da razmatra inicijativu i da predloži amandman na Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju. Prvobitno se razmatrao predlog da se ovo odnosi samo na zaposlene u preduzećima u restrukturiranju, ali je sada proširen na sve radnike.
“Generalno se sagledava za sve lјude”, kaže naš sagovornik.
“Penzionerima se sada skida maksimum 20 odsto od penzije, što su na godišnjem nivou velika sredstva za one koji ionako imaju mala primanja. To ne izdvaja samo poslodavac, već svaki zaposleni ima obavezu po zakonu da daje 14 odsto svoje zarade za penziono. Što znači da bi plata bila veća za taj iznos da to ne moramo da izdvajamo”.
U Evropi se pregovara o bruto plati, a mi smo retka zemlјa koja više opterećuje zaposlenog nego poslodavca. Naš penzioni fond je solidarni, jer radnici izdvajaju godinama, a u međuvremenu se od tih para isplaćuju postojeći penzioneri.
“Mi ćemo pritiskati, ima logike da jednog trenutka oni koji donose zakone vide nelogičnost i nepravdu prema jednom delu lјudi”, kaže Vuković.
U Uniji poslodavaca Srbije smatraju da bi ozbilјno trebalo razmotriti ovaj predlog sindikalaca i, ukoliko se ponude valјani argumeti, onda bi ovaj član zakona trebalo izbrisati.
Prema računici Samostalnog sindikata, penzioneri kaznenim poenima gube oko dve i po penzije godišnje. Zakon, naime, predviđa da se budućim penzionerima za svaki mesec nedostatka staža ili godina života penzija umanjuje 0,34 odsto. To je trajno umanjenje koje maksimalno može da iznosi do 20,4 procenata godišnje.
Izvor: Novosti

SVA VLAST MINISTRU

3. februar 2017  • 1370 Opširnije

Sva vlast u rukama ministra, ukidanje značaja Nacionalnog prosvetog saveta i školskih odbora - glavne su zamerke sindikata na nacrt zakona o osnovama sistema obrazovanja, čija javna rasprava bi trebalo da počne ovog meseca.
Prof. dr Aleksandar Lipkovski, predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta (NPS), smatra da je ovaj dokument toliko štetan da ga treba što pre suspendovati i pisati novi nacrt.
Na dugačkom spisku zamerki prof. Lipkovskog navedeno je da je članove NPS do sada birala skupština i to na šest godina, kako bi bili nezavisni od aktuelne politike. Sada je predloženo da ih imenuje vlada i to na četiri godine. Time, kaže, Savet postaje potčinjen ministarstvu. Umesto da usvaja nastavne planove, NPS sada samo daje mišlјenje.
- Reči "donosi ministar" i "utvrđuje ministar" ponavlјaju se u tekstu 25 puta, a reč "ministar" 88 puta - prebrojao je matematičar, prof. Lipkovski. - Ovo je centralizacija prosvetnih nadležnosti u rukama jednog čoveka, do sada neviđena u srpskoj prosveti, kao i politizacija prosvete koja podseća na onu iz doba vladavine KP. Ovaj zakon, ako bude usvojen, može dovesti do nesagledivih štetnih posledica.
Nezadovolјni su i sindikati, a njima je trn u oku to što direktora bira direktno ministar.
Prema rečima Jasne Janković, predsednice Unije sindikata prosvetnih radnika, budući zakon donosi nepotrebnu centralizaciju.
- Potpuno je pogrešno da ministar preuzima ulogu školskih odbora i postavlјa direktore. Ne može on imati uvid u to kako radi 1.700 direktora i ko su najbolјi kandidati - upozorava Jasna Janković.
- Nije dobro što sindikati nisu pozvani da učestvuju u izradi zakona, kao što je bio slučaj sa svim prethodnim zakonima. Iznećemo sve primedbe i nadamo se da će ih ministarstvo uvažiti pre nego što tekst ode na javnu raspravu.
Novina je i da će se opterećenje đaka meriti brojem sati provedenih u školi, a ne samo brojem časova. Poseban zakon urediće to pitanje, ali će u ukupno vreme ulaziti sve aktivnosti - redovni časovi, izborni predmeti i vannastavne aktivnosti. Svaki učenik dobiće i jedinstveni obrazovni broj, koji će ga pratiti od vrtića, pa do zapošlјavanja.
Sličnog je mišlјenja i Aleksandar Ničić iz Sindikata obrazovanja Srbije. On smatra da sva vlast u rukama jednog čoveka ostavlјa mogućnost politizacije izbora direktora i zapošlјavanja novih kolega.
- Direktora bira ministar, a direktor sada više neće imati obavezu da na slobodna mesta preuzima kolege sa nepunom normom. Moći će na 60 dana da primi koga hoće, bez konkursa, i da mu ugovor na određeno produžava koliko želi. Nastavnici ostaju potpuno nezaštićeni - tvrdi Ničić.
Ni direktori ustanova obrazovanja ne dočekuju novi zakon spokojno, s obzirom na član 204, prema kome sve ustanove šest meseci posle usvajanja zakona moraju da raspišu novi konkurs za direktora. Znači, već na jesen ministar će birati 1.700 novih direktora škola. I Nacionalni prosvetni savet biće smenjen i imenovan novi šest meseci kasnije.
Među novinama koje je zakon donosi su i mogućnost osnivanja Agencije za obrazovanje, kazne za sekretare škola, kazne za roditelјe od 30.000 do 100.000 dinara, ustanove će moći da se osnivaju javno-privatnim partnerstvom... Program opšte, stručne i umetničke mature biće spreman za školsku 2018/2019. godinu. U zakon je ušlo i osnivanje đačkih zadruga, roditelјskih saveta na nivou opštine, kao i osnivanje sektorskih veća, koja će, pored obrazovnih stručnjaka, činiti i predstavnici poslodavaca, a njihov posao biće da se bave procenama obrazovnih potreba za konkretne struke.
Izvor: Novosti

KOMUNALCI PO UGOVORU DA RADE
POD ROBOVSKIM USLOVIMA

3. februar 2017  • 1369 Opširnije

Ugovore o privremenim i povremenim poslovima zakon definiše kao ugovore za sezonske poslove, koji ne smeju da traju duže od 120 dana u godini. U beogradskim javnim gradskim preduzećima je, međutim, više hilјada radnika na taj način angažovano po nekoliko, čak i do 17 godina.
“PP ugovorci” lišeni su svih prava koja proističu iz radnog odnosa. Na takve, kako kažu, "robovske" uslove pristaju da bi sačuvali kakvo-takvo radno mesto. Nezaposleno lice - tim rečima se opisuje radni odnos definisan takozvanim “PP ugovorom”. “PP” znači privremeno i povremeno, ali Nemanja Stepanović je, produžujući ga na svaka četiri meseca, u JKP "Vodovod i kanalizacija" proveo deset godina. Na istom radnom mestu, sa istom platom i bez ikakvih prava.
“Imamo duplo manju platu nego stalni radnici. Duplo manju! Nemamo pravo na jedan slobodan dan, na jedan dan bolovanja, godišnjeg odmora, za rođenje deteta vodovodski radnik prima 160.000, radnik prima za prvo dete, ja imam devojčicu, ništa nisam primio naravno”, ističe Nemanja.
Kada se Nemanjina ćerka razbolela, on je tražio pet slobodnih dana. Nije ih dobio i to je, kaže, prelilo čašu. Dao je otkaz i zbog toga se, kaže, ne boji da govori. U istom preduzeću sa istim ugovorima angažovano je još oko 700, mahom fizičkih radnika. Neće pred kamere, jer se, kažu, plaše da će ostati bez posla.
Otkaza se međutim ne boje oni koji su ga već dobili. Oko 250 “PP ugovoraca” iz JKP “Gradska čistoća” krajem decembra su organizovali štrajk upozorenja. To je i presudilo njihovom radnom statusu.
“Posle tog štrajka generalni direktor je sazvao upravnike svih pogona i naredio im da se preti lјudima ko bude izašao 16. na taj generalni štrajk da će svi dobiti otkaze”, kaže otpušteni radnik Miloš Nedović.”16. kad je trebao da bude generalni štrajk mi smo dobili otkaz, smenjen je direktor operative Gradske čistoće Cveković i naš upravnik Slobodan Nešović, uz obrazloženje da nisu učestvovali u sprečavanju štrajka.”
N1 je zatražio nešto opširnije obrazloženje. Ali ulazna kapija je najbliže što smo uspeli da dođemo do JKP "Čistoće". Iz službe za odnose sa medijima su nam juče prepodne obećali sagovornika, međutim posle toga nisu odgovarali ni na pozive, ni na poruke, ni na zvanični dopis.
U JKP "Vodovod i kanalizacija" su bili otvoreniji za saradnju, ali ni oni nisu uspeli da nam obezbede sagovornika.
Gradonačelnik Siniša Mali obećava - prepreke na putu od PP ugovora do Ugovora o radu uklanjamo do kraja godine.
“Ako mene pitate lično, apsolutno je potrebno da kada već rade toliki broj godina, da se osećaju zaposleni, da imaju sva prava koja proističu iz punog radnog odnosa. Ja sam sam sebi dao zadatak i domaći i rok do kraja godine da pokušamo to da rešimo zajedno sa Vladom republike Srbije”, obećava Mali.
Upitan za otkaze u JKP Čistoća, gradonačelnik odgovara ovako: “Koliko sada, ja ću pozvati direktora Čistoće imaćete informaciju do sutra ujutru šta se tačno desilo i o čemu se radi.”
Izvor: N1info

PENALI ZA PREVREMENO PENZIONISANJE
KAO DOŽIVOTNA KAZNA

1. februar 2017  • 1368 Opširnije

Sindikati jednoglasni da se umanjenje penzija od 0,34 odsto mesečno oroči do 65 godine života nakon čega bi penzioneri primali punu penziju.
Ukidanje penala za prevremeno penzionisanje, odnosno za odlazak u penziju pre 65 godine života za sve zaposlene, biće tema razgovora prve naredne sednice Socijalno-ekonomskog saveta, početkom februara. Iako je o ovoj tački trebalo da se razgovara i pre dva dana na sednici Saveta, do nje se nije stiglo, jer je rasprava predstavnika sindikata i poslodavaca „zapela” na problemu rada na određeno vreme, posle čega je sastanak prekinut, kaže Nebojša Atanacković, član Socijalno-ekonomskog saveta Srbije.
Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, potvrdio je juče za naš list da će o ovome razgovarati na prvoj narednoj sednici.
“Zaposleni koji zbog stečaja, tehnoloških viškova ili bolesti moraju da odu u penziju pre 65 godine života ne smeju da budu kažnjeni plaćanjem penala kojima im se uzimaju 2,5 penzije godišnje”, kaže Orbović.
On dodaje da su penzije većine penzionera toliko male da bi im se na ovaj način dodatno uzimalo. Ako već moraju da budu kažnjeni, država uvođenje penala treba da oroči do 65 godine života, što je gornja granica za penzionisanje i da ih nakon toga ukine za sve.
“Upravo je ovakav predlog Savez samostalnih sindikata Srbije i uputio Socijalno-ekonomskom savetu. Svim radnicima kojima je ostalo najviše pet godina do penzije treba ukinuti ove kazne. To je ujedno i glavni razlog što se zaposleni u preduzećima u restrukturiranju ne prijavlјuju za državni socijalni program. Jer, ukoliko im nedostaje nekoliko godina do pune penzije mogu da se prijave na tržište rada od šest meseci do godinu dana, a onda moraju u prevremenu penziju koja sa sobom nosi penale za svaki nedostajući mesec do pune penzije. Zbog toga mora da se ukine član 30 Zakona o PIO”, kategoričan je Orbović.
Da su penali glavni razlog zbog koga se malo lјudi prijavilo krajem prošle godine za socijalni program potvrđuje i to da su od predviđenih šest milijardi dinara za ovu namenu za preduzeća u restrukturiranju potrošene tri.
Prošle godine delu zaposlenih, koji su radili i dobrovolјno napustili posao 2010. i 2011. godine, vlada se obavezala da isplaćuje razliku između iznosa starosne penzije koju bi ostvarili primenom propisa koji su važili kada su otišli na biro i počeli da primaju posebnu novčanu naknadu i iznosa ostvarene prevremene starosne penzije.
Na taj način za nešto više od 6.000 radnika od tada se ne primenjuju kazneni poeni za prevremeni odlazak u penziju, kao što to važi za sve ostale.
Ranka Savić, predsednica Asocijacije samostalnih i nezavisnih sindikata, kaže, da podržava ovakav predlog, ali da sumnja da će išta moći da se promeni, jer je država napravila takav sistem da vodi računa samo o punjenju državne kase, a ne o radnicima.
Izmena ovog zakona dovela bi do velikog opterećenja na kasu PIO fonda i republički budžet, tako da su male šanse da ovaj predlog prođe, kaže Savićeva.
Orbović smatra da se ovim ne bi oštetio budžet PIO fonda, jer bi budući penzioneri primali onolike penzije koliko su uplaćivali dugo doprinose.
Atanacković se slaže da bi ovo pitanje trebalo ozbilјno razmatrati pa ukoliko bude opravdanih argumenata da se ovaj član zakona briše, da to treba uraditi.
Zakonodavac je predvideo da se budućim penzionerima za svaki mesec nedostatka staža ili godina života penzija umanjuje 0,34 odsto. Reč je o trajnom umanjenju koje maksimalno može da iznosi do 20,4 odsto godišnje. Vlada je, kako se može čuti, formirala radnu grupu koja treba da predloži ove izmene zakona, jer zakonodavac nije predvideo nikakav prelazni period za ove kazne.
Izvor: Politika

SASTANAK SSSS I UGS
POVODOM ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI

26. januar 2017  • 1367 Opširnije

Najuže rukovodstvo Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“ sastalo se danas, kako bi se dogovorili o budućim zajedničkim akcijama dve reprezentativne sindikalne centrale.
Razgovaralo se o problemima nastalim otkazivanjem kolektivnih ugovora u realnom sekotru od strane Unije poslodavaca Srbije, stanju socijalnog dijaloga, radnom zakonodavstvu, kao i aktivnostima koje će voditi predstavnici dva sindikata u okviru Socijalno ekonomskog saveta.
Istovremeno je ukazano na postojanje ugrožavanja sindikalnog rada u Srbiji, nesigurnosti radnih mesta i nezadovoljstvu zaposlenih zbog lošeg materijalnog i socijalnog položaja i niskih zarada.

SASTANAK SOCIJALNO-EKONOMSKIH SAVETA REGIONA

26. januar 2017  • 1366 Opširnije

U Vladi Srbije juče je održan sastanak tima za procenu Socijalno-ekonomskog saveta Srbije sa timovima Ekonomskog saveta Crne Gore, Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske i Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine.
Sastanak je otvorio predsedavajući Socijalno-ekonomskog saveta Srbije, ministar za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, koji je izrazio zadovolјstvo napretkom u socijalnom dijalogu, ali i nezadovolјstvo uticajem Socijalno-ekonomskog saveta u društvu.
Sastanak je održan u okviru projekta Međunarodne organizacije rada na proceni stanja strukture i funkcionisanja ekonomsko-socijalnih saveta zemalјa u regionu, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja.
"Danas se suočavamo sa dubokim nerazumevanjem uloge sindikata i poslodavaca u društvu", rekao je Vulin.
Kako kaže, zbog toga što kapitalizam kod nas nije uspeo da uspostavi proces proizvodnje u smislu stvaranja nove vrednosti, već je uspostavio sistem plјačkaške privatizacije koja je lјude ostavila bez posla, državu bez imovine, ali i kapitaliste bez imovine. "Jer je prva generacija kapitalista iz plјačkaške privatizacije mahom po zatvorima ili nisu ni izbliza bogati kao što su bili kada su počeli plјačkašku privatizaciju. Tako je u procesu proizvodnje uspostavlјen sukob između sindikata i poslodavaca, ne u smislu da sindikati onemogućavaju proces proizvodnje, već u smislu da sprečavaju kapitaliste da ugase fabrike i prodaju njihovo privatizovano zemlјište za nekretnine", naveo je Vulin.
On je istakao da je glavni motiv svake plјačkaške privarizacije zatvoriti fabriku, a na njenom zemlјištu napraviti zgradu ili šta drugo.
"Svi zajedno smo preživeli deinstitucionalizaciju naših zemalјa i ostali smo bez proizvodnje. Bez proizvodnje nema nove vrednosti, a ako nema nove vrednosti, onda nemate oko čega da se svađate, što stvara suštinski problem u našem društvu", naveo je ministar.
Posle obavlјenog razgovora timovi Ekonomskog saveta Crne Gore, Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske i Ekonomsko-socijalnog veća Federacije BiH će sačiniti zajedničku procenu stanja strukture i funkcionisanja Socijalno-ekonomskog saveta Srbije, sa preporukama za jačanje socijalnog dijaloga i povećanje njegovog kapaciteta.
Izvor: Tanjug

PROSVETNI SINDIKATI:
PLATE ISPOD PROSEKA, SPREMAMO ŠTRAJK

23. januar 2017  • 1365 Opširnije

Tri reprezentativna sindikata u prosveti ocenila su da su plate u prosveti i sa povećanjem od šest osto ispod repubičkog proseka i najavila da će pažljivo pripremati štrajk.
Kako su naveli predsednici Sindikata obrazovanja Srbije, Sindikata radnika u prosveti Srbije i granskog sindikata "Nezavisnost", Valentina Ilić, Slobodan Brajković i Tomislav Živanović prosečna plata u prosveti je 42.320, što je za 8,2 odsto niže od republičkog proseka koji iznosi 45.767 dinara.
Sindikati su naveli i da je povećanjem minimalne cene rada plata zaposlenih u prosveti koji imaju treći i četvrti stepen školske spreme (domari, blagajnici, računovodstvo) sada ispod minimalca za 4 dinara jer iznosi 22.504. dinara.
Predstavnici sindikata zatražili su danas hitno povećanje koeficijenta za zaposlene sa trećim i četvrtim stepenom za 8,2 odsto i povećane svih koeficijenata u četvrtom kvartalu ove godine. Prosvetari su zatražili i isplatu novogodišnjih nagrada i hitno zaključivanje kolektivnih ugovora sa zaposlenima u visokom obrazovanju i predškolskim ustanovama.
Živanović je rekao da "polako sazrevaju uslovi za štrajk" i da sa povećanjem od šest odsto nije dostignut ni nominalni iznos plata pre smanjenja od 10 odsto 2014. godine, a da su plate i dalje pet do šest odsto niže od realne vrednosti plata od pre tri godine.
Ilić je kazala da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nije ispunilo nijedan zahtev reprezentativnih sindikata i najavila da će s organima sindikata doneti "krucijalne odluke".
"Posle zimskog raspusta idu i mature, biće dovoljno da obrazovni sistem stane na jedan dan i da dođe do totalnog kolapsa", rekla je Ilić i dodala da će štrajk pripremati i o tome obavestiti roditelje.
Brajković je rekao da država ne shvata ozbiljno sindikate i da nije održan nijedan sastanak koji su tražili. Izvor: Beta

KOD GAZDE NEMA PREKOVREMENO

23. januar 2017  • 1364 Opširnije

Poslodavci u Srbiji sve češće ostavlјaju radnike na radnom mestu duže od osam sati. Tokom prošle godine inspektori rada su najviše primedbi zbog rada dužeg od predviđenog imali u trgovinama na veliko i malo, u prehrambenoj proizvodnji, ali i u oblasti smeštaja i ishrane.
U Ministarstvu za rad naglašavaju da u praksi ima poslodavaca koji poštuju Zakon i zaposlenima isplaćuju dnevnice za prekovremeni rad, ali ima i onih koji to ne čine.
“Prekovremeni rad često nije organizovan u skladu sa propisima i u tim slučajevima inspekcija rada podnosila je zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka protiv poslodavaca”, kažu u ovom ministarstvu.
Rad duži od zakonskog se najčešće javlјa sezonski u građevinarstvu i polјoprivredi.U sindikatima ističu da se prekovremeno radi uglavnom u privatnom sektoru, ali nije nepoznat ni u državnom sektoru i javnoj upravi. I jedni i drugi smatraju da duži ostanak na poslu od dva do tri sata ne treba platiti, ali broj prijava inspekciji rada je ipak minimalan, s obzirom na to da većina zaposlenih ima strah od gubitka posla ukoliko bi se usudio da cinkari gazdu.
Po slovu zakona radna nedelјa može da bude produžena najviše osam prekovremenih sati i taj rad mora da se plati najmanje 26 odsto od osnovice, a ako poslodavac ima dobru volјu on može biti i viši.
Zoran Mihajlović, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže da gazde često ne poznaju ni noćni rad i prazničnu dnevnicu, koja bi po propisima trebalo da bude isplaćena 110 odsto od osnovne zarade.
“U trgovinskim lancima i ugostitelјskim objektima nažalost se prekovremeni sati gotovo nikada ne plaćaju”, ističe naš sagovornik.
“Sve češće se može čuti da i u državnom sektoru zaposleni ostaju duže na poslu, iako ovde to najpre ne bi smelo. Podrazumeva se da se ne plaća. Čak i u nekim ministarstvima radnici ostaju duže od punog radnog vremena”.
U ovom sindikatu žalbe sve češće stižu od zaposlenih iz javnog sektora od zdravstva, obrazovanja, javnih preduzeća, odnosno onih koji su još državna ili u vlasništvu lokalnih samouprava, kao i iz onih koja se bave komunalnim delatnostima.
Mihajlović govori da oni kao sindikat ne mogu da reaguju bez prijave, a najavlјeno otpuštanje viška radnika u javnom sektoru još više je uplašilo lјude.
“U trgovinama se na sat i ne gleda čak i za vreme praznika, radi se produženo i nikada se to ne evidentira kroz platu, već se pretvara u slobodne dane”, kaže Mihajlović.
“Nažalost, i oni propadaju jer se moraju iskoristiti u, recimo, narednih šest meseci ili godinu dana”.
U Srbiji niko nema evidenciju o tome koliko se radi i koliko su radnici za to plaćeni, bez obzira na to da li je u pitanju javni ili privatni sektor. Te podatke nemaju ni Zavod za statistiku, ministarstva finansija i državne uprave. Ukoliko na zahtev poslodavca zaposleni rade prekovremeno duže od osam sati nedelјno, Zakon za tog posladavca predviđa kaznu od 600.000 do 1,5 miliona dinara za poslodavca koji je pravno lice, i od 30.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, odnosno od 200.000 do 400.000 dinara za poslodavca koji je privatni preduzetnik.
Izvor: Novosti

UKINUTI KAZNENE POENE ZA PEZNIONISANJE
U PROPALIM FIRMAMA

19. januar 2017  • 1363 Opširnije

Svim radnicima kojima je ostalo najviše pet godina do penzije, a njihova preduzeća su u međuvremenu propala, trebalo bi ukinuti kaznene poene za penzionisanje. Ovaj predlog će Savez samostalnih sindikata Srbije uputiti Socijalno-ekonomskom savetu na razmatranje, jer kako kažu, ne treba kažnjavati lјude doživotnim umanjenjem penzije kada su poslednjih godina već bili kažnjeni malim i neredovnim platama.
Ljubiša Nestorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije kaže, za "Novosti", da se zaposleni iz preduzeća u restrukturiranju ne prijavlјuju za državni socijalni program, jer ako imaju nekoliko godina do pune penzije mogu da se prijave na tržište rada od šest meseci do godinu dana, a onda moraju u prevremenu penziju koja sa sobom nosi penale za svaki nedostajući mesec do pune penzije.
“Da bi se olakšalo radnicima, mora da se ukine član 30 Zakona o PIO, jer je u pitanju veliki broj lјudi koji je radio u ovim firmama”, kaže Nestorović.
Prema rečima Aleksandra Vulina, ministra za rad, od predviđenih šest milijardi dinara za socijalne programe u prošloj godini za preduzeća u restrukturiranju, potrošene su tri, a biće isplaćeno još 500 miliona dinara iz Tranzicionog fonda.
“Problem male zainteresovanosti za ovaj vid pomoći je najpre u poslodavcima, ali i radnicima koji misle da će se firme nekim čudom oporaviti”, kaže Vulin.
“Mi smo poslodavce molili, nisu se oni javlјali. Ne bismo mi izdvajali ovolika sredstva da ta preduzeća mogu da se oporave i da počnu da zarađuju. Bolјe je prihvatiti dobar socijalni program nego nešto čekati i na kraju ostati bez ičega”.
Nestorović objašnjava da su se pri poslednjoj dodeli novca prijavile samo veterinarske stanice, a nijedno od većih preduzeća.
On kaže da mnogi i ne mogu da se prijave sve dok se ne donese odluka o stečaju, odnosno u toku predstečajnog postupka.
“Kada se proglasi stečaj onda nemaju pravo, pošto se namiruju poverioci”, ističe naš sagovornik.
Od velikih firmi čekaju se Rudarsko-topioničarski basen ‘Bor’,’Petrohemija’, ‘Azotara’, Metanolsko-sirćetni kompleks iz Kikinde. Oni moraju da se reše na ovaj ili onaj način.
Nestorović kaže da će izgubiti status zaštićenih firmi i moraće da se prijave za socijalni program.
Primera radi, "Petrohemija" je sredila svoja dugovanja i ima unapred pripremlјeni plan reorganizacije (UPPR), oni će ući u kontrolisani stečaj, a tada će se uraditi sistematizacija i višak radnika će morati da prijave za socijalni program.
“U sličnoj situaciji je i kruševački ‘Trajal’, koji ima rok od tri meseca da upiše kompletnu imovinu, i kada to urade onda će se tačno utvrditi ko je procentualno koliki akcionar ,i shodno tome znaće se i učešće države”, kaže naš sagovornik.
U prošloj godini jednom delu zaposlenih tzv. opcije pet, koji su radili i dobrovolјno napustili posao 2010. i 2011. godine, Vlada se obavezala da isplaćuje razliku između iznosa starosne penzije koju bi ostvarili primenom propisa koji su važili kada su otišli na biro i počeli da primaju posebnu novčanu naknadu i iznosa ostvarene prevremene starosne penzije. Na taj način za nešto više od 6.000 radnika od tada se ne primenjuju kazneni poeni za prevremeni odlazak u penziju, kao što to važi za sve ostale.
Izvor: Novosti

"JUGOALAT" TREĆI MESEC BEZ STRUJE ZBOG DUGOVANJA

18. januar 2017  • 1362 Opširnije

Još je neizvesno da li će i kada ponovo biti pokrenuta proizvodnja u "Jugoalatu", preduzeću koje je nekada bilo poznato po proizvodnji preciznih i specijalnih alata. Naime, već tri meseca ovoj fabrici je isklјučena struja zbog dugovanja.
Predsednik Samostalnog sindikata metalaca Novog Sada Novak Vasić kaže za Novosti da se "Jugoalat" našao u ozbilјnim problemima još sa uvođenjem sankcija, a epilog je bio stečaj, koji je pokrenut 2010. godine.
Plan reorganizacije preduzeća je usvojen krajem avgusta 2013, a početkom decembra podnet je zahtev za uvođenje ponovnog stečaja, jer se plan reorganizacije nije sproveo.
Privredni sud je u aprilu 2014. pokrenuo prethodni stečajni postupak. "Gotovo sam siguran da će i ovih tridesetak radnika, koji trenutno nešto rade, ostati bez posla, tim pre što se nijedna od lanjskih pompeznih najava o pokretanju mašina nije ostvarila. Na kraju zadesilo ih je i isklјučenje struje. Voleo bih da se varam", navodi Vasić.
Vasić navodi da malobrojni radnici tvrde da uporno pokušavaju da pokrenu proizvodnju agregatima, koji sami proizvode struju, ali bezuspešno.
Iz pogona "Jugoalata", kako je najavljeno pre pola godine, trebalo je da počnu da izlaze polјoprivredne mašine, a u planu je bilo i da se nađe posao za oko 180 radnika.
Izvor: Novosti

STARIJI RADNICI SUVIŠNI I NEPOŽELЈNI,
NJIH 200.000 BEZ POSLA

18. januar 2017  • 1361 Opširnije

Oni koji u Srbiji bez posla ostanu u petoj deceniji, teško ga pronalaze.
Do skoro je važilo da poslodavci nerado primaju starije od 50 godina, a prag za svstavanje nekoga u kategoriju starijeg sve je niži. I tako nastaje paradoks-u društvu u kojem je populacija sve starija i sve duže mora da se radi do penzije, stariji postaju suvišni i nepoželјni.
Jasmina Stojanović (47) iz Kragujevca, po zanimanju trgovac, već dve godine nema posao. Iako je prethodno radila u brojnim restoranima i zanatskim radnjama, sada je niko ne poziva na razgovor.
"Situacija je katastrofalna kada se traži posao kada kažete da imate preko 40 godina, uglavnom se traže radnici do 30 godina. Ko uopšte može da da odgovor zašto mi stariji ne možemo da nadjemo posao?", pita se Jasmina.
Sličan odgovor traži još 200.000 gradjana koji su bez posla u Srbiji, a stariji su od 50 godina. Iako država daje posebne podsticaje za njihovo zapošlјavanje, poslednju reč imaju poslodavci.
"Imajući u vidu da je kod nas širok krug teže zapošlјivih kategorija, prosto poslodavci mogu da biraju izmedju onog ko je do 30 goidina, izmedju kvalifikovanog i polukvalifikovanog, onog koji je registrovan kao višak, ili onog koji je stariji od 50 godina", navodi Zoran Martinović iz Nacionalne službe za zapošlјavanje. Zašto od svih ugroženih grupa, poslodavac nerado bira starije radnike? Sociolozi jedan od uzroka vide u široko rasprostranjenim stereotipima i predrasudama o starijima.
"Najčešći je stav da stariji sporije uče da je potrebno više vremena za trening,da su skloniji urušenom zdravlјu, drugim rečima da će odsustvovati sa posla na trošak poslodvaca, što je u analizama nedokazano", ističe sociolog Miroslav Ružica.
Ono što je dokazano jeste da osoba koja ostaje bez mogućnosti zarade, postaje nesigurna, gubi samopouzdanje a njena psihička nestabilnost loše utiče i na članove porodice.
"I ono što je vidlјivo što pokazuju periferna istraživanja je zamor materijala čovek koji je odbijen 10, 20 puta za neki posao, sigurno da 25. put prilazi novoj mogućnosti da traži posao ili konkuriše, sa strahom, nesigrunošću i najčešće odustaje", navodi Ružica.
I to nije samo srpski problem. Demografski trendovi pokazuju da evropska društva stare- sve više stanovnika spada upravo u kategoriju starijih od 50 ili od 65 godina. Paradoksalno, u većini zemalјa, pa i kod nas, granica za odlazak u penziju se pomera, a oni kojima je do nje ostalo 20 godina, ne mogu da nadju posao.
Izvor: TVN1

OSTAJEMO SVE DUŽE NA POSLU

18. januar 2017  • 1360 Opširnije

Većina radnika u Srbiji u proseku dnevno radi dva do tri sata prekovremeno, i za taj rad najčešće nisu plaćeni, tvrde predstavnici sindikata. Prekovremeni rad češći je kada je u pitanju privatni sektor, ali pritužbe radnika na adrese sindikata sve više stižu i iz državne uprave i javnih preduzeća.
Međutim, ono što im je zajedničko jeste što ni jedni ni drugi za taj rad nisu plaćeni, niti to pravo u najvećem broju slučajeva mogu da ostvare, pre svega zbog straha od odmazde i gubitka posla.
Radnici najviše prekovremeno rade u ugostitelјstvu, građevini, metalskom kompleksu, trgovini i trgovinskim lancima, hotelijerstvu, turizmu, građevini, putarskim preduzećima...
Zakon predviđa da tokom jedne radne nedelјe broj prekovremenih radnih sati može da bude najviše osam, odnosno godišnje najviše 416 sati. Takođe, Zakon propisuje da sat prekovremenog rada košta 26 odsto od osnovice, sa mogućnošću da to bude i više ako poslodavac tako odluči. Isto toliko košta i noćni rad, dok se rad praznikom obračunava sa 110 odsto od osnovice.
Međutim, zakonske odredbe o prekovremenom radu malo ko od poslodavaca poštuje, navodi Duško Vuković, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS).
Ovaj sindikat, kaže on, žalbe sve češće dobija od zaposlenih iz javnog sektora od zdravstva, obrazovanja, javnih preduzeća, odnosno onih koji su još državna ili u vlasništvu lokalnih samouprava. Vrlo često su u pitanju ona koja se bave komunalnim delatnostima.
“Retka su predzeća koja daju 26 odsto na ime prekovremenog rada. Međutim, imamo slučajeve pojedinih privatna preduzeća koja poštuju Zakon, i više od toga, pa radnicima isplaćuju reciomo 30 odsto do plate na ime prekovremenog rada. Međutim, to je zaista retko”, priča on.
Kako objašnjava, radni sati se retko prikazuju kao prekovremeni, i uglavnom se ne plaćaju. Kaže i da se poslodavci snalaze na razne načine svesni da su radnici radili duže, pa im neretko govore da ne smeju da prikažu prekovremene sate, ali da će im na ime toga dati neku stimulaciju.
“Jedan od problema je i preraspodela radnih sati. Radnik godišnje može da radi 2.080 sati, odnosno oko 174 sata mesečno. Međutim, poslodavac to radno vreme može da preraspodeli, tako da se pet-šest meseci radi više, a onda ostatak godine manje. Najčešće se to u praksi ne dogodi, pa lјudi rade više tokom cele godine, što je u suštini eksploatacija. U strahu od gubitka posla, zaposleni na to pristaju”, kaže Vuković.
I on navodi da u proseku prekovremeni rad traje dva do tri sata, ali ističe i da lјudi u pojedinim oblastima rade jako mnogo, i da je pitanje dokle će fizički moći to da izdrže. Kao primer navodi građevinske radnike, gde su pojedinci radili po 250 i 300 sati mesečno, što je skoro duplo više od radnog vremena predviđenog Zakonom.
“Generalan zaklјučak je da zaposleni hoće da ostanu da rade prekovremeno i koliko treba, i jednino što očekuju jeste da budu plaćeni za to”, istiće Vuković.
U Ministarstvu za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja kažu da su iskustva inspektora rada različita, i da u praksi ima poslodavaca koji poštuju Zakon i zaposlenima isplaćuju prekovremeni rad, ali i onih koji to ne čine.
“Prekovremeni rad od osam sati nedelјno poslodavci najčešće poštuju. Ipak, tokom prošle godine bilo je slučajeva gde su inspektori rada utvrdili da prekovremeni rad nije organizovan u skladu sa Zakonom, i u tim slučajevima podnošeni su zahtevi za pokretanje prekršajnih postupaka protiv poslodavaca”, kažu u Ministarstvu.
Kako navode, inspektori su u 2016. godini doneli ukupno 201 rešenje za otklanjanje nepravilnosti u vezi radnog vremena, noćnog rada i prekovremenog rada. Najviše ih je doneto u oblasti trgovine na veliko i malo (87), zatim proizvodnji prehrambenih proizvoda (27) i u oblasti smeštaja i ishrane (24).
“Prekovremeni rad najčešće je vezan za obim posla. Na primer, javlјa se u građevinarstvu, naročito u periodu pred ugovoreni rok završetka radova, u delatnosti polјoprivrede u periodu setve, žetve...”, pričaju u Ministarstvu, gde kažu da ne raspolažu podacima o visini isplaćenog iznosa na ime prekovremenog rada.
Ono što je zanimlјivo jeste da podaci koji se odnose na prekovremeni rad u Srbiji, odnosno koliko se radi, i koliko su radnici za to plaćeni, ne postoje, bilo da je u pitaju javni bilo privatni sektor.
Te podatke ili istraživanja nemaju ni Zavod za statistinu, ni ministarstva finansija i državne uprave, ni fakulteti, kao ni pojedina udruženja koja se bave oblašću rada.
Ukoliko na zahtev poslodavca zaposleni rade prekovremeno duže od osam sati nedelјno, Zakon za tog posladavca predviđa kaznu od 600.000 do 1,5 miliona dinara za poslodavca koji je pravno lice, i od 30.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, odnosno od 200.000 do 400.000 dinara za poslodavca koji je privatni preduzetnik.
Izvor: Blic

KOMUNALCIMA DO KRAJA MARTA JEDNOKRATNA POMOĆ

13. januar 2017  • 1359 Opširnije

Oko 68.000 zaposlenih u javno-komunalnim preduzećima u Srbiji, do kraja marta bi trebalo da dobije pomoć u visini minimalne cene rada, odnosno po 22.620 dinara.
Kako Novosti saznaju, dogovor koji su postigli članovi sindikata i vlade trebalo bi da bude potvrđen na sastanku sledeće nedelјe, od strane predsednika opština u kojima ova preduzeća posluju.
“Plan je bio da do marta svi prime pomoć, ali, tamo gde je to nemoguće, preduzeća će je isplaćivati do kraja godine. Ne treba zaboraviti da zaposleni u komunalnoj delatnosti imaju najniže zarade (oko 20 odsto niže od prosečne srpske zarade), a da ih mnogi od njih i ne primaju redovno”, rekao je za Novosti Milan Grujić, predsednik Samostalnih sindikata komunalnih delatnosti.
On je dodao da će sredstva na račun leći odjednom ili u nekoliko rata.
Inače, prosečna plata zaposlenih u komunalnim delatnostima iznosi 36.000 dinara.
Izvor: Telegraf.rs

SINDIKAT U GEOXU DOKAZ DELOVANJA SAMOSTALACA

12. januar 2017  • 1358 Opširnije

Proces reprezentativnosti samostalnog sindikata u „Geoksu“ (Geox) u Vranju trajao je skoro četiri meseca i dokaz je uspešnog delovanja Samostalnog sindikata u toj fabrici, izjavila je predsednica tog veća Ružica Stošić. Aktivnosti na formiranju samostalnog sindikata u „Geox“-u, koji je ostvario reprezentativnost sa oko 350 članova, počele su jula prošle godine zbog velikog interesovanja radnika za pristupanje Samostalnom sindikatu, naglasila je ona.
Reagujući na proizvoljne i netačne optužbe predsednika Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ da je da je “formiranje odbora podmukla prevara menadžmenta firme”, Stošić je rekla da su one usmerene na rušenje uspešnog poslovanja “Geoksa” I uspešnog delovanja samostalnog sindikata.
“Naša sindikalna organizacija je formirana isključivo u skladu sa odredbama Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije, odredbama Zakona o radu i Ustava i nikako ne predstavlja ‘podmuklu prevaru menadžmenta fabrike’, niti je formirana od strane rukovodstva, kako to kaže Željko Veselinović”, tvrdi Ružica Stošić.
Prema njenim rečima, u prostorijama fabrike su 4. novembra održani demokratski izbori između više kandidata, čime je zvanično formirana sindikalna organizacija, a formiranje sindikata potvrđuje da u fabrici ne postoji strahovlada, odnosno da su radnici slobodno, po svojoj volji, potpisivali pristupnice.
SSSS, koji deluje već 113 godina, uvek se zalagao za poštovanje zakonitosti i prava radnika, kao i za uspešno poslovanje preduzeća, jer samo u takvom preduzeću mogu biti u potpunosti ostvarena prava radnika, zaključuje Stošić.

OKONČAN ODMOR U FIAT-U,
SINDIKAT NEZADOVOLЈAN PROIZVODNJOM

10. januar 2017  • 1357 Opširnije

U kompaniji FCA Srbija danas je okončan zimski godišnji odmor, a zaposleni su se vratili u proizvodne pogone.
U Samostalnom sindikatu Fiata-a nisu zadovolјni situacijom u fabrici, ali se nadaju bolјem.
Ocenjujući situaciju u kragujevačkoj fabrici, predsednik Samostalnog sindikata FCA Srbija, Zoran Marković kaže da nije zadovolјan, jer je prošle godine ukinuta jedna smena, a bilo je i dosta neradnih dana.
“Tokom 2016. godine u Fiat je bilo 80 neradnih dana, a radnici su bili na plaćenom odsustvu. Planirana proizvodnja bila je 150.000 autmobila, a od toga proizvedeno je tek oko 60 odsto”, izjavio je za InfoKG Zoran Marković.
Očekuje da će Fiat u ovoj godini krenuti sa punom proizvodnjom, zaposliti još radnika i da neće biti neradnih dana.
Sa druge strane, finansijski direktor fabrike u Kragujevcu Fabricio Renci izjavio je sredinom decembra 2016. da je tokom prošle godine proizvedeno 85.000 jedinica, a da se u 2017. očekuje isti nivo proizvodnje.
Za sada iz Fiat-a još uvek nema informacija o početku proizvodnje redizajniranog modela 500L, a krajem prošle godine je saopšteno da će se tim povodom oglasiti “kada bude vreme”.
U kompanij FCA Srbija trenutno je zaposleno oko 2.500 radnika.
Izvor: InfoKG

SINDIKAT UŠAO U GEOX

10. januar 2017  • 1356 Opširnije

Veće saveza samostalnih sindikata (VSSS) oformilo je svoj odbor u fabrici „Geox“ u Vranju, potvrdila je predsednica ovog sindikata za Pčinjski okrug Ružica Stošić.
“Mi smo dali naše pristupnice i lјudi su se po slobodnoj volјi opredelјivali.
Kada smo došli do zadovolјavajuće brojke zainteresovanih, tražili smo da nam se obezbedi prostor i vreme da sprovedemo izbore i na njima je za predsednicu sindikalne organizacije izabrana Jelena Mitrović”, kaže Stošićeva.
U trenutku formiranja je bilo 335 članova sindikalnog odbora, a u međuvremenu je bilo još pristupanja, tako da sindikat u „Geoxu“ trenutno broji oko 350 članova, čime je ostvario reprezentativnost, navodi Stošićeva.
Prema njenim rečima, prvi kontakti u ovoj fabrici VSSS je ostvario tokom juna prošle godine i nije bilo nikakvih zabrana niti pritisaka od strane rukovodstva kompanije.
“Mi smo poštovali naš statut, a oni njihovu obavezu za sidikalno organizovanje.
I da su hteli, nisu mogli da nam zabrane, ali niko nam nije pravio problem”, kaže Ružica Stošić. Trenutno je u toku procedura registracije sindikalnog odbora u „Geoxu“, a nakon toga bi trebalo i da uslede i prve aktivnosti.
“Nakon praznika planiramo razgovor sa našim sindikalcima u fabrici, da ‘snimimo situaciju’, da vidimo koji su problem i koji su načini rešavanja.Nakon toga, planiramo i zajednički sastanak sa rukovodstvom fabrike, pa ćemo onda videti šta nam je činiti”, najavlјuje Ružica Stošić.
Tokom prošle godine, iz krugova zaposlenih u „Geoxu“ stizale su informacije o nekorektnom ponašanju poslovodstva firme prema zaposlenima, da im se prekovremeni rad ne plaća, da rade bez ugovora o radu, a da su radne norme previsoke. Situacija je kulminirala početkom septembra, kada su zaposleni samostalno organizovali jednosatni prekid rada, nakon čega je jedna od radnica, Gabrijela Krstić, ostala bez posla.
Izvor: OK RADIO

TRŽNICE KRAGUJEVAC OTPUSTILE ŽENU S HENDIKEPOM

9. januar 2017  • 1355 Opširnije

Rukovodstvo preduzeća Gradske tržnice proglasilo je radnicu sa hendikepom, koja živi sama, Svetlanu Milenković za tehnološki višak i ona će od početka 2017. godine ostati bez ikakvih primanja, saopštio je Savez samostalnog sindikata Kragujevca.
Njoj nedostaje devet meseci radnog angažmana kako bi ostvarila pravo na nadoknadu za nezaposlene u trajanju od dve godine, a potom i pravo na penzionisanje, navodi se u saopštenju.
Njena molba da je zadrže na poslu još devet meseci, posle 13 godina rada na poslovima higijene u Gradskim tržnicama, nije uslišena.
Sindikat upozorava da će Milenković ostati bez primanja i bez mogućnosti da se zaposli u šezdesetim godinama, a do septembra 2019. godine će morati da čeka na ostvarenje prava na penzionisanje.
Uvereni smo da su postojala druga rešenja, ali je odabrano lakše, otpustiti usamljenu i nezaštićnu pripadnicu romskog naroda, istakao je Sindikat.
Sindikat je pozvao gradsku vlast, ministra za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, kao i članove romskih organizacija da "dignu glas protiv ove svojevrsne diskriminacije".
Izvor: FoNet

BORIĆEMO SE I DALjE ZA SVAKOG ČLANA
I POBOLjŠANjE STANDARDA ZAPOSLENIH

29. decembar 2016  • 1354 Opširnije

Za zaposlene i sindikate u Srbiji 2016. godina nije bila nimalo laka. Kako je bila prestupna, mnogi poslodavci su to bukvalno shvatili, kršeći radna i sindikalna prava.
Zapošljavali su i dalje radnike „na crno“ i preko agencija, davali otkaze radnicama i radnicima iako su bili na bolovanju lečeći se od teških bolesti, nisu isplaćivali zarade, nisu uplaćivali poreze, nisu plaćali doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje... Nastavili su sa omalovažavanjem i šikaniranjem sindikalnih aktivista, branili radnicima da se sindikalno organizuju, a neki od njih čak poručivali da sindikati ne treba da postoje.
Savez samostalnih sindikata Srbije je takvo ponašanje poslodavaca i njihovih predstavnika zabrinjavalo, kao i blage reakcije državnih institucija i organa, iako smo na to svakodnevno ukazivali. Našu zabrinutost, kao i ranijih godina, dele institucije EU izveštajavući o napretku na putu ka punopravnom članstvu evropskoj porodici, posebno za još neotvoreno poglavlje 19.
Ta zabrinutost pratiće nas i dalje, pogotovo imajući u vidu da poslodavačke organizacije, suprotno principima socijalnog dijaloga i praksi u zemljama EU, neodgovornim i nepartnerskim odnosom prema sindikatima na nacionalnom nivou, doprinose porastu antisidikalnog ponašanja poslodavaca na kompanijskom nivou.
SSS Srbije će i dalje ukazivati javnosti da radnici i sindikati u Srbiji ne zaslužuju takav položaj, jer su upravo oni, mukotrpnim redovnim i prekovremenim radom tokom 366 dana ove godine, doprineli da poraste industrijska proizvodnja za više od 12 odsto, da poraste domaći bruto društveni proizvod za skoro 3 odsto, da se izgrade kilometri i kilometri autoputeva...
Ali, parametre ekonomskog napretka Srbije tokom 2016 godine nije pratio porast standarda zaposlenih u Srbiji. Minimalna cena rada u 2016. bila je ista kao i u 2015. Zarade zaposlenih nisu mogle da pokriju ionako siromašnu prosečnu potrošačku korpu, koja nije dovoljna za život i ne garantuje zdravlje i snagu radnicima da i dalje budu produktivni.
Zbog toga će se SSS Srbije zalagati u sledećoj godini da, pre svega, „napunimo“ korpu većim i kvalitetnijim sadržajem, i da se znatno povećaju zarade, kako bi se smanjilo siromaštvo i nejednakost.
Kao deo evropske porodice sindikata, aktivno ćemo se pridružiti i učestvovati u kampanji na nivou cele Evrope da se od 2017. Godine kontinuirano uvećavaju zarade i poboljšava materijalni položaj zaposlenih. Mi ćemo time dati naš doprinos putu ka ulasku u evropsko društvo, jer napretka neće biti ukoliko bi se i dalje umanjivala i kršila radna i socijalna prava i ukoliko teret društvenih promena ne bi prešao sa siromašnih na bogate.
Ujedno, tokom 2017. godine nastavićemo da se borimo za svakog našeg člana, jer nam je svaki od njih 350.000 važan. Svakodnevno ćemo učlanjivati nove, posebno mlade, koji su budućnost našeg sindikata i zemlje. Svim sadašnjim i budućim članovima, svim radnicima i penzionerima želimo srećnu Novu godinu, jer vi ste sindikat.
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

ORBOVIĆ NA SEDNICI VEĆA VOJVODINE

29. decembar 2016  • 1353 Opširnije

U Novom Sadu je danas održana sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, kojoj je prisustvovao i predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović.
Predsednici Goran Milić i Ljubisav Orbović su govorili o aktuelnoj situaciji u zemlјi i najavili sindikalne aktivnosti za narednu godinu.
Orbović je rekao da je ova godina bila teška za radnike i sindikate, najavivši da će takva biti i sledeća, kada nam predstoji dalјa borba za pobolјšanje materijalnog i socijalnog položaja članstva.
Sindikat će uložiti velike napore kako bi bile ukinute kaznene odredbe u Zakonu o penzijskom osiguranju, dok će amandmanima, koji su upućeni poslaničkim grupama u skupštini, pokušati da izmeni Zakon o radu, kako bi radnici bili zaštićeni od samovolјe poslodavaca, rekao je Orbović.
Takođe, biće nastavlјena borba za potpisivanje kolektivnih ugovora u realnom sektoru, za veće plate i pridobijanje novih članova.
Na sednici je raspravlјano i o unutrašnjim problemama u organizaciji, posebno u Vojvodini. Prema rečima Milića, Sindikat Vojvodine je započeo rešavanje tih problema, u cilјu stabilizacije i jačanja celokupne organizacije.
Predsednik Orbović je naglasio da se na svim nivoima SSSS mora voditi borba, kako bi bili prevaziđeni unutrašnji problemi i ojačala organiacija.
U protivnom, ukazao je, nećemo moći da se odupremo stalnim naporima poslodavačkih organizacija, čiji je cilј da sindikati nestanu i da se potpuno derogira sistem kolektivnog pregovaranja.

NASTAVLЈA SE BORBA ZA BOLЈI POLOŽAJ RADNIKA

29. decembar 2016  • 1352 Opširnije

Protekla godina je za prava radnika bila mirna, nije bilo slučajeva neisplaćenih zarada i doprinosa, ali je zato cena rada i dalјe niska, ocenjuju u Savezu samostalnih sindikata Grada Subotice.
Pred sudovima se ove godine našlo desetak sporova, što je znatno manji broj u odnosu na prethodne godine.
Ipak, prema rečima predsednika Saveza samostalnih sindikata Grada Subotice, Milana Popovića, radnici su u veoma teškom položaju zbog izuzetno niskih zarada.
“U Subotici ponavlјamo godinama da su zarade niske i da bi cena rada morala da bude ozbilјno podignuta, izneli smo takav predlog i ka višim nivoima sindikata, cena mora biti oko 300 evra da bi dva člana porodice primila oko 70.000 sa tom najnižom cenom, da bi se sa našim uslovima života moglo proživeti mesec dana”.
“Sa zaradom od oko 21.000, koja će od 1. januara biti nešto malo podignuta, teško da jedna porodica može da plati troškove stanovanja i da se prehrani, a još teže se može govoriti o garderobi ili školovanju dece. Ostaje nam zadatak i u narednoj godini da utičemo na to da se cena rada podigne”, kaže Popović.
Proces potpisivanja kolektivnih ugovora koji je započet 2015. nastavlјen je tokom ove godine, tako da su potpisani ugovori u čak 90 odsto komunalnih preduzeća.
“Samo JKP ‘Pogrebno Subotica’ nije potpisalo kolektivni ugovor, tu je bilo malo otpora i odbijanja, ali se nadamo se da će i tu biti potpisan kolektivni ugovor, kada je u pitanju oblast koja se reguliše u lokalnoj samoupravi. Mnogo je bolјe kada postoji kolektivni ugovor, koji jasnije i bliže uređuje prava, nego kad je to samo zakonom regulisano”, dodaje Popović.
Izvor: Subotica.com

MINISTRU PREDOČENI PROBLEMI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

29. decembar 2016  • 1351 Opširnije

Predsednica Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Ljilјana Kiković razgovarala je juče sa ministrom prosvete Mladenom Šarćevićem o predškolskim ustanovama koje nisu dobile ni prethodno povećanje od četiri odsto, a za koje je, kako je navela i pitanje, da li će im i novo od šest odsto biti isplaćeno, saopštio je taj sindikat.
Kiković je na sastanku tražila hitan sastanak sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom finansija i Ministarstvom prosvete da bi se dogovorile promene u zakonima tih ministarstva koje će omogućiti prelazak delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja na direktni budžet.
"Ministar Šarčević primio je predsednicu Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije koja mu je ponovo odnela ceo spisak predškolskih ustanova koje nisu dobili povećanje od četiri odsto za 2016. godinu, a kojima se već sad najavlјuje da je pod znakom pitanja da li će im biti isplaćeno i novih šest odsto", navodi se u saopštenju.
Ministru su, kako se dodaje, ponovo izneti podaci da postoje predškolske ustanove koje čekaju avgustovsku platu kao što su Smederevska Palanka i Bela Palanka, da je Novi Pazar dobio platu za avgust, a da su platu za oktobar u punom iznosu primili Velika Plana i Zaječar.
Ministar se složio s tim zahtevom i rekao da će, prema njegovim saznanjima, promenom Zakona o porezima, deo para ostati Ministarstvu finansija i omogućiće da se konačno odradi prelazak.
S obzirom da ta obećanja već dosta dugo traju, Sindikat će morati da pokreće u 2017. i nove aktivnosti radi rešavanja tog problema, navedeno je u saopštenju.
Izvor: RTV

DISKRIMINACIJA INVALIDA RADA

29. decembar 2016  • 1350 Opširnije

Invalidi rada Zastave INPRO, koji su ušli u treći mesec svakodnevnih protesta, podneli su prijavu Republičkoj inspekciji rada protiv poslodavca, zbog kršenja i nepoštovanja više članova Zakona o radu.
Pobunjeni radnici su saopštili da je novac kojim država subvencioniše 75 odsto zarada zaposlenih sa invaliditetom nezakonito raspoređen za oktobar, te su invalidi rada koji protestuju, “diskriminisani znatno manjom isplatom”, i to uprkos činjenici da, kako tvrde, nisu prekidali rad tokom oktobarskog štrajka glađu.
“Napominjemo da smo već jednom diskriminisani isplatom za avgust, kada je jedan broj invalida u preduzeću primio više nego što smo mi primili”, navodi se u saopštenju invalida rada u protestu, koji smatraju da je zakon prekršen i time što im još uvek nisu isplaćene oktobarske i novembarske zarade, kao i troškovi prevoza za avgust, oktobar i novembar.
“Poslodavac zaposlenima još uvek nije uručio rešenja o godišnjem odmoru za 2016. godinu, kao ni obračune zarada za oktobar i novembar”.
Radnici ukazuju i na nezakonitost vezanu sa saznanje da je nekoliko zaposlenih, koji su uzeli socijalni program, ostalo da radi po ugovoru o delu, ali na poslovima koji su van delatnosti poslodavca, ističu invalidi rada, koji traže i da se ispita po kom osnovu im se, od 2011. do danas, uzima po deset odsto od bruto zarade, kao i da se utvrdi zakonitost uzimanja poreza i načina uplate doprinosa invalidima.
O prijavi poslodavca Republičkoj inspekciji rada invalidi su, kako navode, obavestili premijera Aleksandra Vučića, ministra za rad, zapišlјavanje i socijalna pitanja Aleksandra Vulina i zaštitnika građana Sašu Jankovića.
Izvor: Danas

PREPORUKA UNIJI POSLODAVACA DA PONIŠTI
ODLUKU O OTKAZU KOLEKTIVNIH UGOVORA

28. decembar 2016  • 1349 Opširnije

Socijalno ekonomski savet Republike Srbije na jučerašnjoj sednici prihvatio je predlog predstavnika Saveza samostalnih sindikata Srbije i doneo preporuku kojom se od Unije poslodavaca Srbije očekuje da poništi odluku o otkazu kolektivnih ugovora u tri grane realnog sektora.
Predstavnici Socijalno ekonomskog saveta ispred Vlade Republike Srbije prihvatili su time argumente predstavnika našeg sindikata da je odluka o otkazivanju kolektivnih ugovora, koju je potpisao predsednik Unije poslodavaca Srbije, suprotna ne samo načelima i principima socijalnog dijaloga, poverenja, socijalno i društveno odgovornog ponašanja Unije poslodavaca Srbije, već i važećim pravnim propisima Republike Srbije.
Socijalno ekonomski savet Republike Srbije očekuje da nadležno telo Unije poslodavaca Srbije do kraja godine poništi odluku predsednika UPS, a za već potpisane kolektivne ugovore u sektorima hemije i nemetala, građevinarstva i IGM i poljoprivrede da podršku u procesu donošenja odluke o proširenom dejstvu sva tri kolektivna ugovora.
Predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije predložili su da se tokom januara održi sednica Socijalno ekonomskog saveta Republike Srbije, na kojoj će biti razmatrana realizacija dogovorenog i opredeljivati aktivnosti kojim bi se ubuduće sprečavale mogućnosti neodgovornog i neprihvatljivog ponašanja jednog dela rukovodstva Unije poslodavaca.

GRADONAČELNIK I SINDIKALCI ZA ISTIM STOLOM

28. decembar 2016  • 1348 Opširnije

Veće Saveza samostalnih sindikata Beograda održalo je juče sednicu, na kojoj je raspravljano o jačanju socijalnog dijaloga na nivou grada Beograda, kao i saradnji između granskih sindikata i nadležnih sekretarijata. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Beograda Tomislav Banović rekao je da, sve što je vezano za Grad, njegova preduzeća i ustanove, sada funkcioniše na najbolјi mogući način.
“Zaposleni redovno primaju plate, članovi sindikata su zadovolјni, a sve eventualne nesuglasice rešavaju se u hodu i nema nikakvih problema. Moram da naglasim da svi naši granski sidikati imaju izvanrednu saradnju sa nadležnim sekretarijatima”, rekao je Banović.
On se zahvalio na prisustvu sednici gradonačelniku Beograda Siniši Malom, primetivši da je “ovo prvi slučaj u poslednjih 15 godina da prvi čovek Beograda bude na sednici”.
“Ovakvi razgovori sa predstavnicima sindikata su jedini i pravi način da menjamo naš grad nabolјe. Posebno sam ponosan što je Grad Beograd potpisnik kolektivnih ugovora, što znači da štitimo prava zaposlenih, ali u isto vreme znamo tačne obaveze, kako zaposlenih tako i poslodavaca”, naglasio je Mali.
On je podsetio da je Grad Beograd u poslednje tri godine vratio 443 miliona evra raznih nasleđenih obaveza, uz napomenu da nije uzet ni dinar novih kredita.
“Ponekad nisam najzadovolјniji efikasnošću rada pojedinih javnih preduzeća, jer želim da svako ko tamo radi, shvati da je on tu zbog građana Beograda. Ipak, sa druge strane, mislim da je vreme da i zaposleni u javnim preduzećima osete bolјitak. Zaista ne očekujem nikakave loše vesti u smislu smanjenja broja zaposlenih ili povećanja nekih dažbina”, rekao je Mali.

BANJE PRIPADAJU PENZIONERIMA

28. decembar 2016  • 1347 Opširnije

Država nikada nije ulagala u stvaranje imovine penzijskog fonda, nego zaposleni svojim radničkim dinarom, pa nije jasno kako država može da privatizuje banjska lečilišta.
Udruženje sindikata penzionera Srbije uputiće vladi, premijeru i Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje pismo u kome insistiraju da se odustane od privatizacije banja, jer su rehabilitacioni centri privatno vlasništvo penzionera, odnosno svih onih koji su tokom radnog veka izdvajali radnički dinar za njihovu gradnju.
U pismu se navodi da je svim dosadašnjim sudskim postupcima koje je PIO fond svojevremeno pokrenuo protiv države kako bi dokazao da je to njegova imovina, potvrđeno da država nikada nije ulagala u stvaranje imovine Penzijskog fonda.
“Po važećim zakonskim propisima, imovina PIO fonda nije javna imovina, već privatna imovina penzionera. Kao što je i penzija imovina stečena na osnovu ranijih uplata, znači imovinsko i privatno pravo svakog od 1,7 miliona najstarijih u Srbiji”, kaže Živomir Tešić, zamenik predsednik ovog udruženja.
Ako to nije tako, kako objasniti, pita on, da je PIO fond pre deset godina poveo prvi sudski spor protiv države za vraćanje banja. Pri tom su sudskim putem do sada rešili pitanje 15 banja, a ostalo je još 12 koje tek treba rešiti, kaže Tošić.
Upitan kako to objašnjava, on odgovara, da je glavni razlog u aktuelnim članovima Upravnog odbora PIO fonda, koji rade u korist države i nema nezavisnih koji misle drugačije, kakav je slučaj bio ranije. Zato i tražimo da se promeni način izbora članova UO, objašnjava naš sagovornik.
“Najgore od svega je što pristankom na privatizaciju banja, PIO fond gubi vlasništvo i mogućnost lečenja penzionera pod socijalnim uslovima. Umesto prodaje od vlade tražimo predlog dugoročnog razvoja banjskih lečilišta”, kaže on.
Umesto što će privatnici biti na dobitku kupovinom ovih banja, PIO fond treba da zarađuje od svoje imovine i da taj novac dalje investira, ili da deo iskoristi za isplatu penzija, budući da se stalno naglašava da se iz budžeta mnogo para izdvaja za isplatu penzija. Na ovaj način bi u budžetu ostajalo više para za druge namene, kaže naš sagovornik.
Zbog svega ovog Udruženje insistira da ubuduće bude uključeno u vođenje sudskih sporova koji nisu okončani, a tiče se imovine PIO fonda.
S druge strane, Aleksandar Vulin, ministar rada, ističe da država u privatizaciji banja sigurno neće dozvoliti da se izgubi njihova osnovna funkcija – lečenje.
“Ne želimo da pretvaramo banje u SPA centre, kao što su to radile neke druge zemlje, pa su morale zbog toga da ponovo grade banje, ili da šalju korisnike u inostranstvo što se pokazalo skupim. Svaka naša banja će sačuvati u skladu sa svojim lekovitim svojstvima odgovarajuću lečilišnu funkciju”, kaže ministar.
“Svi koji žele da privatizuju banje vode računa o tome da sačuvaju određeni procenat kreveta, koji će finansirati PIO fond, jer to je sigurnost da će kapaciteti biti prilično popunjeni”, rekao je Vulin.
On je objasnio da su termalni izvori prirodno dobro koje ne može da se otuđi, objasnivši da će se voditi računa o tome koja su lekovita svojstva svake banje, kako da se sačuvaju i kako da se koriste na dobrobit građana.
Podsećanja radi, država insistira da se sudski sporovi oko 10 preostalih banja okončaju početkom sledeće godine. U Fondu kažu da, će kao vlasnik objekata, učestvovati u rešenju koje se izabere kao najadekvatnije, a u saradnji sa vladom.
U Fondu PIO su u više navrata objasnili da je njihovo opredeljenje oduvek bilo da upravljaju svojom imovinom u skladu sa interesima države i državnom strategijom razvoja banjskog turizma, pripremajući se za sva potencijalna rešenja, uključujući privatizaciju, strateško partnerstvo, dokapitalizaciju, zajedničko ulaganje.
Izvor: Politka

NOVI ČLANOVI U SOCIJALNO EKONOMSKOM SAVETU KRAGUJEVCA

27. decembar 2016  • 1346 Opširnije

Na danas održanoj sednici Socijalno ekonomskog saveta grada Kragujevca imenovani su novi članovi.
| U radu tog tela od sada će učestovati i Jugoslav Ristić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, Sandra Radosavlјević, predsednica Sindikata gradskih uprava i Dragan Ilić, predsednik samostalnog sindikata “Zastava oružje“.
Predstavnici sindikata “Sloga“ i “Nezavisnost“ moći će da prisustvuju sednicama i daju predloge, ali bez prava odlučivanja.
Iako je uloga članova savetodavna, predsedavajući Branko Velјović je istakao da je za Savet bitno da ima što bolјu reprezentativnost i da je važno mišlјenje svih udruženja i asocijacija, jer je tek tada rad kvalitetniji i bolјi.
Savet je podržao zahtev sindikata “Nezavisnost“ za povećanje zarada zaposlenima u komunalnom sektoru, konstatovavši da je to pitanje koje se tiče republičke nadležnosti, pa je upućen na razmatranje Socijalno ekonomskom savetu Srbije.
Sednici su prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave, članovi Socijalno ekonomskog saveta, Gordana Damnjanović, član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i Radomir Erić, član veća zadužen za privredu.

ORBOVIĆ NA SEDNICI VEĆA NIŠA

26. decembar 2016  • 1345 Opširnije

U Nišu je danas održana sednica Veća Saveza samostalnih sindikata grada Niša, na kojoj je prisustvovao i predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović.
Predsednica Veća SSS grada Niša Olivera Bobić upoznala je članove veća i goste sa aktivnostima tog veća, dok je predsednik Orbović govorio o ekonomskoj situaciji u zemlji, kao i aktivnostima Saveza.
Predsednik Orbović je ukazao da je i ova godina, koja je izmaku, bila teška za radnike u Srbiji, kao što je to svaka koja je izborna, jer se pare troše za izbore, umesto za aktivnosti.
„Pozitivno je to što je povećan nivo investicija, otvorene su neke fabrike, ali ne ulazeći u to da li je statitistika tačna, broj nezaposlenih je i dalje veliki. Pozitivno je i to što je minimalna zarada povećana posle dve godine, kao i plate u javnom sektoru, mada je to povećanje na realno niskom osnovu, pa ne možemo reći da je materijalni položaj radnika ozbiljnije poboljšan“, rekao je Orbović.
On je podsetio da naši predstavnici učestvuju u izradi više zakona - o radu agencija za privremeno zapošljavanje, mirnom rešavanju radnih sporova, zakona o štrajku.
Sindikalni predstavnici će nastojati da poboljšaju te zakone, kao što smo to uradili i sa Zakonom o radu, na koji smo podneli amandman kojim je predviđeno da zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme radni odnos ne može prestati dok je privremeno sprečen za rad, što znači da mu se radni odnos na određeno vreme produžava do isteka privremene sprečenosti za rad (bolovanja).
Time bi bila sprečena samovolјa poslodavca da može dati otkaz ili odbiti da produži ugovor o radu dok je zaposleni na bolovanju, kao što se to nedavno desilo samohranoj radnici, zaposlenoj u „Juri“, dok je bila na bolovanju zbog lečenja od karcinoma.
Govoreći o inicijativi poslodavaca da se smanje porezi i doprinosi za rad, Orbović je rekao da je to neprihvatljivo za sindikat, jer to znači da će penzije biti manje, a zdravstvo sve skuplje i lošije, i da zbog toga radnicima neće biti povećane plate.
Orbović je zaključio da nam i naredna godina neće biti laka i da predstoji dalja borba sindikata za očuvanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih, jačanje socijalnog dijaloga i nastavak borbe za očuvanje postojećeg članstva i dalje učlanjavanje, posebno mladih.

OPŠTINA NOVI BEOGRAD PODELILA
OTKAZE BEZ OTPREMNINA

21. decembar 2016  • 1344 Opširnije

Od 18 zaposlenih u JP Poslovni prostor Novi Beograd njih 11 ostalo je 7. decembra bez posla, ali i bez otpremnina.
Preduzeće je ugašeno, što nije sporno, jer je odluka o tome da se sa opština nadležnost prebaci na Grad doneta još u junu, ali je sporan način na koji su neki od zaposlenih, koji rade u Poslovnom prostoru još od osnivanja 1990, ostali bez posla.
Radnicima je, kako tvrde, v. d. direktora preduzeća Zoran Gajić dve nedelje nakon što su dobili informaciju da će Poslovni prostor otići u likvidaciju, samo jednog jutra rekao da ne moraju više da dolaze. Deo radnika opština je preuzela, ali radnici koji su pomoć potražili od inspekcije rada, ali i Saveza samostalnih sindikata kažu da ne znaju na osnovu kojih kriterijuma je određeno koji će zaposleni nastaviti da rade, a koji ne.
“V. d. direktora nam je rekao 1. decembra ujutru da ne moramo da dolazimo, iako mi nikakve otkaze ugovora o radu nismo dobili. Svi smo dolazili na posao sve do 7. decembra kada nam je likvidacioni upravnik Saša Kitanović, koji nas je sve video na 15 minuta, poslao otkaze o radu”, tvrde za Danas radnici JP Poslovni prostor.
Skupština grada Beograda je 22. juna donela Odluku kojom je Grad Beograd upisao pravo svojine na celokupnom poslovnom prostoru na teritoriji grada, tako da je likvidacija bila očekivana. Međutim, ono što radnicima nije jasno jeste na osnovu kojih kriterijuma je likvidacioni upravnik, koji se nije ni upoznao sa radnicima, niti imao uvid u poslovanje, opredelio da baš tih 11 radnika otpusti.
“Neki među otpuštenim radnicima su tu od početka, stručni su i poznaju posao i oni nisu preuzeti. Neki drugi koji su mnogo kraće tu, nekoliko meseci, i bez iskustva su prešli u opštinu. Osim toga, sve ostale opštine koje su bile u istoj situaciji su radnicima ponudile socijalni program, sve osim Novog Beograda”, ljuti su radnici Poslovnog prostora.
U Opštini Novi Beograd kojom rukovodi Aleksandar Šapić na pitanje zbog čega je to urađeno na ovakav način, podsetili su nas da je reč o odluci koju je doneo Grad, te da otpuštanje ovih ljudi nije bio "hir opštine Novi Beograd, već apsolutno prilagođavanje nastaloj situaciji od momenta kada je Grad Beograd odlučio da opštinama praktično oduzme poslovni prostor". Od 1. decembra preduzeće, kako kažu, nije korisnik opštinskog budžeta pa samim tim opština Novi Beograd nema pravne osnove da ovom preduzeću poveri poslove iznajmljivanja tezgi i kioska.
Oni napominju da su formalno oni bili prinuđeni da pokrenu postupak likvidacije JP "Poslovni prostor", ali da ga je praktično ugasila Uprava grada Beograda, tako da je prava adresa za ova pitanja Grad Beograd.
“Što se tiče vašeg pitanja o tome da li je zaposlenima ponuđen socijalni program, obaveštavam vas da u skladu sa važećim zakonima, u slučaju kada se likvidira preduzeće, nije predviđeno sprovođenje socijalnog programa niti isplata otpremnine. Navodi da su sve ostale gradske opštine to uradile su netačni”, napominje se u odgovoru službe za informisanje opštine Novi Beograd.
U Opštini napominju da su oni 30. novembra preuzeli određeni broj zaposlenih iz JP Poslovni prostor, dok je ostalim radnicima "likvidacioni upravnik, takođe, u skladu sa navedenom odlukom, rešenjem otkazao ugovor o radu". Pre nego što su u Opštini odabrali koga će od radnika preuzeti oni su, kako kažu, ponudili Gradu Beogradu da preuzme zaposlene, međutim, Grad se tada nije odlučio ni za jednog.
“Odabir zaposlenih koje je preuzela Opština Novi Beograd je vršen na osnovu procene poslova, a prema vrsti školske spreme i poslovima koje su obavljali u Poslovnom prostoru s obzirom da su GO Novi Beograd vraćeni poslovi izdavanja kioska, tezgi i ostalih pokretnih privremenih objekata. Od velikog nam je značaja bilo da obezbedimo zaposlene koji imaju iskustva u obavljanju tih poslova”, ističe se u obrazloženju Opštine Novi Beograd.
Oni naglašavaju kako GO Novi Beograd ne može da preuzme one ljude iz JP Poslovni prostor kojima više nema mogućnost da poveri one poslove koje su do sada obavljali.
“Kao što smo naveli, za potrebe poslova izdavanja tezgi i kioska, koji su GO Novi Beograd ostali povereni, preuzeli smo sedam zaposlenih radnika iz JP Poslovni proctor”, napominju u Opštini.
Izvor: Danas

VIŠE OD 2.000 RADNIKA PROPALIH PREDUZEĆA
TRAŽI ISPLATU ZAOSTALIH ZARADA

21. decembar 2016  • 1343 Opširnije

Više od 2.000 radnika propalih društvenih preduzeća u Pirotu pre dve godine, uz pomoć Opštinskog veća Saveza samostalnih sindikata, pokrenulo je inicijativu za isplatu zaostalih zarada, ukazujući na činjenicu da se nalaze u veoma teškom položaju.
Predsednik OV SSS u Pirotu Rodolјub Ćirić kazao je za TV Pirot da je u Pirot stigao i odgovor Ministarstva privrede da se traže načini za iznalaženje novca za isplatu zaostalih zarada, ali da je reč o izuzetno velikim brojkama, jer ta potraživanja ima ogroman broj radnika iz cele Srbije.
“Negde se radi i o milionskim sumama, jer su veliki iznosi zbog kamata. Ministarstvo privrede je obavestilo da je formirana radna grupa koja je uputila čitav problem Ministarstvu finansija, koje treba da predloži način izmirivanja ovih potraživanja”, kazao je Ćirić.
Izvor: Pirotske vesti

VODU ĆEMO PLAĆATI I PRIVATNICIMA

19. decembar 2016  • 1342 Opširnije

Ako poslanici Narodne skupštine u utorak usvoje vladin predlog novog zakona o komunalnim delatnostima, građani Srbije će i sa privatnicima ugovarati isporuku vode, grejanja, odnošenje smeća, održavanje grobalјa, puteva, javne rasvete, ulica i parkova.
Od 15 komunalnih usluga, privatnici bi devet isporučivali kao koncesionari prirodnog bogatstva u javnoj svojini, a šest kao „ortaci” s državom na osnovu uloženog kapitala u zajedničkom preduzeću po modelu javno-privatnog partnerstva.
Od pojave nacrta prošlo je godinu dana. U međuvremenu bila je i javna rasprava, a njegovo usvajanje po hitnom postupku vlada „pravda” potrebom da se stvori što bolјa poslovna klima i omogući da i privatnici upravlјaju komunalnim preduzećima, ali i da ih osnivaju.
Vlada tvrdi da će privatne firme i konkurencija obezbediti kvalitetnije komunalne usluge i da Predlog zakona „ne unosi nove elemente na osnovu kojih bi troškovi korisnika bili veći od dosadašnjih”.
Nije teško dokučiti da se novi zakon donosi kako bi se ispunila obaveza prema Briselu da se domaća zakonska regulativa i u ovoj oblasti usaglasi sa zahtevom MMF-a i važećoj u Evropskoj uniji. Brisel je protiv državnog monopola i za otvaranje vrata privatnom kapitalu.
Država će, međutim, i ubuduće propisivati uslove pružanja komunalnih usluga, jer „zadovolјavanje potreba građana za komunalnim uslugama nije moguće bez uticaja države, a rešenje postojećih problema ne bi bilo moguće ni kada bi se ova oblast prepustila samostalnom delovanju tržišnih mehanizama”.
Predlagač je svestan štete koja može doneti brzopleta i nedorečena privatizacija u ovim delatnostima bitnim za život građana. Jer, ako se pogreši, piše u obrazloženju, „dogodiće nam se ono što se desilo u Bugarskoj i Rumuniji, u kojima je nekontrolisanim ulaskom privatnog kapitala u komunalnu oblast država izgubila kontrolu nad komunalnom infrastrukturom”.
Ekonomista Mlađen Kovačević upozorava da, ako je na to već primorana, Srbija treba oprezno da liberalizuje komunalnu delatnost.
“Na takozvanu deregulaciju nikako ne treba pristati”, ukazuje Kovačević. “Privatnike treba obavezati da kao koncesionari redovno održavaju izgrađena postrojenja i poštuju obavezu ulaganja. Protivnik sam prodaje izvorišta vode i banja”.
Građani su obavezni da plaćaju komunalne usluge, ali država obećava zaštitu prava na komunalnu uslugu i subvencije onima koji ne mogu da plaćaju njihovu punu tržišnu cenu. Subvencije za te korisnike propisane su članom 13. Predloga zakona.
Vlada očekuje da će koncesije i javno-privatno partnerstvo u ovoj oblasti omogućiti ulaganje privatnog kapitala, da će otvoriti nova radna mesta i smanjiti izdatke budžeta opština i gradova. A javnost očekuje bolјe usluge za nižu cenu. Istini za volјu, kad imaju monopol – javna komunalna preduzeća se pretvaraju u partijske prćije koje komotno kroje cenovnike, zapošlјavaju i arče, ispostavlјajući račun korisnicima i budžetima osnivača. Jednoj „pobuni” protiv monopola javnih komunalnih preduzeća bili smo svedoci prošlog proleća.
Zakon o komunalnim delatnostima iz 2011. godine propisuje da pogrebne usluge mogu da pružaju samo preduzeća sa većinskim državnim kapitalom. Neki gradovi i opštine – kao Pančevo, Beograd, Novi Sad i Subotica, doneli su odluke koje privatnicima uskraćuju pravo na rad, pa su privatni pogrebnici protestovali, zahtevajući da novi zakon otkloni takvu mogućnost.
Dragolјub Rajić, konsultant Mreže za poslovnu podršku, ukazivao je u to vreme da najveći ceh monopola javnih preduzeća plaćaju građani.
“Skromni ukop u Milanu, gde je prosečna plata 1.900 evra, košta oko 465 evra”, tvrdi Rajić. “U Pragu, sa srednjom zaradom od oko 1.200 evra, pogreb iznosi 405 evra, a u Bratislavi, gde se u proseku zarađuje 1.000 evra, sahrana košta 376 evra. Poslednji ispraćaj u Srbiji košta od 900 do 1.000 evra”. U većini evropskih država pogrebne usluge pružaju privatne firme, a ne državne. Da bi prošli na tenderu, privatnici se trude da maksimalno spuste cenu i povećaju kvalitet. Kod nas to nije slučaj, jer pogrebne usluge pružaju javna preduzeća kojima se neracionalno gazduje, a njihovi gubici se pokrivaju iz budžeta.
Vlada tvrdi da će novi zakon „postepeno jačati odgovornost isporučilaca komunalnih usluga”. Kvalitet će kontrolisati komunalni inspektori i skupštine opština i gradova, odnosno odbornici kao predstavnici građana. Ako većina ne bude zadovolјna kvalitetom usluge komunalnog preduzeća, opština će pokrenuti postupak za preispitivanje njegovog rada. Ako ne otkloni nedostatke u zakonskom roku, građani će zaklјučiti ugovor sa drugom firmom.
Predlagač novog zakona tvrdi da će on doneti korist građanima, ali i privatnim komunalnim preduzećima, jer će prve štititi od monopola, a druge od nelojalne konkurencije.
Izvor: Politika

U ŽELEZARI RADE OBE VISOKE PEĆI,
USKORO PRIJEM NOVIH RADNIKA

16. decembar 2016  • 1341 Opširnije

U smederevskoj železari Hestil Srbija rade obe visoke peći i zbog veće proizvodnje treba da se zaposli još nekoliko stotina radnika u proizvodnim pogonima, rekli su danas predstavnici sindikata železare dodajući da će već početkom januara biti raspisani prvi konkursi.
Predsednik Samostalnog sindikata u Hestil Srbiji Siniša Prelić je rekao da su radnici posle nekoliko teških godina sa novi poslodavcem Hestilom zadovolјni i da mogu da rade kako najbolјe znaju.
„Možemo da ostavrimo rezultate koji su planirane. Radnici su relaksirani i tu nema nikakvih problema. Radnicima je falio pravi poslodavac”, rekao je Prelić ističući da će sa njim dobiti jednu od najsavrenijih organizacija rada.
On je potvrdio da su zarade radnicima povećane u oktobru i da su sada zadovolјvajuće, pošto su više nego u sličnim kompanijama u okruženju.
„Verujemo da će sa profitom u železari biti i veća zarada”, naveo je Prelić.
On je rekao da će proizvodnja u železari u narednom periodu biti automatiozvano i da će železara dobiti nove pogone, a možda i liniju koja će praviti gotove proizvode.
„Kinezi su dobri i korektni i imaju fer odnos prema radnicima, koji su takođe prema njima kokretni. Za par godina ova fabrka će biti primer u regionu. Odužićemo se svim građanima Srbije koji su nas trpeli sve ove godine i Vladi i premijeru Aleksandru Vučiću”, naveo je Prelić.
On je dodao da Kinezi brzo uče srpski, kao i se i naši radnici trude koliko mogu da nauče kineski.
Izvor: Politika

ORBOVIĆ DOBITNIK PRIZNANJA
SINDIKATA ESTRADNIH UMETNIKA

14. decembar 2016  • 1340 Opširnije

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović dobitnik je „Povelje sindikata“, koje dodeljuje Samostalni sindikat estradnih umetnika Srbije.
Reč je o priznanju koje prvi put dodeljuje Samostalni sindikat estradnih umetnika Srbije pojedincima koji su dugogodišnjim uspešnim radom doprineli ostvarivanju ciljeva i sprovođenju akcija tog sindikata, kao i zaštiti radno-muzičkih prava.
Na današnjoj svečanosti, održanoj u prostorijama SSSS, „Povelju“ su dobili i potpredsednici Veća SSSS, Duško Vuković, Tomislav Banović, Zoran Vujović i Njegoš Potežica, kao i predsednici pojedinih granskih sindikata.
Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije je, takođe, nakon dve i po decenije pauze, dodelio estradno-muzičke nagrade umetnicima za izuzetan doprinos unapređenju i prezentaciji naše narodne i zabavne muzike.
Među dobitnicima su Miroslav Ilić, Šaban Šaulić, Lepa Brena, Nele Karajlić, Emir Kusturica, Želјko Joksimović, Dragana Mirković, Snežana Đurišić, Žika Nikolić, Saša Popović i mnogi drugi.

UPOZORENЈE KOMUNALACA: POVIŠICA PLATE ILI PROTEST

14. decembar 2016  • 1339 Opširnije

Komunalci i vlada ni posle više od mesec dana pregovora nisu uspeli da se dogovore o povećanju zarada od 7,6 odsto.
Za oko 68.000 radnika u komunalnoj delatnosti plate su smanjene kada i u ostalim državnim organima, iako su oni samo indirektni korisnici budžeta.
Kako nezvanično saznajemo, predlog Samostalnog sindikata zaposlenih u komunalnim delatnostima o povećanju zarada ušao je u nacrt budžeta za narednu godinu, ali je izbačen po nalogu MMF. Posle toga vlasti su im obećale jednokratnu pomoć od 25.000 dinara, ali i o tome se sada ćuti.
Milan Grujić, predsednik tog sindikata, kaže za "Novosti" da će, ukoliko ne bude dogovora, biti prinuđeni na radikalnije mere, odnosno na protest ispred Vlade.
Najteža je situacija u komunalnim preduzećima na jugu, kaže Grujić.
“Naše plate su za oko 20 odsto manje od prosečne srpske plate. Oko petine radnika prima samo minimalac, a prosek komunalaca je za 20 odsto niži i od plate u privredi”.
Prema rečima našeg sagovornika, oni su najugroženiji sektor, a iako nisu korisnici budžeta, njima su smanjene plate i na taj način pune budžet.
On dodaje da u komunalnoj delatnosti zaposleni primaju u proseku 36.000 dinara.
“Komunalna delatnost se sama izdržava, mi prodajemo vodu, iznosimo smeće i od toga isplaćujemo plate - kaže Grujić. - Zbog lošeg tretmana zakona o budžetskom sistemu okarakterisani smo kao indirektni korisnici budžeta. Tražimo da se to promeni u propisima, pošto je na taj način naneta velika nepravda lјudima koji rade najteže poslove”.
Komunalci su zakazali prvi protest za 9. novembar, ali pošto je Vlada pokazala volјu za pregovorima, odložili su ga za 29. istog meseca. Do velikih pomaka nije došlo, tako da Sindikat komunalnih delatnosti najavlјuje novi protest zaposlenih.
Izvor: Novosti

PRIZNANJA ZA PREZENTACIJU
NAŠE NARODNE I ZABAVNE MUZIKE

13. decembar 2016  • 1338 Opširnije

Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije, nakon dve i po decenije pauze, nastavlјa sa dodelјivanjem estradno-muzičkih nagrada umetnicima za izuzetan doprinos unapređenju i prezentaciji naše narodne i zabavne muzike u zemlji i inostranstvu.
Među dobitnicima su Miroslav Ilić, Šaban Šaulić, Lepa Brena, Nele Karajlić, Emir Kusturica, Želјko Joksimović, Dragana Mirković, Snežana Đurišić, Žika Nikolić, Saša Popović i drugi.
Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije prvi put dodelјuje Povelјu sindikata koja će biti uručena pojedincima koji su doprineli zaštiti radno-muzičkih prava.
Svečanost uručivanja priznanja biće obavlјena sutra, u sredu, 14. decembra 2016. godine, u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Srbije, Trg Nikole Pašića 5, sala na drugom spratu, sa početkom u 13 časova.

GRAĐEVINARSTVO:
DELATNOST S NAJVIŠE POVREDA NA RADU

12. decembar 2016  • 1337 Opširnije

Građevinarstvo je oblast gde ima najviše povreda na radu sa smrtnim posledicama, ali u tom sektoru ima i puno rada “na crno”, ukazuju u Samostalnom sindikatu radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije.
Ove godine je u Srbiji zabeleženo 32 povrede na radu sa smrtnim ishodom, od kojih je 17 bilo u građevinarstvu. Povrede sa tragičnim završetkom u građevinarstvu u Srbiji, u proseku, čine oko 53 odsto ukupnih povreda sa tragičnim završetkom, a i više od polovine nastradalih je radilo na crno. Osim u građevinasrtvu, zaposlenih “na crno” u Srbiji ima u u drugim oblastima, pre svega u trgovini i ugostitelјstvu, ali je broj povreda na radu znatno manji, rekao je predsednik Samostalnog sindikata radnika građevinarstva I IGM, Saša Torlaković.
Govoreći na sednici Republičkog odbora tog sindikata, Torlaković je podsetio da je građevinarstvo u Srbiji nekada bilo pokretač privrednog razvoja zemlјe i da je od tog sektora zavisilo mnogo toga u privredi zemlјe.
Sada je situacija mnogo drugačija, jer su radnici zaposleni u tom sektoru u veoma teškom materijalnom položaju, a prosečna plata je niža od republičkog proseka i kreće se oko 40.000 dinara.
Kako bi se jasno definisalo kakvi moraju da budu građevinski proizvodi, iz Ministarstva građevinarstva najavlјeno je da se priprema uredba o građevinskim proizvodima, koja bi za oko mesec dana mogla da se nađe pred Vladom Srbije.
Iznet je i podatak da je ukupna vrednost izvedenih radova u građevinarstvu u Srbiji za prvih šest meseci ove godine porasla je za 8,1 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

AMANDMANOM SPREČITI SAMOVOLJU POSLODAVCA

5. decembar 2016  • 1336 Opširnije

Savez samostalnih sindikata Srbije predlaže da se u Zakonu o radu predvidi da se zaposlenom na određeno vreme radni odnos mora produžavati do isteka njegove privremene sprečenosti za rad.
Time bi bila sprečena samovolјa poslodavca da može dati otkaz ili odbiti da produži ugovor o radu dok je zaposleni na bolovanju, kao što se to nedavno desilo samohranoj radnici, zaposlenoj u „Juri“, dok je bila na bolovanju zbog lečenja od karcinoma.
Zbog toga je SSSS pripremio tekst amandmana na Zakon o radu kojim je predviđeno da zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme radni odnos ne može prestati dok je privremeno sprečen za rad, što znači da mu se radni odnos na određeno vreme produžava do isteka privremene sprečenosti za rad (bolovanja).
SSSS veruje da ovom inicijativom izražava opšti stav javnosti da je posebno nehumano bolesnom radniku bitno pogoršati socijalni položaj ukidanjem materijalnog primanja. Pri tome, imamo u vidu i okolnost da ostavlјanje bolesnog radnika bez iakakvog prihoda dodatno ugrožava njegovo zdravlјe.
Nadamo se da će ova inicijativa biti prihvaćena i da ćemo tako kao zajednica pokazati da se po našem uverenju interes i humanost ne isklјučuju, već da je prava mera njihovog međusobnog odnosa vezivno tkivo društva u kakvom želimo da živimo. U tom cilјu, Savez je predlog amandmana uputio predsedniku Vlade Srbije, ministru za rad, predsednici Skupštine Srbije i predsednicima poslaničkih grupa.

(klikni za amandman)

NEBRIGA NOVOBEOGRADSKE OPŠTINE
ZA RADNIKE POSLOVNOG PROSTORA

5. decembar 2016  • 1335 Opširnije

Rukovodstvo opštine Novi Beograd, na čelu sa njenim predsednikom, nije pokazalo interesovanje za zbrinjavanje ukupnog broja zaposlenih u „Poslovnom prostoru“, koji su, nakon odluke o pokretanju postupka likvidacije tog javnog preduzeća, ostali bez posla.
Niko od nadležnih u toj opštini, kojima su se u više navrata obraćali zaposleni i sindikalna organizacija tog preduzeća, nije preduzeo ništa kako bi pokušao da zaštiti radnike, kao što su to učinile skoro sve gradske opštine u Beogradu, koje su rešile problem svojih zaposlenih, preuzimanjem ili isplatom otpremnina.
Umesto toga, usmenim saopštenjem v.d. direktora „Poslovnog prostora“, bez izdatih rešenja o otkazu ugovora o radu, većina zaposlenih bila je primorana da, u roku od par sati, napusti to preduzeće, dok je odabranima obećano „udomlјavanje“.
Sve je rađeno bez znanja i bez saglasnosti sindikalne organizacije u tom preduzeću, čiju predsednicu niti direktor niti osnivač nikada nisu pozvali kako bi se pronašlo zajedničko rešenje za zaposlene.
Pored toga, zaposlenima je prethodno onemogućeno da pristupe svojim radnim mestima i poslovima, nasilnim i nezakonitim menjanjem brave na ulaznim vratima preduzeća. To je učinio bivši v.d. direktora „Poslovnog prostora“, koji je iako ranije razrešen funkcije, sklonio pečat preduzeća i delovodnu knjiga, i organizovao iznošenje i uništavanje dokumentacije preduzeća i sredstva za rad, bez ikakvog predhodnog sačinjavanja zapisnika od lica koja nisu zaposlena u preduzeću.
Zbog ugrožavanja procesa rada i nezakonitih postupaka, zaposleni su se obratili policiji i inspekciji rada, ali niko nije odreagovao.

SINDIKAT ZDRAVSTVA: PROTEST 10. DECEMBRA

5. decembar 2016  • 1334 Opširnije

ROS DONEO ODLUKU O ORGANIZOVANjU PROTESTA U MINUT DO 12 ”ZDRAVLjE NIJE NA PRODAJU”
Obaveštavamo Vas da je Republički odbor Sindikata doneo Odluku o održavanju PROTESTA U MINUT DO 12 u organizaciji Pokrajinskog odbora Sindikata, na Pozorišnom trgu 1, u Novom Sadu, u subotu 10. decembra 2016. godine, u 11:59 časova. Protest u minut do 12 ”ZDRAVLjE NIJE NA PRODAJU” se organizuje zbog urušavanja radno-pravnog položaja zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

Protesni ZAHTEVI SINDIKATA SU:
  1. Rešavanje statusa apotekarskih ustanova
  2. Izmena propisa radi poboljšanja kvaliteta usluga zdravstvene i socijalne zaštite
Zahtevi Sindikata vezani za rešavanje statusa apoteka i položaja zaposlenih nisu realizovani iako smo od 2012. godine ukazivali na alarmantno stanje u apotekarskim ustanovama. Sindikat je ukazao na pogubnost privatizacije apoteka, iz razloga što će građani Republike Srbije ostati bez Ustavom garantovanog prava da svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja. Vlasnici privatnog kapitala ne žele da otvaraju apoteke u mestima u kojima ne mogu da ostvare profit. To dalje znači da će sve nerentabilne apoteke koje se nalaze u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima biti zatvorene, a građani ostati bez mogućnosti da se snabdeju lekovima u sredinama u kojima žive.
Pojedine apotekarske ustanove su bez ikakvog pravnog osnova izdate u zakup privatnicima, uključujući i zaposlene kao da su oni roba ili robovi.
STOP BEZAKONjU-RADNIK NIJE ROBA!!!
U brojnim ustanovama zdravstva i socijalne zaštite postoji manjak izvršilaca čak i u odnosu na onaj broj određen aktom Vlade Republike Srbije.
JEDNA SESTRA/NEGOVATELjICA NA 50 PACIJENATA/KORISNIKA!!!
SVE ”U SKLADU” SA VAŽEĆIM STANDARDIMA I NORMATIVIMA!!!
RFZO gleda na svaki način da umanji primanja zaposlenih, a na pružanje kontinuirane zdravstvene zaštite koju su zaposleni dužni da pruže ne obraća pažnju.
IZGARAMO NA POSLU, A RFZO NEĆE DA PREBACI SREDSTVA ZA OBAVLjENI RAD!!!
RFZO-DRŽAVA U DRŽAVI!!!
Ukazivali smo na hitnost izmena Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama..., Uredbe o koeficijentima..., iz razloga što se naglo urušio radno-pravni položaj zaposlenih i što je trenutno stanje i pravno i faktičko neodrživo.
Ništa od navedenog nije urađeno, zbog čega Sindikat organizuje Protest U MINUT DO 12. Pozivamo Vas da se pridružite Protestu jer ”ZDRAVLjE NIJE NA PRODAJU”!!!

PRODUŽAVA SE RAD NA ODREĐENO VREME?

2. decembar 2016  • 1333 Opširnije

Produženje roka ugovora o radu na određeno vreme sa 24 na 36 meseci, Savet stranih investitora (SSI) preporučio Vladi i stručnoj javnosti.To bi koristilo bi poslodavcima, ne i radnicima, a nejasno je kakve bi koristi država imala od toga, složni su u oceni predstavnici sindikata i poslodavaca u Srbiji.
Potpredsednik Veća Saveza samostalnog sindikata Srbije (SSSS) Duško Vuković smatra da bi produženje roka ugovora samo smanjilo finansijska opterećenja poslodavaca, a kod radnika, pogotovo mladih, produžilo strah zbog nesigurnog radnog mesta.
Nepovolјan položaj zaposlenih na određeno vreme u odnosu na stalno zaposlene Vuković u izjavi za Tanjug ilustruje primerom njihovog nejednakog tretmana kod isplate otpremnina i nemogućnoshću da podignu dugoročni kredit za rešavanje egzistencijalnih pitanja.
On napominje i da i u sadašnjem Zakonu o radu postoji mogućnost da radnici rade na određeno vreme i duže od 24 meseca.
"Zakon je dao pogodnost poslodavcima koji tek osnivaju svoja preduzeća da u periodu od datuma osnivanja, najduže do godinu dana, određeni broj lјudi zaposli na 36 meseci, a mogu da se zaposle na određeno vreme do pet godina i lјudi kojima je do odlaska u penziju ostalo toliko vremena", kaže Vuković i dodaje da na određeno vreme duže od 24 meseca Zakon o radu dozvolјava polodavcima da zapošlјavaju i radnike angažovane za završetak nekog projekta dok on ne bude gotov.
Prema njegovim rečima, Savet stranih investitora u ovom momentu u Srbiji zapošlјava pet odsto ukupnog broja zaposlenih, dok istovremeno ostvaruje više od petine bruto domaćeg proizvoda (BDP).
"U ime radnika se ne slažem da određene poslodavačke organizacije toliko bitno utiču na dogovore između sindikata, poslodavaca i vlade, i da oni imaju presudnu reč kako će izgledati određeni zakon", kategoričan je Vuković. Kaže da ne vidi ni kakve bi koristi država imala od produžavanja roka ugovora o radu na tri godine.
"Do trenutka donošenja Zakona o radu 2014, rad na određeno vreme bio je 12 meseci, mi smo i tada govorili da produženje na 24 meseca neće doneti ništa bolјe ni državi ni društvu, a ni zaposlenima. Uporedni pokazatelјi iz zemalјa koje to imaju pokazali da zbog toga nije povećana zaposlenost, standard, konkurentnost, već da su poslodavci imali samo manje finasijske obaveze", rekao je Vuković.
Predsednik Unije poslodavaca Srbije (UPS) Nebojša Atanacković kaže za Tanjug da ne vidi razlog zašto bi se produžavao rok ugovora o radu na određeno vreme sa dve na tri godine.
"Ne vidimo neku potrebu da se to ovde na taj način regulise, zato što vec postoje dosta fleksibilni načini zapošlјavanja. Nema neke značajne razlike, osim što su zaposleni oštećeni time što rade na određeno vreme, jer ugovori se ne mogu produziti posle isteka od dve godine", navodi Atanacković.
Obrazloženje da je to tako u velikom broju zapadnoevropskih zemalјa, nije dovolјno, jer naša situacija nije takva da bi mogli u svemu da kopiramo Zapadnu Evropu, zaklјučuje on.
Izvor:
Tanjug

NE NAZIRE SE KRAJ NELJUDSKOM PONAŠANJU U JURI

1. decembar 2016  • 1332 Opširnije

Savez samostalnih sindikata Srbije besplatno će pravno braniti samohranu majku, koju su u korejskoj firmi „Jura“ otpustili dok je bila na bolovanju lečeći se od raka.
Izgleda da se ne nazire kraj nelјudskom ponašanju u Juri“, čiji menadžment najnovijim postupkom prema još jednom zaposlenom u Srbiji, pokazuje svu bezočnost stranog kapitala, ali i nemoć ili nezainteresovanost naše države da to spreči.
Zato pozivamo Violetu Petrović da nam se javi, kako bi joj pomogli da se izbori za svoja prava i prava svih koji rade u ovakvim kompanijama, koje postupaju nehumano, bez poštovanja elementarnih, ne samo radnih, već i lјudskih prava.
Iako je na bolovanju zbog operacije dojke i hemoterapije, Violeti Petrović je iz "Jure", gde je bila zaposlena poslednjih 18 meseci, telefonom javlјeno "da im više nije potrebna" i da dođe po svoju dokumentaciju.
Uprkos činjenici da je bila među najbolјim radnicima, kao i da nije nikada odsustvovala sa posla, firma ju je odbacila "kao bezvrednu", i to saopštila na način koji je ispod svakog lјudskog dostojanstva.
Takvo ponašanje je prouzrokovano onemogućavanjem ustavom zagarantovanom pravu na sindikalno organizovanje, kao i netolerantnim stavom države da se to pravo radnicima i omogući.
Zbog nepostojanja sindikalne organizacije u „Juri“, čije osnivanje u nekoliko fabrika te korejske kompanije nam više godina nije dozvolјeno, ovakvi događaji prolaze nekažnjeno, a pritisak na radnike je mnogo veći i oni su spremniji da rade pod bilo kakvim uslovima.
Pozivamo državu, ministra za rad i Inspekciju rada da ne žmure na ovakvo robovlasničko ponašanje pojedinih stranih, ali i domaćih firmi, koje izrablјuju radnu snagu i, zarad profita, ne preuzimaju nikakvu odgovornost za svoje zaposlene.
Poslednji je čas da država stane u odbranu radnika i svih građana Srbije, kako bi zaista pokazala da se zalaže za dostojanstven rad i život od rada.

KONFERENCIJA ETUCE U BEOGRADU

1. decembar 2016  • 1331 Opširnije

Beograd će od 5. do 8. decembra 2016. biti centar evropskog i svetskog okupljanja predstavnika sindikata obrazovanja. Po prvi put ovako značajan skup se organizuje u zemlji izvan EU, kao priznanje naporima Srbije u pristupanju EU, ali i aktivnostima Sindikata obrazovanja Srbije, koji ima ulogu suorganizatora u pratećim aktivnostima.

JAČANJE SINDIKATA OBRAZOVANJA: OTVARANJE ETUCE REGIONALNE KONFERENCIJE 2016
ETUCE Regionalna Konferencija 2016 otvara svoja vrata u Beogradu, Srbija, od 6 do 8. decembra 2016. godine. Oko 320 delegata i posmatrača iz 131 sindikata obrazovanja iz 48 evropskih zemalja, koji predstavljaju više od 11 miliona nastavnika i nastavnog osoblja širom Evrope, okupljaju se na ETUCE Konferenciji sa obećanjem „Jačanje sindikata obrazovanja za promociju kvalitetnog obrazovanja“.
Svečano otvaranje skupa će se održati 6. decembra. Suzan Hopgud, predsednica Internacionale obrazovanja, Fred van Leven, generalni sekretar Internacionale obrazovanja, Mladen Šarčević, ministar obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Tibor Navračič, Evropski Komesar za obrazovanje i kulturu, Montserat Mir Roka, ETUC konfederalni sekretar i Valentina Ilić, predsednica Sindikata obrazovanja Srbije, poželeće dobrodošlicu sindikalistima iz obrazovanja iz cele Evrope, pre no što se krene sa radom stvaranja okvira za novi kurs evropskog sindikalnog pokreta u obrazovanju u vreme radikalnih ekonomskih i društvenih promena i krupnih izazova. „Jedinstvo među nastavnicima i nastavnim osobljem je preduslov za uspešno suočavanje sa izazovima koje je ekonomska kriza neizbežno donela, kao što je smanjivanje investiranja, slabljenje socijalnog dijaloga i jačanje desničarskog radikalizma i fundamentalizma“, rekao je Martin Remer, raniji ETUCE generalni sekretar od 2002 do 2010. i ETUCE Evropski direktor 2010 – 2016. „ETUCE Konferencija će učvrstiti princip da smo mi, ETUCE i Internacionala obrazovanja, u prvim redovima za osiguranje solidarnosti među prosvetnim radnicima i da ćemo garantovati da se obrazovanje smatra ključnim za budućnost Evrope, da se pojača socijalna pravda i tolerancija, da se gradi veće poštovanje ljudskih prava i učvrste i produbljuju zdravije demokratije, koje neće postati žrtve ekonomskih, lobističkih i poslovnih interesa“.
Novi ETUCE predsednik i šest potpredsednika, kao i novi tim ETUCE Komiteta, biće izabrani da vode ETUCE u narednom periodu 2016 – 2020. Zajedno sa novim Evropskim direktorom, izabrani tim će imati veliku odgovornost za novi pravac sindikalizma u obrazovanju u Evropi, u skladu sa prioritetima i politikama Internacionale obrazovanja, koje su usvojene na Kongresu Internacionale obrazovanja 2015 u Otavi, Kanada.
Tokom tri dana, Internacionala obrazovanja i partnerske organizacije ETUCE, kao što je Evropska federacija poslodavaca u obrazovanju (EFEE) i Evropska konfederacija sindikata (ETUC) će doprineti radu Evropske regionalne konferencije ETUCE.
Sastanak mreže zemalja Centralne i Istočne Evrope i serija radionica, na kojima će se raspravljati o izazovima nastavničke profesije, održaće se 5. decembra, pre ceremonije zvaničnog otvaranja. Radionice će dotaći ključna pitanja za kvalitet obrazovanja i nastavničku profesiju, kao što je: jednakost i migracije, kontinuirani profesionalni razvoj, evropski socijalni dijalog i specifične izazove po sektorima - u predškolskom vaspitanju i obrazovanju i visokom obrazovanju i istraživanju.

U JURI OTPUSTILI SAMOHRANU MAJKU KOJA SE
NA BOLOVANJU LEČI OD RAKA!

1. decembar 2016  • 1330 Opširnije

U danima kada bije najveću bitku za goli život, Violeta Petrović (41) dobila je udarac "ispod pojasa" kome se nije nadala. Iako je na bolovanju zbog operacije dojke i hemoterapije, u sredu joj je iz kompanije "Jura", gde je bila zaposlena poslednjih 18 meseci, telefonom javlјeno "da im više nije potrebna" i da dođe po svoju dokumentaciju.
Posle tri hemoterapije ovaj stres može samo da joj pogorša stanje.
Od trenutka kada je saznala da je ostala bez posla, Violetu ne napušta osećaj bespomoćnosti. Ne zna šta će sa sobom i jedino što je mogla bilo je da svoju muku objavi na "Fejsbuku", a njen status brzo je usijao društvene mreže:
"Divno... upravo su me zvali iz 'Jure' i rekli da sam dobila otkaz! Nema veze što sam na bolovanju, nema veze što imam karcinom... kažu da idem da mi vrate radnu knjižicu... super... gde je sad premijer... ne tako davno reče baš u leskovačkoj 'Juri'... radnici imaju pravo da se leče, da budu bolesni, ne mogu da dobiju otkaz ako se razbole..."
“Znam ja da se bolovanje ne toleriše u "Juri" i da se zbog toga gubi posao”, priča Violeta.
“Bila sam zdrava žena, aktivni planinar, dok me nije zadesila bolest. Otišla sam na bolovanje 18. septembra, a na operaciju četiri dana kasnije. Od tada tri hemoterapije i čekam da od 20. decembra počne četvrta. Nikome više od mene nije stalo da sačuva posao i ne bih se igrala s tim, ali moram da se izlečim da bih se vratila. Moram da se borim za život i posao zbog svog dvanaestogodišnjeg sina, koji ima samo mene na ovom svetu”, priča Violeta koja uprkos svim nedaćama ne odaje utisak žene koja se predala.
Šok koji je u sredu doživela je nešto što će pamtiti čitavog života jer nije je pogodilo samo to što su je odbacili "kao bezvrednu" već i način na koji su joj to saopštili je ispod svakog lјudskog dostojanstva.
Violeta je posle operacije saznala bolnu činjenicu da je tumor zloćudan i da mora da prima terapiju. Koji su rezultati lečenja, saznaće za nekoliko dana.
“Možda će morati da mi odstrane dojku. Sve zavisi kako je prošla terapija. I nije mi to problem dok je glava na ramenima”, kaže naša sagovornica.
“Pozvala me je neka žena, koja se predstavila da je iz ‘Jure’ i rekla da mi je 30. novembra istekao ugovor i da mi ga neće produžiti”, nastavlјa Violeta.
“Bila sam u šoku i pitala da li znaju da imam karcinom i da sam zaista teško bolesna. Hladnim glasom mi je odbrusila da joj je žao i da dođem po svoju dokumentaciju. Htela sam da je pitam kako da dođem kad jedva stojim na nogama, ali je ona već spustila slušalicu. Bila sam među najbolјim radnicima. Nisam imala nikakva odsustva niti izlaženja s posla, pa sam često dobijala stimulaciju. Istovremeno sam trpela najgora moguća poniženja šefova samo da bih zadržala posao. Sve što je bilo u mojoj moći ja sam ispunila, ali nisam mogla da se borim protiv bolesti i da radim. Uredno sam im dostavlјala izveštaje i doznake i znali su od čega bolujem”.
v Violeta sama brine o sinu jer njegov otac ne želi da plaća izdržavanje. Čak je nekoliko puta bio u zatvoru zbog neplaćanja alimentacije, ali mu to nije problem samo da na svaki način izbegne obaveze kao otac.
“Puna sam života zbog svog sina i sebe jer verujem da će sve proći i da ću doživeti da ga još dugo gledam kako raste i postaje čovek”, kaže Violeta.
“Živim za to i ne može mi to uskratiti "Jura" ili neki glupi kancer. Neću odustati od života zbog ovoga, ali ću pokušati da se izborim za svoja prava i prava svih žena koje rade u ovakvim kompanijama. Tretiraju nas kao robove i znam da će se javiti neki koji će ih braniti i da je mobing teško dokazati, ali to ne znači da on ne postoji”.
Svoju veliku strast, planinarenje, Violeta je morala da ostavi kada je počela da radi u "Juri". Rad u tri smene, pa i vikendom nije joj ostavlјao mnogo prostora da nastavi sa ovim hobijem.
“Bila sam zadovolјna platom koja je bila od 30.000 do 33.000 dinara”, priznaje Violeta.
Izvor: Novosti

ŠTRAJK VRBASKOG JAVNOG PREVOZNIKA I DALЈE NA SNAZI

30. novembar 2016  • 1329 Opširnije

Predsednik sindikata radnika Javnog preduzeća za prevoz putnika „Vrbas” Predrag Baletić kaže da je štrajk i dalјe u toku, iako su pojedine kolege počele da voze.
Juče su radnici ovog preduzeća stupili u štrajk zbog 11 meseci neisplaćenih plata i nemogućnosti da sipaju gorivo u svoja vozila, jer im je kompanija NIS povukla menična ovlašćenja zbog dugova.
“I dalјe nije postignut nikakav dogovor, dobili smo samo obećanja da će nam biti uplaćen neki novac kroz dva, tri dana, jer je sada period naplaćivanja mesečnih karata”, kaže Baletić i dodaje da namerava da danas krene u Beograd na razgovor kod ministra rada Aleksandra Vulina, koji je već dva puta najavlјivao svoj dolazak u Vrbas, pa se nije pojavio.
Baletić je zaposlen u javnom preduzeću već deset godina i kaže da se direktori smenjuju, a da problem radnika niko ne rešava.
“I dalјe nameravamo da radikalizujemo protest ako ne postignemo dogovor i da štrajkujemo i glađu, ako treba”, kaže Baletić koji napominje da je 81 radnik stupio u štrajk, jer nemaju od čega da prehrane svoje porodice.
Predsednik Opštine Milan Glušac prethodno je potvrdio za „Dnevnik” da lokalna samouprava prema ovom preduzeću nema nikakva dugovanja i da je preduzeće i dalјe u dugovima prema dobavlјačima, a da je poblem sa isplatama plata nastao kada su radnici odlučili da kolektivno tuže firmu.
Do sada, nismo uspeli da stupimo u kontakt sa direktorom firme Čedom Subašićem, kako bi dobili odgovor na pitanje kako i kada će biti rešen problem radnika ali i javnog prevoza na području Vrbasa.
Izvor: Dnevnik

PENZIJSKO OSIGURANJE I SOCIJALNA POMOĆ

30. novembar 2016  • 1328 Opširnije

Ustav Srbije je zadužio vladu i parlament da se staraju o ekonomskoj sigurnosti penzionera i da osiguranje penzija urede zakonom. I Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju je odredio da se penzija ostvaruje u zavisnosti od dužine ulaganja i visine osnovice na koju je plaćen doprinos za osiguranje.
Penzioneri i dalјe dobijaju rešenja o penziji izračunatoj u zavisnosti od godina plaćanja osiguranja i visine zarade na osnovu koje je uplaćivan doprinos.
Tu vezu između uplate doprinosa i korišćenja osigurane penzije poremetio je Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija, koji se primenjuje od novembra 2014. Od tada se odstupa od stečenih prava na penziju, pošto se mesečne penzije u iznosu od preko 25.000 do 40.000 dinara isplaćuju umanjene za 22 odsto, a mesečne penzije iznad 40.000 dinara umanjene za 3.300 dinara i za još 25 odsto od iznosa mesečne penzije. U naslovu zakona se pominje privremenost smanjene isplate penzija, ali se u jednoj od odredaba navodi suprotno: isplate penzija izvršene u skladu sa tim zakonom „smatraju se konačnim”.
Ostaje jedino onima koji olako poveruju u obećanja političara da će dobro zapamtiti 100 miliona evra koje su neki penzioneri dali za stabilizaciju javnih finansija i da će se to jednom njima i vratiti. Ustavni sud je, međutim, lako potvrdio da je diskriminisanje penzionera smanjenom isplatom u skladu sa Ustavom, dok se, suprotno tome, eto, obećava retroaktivno menjanje zakona i vraćanje penzionerima neisplaćenog dela penzije. U „postistinskom“ društvu sve je više virtuelne stvarnosti.
Zakonom o budžetskom sistemu odobreno je „izuzetno“ da se u ovoj godini penzije „mogu povećati za 1,25 odsto“. A onda je vlada tajnim zaklјučkom, na predlog ministra, odredila da i to malo povećanje ne pripadne baš svakom penzioneru. Tako su stvarno dobili to propisano povećanje penzije od 1,25 odsto samo oni koji sa tim povećanjem imaju penziju do 25.000 dinara mesečno i kojima penzija nije umanjivana. Svi ostali su dobili povećanje manje od 1,25 odsto. Tako je vlada htela.
A, penzioneru kome je po tom tajnom zaklјučku vlade penzija povećana za manje od 1,25 odsto, koliko piše u objavlјenom zakonu, fond ne dozvolјava uvid u tajni zaklјučak vlade. Tako imate penziju određenu po propisima koji vam nisu dostupni. Čeka se da poverenik za informacije od javnog značaja po žalbi odobri penzioneru da ipak stekne uvid u akt kojim mu je određeno kolika će mu penzija biti isplaćena. Tako se onaj kome je penzija uvećana ispod 1,25 odsto ne može ni požaliti na to, iako mu Ustav ovo pravo daje.
Svi penzioneri primaju ovih dana od penzijskog fonda i po 5.000 dinara. Poklon za dobro ponašanje? Kad penzioner upita fond po kom osnovu i šta je to od njega dobio, odgovor je da je vlada donela novi tajni zaklјučak o „načinu i uslovima jednokratne naknade“, jer su „penzioneri podneli jedan od najvećih tereta fiskalne konsolidacije“.
Izgleda da ta isplata ipak nema veze s penzijom, nego da se radi o socijalnoj pomoći penzionerima, mada se ona isplaćuje iz fonda za penzije, umesto na teret socijalnih davanja. Tako će u fondu ostati manje novaca za penzije, ali će statistički „porasti“ sve isplaćene penzije za 2016. godinu, pred izbornu 2017.
U takvoj situaciji se teško može pratiti koliko je koji penzioner već dao za stabilizaciju javnih finansija i izračunati koliko mu još treba i ko da vrati. A isplata, iz penzijskog fonda, jednakog iznosa svakom penzioneru, još više udalјava zakonom utvrđenu vezu između uplata doprinosa i obaveza fonda da isplati zakonom određenu penziju.
Ovo je već treća odluka vlade koja tu razdalјinu uvećava, a dve od tih odluka su i tajne. Vlada ne kaže do kad će trajati zakonom propisano „privremeno uređivanje načina isplate penzija“. Tek ukidanjem tog zakona, kad jednom do njega dođe, biće priznat njegov varlјiv naslov, a penzije će se opet vratiti napuštenim pravilima, da se iznosi penzija odrede i tako određeni isplaćuju.
Smetnja da se to uskoro dogodi jeste odredba u zakonu o budžetskom sistemu prema kojoj je „učešće penzija u bruto domaćem proizvodu (BDP) do 11 odsto”, što neće biti uskoro. Ko je to i kako izračunao, nije poznato. Istovremeno, u zakon je dospelo i da „plate opšteg nivoa države u BDP budu do sedam odsto”. Bilo bi principijelnije da su limiti penzija u vezi sa visinom zarada zaposlenih u državnoj upravi. Državna uprava može uticati na rast BDP, a penzije su isplate stečenih prava koja treba čuvati. U protivnom, izbegavaće se plaćanje doprinosa za penzije i time još više otežati njihova isplata.
Autor: Milan R.Kovačević, konsultant za strana ulaganja

RAD NA ODREĐENO – 36 MESECI?

30. novembar 2016  • 1327 Opširnije

Nakon značajnog pomaka koje je donelo usvajanje Zakona o radu u julu 2014. godine, u protekle dve godine reforme su zastale, stav je Saveta stranih investitora.
Shvataju „osetlјivost teme”, ali smatraju da Srbija treba da nastavi reformu tržišta rada, kako bi podstakla novo zapošlјavanje i povećala konkurentnost na svetskom tržištu.
Strani poslodavci i ove godine „primećuju” da još nije doneta izmena Zakona o radu koja bi produžila limit trajanja ugovora o radu na određeno vreme, sa sadašnjih 24, na 36 meseci.
Očekuje se da se izmenom ovog zakona propiše da je naknada zarade za vreme odsustva sa rada jednaka iznosu osnovne zarade uvećane po osnovu minulog rada.
Klјučna pobolјšanja su: usvajanje novog zakona o privremenom radu u inostranstvu, koji je pojednostavio i ubrzao administrativne procedure i pokušao da napravi ravnotežu između potreba svetskog tržišta rada i zaštite domaćih radnika na privremenom radu. Kao klјučno pobolјšanje se smatra i osnivanje radne grupe za pripremu nacrta zakona o iznajmlјivanju radne snage.
Još nije regulisano iznajmlјivanje radne snage i smanjenje administrativnih prepreka za zapošlјavanje stranaca.
Izvor: Politika

SINDIKAT PRAVOSUĐA: PREMIJER POTVRDIO
DOGOVOR SINDIKATA I RESORNOG MINISTARSTVA

30. novembar 2016  • 1326 Opširnije

U Vladi Srbije je juče održan sastanak kojem su prisustvovali Aleksandar Vučić, predsednik Vlade, ministri finansija i pravde Dušan Vujović i Nela Kuburović sa saradnicima, zatim, predstavnici Sindikata, kao i šef kabineta predsednika Vlade.
Aleksandar Vučić, predsednik Vlade, izrazio je razumevanje za materijalni položaj zaposlenih u pravosudnim organima i zahvalnost na strpljenju. Rekao je da su sada stvoreni uslovi za realizaciju dogovora, ali uz određenu korekciju zbog budžetskih ograničenja. Svojom reči potvrdio je dogovor između Sindikata i Ministarstva pravde, postignut 31. oktobra 2016. godine. Umesto potpisivanja, dogovor smo overili rukovanjem.
Zaključak o tome, istog dana, usvojila je Vlada Srbije na svojoj sednici.
Istovremeno, obaveštavam sve zaposlene da je ministarka pravde Nela Kuburović donela rešenje kojim je formirala Radnu grupu za izradu posebnog zakona o pravosudnoj administraciji.
Slađanka Milošević

REPREZENTATIVNI SINDIKATI PROSVETE ZATRAŽILI
PRISUSTVO SEDNICI SKUPŠINE SRBIJE

29. novembar 2016  • 1325 Opširnije

Tri reprezentativna sindikata prosvete Sindikat radnika u prosveti Srbije, Sindikat obrazovanja Srbije i GSPRS „Nezavisnost" uputili su juče generalnom sekretaru Skupštine Srbije Svetislavi Bajić dopis u kojem traže da prisustvuju plenarnoj sednici Skupštine, na kojoj će biti vođena rasprava o Zakonu o budžetu za 2017. godinu. Sindikati zahtev obrazlažu činjenicom da se prosveta u celini finansira iz budžeta i da zaposleni u prosveti imaju najniže plate od svih delatnosti finansiranih na isti način.
Sindikati podećaju da je u obrazovanju radi 80 odsto zaposlenih sa visokom stručno spremom i da je prosečna plata u prosvetnoj delatnosti 39.924,00 dinara, a da je prosečna plata na nivou Republike Srbije 45.281,00 dinara.
Tri reprezentativna sindikata su se juče obratila i Muameru Zukorliću, predsedavajućem u Odboru za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne Skupštine, u kojem traže održavanje sednice ovog odbora i prisustvo predstavnika tri sindikata.
Uz obrazloženje dopisa isto kao i generalnom sekretaru Skupštine, sindikati dodaju da predloženo povećanje šest odsto za zaposlene u obrazovanju neće značajno povećati plate prosvetnih radnika i da će, ako ovakav trend bude nastavljen, republički nivo biti dostignut tek za dvadeset godina.

IDUĆE GODINE ŽENE ĆE RADITI
ŠEST MESECI DUŽE

29. novembar 2016  • 1324 Opširnije

Svi zaposleni koji ispunjavaju uslove za penzionisanje od Nove godine, moraju krenuti da prikuplјaju dokumentaciju, jer zahtev za penziju filijali Fonda PIO moraju predati do 30. decembra.
Oni najkasnije do tog datuma moraju raskinuti radni odnos jer, ako zahtev podnesu 1. januara 2017, za njih važe pravila penzionisanja koja se primenjuju naredne godine, a donose najmanje pola godine duži rad.
Za punu starosnu penziju ženama treba 65 godina i 40 staža, koliko i muškarcima. Do penzije mogu doći muškarci i žene sa 65 godina i najmanje 15 radnog staža. No, postoji mogućnost i prevremenog penzionisanja, ali se za svaku nedostajuću godinu života penzija umanjuje za 0,34 odsto.
Zakon, koji se primenjuje od 1. januara 2015, uslov za starosnu penziju za žene sukcesivno podiže svake kalendarske godine šest meseci. Na kraju ove godine, da bi otišle u penziju, žene moraju da imaju 61 godinu života i najmanje 15 penzijskog staža, a muškarci 65 života i bar 15 radnog staža.
Uslov za prevremenu starosnu penziju za žene u ovoj godini je 55 godina života i 37 staža, a za muškarce 55,8 godina i 40 godina radnog staža. Uslov za prevremenu starosnu penziju podiže se do 2024, kad će žene i muškarci biti izjednačeni jer će i jedni i drugi morati imati 65 godina života i 40 godina radnog staža.
Od Nove godine menjaju se uslovi za penzionisanje, ali samo za žene. Tako će one naredne 2017. moći da idu u penziju samo ako imaju 61 godinu i šest meseci života i najmanje 15 godina staža, a za prevremenu starosnu penziju trebaće im 55 godina i osammeseci života i 37 i po godina staža. Za muškarce koji bi naredne godine u penziju i dalјe ostaje sadašnji uslov, odnosno 65 godina života i 15 godina radnog staža, a uslov za prevremenu starosnu penziju je 56 godine i četiri meseca starosti i 40 godina osiguranja.
Ako zaposleni ima zakonom propisane uslove za penzionisanje, on može, ali i ne mora u penziju. Naime, s poslodavcem se može dogovoriti da ne ide u prevremenu penziju već da čeka „punu”, pod uslovom da gazda na to pristane. Ukoliko ne pristane, radniku ne preostaje ništa drugo nego da u zakonskom roku podnese zahtev za penzionisanje.
Zahtev za starosnu penziju, uz dokumentaciju, podnosi se filijali Fonda PIO. Kao i svi dražavni organi i ustanove, Fond ima obavezu da po službenoj dužnosti utvrde staž osiguranika. Kad on podnosi zahtev za penzionisanje, više ne mora da dostavlјa dokaze potrebne za ostvarivanje prava o kojima se vode službene evidencije. No, podnosilac zahteva mora da obezbedi dokaze koji se odnose na radni staž (eventualno i inostrani), školsku potvrdu ili medicinsku dokumentaciju. Zato je i važno da zaposleni čuvaju radne knjižice da bi se eventualno utvrdilo gde je „nestao” neki radni staž ili gde je zapravo ostvaren.
Važno je zato na vreme proveriti da li je iza onoga što piše u radnoj knjižici uplaćeni penzijski staž. Jer radni i penzijski staž nisu isto. Može se dogoditi da, po radnoj knjižici, radnik ispunjava uslove za penzionisanje i ima pun radni staž, a kad podnese zahtev za penziju, utvrdi se da penzijski staž nije plaćen za sve te godine pa je u problemu. Još je veći ako firma u kojoj je radio više ne postoji, ali u Fondu postoji način da se to premosti i podnosilac zahteva ipak dođe do penzije, ali će biti manja nego što bi imao da je penzijski staž u godinama rada plaćen. Isto je i sa zaposlenima kojima je država povezivala staž – a činila je to više puta – jer je to činjeno na minimalnu zaradu, pa je konačna penzija dosta manja nego što bi radnik imao da je staž uplaćivan redovno jer su mnogi imali znatno veću platu od minimalca.
Promene od Nove godine postoje i kod porodične penzije. Predviđeno je da udovice ostvaruju pravo na porodičnu penziju s 53 godine života, a udovci s 58, s tim što udova u trenutku smrti supružnika ima najmanje 45 godina. Deca imaju pravo na porodičnu penziju najkasnije do 26. godine života, pod uslov da redovno studiraju. Udovice koje su se više puta udavale i svaki put imale pravo na porodičnu penziju, mogu da biraju od kog će muža da naslede porodičnu penziju, ali imaju pravo samo na jednu utvrđenu penziju.
U slučaju posebnih kategorija osiguranika, kao što su pripadnici MUP-a, MIP-a, BIA, VBA, Uprave za izvršenje krivičnih sanckija, Poreske policije, VS-a, za ostarivanje prava na starosnu penziju u 2017. granica se podiže na 54 godine i osam meseci života i 22 godine i šest meseci staža, kao i 12 i po godina provedenih na radnim mestima na kojima se staž računa s uvećanim trajanjem. Uslovi za starosnu penziju za ostale policijske službenike podižu se na 58 godina starosti, 25 godina staža i 15 godina na radnim mestima gde se staž računa s uvećanim trajanjem.
Izvor: Dnevnik

PODRŠKA SSSS KOLEGAMA IZ
SAVEZA SINDIKATA MAKEDONIJE

22. novembar 2016  • 1323 Opširnije

Savez samostalnih sindikata Srbije pružio je podršku kolegama iz Saveza sindikata Makedonije, na čelu sa predsednikom Živkom Mitrevskim, da istraju u borbi na očuvanju svoje autonomnosti i zaštiti od svakog uplitanja javnih vlasti i bilo kojih političkih struktura u njihov sindikalni rad.
Povodom pokušaja Ministarstva rada i socijalnog staranja Makedonije da prisilno administrativno promeni legitimno izabranog predsednika Saveza sindikata Makedonije, SSSS je najoštrije osudio mešanje države u rad sindikata i prisilno određivanje ko će predstavljati radnike.
S obzirom da je predsednik Saveza sindikata Makedonije Živko Mitrevski legitimno izabran, SSSS zahteva da mu se omogući nesmetano predstavljanje i zastupanje svoje organizacije.
Tim antisindikalnim činom, na najgrublji način su prekršene brojne međunarodne dokumente, posebno Evropska socijalna povelja i Konvencija MOR-a, kojim se sindikatima garantuje pravo na autonomiju, donošenje svojih statuta i administrativnih pravila, organizovanje svog upravljanja i slobodan izbor svojih predstavnika, SSSS ističe da se moramo suprotstaviti takvom ponašanju vlasti i zajedničkim akcijama onemogućiti mešanje u rad sindikata u regionu.

PENZIONERI SRBIJE:
NE LIPŠI MAGARČE DO ZELENE TRAVE

22. novembar 2016  • 1322 Opširnije

U najnovijem Mostu Radio Slobodne Evrope razgovaralo se o tome zašto su premijeru Srbije Aleksandru Vučiću penzioneri poslednja briga. Sagovornici su bili Miodrag Vujasinović, predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije, i Zoran Ivošević, profesor prava i bivši sudija Vrhovnog suda Srbije.
Bilo je reči o tome da li je budžetski suficit kojim se Vučić hvali dobrim delom ostvaren preko leđa penzionera, zašto će penzioneri, kojima je pre dve godine znatno umanjena penzija dobiti mizerno povećanje od jedan i po procenat za koje ne mogu da kupe ni veknu hleba dnevno, da li je penzija po Ustavu Srbije imovina, zašto je Ustavni sud Srbije odbio da pokrene postupak o ustavnosti zakona kojim su smanjene penzije, kakve su šanse da taj zakon bude oboren na Evropskom sudu za ljudska prava, zašto Partija ujedinjenih penzionera (PUPS) paktira sa vladajućom strankom protiv penzionera, da li 700.000 penzionera, koji su pogođeni smanjenjem, i dalje glasaju za Vučića, kao i o tome da li penzioneri veruju Vučićevom obećanju da će na kraju mandata njegove vlade penzije biti veće nego ikad.
Omer Karabeg: Tokom ove godine premijer Vučić je nekoliko puta obećavao povećanje penzija, koje su smanjene pre dve godine. Smanjenje je iznosilo od 10 do 22 posto, u zavisnosti od visine penzije i pogodilo je sve penzionere koji primaju preko 25.000 dinara, a njih ima oko 700.000. Nedavno je Vučić saopštio da će penzioneri dobiti jednokratnu pomoć od 5.000 dinara i da će im penzije biti povećane između 1,5 i 1,7 posto. Kako penzioneri na to reaguju?
Milorad Vujasinović: Penzioneri su izgubili još više, zato što je u međuvremenu došlo do poskupljenja poreza na imovinu, grejanja, javnog prevoza i tako dalje. Osim toga penzioneri su oštećeni i zbog toga što im se penzije dva puta godišnje ne usklađuju sa rastom inflacije, što je zakonska obaveza. Inače, početkom 2014. godine, uoči parlamentarnih izbora u Srbiji, Vučić je rekao da će penzioneri biti poslednji kojima će se smanjiti primanja. A kada je pravio program finansijske konsolidacije pogazio je reč i smanjio penzije penzionerima koji su imali preko 25.000 dinara. Ovo što on sada predlaže - to je bacanje prašine u oči.
Omer Karabeg: To što predlaže Vučić je, stvarno, minimalno. Recimo, onaj ko ima penziju 40.000 sa ovim povećanjem od 1.5 posto treba da dobije još 600 dinara. To je vekna najjeftinijeg hleba svaki drugi dan.
Zoran Ivošević: Kada premijer govori o povećanju penzija, on se služi eufemizmom. Tu nije reč o povećanju, nego smanjenju umanjenja penzija. Zašto izbegava da to nazove pravim imenom? To što on sada nudi penzionerima je toliko mali iznos da bi čoveka trebalo da bude sramota da se time hvali, a on to čini. On je to već jednom uradio prošle godine i penzioneri su dobili nešto što je sramotno malo. Pre godinu dana on je govorio da će Međunarodni monetarni fond dozvoliti znatnije povećanje, ali da on neće dati, a sada je ispalo da je on hteo povećanje, a MMF ne da, pa su se posle dva dana ipak usaglasili.
Meni se sve čini da to oni rade u dogovoru ne bi li umirili nezadovoljstvo koje je zaista dostiglo vrhunac. To smo mogli da vidimo pre dve nedelje na protestnom skupu penzionera ispred Doma sindikata u Beogradu, kada se okupio veliki broj ljudi koji su tražili svoja prava. O tome nije bilo ništa ni na televiziju ni na radiju, jedino nešto malo u ponekim novinama.

Da li su penzije zarađene?
Omer Karabeg: Gospodin Ivošević je pomenuo da Vučić uporno govori o povećanju penzija. On se ljuti kada mu neko kaže da to nije nikakvo povećanje nego u stvari samo minimalno vraćanje onoga što je penzionerima oduzeto. On kaže: "Neki bi rekli vraćanje penzija, ali to je vraćanje nečega što nismo zaradili. Taj termin ne mogu da prihvatim". Kako vi razumete tu njegovu izjavu?
Milorad Vujasinović: Ne razumem ga. On kaže "Ja ne dam" kao da je on vladar. On jeste predsednik vlade, ali ne može tako prema nama da se ponaša. Na našem protestnom skupu, koji smo održali 1. novembra, bilo je između 4.000 i 5.000 penzionera koji su sa štapovima i na štakama došli da izraze nezadovoljstvo. Vučićevo ponašanje prema ljudima koji su gradili ovu zemlju je sramno.
On, nažalost, ima podršku Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS). Oni su pre dve godine otišli kod njega i rekli da se slažu sa smanjenjem penzija, a mi iz sindikata penzionera borimo se da nam se penzije vrate. Ja sam jednom rekao: "Jadna ti je ona država i vlada koja svoju perspektivu gradi na poluživim ljudima, koji su nekada stvarali tu zemlju." Nije humano ponašati se tako prema ljudima koji imaju četiri-pet bolesti. Reći ću vam jednu zastrašujuću stvar: prvi put u novijoj istoriji Srbije u ovoj zemlji ima više umrlih, nego onih koji su otišli u penziju.
Omer Karabeg: Gospodine Ivoševiću, kako tumačite Vučićevu izjavu da je je vraćanje penzija - vraćanje nečega što nije zarađeno.
Zoran Ivošević: Taj gospodin ne zna šta je penzija. Svi mi koji smo radili plaćali smo tokom našeg radnog veka doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Fond penzijskog i invalidskog osiguranje je u stvari jedan investicioni fond koji treba da uveća vrednost koju smo mi svojim radom stvorili. Nažalost, taj fond je upropašćen. Upropastila ga je, pre svega, država, ali ne mislim samo na ovu današnju državu, nego i na onu raniju. U vlasništvu tog fonda bile su mnoge banje i zdravstvene ustanove, ali je to upropastila privatizacija.
Zato je stvarno nerazumno reći da to nije zarađeno, jer taj koji to govori ne zna šta kaže. I njegovi roditelji su, valjda, radili i izdvajali doprinose, pa i oni primaju penziju. Penzija nije poklon, niti milostinja, nego je to nešto što je zarađeno. Prvi put čujem da to nije zarađeno. Šta to znači? Možda bi bilo dobro da ga pitate, ali sumnjam da bi on znao da odgovori na to pitanje.

Suficit preko leđa penzionera
Omer Karabeg: Vučić se stalno hvali suficitom u budžetu. Mislite li da se taj suficit delimično ostvaruje preko leđa penzionera?
Milorad Vujasinović: Sigurno, jer se oko 200 miliona evra oduzima od onih 700.000 penzionera, od nekoga više, od nekog manje. Vučić nikada nije rekao gde su otišla sredstva koja je oduzeo penzionerima.
Zoran Ivošević: Ja bih rekao ne samo delimično, nego je to najznačajnija stavka koja je Vučiću omogućila da ostvari finansijsku konsolidaciju. To je bilo najjednostavnije, ali to nije trebalo dirati. Penzioneri su stari i bolesni, a s obzirom da je kod nas izuzetno velika nezaposlenost od njihovih penzija žive i njihovi sinovi, kćeri, unuci i praunuci. Mada je Vučić rekao da će penzioneri biti poslednji kojima će se smanjiti primanja, oni su bili prvi na nišanu i oni su, pre svega, omogućili konsolidaciju. Ako ova vlast računa da ćemo izaći iz krize tako što će se ljudima oduzimati ono što su zaradili, onda ni njima, ni nama, neće biti lako u budućnosti.
Omer Karabeg: Zašto se vlada tako odnosi prema penzionerima, zašto su joj oni na na poslednjem mestu?
Milorad Vujasinović: Najlakše je bilo uzeti od nas, ali oni zaboravljaju da će i oni nekada doći u naše godine. Oni se prema nama ponašaju kao prema starom gvožđu koje treba da ide u otpad. To je sramota. Mi nismo protiv vlade, vlada je protiv nas.
Osnivanjem PUPS-a vlast je uspela da podeli penzionere, pokušali su i omladinu da okrenu protiv penzionera, ali je na našem protestnom skupu bilo i mladih koji su nas podržali. Oni su došli umesto svojih roditelja, dedova i baka koji zbog bolesti nisu mogli da dođu na protest. Ti mladi ljudi znaju da su njihovi očevi i dedovi, majke i bake celog radnog veka izdvajali za penzije, a sada su došli na prosjački stap zahvaljujući vladi, Skupštini i predsedniku republike, koji je potpisao taj zakon.

PUPS je izneverio penzionere
Omer Karabeg: Svi ti ljudi kojima su smanjene penzije, a ima ih, kao što smo rekli, oko 700.000 - su birači. Zar se Vučić ne boji da će oni glasiti protiv njega ili mu oni toliko veruju da glasaju za njega i pored toga što ime je smanjio penzije?
Zoran Ivošević: Penzionerima su podvalili, ne samo ljudi koji su u vlasti, nego i deo penzionera. Pre nego što se zbilo ovo sa penzijama, osnovana je politička partija penzionera koja je deo vladajuće koalicija i koja je odobrila sve ovo o čemu mi sada pričamo i tako izdala svoje kolege. Ta politička partija je najpre bila povezana sa Socijalističkom partijom Srbije (SPS), a sada vrlo tesno sarađuje sa Srpskom naprednom strankom (SNS). Njeni poslanici sede u Skupštini Srbije. Oni govore kako je država izašla iz teške situacije upravo zahvaljući smanjenju penzija. Oni su izneverili interese penzionera i priklonili se politici. Rekao bih, pre svega, iz ličnih interesa.
Na čelu te partije se nalazi čovek koji je ranije ostvario pravo na invalidsku penziju, a invalidska penzija se dobija kada je neko potpuno nesposoban da obavlja poslove bilo iz svoje struke ili iz neke druge. Koliko vidimo, on je vrlo aktivan političar. Bio je direktor pošte, a sada je član vlade. Izgleda kao čovek u punoj snazi. Nije on jedini. Ima i drugih kojima su bili važniji lični interesi od interesa penzionera.
Milorad Vujasinović: Mi smo najviše kivni na Partiju ujedinjenih penzionera Srbije. Oni se se ubacili u vlast. Najgrlatiji su u Skupštini kada treba podržati Srpsku naprednu stranku. Za naše sindikalno udruženje Vučić je rekao: "Ma šta hoće ta grupa od 15 sindikalaca i penzionera", dok je jedna dama u Skupštini Srbije, koja je članica PUPS-a, nas nazvala fantomskom organizacijom. A mi smo članovi Evropske federacije penzionera i starijih lica, pozvani smo u Rusiju na kongres penzionera, sarađujemo sa francuskim i italijanskim penzionerima.
Mi nismo partija, ali u našem udruženju ima članova svih partija, koji su ugroženi i koji nas podržavaju. Mi imamo snagu. U to sam duboko ubeđen gledajući ovaj naš poslednji protest. Na tom skupu bilo je, kao što sam rekao, 4.000 do 5.000 ljudi, a to je kao da ih je bilo 40.000. Jer, kada stranke organizuju svoje skupove, onda dovoze ljude autobusima iz cele Srbije i dele im sendviče, a kod nas su došli bolesni ljudi, sa štapovima, i na štakama. Izašli su da bi pokazali svoje nezadovoljstvo.

Penzija je imovina
Omer Karabeg: Sindikat udruženja penzionera je pre dve godine zatražio od Ustavnog suda Srbije da pokrene postupak za ocenu ustavnosti zakona o smanjenju penzija. Sud je u septembru ove godine saopštio da nema osnova za pokretanje takvog postupka. Zašto je Ustavnom sudu trebalo skoro dve godine da dođe do takvog zaključka?
Zoran Ivošević: Zato što je toliko dugo oklevao Ustavni sud je dobio nadimak "zaustavni sud". Kada se napokon odlučio da razmotri inicijativu Udruženja sindikata penzionera i doneo odluku da je odbaci, onda je dobio još jedan nadimak - "zauzdani sud". Jedan od sudija Ustavnog suda, a ima i takvih koji spasavaju čast tog suda, obraćajući se svojim kolegama povodom jednog sličnog predmeta rekao je: "Mi moramo da budemo lojalni Ustavu, a ne vladi i njenoj politici". Ali većina sudija ne misli tako. Zakon čije ukidanje tražimo zove se Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Pominje se reč privremeno, a u zakonu ne piše koliko će ta privremenost da traje. To može da potraje i godinama.
Dalje, u tom zakonu se govori o uređivanju načina isplate penzija. Svako bi protumačio da je reč o tome kako će se isplaćivati penzije - da li preko pošte, preko banke, u gotovini ili na neki drugi način. Ali nije reč o tome nego o oduzimanju dela penzija, znači - o uneređivanju penzija. Pa su tako mnogi ljudi ostali bez dela penzije - nekima je ona smanjena za 10.000, nekima za 15.000, a nekima, bogami, i za celih 20.000 dinara. Tu su povređene mnoge ustavne odredbe. Da pomenem samo dve - pravo na imovinu koja je stečena u skladu sa zakonom, a penzija jeste stečena u skladu sa zakonom, i - pravo na žalbu.
Omer Karabeg: Gospodine Ivoševiću, vi ste rekli da je zakonom o smanjenju penzija povređeno pravo na imovinu, jer su penzije imovina, međutim Ustavni sud kaže da Ustav Srbije dozvoljava ograničavanje imovinskih prava, pa po njegovom tumačenju oduzimanje dela penzije nije protivustavno.
Zoran Ivošević: U Ustavu piše da se stečena imovinska prava ne mogu oduzeti ili umanjiti, niti na bilo koji način povrediti. Zatim se dodaje da pravo svojine može biti oduzeto ili ograničeno samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne. To je eksprorijacija, ali to se plaća, pa ako hoćete da uskratite pravo na imovinu onda to morate platiti, a ova vlast je penzionerima uzela pare i kaže da je to konačno i da nema nikakvog vraćanja. To po Ustavu nije moguće.
Moguće je samo kod eksproprijacije, kada država želi da napravi put koji prolazi preko privatnog zemljišta. Ona će uzeti to zemljište, ali će vlasnika obeštetiti pravičnom naknadom, a u slučaju penzija imovina je oduzeta, a ništa neće biti vraćeno. To ne može. Pravo na imovinu je nešto što se na Zapadu izuzetno ceni, i zato mislim da će Evropski sud za ljudska prava imati o čemu da razmišlja kada se sindikat penzionera bude žalio tom sudu.

Penzionerima ne treba odelo
Omer Karabeg: Ima li šanse da zakon o smanjenju penzija bude oboren na Evropskom sudu za ljudska prava?
Zoran Ivošević: Ja mislim da ima, inače ne bih zagovarao tako nešto. Ali moram da priznam da takve situacije do sada nije bilo. Ranije, kada su penzije menjane, uvek su bila donošena pojedinična rešenja od strane nadležnog organa, a to je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, pa su oni koji su bili nezadovoljni imali pravo da se žale Upravnom sudu, da koriste i neka vanredna pravna sredstva, pa ako im ni to ne pomogne, onda su išli u Strasbur na Evropski sud za ljudska prava. I Bugari i Italijani su imali nešto slično, ali su donosili pojedinačna rešenja.
Međutim, kada je ova vlast 2014. smanjila penzije nije bilo pojedinačnih rešenja, tako da ovaj slučaj nema presedana na osnovu kojeg bi Evropski sud mogao da odlučuje. Ali to je sud za zaštitu ljudskih prava i sloboda, a pravo na penziju je ljudsko pravo i zaista bi bilo čudno kada taj sud ne bi pružio zaštitu penzionerima Srbije.
Omer Karabeg: Premijer Vučić je nedavno rekao da će pre kraja mandata sadašnje vlade, znači - za otprilike četiri godine, penzije u Srbiji biti veće nego ikad. Verujete li vi u to?
Milorad Vujasinović: Ja ne verujem. S obzirom na to kako se ova vlada ponaša prema penzionerima koji su gradili ovu zemlju, teško je verovati da će ikada vratiti stare penzije, a kamoli da će penzije biti veće nego ikad. Mi ćemo se boriti mirno i dostojanstveno ne vređajući nikoga. Ići ćemo i do Strasbura. Ja mislim da taj sud nije pod uticajem Evropske komisije kao što je ovaj naš Ustavni sud pod uticajem vlade i Skupštine.
Zoran Ivošević: To je jedna politička izjava koja nema nikakve šanse da se ostvari. On takve izjave daje skoro svakoga dana. On gleda samo u budućnost, njega sadašnjost ne zanima, a još manje prošlost. Taj čovek je pre desetak godina govorio sasvim druge stvari od onih koje govori sada. Ja mu nisam ni tada verovao, a ne verujem ni sada.
Omer Karabeg: Mnogi penzioneri kojima je smanjena penzija su veoma stari i bolesni. Oni verovatno neće dočekati da im se penzije vrate na nivo kakve su bile pre novembra 2014. godine.
Milorad Vujasinović: Ministar Vujović je neki dan rekao - šta će penzionerima odelo, kad ne idu na posao. Valjda im odelo treba jedino kada budu odlazili sa ovog sveta, jer preko 75 posto penzionera od preko 65 godina boluje od neke teške bolesti i ne znaju kako da prežive. U Srbiji ima preko 300.000 penzionera i starijih lica koji žive sami. Njima treba pomoć i nega i zato mislimo da su se izuzetno teško ogrešili o penzionere svi oni koji su doneli odluku o smanjenju penzija, a ja mislim da će se još više ogrešiti, ako tu odluku što pre ne storniraju.
Zoran Ivošević: Sve zavisi od dužine privremenosti o kojoj govori zakon o smanjenju penzija, jer ne znamo koliko će ta privremenost da traje. Može da potraje dugo. Što ta privremenost duže traje - to je izvesnije da veći broj penzionera neće dočekati svoje stare penzije. Gospodin Vujasinović je rekao da je više ljudi umrlo nego što je otišlo u penziju, pa možda neko i na to računa. Ne znam da li takva računica postoji, ali u svakom slučaju penzioneri su prvi žrtvovani u nastojanju da se spase ekonomija ove države.
Izvor:Radio Slobodna Evropa

SINDIKATI U PRIVATNIM PREDUZEĆIMA VIŠE
IZUZETAK NEGO PRAVILO

21. novembar 2016  • 1321 Opširnije

Sindikalne organizacije u privatnim preduzećima, više su izuzetak nego pravilo, a uzrok takvoj praksi je u visokoj stopi nezaposlenosti i strahu od gubitka posla, smatraju i sindikati i poslodavci.
Zakoni kažu postoje, ali ostaju samo pravo na papiru u kojem uglavnom uživaju zaposleni u javnom sektoru. A iako optužbi na račun poslodavaca ima, nema podataka o tome da li je neki poslodavac kažnjen zbog zabrane sindikalnog organizovanja.
Svi imaju pravo na sindikalno organizovanje, ali po pravilu sindikata nema u privatnim preduzećima, a zapinje se još na prvoj stepenici -osnivanju sindikalne organizacije u preduzeću. Na pitanje ko je kriv, što nema organizovane zaštite radničih prava, poslodavci i država prstom upiru u sindikate, a oni pak u strah zaposlenih.
"U Srbiji danas posle gubitka života, najveći strah gubitak radnog mesta. Tako da znajući to poslodavci ucenjuju mnoge zaposlene", rekao je Goran Milić, Savez samostalnih sindikata Vojvodine.
"Ipak su nosioci sindikalnog organizovanja ti koji treba da se izbore za svoja prava. Država stvara pravni okvir kroz radno zakonodavstvo", naglasio je Ivan Đoković, pokrajinski sekretar za privredu.
"Mislim da je to više posao samih sindikata. Znači oni se moraju organizovati, oni moraju animirati te lјude, zaposlene u privatnim firmama i moraju gledati da se i tamo sindikati organizuju", objasnio je Stanko Krstin, Unija poslodavaca Vojvodine.
Krstin kaže da je zadovolјan što u svom preduzeću ima sindikat. Ističe i da je neprirodno što danas u okviru socijalno-ekonomskog dijaloga pregovaraju sa sindikalcima iz javnih preduzeća, te da je potrebno samo da se postojeći zakoni striktno poštuju.
"Zakon je sve regulisao, samo ne treba u praksi sprečavati sprovođenje zakona", istakao je Krstin.
"Spominje se i kolektivni ugovor na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Mislim da ćemo tripartitnim dijalogom naći najadekvatnije, najbolјe rešenje za radnike", dodao je Đoković.
"Najavlјeno je do kraja 2017.godine da će biti novi Zakon o radu, pominju se zakoni o sindikatima, prosto čekaćemo da vidimo kakva je namera vlade", kazao je Goran Milić.
A loše namere poslodavaca, saglasni su svi najbolјe će korigovati mogućnost da posao nađete na drugom mestu. Jer kako u Samostalnom sindikatu ističu radnici i danas znaju da je papir kojim se odriču sindikalnog organizovanja ništavan, ali znaju i da će ih, ukoliko pokušaju da organizuju sindikat, otkaz u firmi sačekati na drugom ćošku.
Izvor:RTV

ŠTRAJK PROSVETNIH RADNIKA U VIŠE OD 1.500 ŠKOLA

17. novembar 2016  • 1320 Opširnije

Članovi tri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika danas će štrajkovati u više od 1.500 škola u Srbiji tražeći pobolјšanje materijalnog položaja zaposlenih u prosveti.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) štrajkovaće skraćenjem časova sa 45 na 30 minuta, dok Sindikat obrazovanja Srbije i Sindikat radnika u prosveti Srbije u znak protesta neće održati prvi čas u prvoj i drugoj smeni.
Granski sindikat zaposlenih u prosveti "Nezavisnost" nije doneo odluku o štrajku upozorenja, ali je ostavio mogućnost svojim članovima da se, ako to žele, priklјuče štrajku u onim školama u kojima je organizovan.
USPRS traži povećanje zarade za 12 odsto, umesto predloženih šest odsto, Sindikat obrazovanja Srbije zatražio je hitne pregovore sa Vladom Srbije o povećanju zarada, pre donošenja budžeta za narednu godinu, a svi sindikati tvrde da vlada nije ispoštovala sporazum kojim je 17. novembra prošle godine, prekinut štrajk prosvetnih radnika.
Sindikati su naveli da je vlada tada obećala jednokratnu pomoć u visini jedne mesečne plate, a da im je isplaćeno 7.000 dinara, kao i da nije rešen problem nastavnika koji su tehnološki viškovi.
Izvor: Beta

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PREDŠKOLCE

15. novembar 2016  • 1319 Opširnije

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević potpisao je danas Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač država.
Ugovor je potpisao sa predsednicima reprezentativnih sindikata – Ljiljanom Kiković, predsednicom Samostalnog sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije, Valentinom Ilić, predsednicom Sindikata obrazovanja Srbije i Tomislavom Živanovićem, predsednikom Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ .
Posebnim kolektivnim ugovorom (PKU), koji je potpisan prvi put u ovoj delatnosti na jedinstven način se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa, postupak izmene i dopune ovog ugovora, način rešavanja spornih pitanja, kao i međusobni odnosi ugovornih strana.
U razgovoru sa predsednicima reprezentativnih sindikata, posle potpisivanja PKU, ministar Šarčević je ukazao na neophodnost nastavka saradnje u izradi zakonskih propisa, a posebno novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kako bi se unapredio status delatnosti predškolskog vaspitanja koji čini važan deo jedinstvenog obrazovnog sistema u Srbiji.
Ljiljana Kiković, predsednica Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja, navela je da je današnjim potpisivanjem Posebnog kolektivnog ugovora konačno zaokružen proces normativnog uređivanja delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
„Ovo je prvi put da zaposleni u predškolskim ustanovama dobiju svoj Posebni kolektivni ugovor. Imajući u vidu brojne probleme u funkcionisanju ustanova na lokalnom nivou, tražimo da se promeni način finansiranja plata zaposlenih u delatnosti direktno iz republičkog budžeta kako bi se obezbedila redovnost isplata zarada, a ne kao do sada preko transfernih sredstava iz lokalnih samouprava“, navela je Kiković.
Izvor: DANAS

SINDIKAT PRAVOSUĐA:
PREDLOG ZA MIRNO REŠENJE SPORA

15. novembar 2016  • 1318 Opširnije

Sindikat pravosuđa Srbije podneo je Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova predlog za pokretanje postupka mirnog rešavanja radnog spora koji se odnosi na utvrđivanje minimuma procesa rada u vreme trajanja štrajka u sudovima, tužilaštvima i zatvorima.
„Na ovaj korak podstakla nas je Odluka o minimumu procesa rada za vreme štrajka koju je doneo direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija dr Milan Stevović. Kako u budućnosti ne bismo imali nedoumica oko toga šta i koliko bi trebalo da se radi u vreme kolektivne obustave rada, podneli smo Agenciji predlog za pokretanje postupka kako bismo utvrdili minimum procesa rada tokom trajanja štrajka u pravosudnim organima Republike Srbije“, poručuju iz Sindikata pravosuđa Srbije

I SSSS SE UKLJUČIO U BORBU
PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

9. novembar 2016  • 1317 Opširnije

Predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije danas su u Beogradu, na Trgu republike, potpisali peticiju, kojom se traži da se 18. maj proglasi Danom sećanja na žene, žrtve nasilja. Peticiju su potpisali Duško Vuković, potpredsednik Veća SSSS, Zoran Mihajlović, sekretar Veća SSSS, Dragana Đorđević, predsednica Sindikata kulture Srbije i članica Predsedništva Sekcije žena SSSS i zaposleni u stručnoj službi Veća SSSS. Inicijativu za potpisivanje peticije pokrenuli su Autonomni ženski centar, Mreža žena protiv nasilja i Udruženje žena ’’Peščanik’’. Savez samostalnih sindikata Srbije će se, kao i do sada, zalagati za donošenje i primenu zakona koji će eliminisati torturu nad ženama u porodici, na radnom mestu i u društvu u celini.

JAČANJE ORGANIZACIJE KROZ MEĐUSOBNO
UPOZNAVANJE I KOMUNIKACIJU

9. novembar 2016  • 1316 Opširnije

U Vrnjačkoj Banji je održan dvodnevni sastanak predsednika i sekretara Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisava Orbovića i Zorana Mihajlovića, sa predsednicima pojedinih sindikalnih organizacija.
Na sastanku se razgovaralo o problemima sa kojima se sindikati susreću u preduzećima, ali i o idejama kako poboljšati rad i učlaniti nove članove.
Svi prisutni su izrazili veliko zadovoljstvo zbog prilike da otvoreno sa predsednikom razgovaraju o svim problemima i istovremeno da se međusobno upoznaju i razmene iskustva.
Ujedno, ocenili su prisutni, ovo je najbolji način da se razmene informacije, osnaži organizacija, podigne nivo solidarnosti i međusobnog razumevanja.
Izrazili su očekivanja da će ovakvi sastanci ubuduće biti mnogo češće organizovani.
(uskoro opširnije)

BANKROTIRAO BORELI, 500 RADNIKA BEZ POSLA

4. novembar 2016  • 1315 Opširnije

Startas patike i borosane, kao jedan od simbola Jugoslavije fabrike Borovo, od danas su za kupce u Srbiji prošlost, jer je firma Boreli iz Sombora, nastala nakon raspada bivše države, bankrotirala, potvrdio je za N1 stečajni upravnik Pavel Severinji.
Stečajni postupak u Boreliju pokrenut je zbog neizmirenih dugovanja, koja su u julu ove godine bila viša od 1,8 milijardi dinara i blokade računa od 750 miliona dinara.
Zbog nerešenih imovinsko pravnih odnosa sa Hrvatskom, Boreli nije mogao da bude privatizovan, a oko 500 radnika ostalo je bez posla.
Predsednik Samostalnog sindikata Borelija Stipan Egzeta, koji je u toj firmi zaposlen 34 godine, za N1 kaže da je do propasti preduzeća dovelo to što nije rešen imovinsko pravni odnos sa nekada matičnom firmom Borovo iz Hrvatske.
U Borovu za N1 nisu hteli da komentarišu bankrot Borelija.
Izvor: N1

GLADOVANJE POKOSILO ŠTRAJKAČE

4. novembar 2016  • 1314 Opširnije

Protekle noći, zbog ozbilјno pogoršanog zdravstvenog stanja, još dvojica štrajkača glađu kragujevačkog preduzeća “Zastava INPRO”, koji od 11. oktobra odbijaju hranu, hospitalizovana su u Kliničkom centru Kragujevac, u kome se od ranije na lečenju već nalazi šestoro njihovih kolega.
Oni su sada pod stalnim nadzorom lekara i nadamo se da će se njihovo stanje stabilizovati, nakon čega će svakako morati da prekinu štrajk glađu, rekao je FoNetu predsednik Štrajkačkog odbora Stevan Pušonja.
Prema njegovim rečima, preostalih 20 štrajkača, bez obzira na potpunu iscrplјenost i ozbilјne zdravstvene tegobe, nastavlјaju protest gladovanjem, očekujući da će Ministarstvo za rad, zapošlјavanje i socijalnu politiku u najkraćem roku naći rešenje za njihovu situaciju.
Poražavajuća je činjenica da je za protekla 24 dana, koliko štrajkujemo, država praktično ostala gluva za naše zahteve, koji nisu meglomanski već predstavlјaju borbu za golu egzistenciju, kazao je Pušonja.
On je najavio da će tokom popodneva biti održan novi sastanak sa poslovodstvom Grupe “Zastava vozila” i apelovao na sve nadležne organe i institucije da učine sve što je u njihovoj moći kako bi se prekinula agonija invalida rada koji se nalaze na ivici zdravstvenog kolapsa.
Izvor: Danas

ZAPOŠLJAVANJE MLADIH GORUĆI PROBLEM

4. novembar 2016  • 1313 Opširnije

"Položaj mladih na tržištu rada" - bila je tema seminara koji je održan u Kragujevcu, u organizaciji Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Problem zapošljavanja mladih jedan je od gorućih problema u srpskom društvu u poslednjih dvadestak godina.
Šansa za mlade zavisi od stanja privrede i koliki će u narednom periodu biti privredni rast, jer što imamo više privrednog rasta i investicija, imamo manje nezaposlenosti, čulo se na skupu.
Učesnici seminara govorili su i o nepovoljnom položaju mladih na tržištu rada, značaju njihovog uključivanja u mere aktivne politike zapošljavanja u cilju sticanja znanja i veština koje će im omogućiti bolju integraciju na tržište rada.
Bilo je reči i aktuelnim izmenama radnog zakona, kao i o Zakonu o štrajku.
Skupu je prisustvovao i potpredsednik SSSS Duško Vuković.
Izvor: RTK

PREDSTAVNICI ŠVEDSKOG SINDIKATA U POSETI SAVEZU

3. novembar 2016  • 1312 Opširnije

Predstavnici LO okruga Zapadne Švedske boravili su danas u poseti Savezu samostalnih sindikata Srbije, kako bi unapredila odnose sa najvećom sindikalnom centralom u Srbiji.
Švedsku delegaciju, predvođenu Kristerom Andersonom, prvim ombudsmanom za ekonomiju, sindikalno-političku interakciju, medije i međunarodne kontakte, primili su Ljubisav Orbović, predsednik SSSS, Goran Milić, potpredsedni Veća SSSS i Zoran Mihajlović, sekretar Veća SSSS.
Predsednik Orbović upoznao je goste sa načinom organizovanja SSSS, socijalno-ekonomskim uslovima u kojima organizacija deluje, ulozi socijalnih partnera u dijalogu koji još nije dostigao zadovolјavajući nivo i problemima sa kojima se sindikat suočava u procesu kolektivnog pregovaranja, kao i sindikalnog organizovanja.
Gosti su ukazali da se i Švedska, uprkos visokom novou životnog standard i opadanju stope nezaposlenosti, suočava sa problemima, koje sindikati rešavaju u tesnoj sprezi sa politikom.
Stoga je u okviru višednevne posete Srbiji upriličen i sastanak predstavnika švedskog sindikata sa poslanicima Narodne skupštine Srbije.
Konstatovano je da je saradnja SSSS sa sindikatom LO Švedske na zavidnom nivou, da se nastavlјa sa realizacijom otpočetih projekata sa Savezom samostalnih sindikata Vojvodine i da sindikati, poslodavci iz Švedske, standard i zemlјa u celini, predstavlјaju pozitivan primer koji treba slediti.
Zanimlјiv je podatak da je aktuelni premijer na čelo švedske vlade došao iz redova sindikata i da je idejni tvorac Globalnog dogovora (Global Deal), globalne inicijative za socijalni dijalog izmeću vlada, poslodavaca i sindikata i bolјe uslove na tržištu rada.

SINDIKATI I MEDIJI U REGIONU TREBA DA
RADE U OPŠTEM INTERESU

3. novembar 2016  • 1311 Opširnije

Položaj radnika u regionu, ugrožen velikom nezaposlenošću i nesigurnim radom, treba da bude jedna od glavnih dodirnih tačaka sindikata, medija i celokupnog civilnog sektora koji, zajedničkom borbom i umrežavanjem, mogu doprineti poboljšanju njihovog statusa.
Sindikalna problematika je od opšteg interesa i zato je pomoć medija od velikog značaja, jer je javnost jedno od najjačih oružja sindikalne borbe, zaključak je međunarodnog skupa, pod nazivom „Sindikat i mediji“, koji je održan u Vrnjačkoj Banji, u organizaciji Regionalnog saveta sindikata Solidarnost i Saveza samostalnih sindikata Srbije. S obzirom na to da nezaposlenost i prekarijat nisu mimoišli ni zaposlene u medijima, koji svakodnevno kroz privatizaciju medija i cenzuru gube radna mesta, kroz panel raspravu je pokušano da se iznađu metode koje bi mogle da poboljšaju odnos medija i civilnog sektora, s jedne strane, i sindikata, kao predstavnika radnika, sa druge strane.
„I mediji i sindikati rade u opštem interesu. Nije zadatak medija samo da informišu, već i da podižu nivo svesti o značaju i uticaju svih subjekata društva“, rekao je Duško Vuković, potpredsednik SSSS.
Ljubisav Orbović, predsednik SSSS, ukazao je na negativan imidž o sindikatima, koji se stvara u celom svetu, i koji ima za cilj urušavanje sindikalnog pokreta.
„Neoliberalni kapital, koji od radnika pravi robove, preko pojedinaca i sindikalnih organizacija, napada samu ideju sindikalizma i njen pokret u celini. Zato danas samo hrabri mogu biti sindikalci“, rekao je Orbović.
Sindikati se, prema njegovim rečima, napadaju jer štite radnika i njegovo pravo da radi i od svog rada dostojanstvo živi.
„A, upravo su novinari koji, po nalogu kapitala i centara moći, traže afere i satanizuju sindikate, jedna od najugroženijih profesija“, naglasio je Orbović, dodavši da je vrlo teško učlaniti novinare u sindikate, kojima itekako treba zaštita, pogotovo u lokalnim medijima.
Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, smatra da je održavanje panel diskusije dobar početak otvorenog dijaloga, od kojeg ćemo imati svi koristi, jer nam je cilj isti, a to su građani.
„Mi iz medija se moramo što čvršće povezivati u regionu, jer su nam problemi isti“, rekao je Obradović, koji je upoznao sindikalce sa medijskom scenom, privatizacijom medija i zakonskom regulativom u Srbiji.
Zoran Stoiljković, potpredsednik Ujedinjenih granski sindikata Nezavisnost, smatra da sindikati moraju podići svoje kapacitete, i tako ojačani steći poverenje članstva i svih građana.
To se, prema njegovim rečima, može postići umrežavanjem sindikata u regionu i saradnjom sa civilnim sektorom.
Srećko Mihajlović iz Centra za sindikalizam je ocenio da sindikati moraju da se promene, da stvore novi imidž i identitet, kako bi stekli poverenje građana i kako bi mediji promenili svoj odnos prema njima.
Sindikati, zajedno sa udruženjima novinara, moraju da stanu iza zaposlenih u medijima, posebno iza novinara kojima je ugrožena profesija, kazao je Svetislav Raković, sekretar NUNS-a.
„Nismo zadovoljni kako smo zastupljeni u medijima, a uticaj politike i poslodavaca na to je veliki. U cilju veće vidljivosti i uticaja izradili smo novi sajt sindikata i komunikacijsku strategiju, rekao je Živko Mitrevski, predsednik Saveza sindikata Makedonije.
U Uniji slobodnih sindikata Crne Gore, prema rečima Željka Burića, zamenika generalnog sekretara, nemaju većih problema sa medijima, „koji korektno prenose naše aktivnosti, ali je, uprkos svemu, vidljiv uticaj politike i centara moći na našu medijsku scenu“.
Sanja Leban-Trojar, zadužena za javne odnose u Savezu slobodnih sindikata Slovenije, upozorila je na položaj novinari u toj državi, koji su u velikoj većini prekarni radnici, nisu u stalnom radnom odnosu, često gube posao, zbog čega od sindikata traže zaštitu.
„Zato je u Sloveniji i osnovan Sindikat prekarnih radnika, a i naša centrala im pruža svu pomoć, kako bi im olakšala posao“, kazala je ona.
Leja Čaušević-Sućeška, zadužena za informisanje u Savezu sindikata Bosne i Hercegovine, smatra da se ne može od novinara očekivati da se bore za socijalnu pravdu, s obzirom na veliki stepen nezaposlenosti u toj profesiji, niske zarade, tabloidizaciju većine novina i značajan uticaj politike i kapitala.
„Vlasnici medija ne snose nikakvu odgovornost za objavljene informacije, koje su postale oruđe u rukama moćnika“, rekla je ona, ocenivši da se, zajedničkim radom sindikata i udruženja novinara, „može postići nešto na poboljšanju sindikalne scene i položaja novinara“. U okviru okruglog stola, održana je i godišnja radionica radne grupe za internet, medije i komunikacije sindikata iz regiona, kojoj su prisustvovali predstavnici za odnose sa javnošću sindikata iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije.

ĐACI U POSETI SSSS

2. novembar 2016  • 1310 Opširnije

Učenici drugog razreda Pravno-birotehničke škole “Dimitrije Davidović” iz Zemuna posetili su najstariju sindikalnu centralu u Srbiji. Đacima su predstavljeni istorijat, smisao i oblici radničkog organizovanja, pružanje pravne pomoći u sindikatu, kao i osnove kancelarijskog poslovanja. Gostima su prikazani prigodni video materijali, upoznali su se sa delovodnim evidencijom i organizovan je obilazak stručnih službi. Poseta je ostvarena u okviru školske prakse i nastaviće se sa učenicima još dva odeljenja.

SINDIKAT KOMUNALACA: JAVNA SEDNICA ISPRED
ZGRADE VLADE SRBIJE

1. novembar 2016  • 1309 Opširnije

Više puta zvanično i posredstvom ličnog sekretara pokušali smo da ugovorimo sastanak sa premijerom u cilju realizacije postignutog dogovora o korekciji, odnosno povraćaju dela umanjene zarade za zaposlene u komunalnom sektoru, ali do današnjeg dana u tome nismo uspeli.
U obraćanju javnosti u prvi plan premijer je isticao potrebu za korekciju plata zaposlenih u zdravstvu i prosveti (što nije sporno), ali nijednom nije se setio komunalnih radnika, čije su prosečne plate mnogo niže a uslovi u kojima rade su krajnje teški (u nekim sredinama čak na nivou ljudske izdržljivosti), što je i premijerova konstatacija sa zajedničkog sastanka.
U dosadašnjoj saradnji imali smo razumevanja za teške odluke koje je premijer donosio u interesu Srbije, a značajan deo tereta tih odluka nosili su i komunalni radnici.
Zbog neuvažavanja postignutog dogovora o korekciji zarada zaposlenih u komunalnom sektoru, prinuđeni smo da organizujemo javnu sednicu Republičkog odbora Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije ispred zgrade Vlade Republike Srbije u sredu, 9. novembra 2016. godine sa početkom u 12.00 sati sa zahtevom za prijem predstavnika Sindikata na razgovar o povraćaju dela umanjene zarade za zaposlene u komunalnom sektoru.
Ukoliko ne bude primljena delegacija Sindikata na razgovor, bićemo prinuđeni da 29. novembra 2016. godine organizujemo masovni protest ispred Vlade, sa nekoliko hiljada učesnika, u cilju zajedničkog dogovora u obostranom interesu.
Naš zahtev je ekonomski opravdan, socijalno utemeljen i nema nikakvu drugu nameru, osim poboljšanja socijalnog statusa zaposlenih.
PREUZMI DOPIS PREMIJERU

PENZIONERI PROTESTOVALI ISPRED
USTAVNOG SUDA I VLADE

1. novembar 2016  • 1308 Opširnije

Najstariji zatražili hitne reforme u privredi, reorganizaciju javnih preduzeća i državne uprave kako bi se smanjili budžetski rashodi
Više od 4.000 penzionera, članova Udruženje sindikata penzionera Srbije i Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, protestovalo je na Trgu Nikole Pašića zatraživši još jednom od premijera i poslanika u Narodnoj skupštini da ponište Zakon o privremenom uređivanju načina isplata penzija, koji je stupio na snagu pre dve godine.
Milorad Vujasinović, predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije, poručio je da se što pre nastavi redovno usklađivanje penzija dva puta godišnje, ali i da se penzionerima nadoknadi sve izgubljeno za protekle dve godine i to sa kamatom.
– Želimo sa skrenemo pažnju vladi, Skupštini Srbije, MMF-u i predstavnicima Evropske unije da je poslednji trenutak da se prestane s protivustavnim umanjenjem penzija i one vrate na nivo pre smanjenja, istakao je Vujasinović.
Budući da, kako je rekao, na ove zahteve već dve godine od premijera dobijaju odgovor da para nema za vraćanje penzija na staro, penzioneri smatraju da novca ima i da samo treba da se umesto štednje preko njihovih džepova sprovedu strukturne reforme u privredi, kako bi se smanjila davanja iz budžeta za firme koje nisu profitabilne već 20 ili 30 godina.
– Neophodno bi bilo reorganizovati državnu upravu i lokalne samouprave, osloboditi se viška zaposlenih i smanjiti budžetske rashode. Posebno je pitanje zašto se država svesno odriče novca od neocarinjene robe, koja se uvozi u Srbiju – kaže Dragan Radović, član Ekonomskog saveta Udruženja, dodavši da je za poslednju deceniju na ovaj način izneto više od 55 milijardi evra iz zemlje.
Penzioneri su šetnju nastavili do zgrade Ustavnog suda zatraživši smenu predsednice Vesne Ilić-Prelić.
– Insistiramo da Ustavni sud Srbije u roku od šest meseci rešava ustavne žalbe i inicijative za ocenu ustavnosti zakona kojima su oštećeni najstariji, rekao je Mihajlo Radović, predsednik beogradskog Udruženja sindikata penzionera.
Zatražili su i da se donese imovinska i socijalna karta građana i na osnovu nje usvoji novi zakon o porezu na imovinu, čime bi najbogatiji građani porez plaćali po znatno višim stopama od građana koji su slabog imovnog stanja.
Penzioneri smatraju da treba smanjiti rad na crno i zaustaviti praksu poslodavaca koji svojim zaposlenima zvanično isplaćuju minimalne zarade i na njih uplaćuju poreze i doprinose, a ostatak koji je često veći od prijavljenog isplaćuju na ruke, čime direktno potkradaju državu, PIO fond, zdravstvo, prosvetu, kulturu i sve druge korisnike budžeta. Najstariji su se na protestu dotakli i odluke da svaki penzioner dobije po 5.000 do 6.000 dinara jednokratne pomoći do kraja godine, ističući da im ne treba milostinja, nego samo ono što su stekli dok su radili i uplaćivali doprinose za PIO.
Izvor: POLITIKA

SAOPŠTENJE SINDIKATA PRAVOSUĐA: ZASTALI, A NE ODUSTALI

1. novembar 2016  • 1307a Opširnije

Sindikat pravosuđa Srbije 31. oktobra.2016. godine, nije odustao nego zastao sa štrajkom. Smatramo da smo postigli dogovor jedino moguć u datim okolnostima, s tim što je izrada budžeta u toku i pregovori se nastavljaju.
Osnovicu za obračun zarada nije bilo moguće pomeriti u većem procentu, jer u skladu sa njom platu prima i državna uprava (njih oko 40.000) što bi znatno uvećalo masu sredstava za plate? Zato i jeste rešenje poseban zakon za pravosudne službenike.
Nije bilo vremena da obavimo konsultacije sa vama. Međutim, naš Statut, kao i Zakon o štrajku daje vam pravo da ne prihvatite dogovor koji smo postigli. Ukoliko niste zadovoljni rezultatima, svaka sindikalna organizacija može, u skladu sa Statutom Sindikata pravosuđa Srbije, kao i u skladu sa Zakonom o štrajku, odlukom većine zaposlenih da organizuje i stupi u štrajk.
S tim u vezi, ukoliko ste spremni da takvu odluku donesete, možemo da zamenimo uloge i mi ćemo vas iskreno podržati sa željom da uspete i istrajete u svojim zahtevima. Bićemo vam veoma zahvalni na svemu što vi "izborite" a što će unaprediti naš materijalni položaj.

UDRUŽENJA PENZIONERA KAŽU DA JE
JEDNOKRATNA POMOĆ NEZAKONITA

31. oktobar 2016  • 1307 Opširnije

Udruženje sindikata penzionera Srbije (USPS) i Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije (USPVLS) ocenili su danas da je nezakonita isplata jednokratne pomoći svim penzionerima, da je ponižavajuće povećanje penzija od januara iduće godine za jedan do dva odsto.
Potpredsednik USPS Mihajlo Radović rekao je da članovi tog udruženja traže da im se pre svega vrati iznos kojim im je oduziman od penzija svakog meseca u protekle dve godine.
USPS, kako je istakao Radović, neće odustati od protesta koji je za sutra zakazan, bez obzira na "obećanja premijera Aleksandara Vučića o jednokratnoj isplati i povišici".
"Ne da nismo zadovoljni obećanom jednokratnom pomoći svim penzionerima i povećanjem od janura za jedan-dva odsto nego smatramo da premijer Aleksandar Vučić nema pravo da daje pare iz PIO fonda kao socijalnu pomoć. Takva vrsta podrške najugroženijima se može davati samo iz budžeta. Vlast je od PIO fonda napravila rezervni budžet i daje koliko misli da treba", rekao je Radović.
On je dodao da je nezapaženo prošlo i ukidanje 13. penzije koju su dobijali penzioneri sa najnižim primanjima, do 20.000 dinara.
"Priključili su PIO fondu penzioni fond zemljoradnika, dele socijalu i tako upropaštavaju fond koji bi možda bez toga i mogao da normalnije funkcioniše. Vlast ima četiri člana u Upravnom odboru, podržavila ga je i može da radi šta hoće", ocenio je Radović.
Predsednik USVLS Jovan Tamburić smatra da je najava o povećanju penzija od januara svođenje penzija na socijalnu kategoriju.
"Umanjili su nam penzije od deset do 22 odsto, a sada govore o rastu od jedan-dva odsto", rekao je Tamburić.
On je kazao da svi građani koji primaju penzije koje su niže od minimalne potrošačke korpe od 36.000 dinara zaslužuju da od države dobiju pomoć.
"U Srbiji su sve institucije urušene i o svemu odlučuje jedan čovek, pa tako i o penzijama. Čujemo da nam dobro ide i da u budžetu ima višak od 52 milijarde dinara. Kako nijedna reforma nije urađena, a ni suzbijena siva ekonomija taj novac ušteđen je tako što je nama zakinuto. Ne znam kako ministri ne znaju koliko budžet dotira PIO fond, jedni kažu sa 60, a drugi sa oko 37 odsto", rekao je Tamburić.
On je kazao da su "Vučićeva obećanja deo predizboirne kampanje u kojoj vlast hoće da potkupi deo glasača".
Savez penzionera Srbije danas je ocenio da će jednokratna pomoć doprineti poboljšanju materijalnog položaja pezionera koji su "imali razumevanja za odluke Vlade u situaciji kada je trebalo uspostaviti finansijsku stabilnost u državi".
To udruženje očekuje da se što pre utvrdi trajanje zakona kojim su umanjene penzije jer je to od "opredeljujućeg značaja za penzinere".
Izvor: Beta

DRŽAVA NEZAKONITO SABOTIRA ŠTRAJK STRAŽARA

31. oktobar 2016  • 1306 Opširnije

To, prema njihovim navodima, proističe iz Odluke o minimumu procesa rada koju je, bez konsultacija sa sindikatima, 26. oktobra doneo direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Stevović. S druge strane, iz uprave tvrde da je prilikom donošenja sporne odluke ispoštovan Zakon o štrajku i da se direktor Stevović konsultovao sa predstavnicima drugih reprezentativnih sindikata. Ipak, predstavnici UGS Nezavisnost, jedinog drugog reprezentativnog sindikata, su demantovali da ih je iko konsultovao prilikom pisanja odluke.
Naime, kako je rad u zatvorima delatnost od posebnog značaja za bezbednost zemlje, Zakon o štrajku propisuje da se tokom obustave rada poštuje minimum procesa rada. Opis minimuma rada u zatvorima se definiše u odluci koju donosi direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Prilikom donošenja odluke direktor je "obavezan je da uzme u obzir mišljenje, primedbe i predloge sindikata". A prema tvrdnjama iz Sindikata pravosuđa, direktor Stević to nije učinio.
Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija nam je rečeno da je direktor Stevović ispoštovao zakon, time što se konsultovao sa predstavnicima drugih reprezentativnih sindikata.
Prema našim saznanjima, jedini drugi reprezentativni sindikat u Upravni za izvršenje krivičnih sankcija je Granski sindikat Nezavisnost. Ovaj sindikat, za razliku od Sindikata pravosuđa, ne učestvuje u najavljenom štrajku. Predsednik GS Nezavisnost za upravu, pravosuđe i policiju Dragan Čabrić za Danas demantuje da je ih je direktor Stevović konsultovao prilikom izrade odluke.
- LJuti smo, pošto nas niko nije pitao. Primio sam tu odluku i ona predviđa da radimo više nego pre štrajka - navodi Čabrić.
Istog stava su i u Sindikatu pravosuđa. Prema njihovom gledištu, Odluka o minimumu procesa rada je povećala radne obaveze stražarima u odnosu na period pre štrajka. Pošto, kako nam je rečeno, to obesmišljava obustavu rada, Sindikat pravosuđa je pozvao svoje članove da ne potpisuju odluku i da umesto toga po svom osećaju poštuju minimum procesa rada. Iz sindikata su najavili da će pokušati pravnim putem da ospore Odluku o minimumu procesa rada.
Izvor: Danas

SINDIKAT PISAO VULINU:
NISTE SVE URADILI ZA RADNIKE INPRO

31. oktobar 2016  • 1305 Opširnije

Savez samostalnih sindikata Kragujevca uputio je ministru za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Aleksandru Vulinu otvoreno pismo u kome traži odgovor na pitanje gde u Srbiji može da se zaposli radnik, koji nema tri prsta na ruci i ima više od pedeset godina ili ima šezdeset godina i tumor.
U pismu se navodi da upravo takvi ljudi štrajkuju glađu u Zaštitnoj radionici, Zastava INPRO i dodaje da su oni invalidi postali radeći i stvarajući fabrike koje je ova Vlada, kao i prethodne, uništila, rasparčala i rasprodala.
Vlada je iz preduzeća Zastava INPRO, koje je osnovano da bi u njemu radili invalidi rada, iznela skoro sve što vredi i prodala francuskom preduzeću za cenu jednog stana u Beogradu.
"Dugovi su ostali preduzeću Zastava INPRO, nedovoljno profitabilne tehnologije, 132 radnika i rukovodstvo, koje spas za preduzeće, o pameti, vidi u stečaju", ističe se u pismu upućenom Vulinu.
Sindikat zbog toga traži da država brine o ovim radnicima i da Zaštitna radionica, to bude i u stvarnosti.
"Nije tačno da ste sve učinili za njih. Niste im omogućili da dostojanstveno žive i treba da učinite ono što je njima potrebno da sačuvate preduzeće Zastava INPRO. To nije moguće kroz stečaj. Kako će 132 radnika da vrate dugove preduzeća, koji su volšebno nastali, u vremenu kada je u njemu radilo oko 400 radnika sa tehnologijama u punom kapacitetu. Svi znamo da je to nemoguće", ističe se u pismu.
Vratite dostignute standard socijalnih programa koja je ova Vlada ukinula, a koji su podrazumevali više otpermnine i zbrinjavanje radnika kojima nedostaje do pet godina za penzionisanje. Odvojite novac namenjen "stranim investitorima" i dajte ga ljudima u ovoj zemlji, kako bi preživeli. Država zbog njih postoji a ne zbog "stranih investitora", piše u pismu upućenom Vulinu.
Izvor: N1

MERE BEZBEDNOSTI, RADNICI CENU PLAĆAJU ŽIVOTOM

27. oktobar 2016  • 1304 Opširnije

U Srbiji je prošle godine na radnom mestu život izgubilo 39 radnika, a za 10 meseci ove godine njih 40. Najčešći uzrok ovakvih nesreća je to što se radnici ili poslodavci ne pridržavaju propisanih mera bezbednosti. Zato su sindikati i poslodavci organizovali brojne obuke za bezbedan rad.
Sindikati su preuzeli svoj deo odgovornosti o podizanju svesti o bezbednom i zdravom radu. Poslednje dve godine više od 2.000 aktivista dva reprezentativna sindikata prošlo je obuke kako bi u svojim firmama bili članovi Odbora za bezbednost i zdravlјe na radu i ukazali na sve opasnosti kojima su radnici izloženi.
"Statistika govori da tamo gde poslodavci ne omogućavaju radnicima da formiraju odbore za bezbednosti zdravlјe na radu, da se tu dešavaju velike katastrofalne nesreće, koje se najčešće završavaju smrtnim ishodom", ukazuje Duško Vuković iz Samostalnog sindikata Srbije.
Odbori za bezbednost su dobra ideja u velikim firmama, ali u preduzećima sa nekoliko zaposlenih bolјe rešenje je kvalitetna obuka, smatraju poslodavci.
"Radnici koji se primaju na određena radna mesta sa većim rizikom pre toga treba da dobiju dovolјno dobru edukaciju. Najčešće se povrede na radu dešavaju kod onih nekvalifikovanih radnika, onih koji dođu da rade nešto a nisu dovolјno naučeni kako to da rade", ističe predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
Hilјadu teških povreda i oko 25.000 lakših povreda, zabeleženih ove godine u Srbiji, predstavlјaju veliki gubitak za društvo. Povrede dovode do smanjenja radne sposobnosti, smanjuje se i produktivnost, a povećavaju troškovi proizvodnje i zdravstvene zaštite. Po zakonu najodgovorniji su poslodavci.
"Upravo su poslodavci ti koji moraju obezbediti radnicima mnogo bolјe uslove za rad. Kompletnu higijensko-tehničku zaštitu, samim tim to je dobro i za poslodavca i za čitavu državu", napominje državni sekretar u Ministarstvu rada Negovan Stanković.
U Evropskoj agenciji za bezbednost i zdravlјe na radu kažu da se zajedničkim radom Vlade, sindikata i poslodavaca na sprovođenju strategija za zdrav i bezbedan rad situacija u regionu popravlјa.
"Srbija radi na donošenju zakona, ali radi i na tome da omogući dobru inspekcijsku kontrolu koja bi obezbedila primenu zakona, a radi i na informisanju, tako da radnici i uprava znaju svoje obaveze i šta sve moraju da urade, da bi imali smanjenje brojnih nesreća na radu", ističe Tim Tregenca iz Evropske agencije za bezbednost i zdravlјe na radu.
Stručnjaci ističu da je najbitnije podizanje svesti i zaposlenih i poslodavaca o značaju bezbednosti na radu. Ne može se očekivati da inspektor rada, koji u proseku pokriva oko 1.400 preduzeća, obiđe sve firme i ukaže na nepravilnosti koje mogu dovesti do povreda ili obolјenja.
Izvor: RTS

VOJNI SINDIKAT PODRŽAO ŠTRAJK SINDIKATA PRAVOSUĐA

25. oktobar 2016  • 1303 Opširnije

Vojni sindikat Srbije daje punu podršku štrajku koji je najavio Sindikat pravosuđa Srbije za 1. novembar i pridružuje se njihovom zahtevu za povećanje plata.
Vojni sindikat Srbije je u avgustu od ministra odbrane zatražio povećanje plata za zaposlene u Vojsci Srbije, ali do današnjeg dana nije bilo konkretnog dogovora niti rešenja, navode.
Najinteresantnije je, ipak, to što su plate u sistemu odbrane definisane Zakonom o Vojsci Srbije koji se uspešno ne sprovodi od svog donošenja. Osnovica određena zakonom nije u skladu sa predviđenim iznosom još od 2008.godine, a i pored toga zarade u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane su umanjene za 10 odsto u sklopu mera štednje, podsećaju iz ovog sindikata.
Kako kažu, u slučaju da se u najskorijem periodu ne iznađe modus za dovođenje zarada u sistemu odbrane na minimalno zakonom garantovani nivo, Vojni sindikat Srbije će biti prinuđen na sprovođenje represivnijih mera.
Vojni sindikat Srbije smatra da je neophodno obezbediti funkcionisanje pravne države, pod čime smatra striktno sprovođenje važećih zakona i brigu o kadru koji je klјučan u obezbeđenju funkcionisanja Ustavnog poretka i bezbednosti Srbije zbog čega dajemo punu podršku kolegama iz sindikata pravosuđa, saopšteno je iz tog sindikata.
Izvor: N1

ŠTRAJK PRAVOSUĐA ĆE TRAJATI DO ISPUNJENJA ZAHTEVA

25. oktobar 2016  • 1302 Opširnije

Zaposleni u pravosuđu od 1. novembra stupaju u generalni štrajk koji će, kako kaže predsednica Sindikata pravosuđa Srbije Slađanka Milošević, trajati sve dok ne budu zadovoljni pregovorima.
Slađanka Milošević kaže da će se 1. novembra stupiti u štrajk, ali da će intenzivno da pregovaraju do tada. Navodi da građani tog 1. novembra sigurno neće moći da završe posao u sudu i da će poštovati minimum procesa rada, što znači da će se raditi samo hitne stvari. O zahtevima sindikata kaže:
"Imamo samo jedan - povećanje zarade službenicima, zahtev da naš poslodavac, a to je država, ima isti tretman prema službenicima u pravosuđu, kao prema nekim drugima. Neću da kažem kolika je prosečna plata jer računaju najnižu i najvišu sudijsku, ali reći ću da je plata referenta do 25.650, imamo i neke sa 21.000 do 34.000 ili stručni saradnici, fakultetski obrazovani sa najvećim koeficijentom imaju pedesetak hiljada", objašnjava ona.
Pored toga navodi da im, bez obrazloženja, ni obećana pomoć nije isplaćena i da je u javnosti stvoren utisak da su u pravosuđu visoke plate.
"Ja se nadam da građani neće ispaštati, ali štrajk će više osetiti građani nego poslodavac, ali mislim da je u interesu da funkcioniše pravosudni sistem, država mora da brine o tome. Pored plate prima se i pomoću iznosu od četiri hiljade. Recimo u specijalnoj zatvorskoj bolnici, koleginica koja radi u kantini sa najtežim zatvorenicima nema beneficirani radni staž i nema tu pomoć, ona nije ni na koji način zaštićena".
Kaže da nije bilo štrajka šest godina, a da je u januaru održan samo štrajk upozorenja.
"Sindikat je vrlo otvoren socijalni partner, mi imamo obavezu da obavestimo poslodavca o štrajku, hteli smo da im ostavimo mogućnost da ozbiljno shvate da treba nešto da se učini, kako bi nam se popravio materijalni položaj. Danas idemo u Ministarstvo pravde i nadam se da se poslodavac unormalio jer nikome ne odgovara da pravosudni sistem stane. Bilo je dovoljno zastoja, optimista sam i mislim da smo uspeli da ubedimo poslodavca da je potrebno da se menja nešto".
Ona ističe da sa ministarkom pravde Nelom Kuburović imaju odličnu saradnju, ali da mnogo toga ne zavisi od nje.
"Možda je krajnje vreme da stanu svi prema kojima se poslodavac ponaša kao maćeha. Što se tiče broja nerešenih predmeta, mi radimo po nalogu sudija i tužilaca, to ne zavisi od nas. ali ne treba zaboraviti da je smanjen broj i sudija i tužilaca", navela je ona.
Slađanka Milošević naglašava da je država dužna da obezbedi uslove za rad pravosuđa - opremu, dovoljan broj sudija, zgrada, osoblja.
Izvor: N1

SOCIJALNI DIJALOG - RADNIČKA ILUZIJA ILI
STVARNO MIRENJE RADA I KAPITALA

21. oktobar 2016  • 1301 Opširnije

Da li se može govoriti o socijalnom dijalogu u Srbiji kada je velika razlika u moći između socijalnih partnera – osnovno je pitanje istinskog funkcionisanja tog dijaloga oko kojeg su se složili učesnici skupa pod nazivom “Socijalni dijalog- radnička iluzija ili stvarno mirenje rada i kapitala”.
Da li je socijalni dijalog nestao sa socijalnom državom I koliko će naše približavanje Evropi uticati na stanje dijaloga u zemlji, zapitao se Srećko Mihailović, iz Centra za razvoj sindikalizma.
Ukazavši da radnici snose najveći trošak ekonomske krize, on je postavio tezu da bi prebacivanje tereta na radnike moglo biti proizvod socijalnog dijaloga.
Duško Vuković, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, je ukazao da odsustvo poverenja između socijalnih partnera I nepostojanje dostojanstvenog sveta rada remeti viziju socijalnog mira I socijalne pravde.
Tome u prilog svedoči i funkcionisanje Socijalno-ekonomskog saveta, na kojem bi trebalo da se ravnopravno raspravlja o svim zakonima koji se tiču sveta rada. Međutim, od 30 zakona koji su trebali da se nađu na dnevnom redu SES-a, na sednicama tog tela se raspravljalo o svega par zakona. Najznačajniji zakon iz sveta rada, Zakon o radu, donet je po hitnom postupku, bez javne rasprave iI saglasnosti SES-a, naveo je Vuković.
Prema njegovim rečima, ukoliko želimo istinski socijalni dijalog, ta procedura i zakonski rokovi bi morali da budu ispoštovani, kao I da se čuje mišljenje predstavnika sindikata u radnim grupama za donošenje predloga zakona.
“U Srbiji danas radnici kleče, uslovi rada su teški, a sindikatu se nedozvoljava osnivanje organizacija u firmama. Sve je to velika prepreka da uđemo u evropsko društvo”.
“Ipak, smatram da će nas evropske integracije naterati da izađemo iz ‘pelena’ socijalnog dijaloga, čije funkcionisanje sindikat istinski želi”, zaključio je Vuković.
Zoran Stojiljković, potpredsednik UGS Nezavisnost rekao je da bez kulture dijaloga socijalni dijalog ne može da funkcioniše, ocenivši da je osnovni problem što on nije obavezan u Srbiji.
On smatra da država i lokalne samouprave nemaju kapaciteta da podrže osnivanje socijalno-ekonomskih saveta na lokalu.
Volker Šarlovski, zamenik predsednika Nemačkog saveza sindikata (DGB) rekao je da je socijalni dijalog u Evropskoj uniji, koja je prošle godine obeležila 30 godina njegovog postojanja, obavezan i da postoji odbor koji se bavi tom oblašću.
On je ocenio da trajanje krize ugrožava odnose između sveta rada i kapitala.
Zoran Lazić, pomoćnik ministra rada, kazao je da je u poslednje dve godine Ministarstvo rada pokušalo da izgradi poverenje između socijalnih partnera, dok je važnost socijalnog dijaloga nastojalo da prenese i na druga ministarstva u vladi.
„Mi prvo treba da se dogovorimo kakav dijalog hoćemo, pa onda da menjamo zakone“, ocenio je Lazić.

MKS I EKS PODRŽALI ZAHTEV SSSS I UGS

21. oktobar 2016  • 1300 Opširnije

Međunarodna konfederacija sindikata i Evropska konfederacija sindikata zahtevaju od srpskog ministra rada da preduzme mere kako bi se obezbedilo poštovanje kolektivnih ugovora u Srbiji, u skladu sa Konvencijiom MOR 98. i Evropskim socijalnim modelom.
U pismu, koje su Aleksandru Vulinu uputili generalni sekretari MKS-a i EKS-a, Šaran Barou i Luka Vinsentini, upozoreno je da Vlada Srbije ima odgovornost da preduzme mere kako bi ohrabrila i promovisala kolektivno pregovaranje u dobroj veri među socijalnim partnerima.
Dopis je upućen nakon što su članice MKS-a i EKS-a, Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS “Nezavisnost”, obavestili te dve međunarodne organizacije da je Unija poslodavaca jednostrano otkazala kolektivni ugovor za polјoprivredu, prehrambenu, duvansku industriju i vodoprivredu.
Taj ugovor je potpisan u januaru 2016. godine, nakon što su sindikati zahtevali od Ministarstva rada da razmotri prošireno dejstvo, u skladu sa nacionalnim normativnim okvirom.
Unija poslodavaca je pokušala da opravda svoje ponašanje, ukazujući na činjenicu da više ne zastupa 50% poslodavaca u ovom sektoru.
U dopisu MKS-a i EKS-a se podseća da je Srbija 24.novembra 2000. godine ratifikovala Konvenciju MOR 98. o pravu na organizovanje i kolektivno pregovaranje, a nedavno je otvorila Poglavlјa 23. i 24. o fundamentalnim pravima i pravdi u pregovorima za pristupanje EU.
“Komitet MOR-a za slobodu organizovanja stalno tvrdi da je obostrano poštovanje prema posvećenosti kolektivnom pregovaranju bitan element prava na kolektivno pregovaranje, kako bi odnosi na radu bili uspostavlјeni na stabilnoj i čvrstoj osnovi.
U suprotnom, ne može se razumski očekivati ni stabilnost industrijskih odnosa, niti dovolјna sigurnost zaklјučenih sporazuma. Rezultat ovoga je neuspeh u primeni kolektivnog ugovora, čime se krši pravo na kolektivno pregovaranje, kao i princip pregovaranja u dobroj veri”, navodi se u dopisu EKS-a i MKS-a, upućenom ministru Vulinu.
Pogledaj original dopisa

KOLEKTIVNI UGOVOR IZMEĐU REALNOSTI I VIZIJE

21. oktobar 2016  • 1299 Opširnije

U Beogradu je 19. oktobra održan okrugli sto „Kolektivni ugovor – realnost i vizija“, koji su organizovali Savez samostalnih sindikata Srbije i Samostalni sindikat metalaca, uz podršku Solidar Suisse-SLA.
Na skupu su, pored predstavnika SSSS, učestvovali predstavnici UGS „Nezavisnost“, Ministarstva rada, Unije poslodavaca, kao i eksperti koji se bave ovom problematikom.
Govoreći o efektima (ne)primene zakonskih rešenja, kao i aktuelnoj situaciji u realnom sektoru i tendencijama u sferi granskog kolektivnog pregovaranja, ukazano je na zabrinjavajuću činjenicu da je samo jedan granski kolektivni ugovor u putarskoj privredi dobio prošireno dejstvo. Zaključeni kolektivni ugovor u sektoru poljoprivrede je Unija poslodavaca otkazala, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo sindikata, imajući u vidu da su pregovori dugo trajali i da su se pregovaračke strane u svemu usaglasile.
Sindikati su potpuno svesni situacije u privredi, nastojeći da uz dobru veru i punu argumentaciju pristupe svakoj stavki ugovora, uz puno uvažavanje poslodavačke strane, međutim, čini se da postoji nerazumevanje i neprihvatanje dogovorenog.
Očigledno ja da veliki problem u sadašnjem zakonodavnom rešenju predstavlja prošireno dejstvo, koje je faktički nemoguće dostići, ali proširenim dejstvom se ne sme uslovljavati kolektivni ugovor, niti bi ono trebalo da bude mehanizam za jačanje kolektivnog pregovaranja. Svako veštačko nametanje proširenog dejstva bilo bi kontraproduktivno, prosebno u jednoj diversifikovanoj grani. Stoga bi, po mišljenju jednog broja učesnika, bilo značajno ojačati platformu granskog kolektivnog pregovaranja koja bi se realizovala kroz pregovore u preduzećima.
Ukoliko se pogleda metalski sektor, koji je bio i ogledni primer u ovoj, četvrtoj fazi projekta „Kolektivni ugovor u fokusu dostojanstvenog rada“, od oko 220 preduzeća u kojima imaju članstvo, gotovo sva imaju zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca, a pregovori oko granskog kolektivnog ugovora sa povremenim prekidima traju godinama. Pored toga, što ovo govori o velikoj disperziji uslova rada i poslovanja koja onemogućava izgradnju opšteprimenljivih rešenja, razlog je i što se najveći poslodavci iz metalskog sektora ne nalaze u Uniji poslodavaca.
Član Evropskog parlamenta i nekadašnji predsednik sindikata metalaca Švedske, naglasio je da je pokrivenost kolektivnim ugovorima u Švedskoj 90 odsto. Sa razvijenim socijalnim dijalogom i najmanjim brojem izgubljenih dana zbog štrajka, švedski model je svakako respektabilan u EU i neophodan za uspostavljanje balansa između ekonomskih sloboda i fundamentalnih prava radnika i sindikata.
Učesnici skupa su mišljenja da je neophodno očuvati kolektivno pregovaranje u okviru ZOR-a, kao sistemskog zakona, a zakonsko regulisanje prava i obaveza iz radnog odnosa trebalo bi da bude takvo da i zaposleni i poslodavci imaju jak interes i svest o potrebi i korisnosti da zaključe kolektivni ugovor.
Neprihvatljivo je i fingiranje socijalnog dijaloga, zarad pozitivnog mišljenja u izveštaju o napretku Srbije u procesu pridruženja EU ili dobijanja „zelenog svetla“ za otvaranje nekog poglavlja.
Učesnicima okruglog stola prikazan je i spot, koji promoviše kolektivno pregovaranje, a kolektivi ugovor stavlja u fokus dostojanstrvenog rada.

RADNICI U PRAVOSUĐU U ŠTRAJKU OD 1. NOVEMBRA

21. oktobar 2016  • 1298 Opširnije

Sindikat pravosuđa Srbije doneo je odluku da 1. nobembra stupi u štrajk do ispunjenja zahteva koje im je obećala država.
Jedini zahtev Sidikata pravosuđa bilo je povećanje zarada sudskom, tužilačkom i zatvorskom osoblјu, što su im, kako tvrde, predstavnici države obećali, ali nisu i ispunili.
U Sindikatu ističu da će štrajkovati službenici čije plate se kreću od 25.000 do 30.000 dinara.
“Plate u pravosuđu nisu povećavane punih šest godina, tačnije od poslednjeg štrajka 2010. godine. Godinama smo razgovarali i naš poslodavac je uvek varao, odnosno nikada nije bio iskreno zainteresovan za pobolјšanje materijalnog položaja pravosudnih službenika”, navodi se u saopštenju koje potpisuje predsednica Sindikata Slađanka Milošević.
Svojim postupcima u vidu zamajavanja, obmanjivanja i neispunjenih obećanja, poslodavac je izazvao bunt i nezadovolјstvo kod pravosudnih službenika, ističu u Sindikatu i poručuju da u dalјoj obmani ne žele da učestvuju, zbog čega je i doneta odluka o štrajku.

DALJE UMANJENJE ZARADA
NAMENSKE INDUSTRIJE JE NEODRŽIVO

19. oktobar 2016  • 1297 Opširnije

Sindikati fabrika namenske industrije, Prva iskra – Barič, Prvi partizan – Užice, Milan Blagojević – Lučani, Krušik – Valјevo, Sloboda – Čačak i Zastava oružje – Kragujevac, zaključili su da se socijalno-ekonomski položaj zaposlenih sve više pogoršava i da je dalje umanjenje zarada radnika namenske neodrživo,
Nezadovolјni odnosom Ministarstva odbrane, sindikati su, sa zajedničkog sastanka, održanog juče u Kragujevcu, pozvali predsednika Vlade Srbije da pomogne u rešavanju tog problema.
Reč je o preduzećima, čiji zaposleni rade u visokorizičnim bezbedonosnim uslovima, zbog čega su im ugroženi životi, a kao dokaz su česte nesreće i povrede na radu u fabrikama namenske industrije.
Po ovom pitanju sindikati su još 27. septembra 2016.godine uputili zahtev za sastanak sa ministrom odbrane koji, međutim, nije pokazao zainteresovanost da reši pitanja od kojih direktno zavisi položaj radnika i čiji rad značajno doprinosi pozitivnom izvoznom bilansu zemlјe i stabilizovanju finansija države.
Sindikati podsećaju da fabrike namenske industrije iz svojih izvora obezbeđuju zarade za 10.000 radnika u toj industriji, da stvaraju novu vrednost, što doprinosi punjenju državne kase, te da iz tih razloga ne postoji nikakav osnov da se radnici namenske industrije dalјe kažnjavaju, dok država ubira velika sredstva po različitim osnovama.
U saopštenju je upozoreno da radnici danas plaćaju cenu povećanog nivoa različitih obolјenja, kao i kancerogenih bolesti, s obzirom na to da su fabrike pretrpele teška razaranja u NATO bombardovanju. Tada su radnici fabrika jedini učestvovali u saniranju katastrofalnih posledica bombardovanja, a preduzeća su opstala zahvalјujući značajnoj ulozi sindikata, koji se već decenijama bore za opstanak fabrika i njenih radnika.
Ukoliko se i vlada ogluši o naše zahteve, sindikati fabrika namenske industrije će doneti odluke o aktivnostima koje treba da doprinesu menjanju teškog socijalnog statusa radnika u namenskoj industriji.

PRODUŽITI FINANSIRANJE POSTOJEĆIH PROJEKATA

18. oktobar 2016  • 1296 Opširnije

Zajednica instituta Srbije, Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije i Pokret „Spasimo nauku” zahtevaju da se nastavi finansiranje postojećih projekata dok se ne sredi stanje u nauci.
Naučnici Srbije nisu juče dobili odgovor na pitanje šta će biti sa novim konkursom za naučnoistraživačke projekte koje je Vlada poništila početkom maja, jer ovo pitanje nije bilo na dnevnom redu prve sednice Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj.
Konstitutivna sednica je održana u Ministarstvu prosvete, a predsednik, akademik Zoran Popović za „Politiku” kaže da je konkurs spomenut pod „razno”, jer su deo koji su poslali Zajednica instituta Srbije (ZIS), Sindikat nauke i Pokret „Spasimo nauku” dobili na sam dan sednice.
“Ovo je bila konstitutivna sednica, upoznavanje članova koji se nisu do sad poznavali, a i morali smo i da uradimo ono što je prioritet, a to su žalbe na izbor u zvanja i na akreditacije u nauci. Formirane su tri radne grupe po oblastima, koje će razmotriti žalbe koje čekaju i po godinu dana, jer ovo telo dugo nije radilo. O konkursu će biti reči na sledećoj sednici, verovatno do kraja meseca”, objašnjava akademik Popović.
Istraživači sa kojima smo razgovarali kažu da shvataju šta su prioriteti u ovom trenutku, jer Savet nije funkcionisao jako dugo, ali i napominju da su dopise poslali 7. oktobra na adresu Saveta, ali i ministra prosvete, premijera i skupštinskog Odbora za obrazovanje i nauku. Takođe su stavovi ZIS, sindikata i „Spasimo nauku” poslali i na imejlove svih članova Saveta.
“Mi predlažemo da se odloži raspisivanje novog konkursa i produži finansiranje postojećih projekata za još dve godine, a da se do tada uradi opšta reforma nauke i uvede kombinovano finansiranje (institucionalno i projektno). Problem je u tome što je ova verzija konkursa, o kojoj Savet treba da raspravlja, još gora od konkursa koji je Vlada poništila, a pri tom smo ovu najnoviju verziju dobili od insajdera, nismo ni konsultovani u njenoj izradi”, kaže za naš list Duško Blagojević, predsednik Zajednice instituta Srbije.
Verzija konkursa o kojoj Savet treba da raspravlja gora je od one koju je Vlada poništila, kaže Duško Blagojević, predsednik Zajednice instituta Srbije.
Zamerke naučnika na najnoviju verziju konkursa su što se njime predviđa „racionalizacija”, odnosno bile bi smanjene plate velikom broju iistraživača, jer bi se oni vrednovali po novom pravilniku i na osnovu nepovoljnih uslova. Njihove projekte bi ocenjivali u većini oblasti strani recenzenti, a njihova ocena bi bila mnogo značajnija od onoga što su naučnici do sada uradili. Osim toga, netransparentne baze istraživača i referenci navode na zaključak da naučna zajednica nikako ne bi znala ko je na osnovu kojih kriterijuma i kako vrednovan.
Blagojević, inače naučni savetnik u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, pojašnjava da su do sada u oceni projekta 50 odsto činili strani recezenti, a drugu polovinu kompetentnost tima, a u novoj verziji je taj odnos 70 – 30. To znači da, recimo, stranci mogu da kažu – ovaj projekat je odlična ideja, a da mi onda nemamo ljudstvo ni opremu da ga sprovedemo.
“Za nas sa instituta svaki konkurs je stres, jer nema fiksnog novca, znači ako ne prođu svi projekti, može da se dogodi da institut nema ni struju da plati, a da istraživač na primer dobije otkaz. Od ukupnog fonda za plate po osnovu projekata, država daje i deo za materijalne troškove, a znamo da ima instituta sa ogromnim brojem kvadrata i velikim brojem ljudi i da recimo, pojedini instituti plaćaju porez na zemljište i da na to ide veliki novac. Istovremeno, fakulteti ne plaćaju porez na imovinu i finansiraju se iz dva izvora, dakle zaposleni dobijaju plate i plus novac od projekata”, ističe Blagojević.
Na naš komentar da se u javnosti često može čuti da „Srbija ima previše istraživača koji ništa i ne rade osim što svaki dan piju kafu, a finansirani su za projekat na kojem rade godinama i pri tom ne donose rezultat”, Blagojević odgovara – mi ne štitimo nerad, što je nedavno iznela i dr Đurđica Jovović, predsednica Sindikata nauke.
“Zato i tražimo da se javno objavi registra istraživača, i da se prebrojimo, da se izađe sa imenima i prezimenima ljudi i gde su zaposleni. I projekti i istraživači koji nemaju rezultat ne treba da se finansiraju. Ministarstvo prosvete zna ko su ti koji ne rade, hajde da se već jednom izađe sa imenima, da prebrojimo kvadrate, da pogledamo kakva je oprema i koliko je potrebno za troškove. Neophodna je opšta reforma i mi Ministarstvu prosvete nudimo i sve svoje kapacitete”, ističe naš sagovornik.
U Srbiji se za celokupnu nauku okvirno izdvaja oko 100 miliona evra iz republičkog budžeta ili oko 0,35 odsto BDP, a da bi naša država bila konkurentna sa svetom u nauci i tehnologiji, potrebno je da godišnje izdvajanje iz budžeta bude od 250 do 300 miliona evra.
Poređenja radi, navodi se u otvorenom pismu ZIS i Sindikata nauke, Srbija za nauku izdvaja skoro isti iznos koji izdvaja i nemačka kozmetička kuća Bajersdorf, inače vlasnik brenda Nivea, koja godišnje ulaže u istraživanja oko 92 miliona evra.
Iako su zvanične brojke do kojih su naučnici došli analizom budžeta 2009–2016. nešto više, postoji problem trošenja finansijskih sredstava, jer je sistem neefikasan, te tako svake godine bude potrošeno 15–20 miliona evra manje nego što je predviđeno budžetom. Sličan problem postoji sa trošenjem kredita koje je Srbija dobila od Evropske investicione banke i Banke za razvoj saveta Evrope u vrednosti od 305 miliona evra. Sav novac je morao da bude potrošen do kraja 2015. godine, ali je, navodi se u pismu, rad Jedinice za upravljanje projektima (JUP) bio neefikasan tako da je 195 miliona evra ostalo neutrošeno.
Zbog toga danas građani Republike Srbije ne samo što plaćaju penale na kredite, već je i celokupna nauka oštećena za investicije, koje doprinose daljem razvoju i nauke i tehnologije, navodi se u pismu koje je poslato i premijeru Vučiću.
Izvor: Politika

SINDIKAT DA BUDE UKLjUČEN U
PRIVATIZACIJU LUKE „NOVI SAD“

18. oktobar 2016  • 1295 Opširnije

Samostalni sindikat luka i pristaništa Srbije zatražio je od nadležnih organa da bude uklјučen u proces privatizacije luke „Novi Sad“ i, shodno pozitivnim zakonskim propisima, zaštiti prava i interese zaposlenih.
U pismu predsedniku Vlade Srbije i ministrima privrede i rada, izražena je zabrinutost zbog najavlјene privatizacije i promene vlasništva nad lukom ,,Novi Sad”, odnosno postupanja nadležnog ministarstva i to Ministarstva privrede u ovom slučaju.
„Sve aktivnosti nadležnog ministarstva i poslodavca/subjekta privatizacije/, od podnošenja inicijative do danas, odvijaju se bez konsultovanja i obaveštavanja reprezentativnog sindikata luke ,,Novi Sad”. Sindikat je u više navrata tokom ove godine, inicirao razgovore sa poslodavcem i zajedničko razmatranje dostupne dokumentacije, ali bez uspeha.
Nije nam ideja i namera da vršimo opstrukciju ili sprečavamo politiku Vlade Republike Srbije u ovoj oblasti, već nam je namera da se na zakonom predviđen način uklјučimo u aktuelne procese privatizacije luke i shodno pozitivnim zakonskim propisima zaštitimo prava i interese zaposlenih.Zaposleni u luci i jedini reprezentativni sindikat u luci ,,Novi Sad”, pa ni Samostalni sindikat luka i pristaništa Srbije, ne raspolažu zvaničnim informacijama o postupku privatizacije što izaziva različite interpretacije i veliku zabrinutost zaposlenih za njihovu dalјu sudbinu i njihovih radnih mesta. Predlažemo da se u sve dalјe aktivnosti uklјuče predstavnici sindikata, što je po našem mišlјenju jedini pravi put za okončanje procesa privatizacije luke ,,Novi Sad”.
U dobroj volјi ukazujemo da je članom 8. stavom 1. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama /Službeni glasnik RS br.73/2010/ precizirano da je razvoj vodnog saobraćaja, kao i luka i pristaništa, od interesa za Republiku Srbiju i da uživa posebnu zaštitu.
Članom 8. stavom 2. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, ističe se da se dugoročni razvoj vodnog saobraćaja uređuje Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije koja se donosi na period od 10 godina, a koji se u izuzetnim slučajevima može dopunjavati kada se za to ukaže naročito potreba. Stavom 3. navedenog člana Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, precizirano je da Vlada Republike Srbije donosi Strategiju.
Članom 9. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ističe se da se u skladu sa Strategijom donose kratkoročni, srednjoročni i dugoročni planovi izgradnje i razvoja vodnih puteva, luka i pristaništa, kao i planirani iznos troškova i predlozi načina finansiranja navedenih planova izgradnje i razvoja vodnih puteva i luka otvorenih za javni saobraćaj.
Članom 203. stavom 1. i 2. Zakona o plovidbi i lukama na unutranjim vodama, navodi se da su luke i pristaništa u Republici Srbije dobra od opšteg interesa, a da je izgradnja i održavanje luka otvorenih za javni saobraćaj od državnog interesa, a da se vrši u skladu sa planovima iz člana 9. Zakona o lukama.
Ističemo da je Ministarstvo privrede Republike Srbije na osnovu člana 18. Zakona o privatizaciji /Službeni glasnik RS br. 83/2014,46/2015 i 112/2015/ objavilo Javni poziv za prikuplјanje pisama o zainteresovanosti subjekta privatizacije luke ,,Novi Sad”, a da pisma o zainteresovanosti, potencijalni investitori treba da dostave i to do 30.03.2016. godine.
Napominjemo da je ovakvo postupanje Ministarstva privrede u suprotnosti sa Odlukom koje je isto Ministarstvo donelo u aprilu 2014. godine kojim je i zvanično stavlјena van snage inicijativa za privatizaciju luke ,,Novi Sad”.
Dakle, Ministarstvo privrede stavlјa van snage svoju Odluku o privatizaciji luke, a posle nepune dve godine, iz nepoznatih razloga menja mišlјenje, postupa suprotno navedenim zakonskim odredbama, iz prostog razloga što je luka dobro od opšteg interesa, strateški značajan državni resurs, te donosi potpuno suprotnu Odluku, odnosno raspisuje Javni poziv zainteresovanim investitorima za kupovinu luke ,,Novi Sad”.
Članom 2. tačkom 5. i 6. Zakona o privatizaciji /Službeni glasnik RS br. 83/2014,46/2015 i 112/2015/ navedeni su i modeli privatizacije, a to su prodaja kapitala, prodaja imovine, strateško partnerstvo i prenos kapitala bez naknade, sa metodima privatizacije i to javno prikuplјanje ponuda sa javnim nadmetanjem i javno prikuplјanje ponuda, koje nadležno Ministarstvo privrede, do danas 17.10.2016. godine i dalјe, u svom postupanju nije preciziralo, dakle nije postupilo shodno članu 21. stavu 6. Zakona o privatizaciji, koji ističe da za subjekte privatizacije koji posluju većinskim kapitalom Republike Srbije, odluku o modelu i metodu donosi Vlada na osnovu predloga ministarstva nadležnog za poslove privrede u roku od 30 dana, shodno stavu 5. pomenutog člana zakona.
Sve ovo dovodi u sumnju i opravdano nezadovolјstvo, sam postupak privatizacije luke ,,Novi Sad”, te smatramo da je i strateški interes države Srbije da ima jednu luku u vlasništvu države.
Takođe, ekonomski stručnjaci, kao i svi relevantni podaci ukazuju na dobro i stabilno poslovanje luke ,,Novi Sad”, da preduzeće nije zaduženo, da uspešno posluje, da je u 2014. i 2015. godini pretovareno preko milion tona robe, a 40.% ukupnog izvoza žita i kukuruza iz Srbije ide upravo preko ove luke.
Nesporno je i da je 2014. godine i 2015. godine u luku ,,Novi Sad” uloženo preko 140 miliona dinara sopstvenih sredstava, dakle nijedan dinar nije uzet od države Srbije.
Ukazujemo Vam i da je Luka ,,Novi Sad” u 2016. godini je uplatila u budžet Republike Srbije iznos od 6.14 miliona dinara, što je dividenda koja pripada Republici Srbiji kao većinskom vlasniku ovog preduzeća.
Luka ,,Novi Sad” ima 155 zaposlenih, lučko područje se prostire na više od 30 hektara površine, a luka poseduje i 150.000 m2 skladišnog prostora.
Insistiramo na javnosti rada, odgovornom i savesnom postupanju, posvećenosti opštem interesu, jasnoj politici razvoja ovog preduzeća, i obaveštavanju Samostalnog sindikata luka i pristaništa Srbije i to od strane državnih organa o svim bitnim pitanjima od značaja za zaposlene u luci ,,Novi Sad”.
Samo ovakvo ponašanje svih subjekata je garant zaštite prava zaposlenih u luci ,,Novi Sad”, kao i interesa Republike Srbije i građana Republike Srbije.
Pozivamo Vas, u dobroj nameri, da pre donošenja konačne odluke o privatizaciji luke, posetite luku ,,Novi Sad” te da se u neposrednom kontaktu sa predstavnicima Sindikata, upoznate sa potencijalnima i radom ove jedine državne luke u Srbiji“, navodi se u saopštenju, koji su potpisali predsednik i sekretar Samostalnog sindikata luka i pristaništa Srbije, Albert Klajn i Milan Kuka.

SINDIKAT POZIVA NA PREKID ŠTRAJKA
GLAĐU U ZASTAVI INPRO

18. oktobar 2016  • 1294 Opširnije

Samostalni sindikat Zastava INPRO i Gradski odbor metalaca Kragujevca pozvali su danas zaposlene u Zastavi INPRO da, u cilju zaštite svog zdravlja, prekinu sa dosadašnjim načinom protesta i da, kroz rad, proizvodnju i zajedničku sindikalnu borbu, pruže firmi šansu za opstanak.
U saopštenju je navedeno da bi proces proizvodnje, zbog ugovorenih poslova i preuzetih obaveza, imao ozbiljne posledice za opstanak fabrike, zbog čega je neophodno da se nastavi sa realizacijom ugovorenih poslova do iznalaženja konačnog rešenja za ovu fabriku.
S obzirom na alarmantnu situaciju u fabrici „ZASTAVA INPRO“ (blokada računa, kašnjenje isplata za 132 radnika, uglavnom invalida, štrajk grupe radnika), sindikat zahteva od Skupštine i Nadzornog odbora Zastava INPRO da, u najkraćem mogućem roku, konstatuju ostavku dosadašnjeg direktora i izaberu novog, u cilju nastavka proizvodnje i rešavanja trenutnih problema.
Od ministarstava privrede i rada se traži da se hitno održi zajednički sastanak s predstavnicima poslovnog rukovodstva i sindikatom „ZASTAVA INPRO“, u cilju rešavanja blokade računa preduzeća, usvajanje UPPR-a i načina finansiranja zarade radnika do usvajanja UPPR-a.

UGROŽENI ŽIVOTI RADNIKA ZASTAVA INPRO,
NADLEŽNI HITNO DA REŠE PROBLEM

18. oktobar 2016  • 1293 Opširnije

Savez samostalnih sindikata Srbije pozvao je nadležne organe da hitno reše problem zaposlenih invalida u kragujevačkom preduzeću "Zastava INPRO", koji već osmi dan štrajkuju glađu.
U pismu, upućenom ministrima privrede i rada, kao i javnosti, SSSS je upozorio na sve lošije zdravstveno stanje štrajkača, i izrazio zabrinutost zbog činjenice da još nema nikakve reakcije vlasti, niti nagoveštaja da bi njihovi zahtevi uskoro mogli biti rešeni.
Iako se radi o invalidima druge i treće kategorije, koji imaju legitimne zahteve, vezane za isplatu zaostalih zarada, naknada za prevoz i jubilarnih nagrada, kao i preispitivanje privatizacije dela imovine njihovog preduzeća, niko ne želi da ih primi i sa njima razgovara.
Apelujemo na nadležne državne organe da se što pre uklјuče u rešavanje zahteva, jer su radnicima ugroženi životi i tragične posledice neće moći biti ispravlјene.

UGROŽENO ZDRAVLJE RADNIKA U ZASTAVI ORUŽJE

13. oktobar 2016  • 1292 Opširnije

Sindikalna organizacija Zastava oružje upozorila je da sve teži i lošiji uslovi rada u toj fabrici imaju za posledicu sve veću odsutnost radnika zbog odlaska na bolovanje.
Zdravlјe radnika u procesima proizvodnje je ugroženo zbog dugogodišnjeg nedostatka investicionih sredstava, iako je tržišna pozicija fabrike trenutno najbolјa u poslednje dve decenije.
I pored toga, nedostatak finansijskih sredstava utiče da zaposleni rade u sve težim uslovima buke, nedovolјne osvetlјenosti, loših mikroklimatskih uslova, hemijske štetnosti koje su van projektovanih parametara, zbog čega Sindikat insistira da se hitno reše dugovanja koje SDPR ima prema fabrici Zastava oružje, kako bi naplaćena sredstva bila uložena u osavremenjavanje procesa proizvodnje i obezbeđivanje bolјih uslova rada.
U saopštenju se navodi da Fabrika Zastava oružje ima velika potraživanja od državnog preduzeća Jugoimport SDPR, preko kojeg je išao izvoz robe na inostrana tržišta, a taj dug je, sa kamatom, trenutno iznosi oko 150 miliona američkih dolara. Ukoliko hitno ne bude bilo naplaćeno to potraživanje, fabrici preti potpuno urušavanje tehnoloških procesa zbog zastarelosti koja se u pojedinim delovima procesa mere zaostalošću od oko 50 godina.
Investicije od više miliona evra, koje su obećane, do danas nisu realizovane, a devastiranje fabrike uoči najave donošenja zakona o privatizaciji OIS, za cilј ima slablјenje centra vojne industrije koji se uvek nalazio u Kragujevcu.
Zbog ranije politike koja je vođena, fabrika je bombardovana sa više desetina projektila, zbog čega je pretrpela teška razaranja, a zbog sadašnje politike države trpi posledice i danas. Nije poznat primer u svetu da fabrika u ovoj oblasti radi isklјučivo na čisto tržišnom principu i to pitanje nije samo ekonomsko, već vojno i bezbedonosno, a nejasno je zbog čega se vodi takva politika.
Tabloidni medije izvrnutim činjenicama daju doprinos satanizovanju fabrike Zastava oružje i svih fabrika Odbrambene industrije Srbije, koje su opstale zahvalјujući jakom sindikalnom pokretu i svojoj vitalnosti, zbog čega ih je i zaobišla golgota privatizacije srpske privrede, navodi se u saopštenju te sindikalne organizacije.

SSSS I UGS TRAŽE HITNO PREISPITIVANJE
REPREZENTATIVNOSTI UNIJE POSLODAVACA

13. oktobar 2016  • 1291 Opširnije

Povodom otkaza Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost polјoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede, Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost uputili su pismo Uniji poslodavaca Srbije, u kojem ih obaveštavaju da će zahtevati hitno preispitivanje njihove reprezentativnosti, i tražiti podatke o tome koga oni predstavlјaju, kao I broj zaposlenih u firmama koje su u članstvu Unije:
Sa žalјenjem konstatujemo da nas podnošenje otkaza kolektivnog ugovora za delatnost polјoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede nije naročito iznenadilo, budući da godinama unazad reprezentativni sindikati, Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost argumentovano tvrde da je Unija politička, veštačka tvorevina, a nikako stvarna asocijacija poslodavaca, te da nema ni članstvo, ni kadrove koji su neophodni kako bi bio respektabilan socijalni partner.
Nažalost, to ste više puta, od svog postanka dokazali, kao i činjenicu da je vaša uloga, a po nečijem nalogu, uloga trojanskog konja u socijalnom dijalogu, nekoga ko opstruira tripartitni dijalog, pregovore, s kim se ne može postići dogovor, jer vi nemate kapaciteta, niti uticaja da dogovoreno ispoštujete. Kako inače objasniti vaš stvarni kredibilitet, ako se ima u vidu činjenica da je svaki član KU pregovaran i dogovoren od strane vašeg pregovaračkog tima, a zatim izbrisan. Ko su vaši nekompetenti pregovarači i eksperti?
Vaša snaga, merena u procentima, nažalost i štetu ostalih socijalnih partnera, ne prelazi 3%, što znači da je cifra od 30% zaposlenih u firmama kod poslodavaca iz predmetne oblasti, a koju vi navodite u dopisu kao broj zaposlenih u preduzećima, članicama Unije, za vas ipak misaona imenica.
I to je problem na koji godinama unazad ukazujemo, tražeći da se vaša reprezentativnost utvrdi, ali istovremeno predlažući da pomognemo osnivanje i rad zaista reprezentativnog poslodavačkog udruženja.
Na ovo smo ukazivali i prethodnim vladama, koje se, nažalost, time nisu bavile. To pitanje ćemo opet pokrenuti, i, ovoga puta, očekujemo razumevanje i pomoć Vlade Republike Srbije, kako bi se ovaj problem rešio. Jer, na putu kojim smo krenuli, na putu ka punopravnom članstvu u EU, takve farse se ne tolerišu, a socijalni dijalog između kredibilnih partnera je jedan od uslova za punopravno članstvo u evropskoj porodici. A, vaše postojanje, makar samo formalno, predstavlјa ogromnu prepreku u ispunjenju ovog uslova.
Mi smo već obavestili Evropsku konfederaciju sindikata, čiji smo punopravni članovi, o problemima i nepostojanju dijaloga u Srbiji, tako da nas povratna informacija da vi, iako to često ističete, niste na listi članova Evropske biznis asocijacije, nije posebno iznenadila.
Obaveštavamo vas da ćemo zahtevati hitno preispitivanje vaše reprezentativnosti, i tražiti podatke o tome koga vi predstavlјate, broj zaposlenih u firmama koje su u vašem članstvu i to po delatnostima.
Moramo da vas podsetimo da je tradicija sindikalnog organizovanja u Srbiji duga više od jednog veka, te da su naše dve reprezentativne sindikalne centrale, punopravne i uvažene članive Evropske konfederacije sindikata, kao i Međunarodne konfederacije sindikata, aktivne u svim telima i organima ovih sindikalnih asocijacija, a naš kredibilitet i stručnost su prepoznati širom Evrope.
Članove imamo u gotovo svim preduzećima i institucijama u Srbiji, naša ozbilјnost i odgovornost su priznate i nesporne, potpisi naših predstavnika imaju težinu, naši ekspertski timovi su visoko obučeni, a njihovo znanje i odgovornost, kao i poštovanje i realizacija dogovorenog i potpisanog su dokazani.
Ovim putem vas obaveštavam da je za nas ubuduće neprihvatlјivo da za partnera imamo fiktivnu asocijaciju, bez članova, kredibiliteta, pregovaračkih, ali i kapaciteta za realizaciju dogovorenog.

UGS NEZAVISNOST
P r e d s e d n i k
Branislav Čanak

SAVEZ SAMOSTALNIH
SINDIKATA SRBIJE
P r e d s e d n i k
Ljubisav Orbović

SINDIKAT PRAVOSUĐA: TOTALNA OBUSTAVA RADA !

13. oktobar 2016  • 1290 Opširnije

Obaveštenje: "Dana 12.10.2016. godine, u sedištu Sindikata pravosuđa Srbije, održana je sednica Republičkog odbora kojoj je prisustvovala Nela Kuburović, ministarka pravde, sa svojim saradnicima Jelača Slavicom i Carević Dejanom.
Jedina tema sednice bila je materijalni položaj pravosudne administracije i zahtev za povećanje zarada primenom potpisanog sporazuma, jer se u pravosuđu primenjuju tri različite osnovice za obračun zarada, pa je cena sata za svakog zaposlenog različita i promenljiva.
Nela Kuburović, ministarka pravde, najavila je donošenje novog zakona kojim će se na poseban način regulisati status pravosudne administracije, dodajući i to da će pokušati kao član Vlade da utiče na to kolektivno telo kako bi pravosudna administracija ušla u krug onih koji će dobiti povećanje plate, kao i to da će pokušati da zadrži broj zaposlenih u 2017. godini na sadašnjem nivou jer se najavljuje novi krug racionalizacije zaposlenih.
Članovi Republičkog odbora nisu zadovoljni odgovorima ministarke pravde jer članstvo, čiji su predstavnici, očekuje rešenja a ne odlaganje i dalju neizvesnost. Od pokušaja i neizvesnosti se ne živi.
S tim u vezi, Republički odbor Sindikata pravosuđa Srbije doneo je odluku o totalnoj obustavi rada. Štrajk pravosudne administracije počeće 1. novembra 2016. godine. Jedini zahtev Sindikata jeste povećanje zarada. Podsećamo i to da pravosudna administracija nije dobila povećanje zarada već šest godina, odnosno od poslednjeg štrajka.VREME JE".

SAOPŠTENјE SSSS POVODOM DEŠAVANјA U JURI

12. oktobar 2016  • 1289 Opširnije

Samo par dana nakon što je širom sveta, kao i u našoj zemlјi, obeležen Svetski dan dostojanstvenog rada, građane Srbije šokirao je video snimak iz korejske fabrike „Jura“ u Leskovcu, na kome se vidi kako radnici kleče pred rukovodstvom kompanije.
Savez samostalnih sindikata Srbije smatra da je takvo postupanje nedopustivo, čak i da je u pitanju šala ili promotivni spot, jer dostojanstveni rad podrazumeva dostojanstvo na radu, zaposlene koji dostojanstveno stoje, a ne kleče.
Uprkos kampanji, pod sloganom “Zaustavimo korporativnu pohlepu”, u kojoj učestvuju sve sindikalne organizacija članice Međunarodne konfederacije sindikata, među kojima je i Savez samostalnih sindikata Srbije, i dalјe se u Srbiji podstiče eksploatacija i nejednakost.
Video snimkom, kao i brojnim primerima nehumanog ponašanja prema zaposlenima, ta korejska kompanija je postala simbol nepoštovanja radničkih prava u Srbiji, ali i Ustava i zakona ove zemlјe.
Više je nego očigledna činjenica da je stepen eksploatacije i izrablјivanja u Srbiji ogroman, a da država još uvek ne preduzima mere da se stanje pobolјša.
Savez samostalnih sindikata Srbije je u više navrata ukazivao na robovlasničko ponašanje multinacionalnih kompanija u našoj zemlјi, poput „Jure“, ali i nekih domaćih firmi, koje izrablјuju radnu snagu i, zarad profita, ne preuzimaju nikakvu odgovornost za svoje zaposlene.
U saopštenjima državnim organima, domaćoj javnost, kao i u dopisima evropskoj i svetskoj sindikalnoj organizaciji, upozoravali smo da se prema radnicima u „Juri“ postupa nehumano, bez poštovanja elementarnih, ne samo radnih, već i lјudskih prava.
U toj i mnogim drugim fabrikama se krše radna i sindikalna prava, a radnici, kojima je onemogućeno ustavom zagarantovano pravo na sindikalno organizovanje, žale se na zarade svedene na „minimalac“, neplaćene prekovremene sate, rad bez ugovora o radu, norme koje je teško ispuniti, lako podelјene otkaze...
Uprkos brojnim pokušajima naše i drugih sindikalnih centrala da se u nekoliko fabrika te kompanije organizuje sindikat, to nam nije dozvolјeno. Osnovni problem predstavlјa to što u tim preduzećima ne postoje sindikalne organizacije, koje bi, kroz pregovore sa poslovodstvom firmi, sve teškoće kroz argumentovani dijalog mogle da reše. Jer, tamo gde nema sindikata, pritisak na radnike je mnogo veći i oni su spremniji da rade pod bilo kakvim uslovima.
Danas je radna snaga u Srbiji najjeftinija u odnosu na zemlјe u okruženju, a moć kapitala, koji polazi isklјučivo od svog interesa, čini život u Srbiji sve nestabilnijim i neizvesnijim.
A, sve dok postoji izrablјivanje, kao bitna karakteristika sveta rada, vrebaju mnoge opasnosti po stabilnost države i društva.
Zato, Savez samostalnih sindikata Srbije još jednom poziva sve društvene snage, pre svega vladu, ministarstva i Inspekciju rada, da stanu u odbranu radnika i svih građana Srbije, kako bi zaista pokazali da se zalažu za dostojanstven rad i život od rada.
Savez samostalnih sindikata Srbije

KAKO JE PRIVREMENI ZAKON POSTAO TRAJAN

12. oktobar 2016  • 1288 Opširnije

Udruženje sindikata penzionera Srbije predalo je Skupštini Srbije zvaničan zahtev za poništenje Zakona o privremenom uređivanju isplata penzija koji je, po njihovom mišlјenju, „protivustavno privremeno umanjio penzije na neograničen rok” i kojim je suspendovano usklađivanje penzija dva puta godišnje.
Penzioneri od poslanika Skupštine Srbije očekuju i da donesu zakon kojim bi se omogućila kvalitativna promena upravlјačke strukture Fonda PIO da bi oni koji su uplaćivali i koji i danas uplaćuju u penzijski fond, stekli pravo da imovinom i upravlјaju.
Predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović ocenjuje da je, s obzirom na to da se beleži ekonomski oporavak i rast BDP-a, došlo vreme da se penzionerima, koji su podneli najveći teret stabilizacije državne kase, osim zahvalnosti, počnu vraćati oduzete prinadležnosti.
Predsednik Saveza penzionera Srbije Đuro Perić ističe da i oni pripremaju pismo premijeru Srbije s molbom da se ukine privremenost umanjivanja penzija jer smatraju da to već dugo traje. Međutim, ni sam ne očekuje da je jedino realno da se nastavi isplata penzija koje su bile do novembra 2014, ali ne veruje da će penzioneri, njih više od 700.000, ikada dobiti nadoknadu razlike koja im je na ime uštede uzeta.
Po mišlјenju konsultanta za strane investicije Milana Kovačevića, nema šanse da umanjenje penzija retroaktivno bude vraćeno i tome penzioneri ne treba ni da se nadaju.
Ocenjuje da je sam naziv Zakon o privremenom umanjenju penzija pogrešan jer u sadrži „privremenost isplate”, a već u članu 4 jasno propisuje da se isplate penzija izvršene s njim smatraju konačnim.
Valјa podsetiti na to da je Zakon o privremenom umanjenju penzija počeo da se primenjuje od novembra 2014. i po njemu su mesečne penzije od 25.000 do 40.000 smanjene 22 odsto, a one preko 40.000 dinara – četrvrtinu.
Izvor: Dnevnik

RADE SA UBICAMA ZA 25.000 DINARA!

12. oktobar 2016  • 1287 Opširnije

Zaposleni u pravosuđu odlučiće u sredu da li će ići u štrajk, najavlјen još pre formiranja nove vlade, saznaju "Novosti".
Tada će biti održana sednica Republičkog odbora Sindikata pravosuđa, kojoj će prisustvovati i ministarka pravde Nela Kuburović. Ukoliko odluče da stupe u štrajk, pravosuđe će biti paralisano, jer bez njih nema ni saslušanja, ni suđenja.
“Ministarka je pokazala volјu za socijalni dijalog i nadamo se da će do njega i doći”, kaže Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa.
“I mi smo za dogovor, jer, uvek ima vremena za štrajk, ali na kraju ipak morate da sednete i dogovorite se. Pa, ako je to moguće uraditi odmah i izbeći proteste, mi smo ‘za’ ".
Po rečima Miloševićeve, zaposleni u pravosudnoj administraciji imaju mizerne plate, posebno s obzirom na obim posla i odgovornost koju imaju. Na primer, zapisničar u sudu ili tužilaštvu ima 25.650 dinara plus 4.000 mesečnu pomoć.
“Zapisničari su deficitarni, nedostaje ih sigurno trećina, a bez njih ni sud, ni tužilaštvo ne mogu da rade”, kaže ona.
Posebni problemi su nastali kada je uvedena tužilačka istraga i kada je ovaj organ dobio velika ovlašćenja. Zapisničari moraju da dođu u koje god doba noći, kada tužilac pozove zbog saslušanja. Zbog nedostatka prostora i lјudstva, dešavalo se da u Palati pravde saslušavanje bude u daktilo-birou! Prekovremeni rad im se u principu ne plaća.
Poseban problem su zaposleni u Specijalnoj zatvorskoj bolnici, gde radnici u kantini takođe rade za 25.650 dinara, a klijentela su im najteži osuđenici i pritvorenici, psihički oboleli, narkomani, inficirani hepatitisom ili AIDS-om, višestruke ubice... I nemaju beneficiran staž.
“Znamo da u Srbiji ima radnika koji žive gore nego mi i ne primaju plate, ali znamo i da zaposleni u javnim preduzećima, koja su takođe, kao i mi, budžetski korisnici, i još gubitaši, imaju i osnovice i koeficijente višestruko veće od nas. Nјihov daktilograf je plaćeniji za tri saopštenja dnevno od nas koji po ceo dan kucamo saslušanja i ročišta i ne smemo nijednu reč da propustimo”, kaže predsednica Sindikata pravosuđa.
Ministarstvo pravde planira da na poseban način reguliše radno-pravni status zaposlenih u pravosudnim organima. Cilј je da se novim zakonom uredi položaj sudskog osoblјa, izuzimanjem iz klasifikacije profesija organa državne uprave, i da se podrobno regulišu njihova prava, dužnosti i materijalni status, kao i postupak prijema pripravnika - kaže ministarka Nela Kuburović.
Izvor: Novosti

RADNICI UTVE U ŠTRAJKU, U PETAK PRED VLADU

11. oktobar 2016  • 1286 Opširnije

Radnici pančevačke avio-industrije „Utva” počeli su štrajk zbog neisplaćenih zarada za jul i avgust i neoverenih zdravstvenih knjižica, piše Dnevnik.
Po rečima predsednika Samostalnog sindikata „Utve” Slobodana Kostića, štrajk će biti u krugu fabrike, ali ukoliko rezultat izostane, radnici će u petak ići pred Vladu Srbije.
“’Utva’, koja zapošljava 240 radnika i gde je prosečna plata 33.000 dinara, danas je u teškoj situaciji jer ne samo da kasne plate i knjižice nisu overene, već je i malo ugovorenih poslova u ovoj godini”, kaže Kostić.
“Odluka o štrajku doneta je nakon razgovora s rukovodstvom, kada je posalo jasno da ne postoje realne šanse da u dogovoreno vreme zarade budu isplaćene”, kazao je on.
Inače, “Utva” je u državnom vlasništvu i ima dugogodišnju saradnju s firmom „Jugoimport SDPR”, za koju je očekivala da će je i preuzeti.
Izvor: Dnevnik

RADNICI ZASTAVA INPRO SA INVALIDITETOM
NAJAVILI ŠTRAJK GLAĐU

11. oktobar 2016  • 1285 Opširnije

Grupa radnika sa invaliditetom, zaposlenih u preduzeću Zastava INPRO, najavila je za danas početak danonoćnog štrajka glađu u fabrici zbog neisplaćene zarade za avgust i zabrinutosti za svoj status u firmi.
Kako je saopšteno, početak štrajka glađu podržalo je potpisima 28 radnika.
Radnici sa invaliditetom odlučili su se na štrajk glađu, jer im je u avgustu isplaćen samo deo zarade za avgust iako je država uplatila Zastava INPRO 75 odsto potrebnog novca za njihove plate.
“Direktor nas je obavestio da je te pare raspodelio i na druge radnike. Ja sam primio oko 11.000 dinara za avgust, a trebalo je oko 34.000 dinara”, rekao je Beti radnik Stevan Pušonja.
On je dodao da su radnici zabrinuti za svoja radna mesta i opstanak fabrike posle prodaje dela imovine inostranom partneru.
Direktor Zastava INPRO Branko Velјović je rekao da su u preduzeću ostala 132 radnika, posle nedavne prodaje oko 20 odsto opreme za proizvodnju prikolica francuskom partneru Trigano prikolice i preuzimanja jednog broja zaposlenih.
Velјović je u razgovoru za Betu potvrdio da je radnicima sa invaliditetom isplaćen deo zarade za avgust, ali da se u ovom slučaju radi o drugim razlozima za nezadovolјstvo grupe od oko 30 radnika.
"Reč je o radnim mestima za koje više ne postoji potreba, kao što su garderober ili servirka, kao i o radnicima koji ne mogu više da odgovore radnim zadacima. Oko 30 radnika će biti proglašeno za tehnološki višak, oni su se prepoznali i sada pokušavaju da skrenu pažnju na svoj status", rekao je Velјović.
Kako je dodao, grupi od 30 radnika ponuđen je socijalni program kao i za sve ostale zaposlene, ali oni to ne prihvataju i traže socijalni program za invalide koji podrazumeva isplatu minimalne zarade do sticanja uslova za penziju.
On je najavio da će danas da razgovara sa radnicima, a u sredu će u fabriku doći predstavnik Ministarstva rada da objasni uslove za socijalni program.
Prema njegovim rečima, u Zastava INPRO je preostao pogon za šivenje, metalnu galanteriju, proizvodnju platformi za osobe sa invaliditetom, nogara za stolove i stolice, prikolice.
"Urađen je plan reorganizacije koji ćemo da dostavimo Ministarstvu za rad uz predlog za tehnološki višak od 30 radnika i zahtev da se preduzeće 'podržavi' jer jedino tako vidimo opstanak fabrike koja zapošlјava osobe sa invaliditetom", rekao je Velјović.
Izvor: Blic

JAVNA RASPRAVA O IZMENI ZAKONA O STEČAJU

11. oktobar 2016  • 1284 Opširnije

Ministarstvo privrede je započelo javnu raspravu o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koja će trajati do 30. oktobra, a ministar privede Goran Knežević izjavio je ranije da je cilј tih izmena ubrzavanje procesa stečaja, što će dorineti bolјem funkcionisanju privrede.
„Cilј nam je da se ubrzaju procesi stečaja, ali i da se omogući svim poveriocima, koji su do sada bili izuzetno oštećeni u tom procesu, da što više profitiraju i što više monetiraju svoja potraživanja”, rekao je ministar Knežević Tanjugu.
On je dodao da se u Ministarstvu radi na izmenama i dopunama Zakona o stečaju i da će taj zakon biti na javnoj raspravi u narednih tridesetak dana.
„Želimo svima koji imaju neke primedbe, dopune, predloge i rešenja da omogućimo da u narednih mesec dana učestvuju u javnoj raspravi kako bi dobili kvalitetan zakon”, rekao je Knežević, koji očekuje da posle javne rasprave zakon uđe u skupštinsku proceduru i možda već i do Nove godine bude usvojen.
Izmene i dopune zakona se predlažu u cilјu unapređenja poslovnog okruženja tako da ono bude sigurno za poslovanje, saopštilo je to ministarstvo.
Novim rešenjima prevazilaze se problemi u primeni postojećeg zakona, pobolјšava položaj poverilaca, uz zaštitu interesa i očuvanje položaja preduzeća u stečaju.
Cilј je da stečaj u praksi bude način da preduzeće prevaziđe poteškoće, namiri poverioce i stane na noge, a u slučajevima kada to nije moguće, namiri poverioce i preostalu imovinu proda nekom ko će je staviti u funkciju.
Izmenama i dopunama Zakona o stečaju osigurava se aktivno učešće poverilaca u postupku odlučivanja od značaja zanamirenje njihovih obaveza.
Unapređuje se i postupak prodaje imovine i pobolјšavaju procedure.
Ministarstvo privrede poziva predstavnike državnih organa, sudova, javnih službi, stečajne upravnike, privrede subjekte i njihova udruženja, stručnu javnost, nevladin sektor i druge zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi.
Izvor: Politika

ZA NEDELЈU DANA POGINULO SEDAM RADNIKA

10. oktobar 2016  • 1283 Opširnije

Od 25. septembra do 2. oktobra ove godine, sedam radnika je izgubilo život, zato što se nije dovolјno vodilo računa o onome što zakon propisuje, upozorio je danas ministar za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
"U neprekidnoj borbi da se postignu rokovi, da se stigne uraditi nešto na vreme, lјudi jednostavno zaborave da brinu o onome što je najvažnije, a to je bezbednost i zdravlјe na radu", rekao je Vulin tokom vanrednog nadzora gradilista "Beograd na vodi" sa inspektorima za rad.
On je upozorio poslodavce i radnike da se zakon mora striktno poštovati i striktno sprovoditi i da nijedna odredba u zakonu nije doneta slučajno, da je svaka odredba tu upravo da bi zaštitila najvažnije- zdravlјe i život svakog od učesnika u radnim odnosima.
"Tražim od poslodavaca da sprovode zakon, tražim od radnika da ga se pridržavaju, a Inspekcija rada će nastaviti i sa većim naporom da se zakon striktno poštuje i sprovodi i da bar broj povreda bude manji", rekao je Vulin Tanjugu.
Ministar naglašava da je u toku 2015. zabeleženo 38 smrtnih povreda i teških povreda na radu sa smrtnim ishodom, a za malo više od devet meseci ove godine, broj smrtnih povreda i teških povreda na radu sa smrtnim ishodom je 40.
"Sve ovo svedoči o povećanoj privrednoj aktivnosti, ali to, nažalost, sa sobom nosi i teške posledice, kada je u pitanju bezbednost i zaštita na radu. Ne vodi se računa o osnovnim zakonskim merama, ne štiti se dovolјno radnik, ne vodi se računa da njegovo radno mesto mora da bude sigurno i bezbedno", istakao je ministar.
Vulin je naveo da je Inspekcija rada od 1. januara do 30. septembra izvršila 40.787 inspekcijskih nadzora, od toga 10.100 nadzora iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu, ocenivši da je 2015. bila dobra godina za Inspekciju rada i da se može reći da su do tada postignuti i oboreni svi dotadašnji rekordi, ali da je ova godina, što se tiče Inspekcije rada, daleko bolјa.
"Ove godine smo u radu na crno zatekli 13. 180 osoba, prošle godine ih je bilo 10. 401, što je povećanje od 26 odsto, a što je još važnije, poslodavci su na osnovu rešenja naših inspektora zaposlili značajno veći broj osoba nego što je to urađeno prošle godine, tako da smo ove godine, na osnovu rešenja naših inspektora, prijavili, zaposlili, uveli u legalne tokove 10. 975 osoba, a prošle godine ih je bilo 6. 183", rekao je ministar.
On je apelovao na poslodavce i radnike da striktno poštuju zakon i odredbe o bezbednosti i zdravlјu na radu i istakao da je svaka odredba tu upravo da bi zaštitila najvažnije- zdravlјe i život svakog od učesnika u radnim odnosima.
Izvor: Tanjug / RTV

UNAPREDITI SOCIJALNO-EKONOMSKA PRAVA

10. oktobar 2016  • 1282 Opširnije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da je skup koji je organizovan danas u Beogradu bitan, jer će se na njemu pokrenuti kreiranje indikatora i kapaciteta za sledeću godinu kako bi platforma za unapređenje socijalno - ekonomskih prava bila delotvornija.
"Pokazalo se u Srbiji da se najveći broj građana žali na diskriminaciju u postupku zapošlјavanja, pre svega na osnovu pola, fizičkog izgleda, članstva u političkim i sindikalnim partijama. Građani treba da koriste ovaj mehanizam zaštite i obrate se instituciji poverenika radi zaštite", rekla je Janković gostujući na RTS-u.
Prema njenim rečima, institucija uvek reaguje u skladu sa ovlašćenjima kada se građani obrate za pomoć.
Poverenica će se u 9.00 sati u Palati Srbija na Novom Beogradu sastati s predstavnicima nadležnih institucija o socijalnim i ekonomskim pravima.
Izvor: RTV

7.OKTOBAR - SVETSKI DAN DOSTOJANSTVENOG RADA

6. oktobar 2016  • 1281 Opširnije

Suočeni sa posledicama svetske ekonomske krize koja uslovljava masovne gubitke radnih mesta, sve nesigurnije i nebezbednije uslove rada i smanjenje zarada zaposlenih širom sveta, sindikalne organizacije u svetu, i ove godine, pridaju poseban značaj obeležavanju 7. oktobra - Svetskog dana dostojanstvenog rada.
Stvaranje uslova za dostojanstven rad za sve - srž je kampanje pod sloganom “Zaustavimo korporativnu pohlepu”, u kojoj učestvuju sve sindikalne organizacija članice Međunarodne konfederacije sindikata, među kojima i reprezentativne sindikalne centrale u Srbiji – Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS NEZAVISNOST.
Kampanja ima za cilj skretanje pažnje svetske javnosti na naše zahteve koji se tiču otklanjanja uzroka i zaustavljanja krize, kao i uspostavljanja nove svetske ekonomije po meri čoveka.
Obeležavajući Dan dostojanstvenog rada, sindikati žele da ukažu na model globalnih lanaca snabdevanja koji dominira svetskom ekonomijom, podstiče eksploataciju i nejednakost, slabi demokratiju i borbu za pravdu, a budućnost čini sve neizvesnijom. Vlade ne uspevaju da regulišu ponašanje multinacionalnih kompanija unutar granica svojih zemalja i na globalnom nivou. Stoga, 94% radnika u globalnim lancima snabdevanja predstavlja prikrivenu radnu snagu, koja zarobljena u neformalnom, prekarnom radu, proizvodi robe i usluge. Kompanije ih izrabljuju, iznajmljuju, dogovaraju poslovne aranžmane, ostvaruju basnoslovne profite, a pri tom, ne preuzimaju nikakvu odgovornost za svoje zaposlene.
Jedina snaga koja je u stanju da ustane u odbranu prava radnika i demokratskih odnosa i da se bori za pravdu i bolju budućnost su sindikati. Od 2008. godine, svakog 7. oktobra, koji je ustanovljen kao Svetski dan dostojanstvenog rada, sindikati širom sveta se mobilišu u odbranu osnovnog ljudskog prava – prava na zapošljavanje i dostojanstven rad, koji podrazumeva pristojne i bezbedne uslove rada, ostvarivanje prava iz i po osnovu rada, pravo na dijalog - informisanje i konsultacije, odnosno učešće u kreiranju i realizaciji poslovne politike, što je neophodan uslov za održivi privredni i socijalni napredak i razvoj.

Podržite i vi kampanju “Zaustavimo korporativnu pohlepu” i borbu sindikata za dostojanstven, bezbedan i plaćen rad!

ŠABIĆ: SINDIKALNI PODACI SU POVERLJIVI

5. oktobar 2016  • 1280 Opširnije

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić danas je obavestio ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića da su, u skladu sa zakonom, podaci o sindikalnom članstvu svrstani u grupu "naročito osetljivih".
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti nalaže da se podaci o sindikalnom članstvu mogu obrađivati samo na osnovu slobodno datog pristanka lica o čijim podacima se radi.
Shodno tome, obrada tih podataka bez pristanka bila bi direktno suprotna članu 16 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predstavljala bi kažnjiv prekršaj, upozorio je Šabić.
Poverenik se pismom obratio Šarćeviću posle javnog reagovanja nekoliko sindikata prosvetnih radnika zbog toga što je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naložilo direktorima škola da dostave spisak svih članova sindikata sa odgovarajućim ličnim podacima.
Izvor: Novosti

GUBITK POSLA PREDSTAVLЈA ATAK
NA LЈUDSKO DOSTOJANSTVO

5. oktobar 2016  • 1279 Opširnije

Prošle sedmice u Beogradu je održan okrugli sto " Prava radnika angažovanih preko agencija za zapošlјavanje" u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Beograda i Fondacije "Fridrih Ebert".
Posebnu pažnju prisutnih beogradskih sindikalaca privuklo je izlaganje psihologa Nikole Ristivojevića koji je opisao kako stes fatalno deluje na zdravlјe slabo plaćenih, sindikalno nezaštićenih, na određeno vreme zaposlenih radnika koji se suočavaju sa stalnim strahom od gubitka posla.
Odgovarajući na tvrdnje Ristivojevića predstavnik jedne agencije za zapošlјavanje koja posluje u Srbiji je istakao da u savremenom društvu "niko više nije siguran da neće izgubiti posao i očekuje da će na jednom poslu ostati do kraja radnog veka".
Objašnjenje je da je to zbog globalizacije privrede i da je sasvim normalno i uobičajeno da stvari tako funkcionišu.
Takvo tumačenje nije naišlo na odobravanje prisutnih sindikalaca koji su imali brojne primedbe na to rezonovanje.
Nikola Ristivojević je u replici na brilјantan način objasnio da "stres" dobro plaćenog menadžera nikako ne može da se uporedi sa istinskim stesom slabo plaćenog radnika koji ne samo da se plaši da će otkazom ostati bez sredstava da izdržava porodicu već gubi lјudsko dostojanstvo i samopoštovanje.
Beogradski sindikalci su sa odobravanjem propratili Ristivojevićevo izlaganje. Teorija o "fleksibilnosti" zapošlјavanja koja propagira da radno mesto nikom nije "zagarantovano" predstavlјa neoliberalnu floskulu nastalu pre oko 25 godina, kao nastavak Fukojamine teze o "kraju istorije". Na naše prostore dolazi pre 15 godina a poseban elan i promociju doživlјava upravo sada kada uživa podršku premijera Aleksandra Vučića koji na neoliberalni ekonomski koncept gleda sa razumevanjem i neskrivenim simpatijama.
Međutim, nakon negativnih efekata ekonomske krize koju nisu izazvali "lenji radnici" već gramzivi bankari, enormnog bogaćenja manjine i naglog siromašenja širokih slojeva, visokih profita stranih kompanija kojima država Srbija subvencioniše radna mesta, niskih plata i odredaba Zakona o radu koji je pisan po meri poslodavaca , čak i oni sindikalci koji su u to i verovali više ne kupuju priču o "fleskibilnom zapošlјavanju".
Tačnije rečeno o onom obliku zapošlјavanja koji vlasnicima omogućava enormni profit, menadžerima velike bonuse a sve na račun jeftine radne snage koja "fleksibilno" može biti otpuštena i zamenjena istom takvom iz reda armije nezaposlenih. Neoliberalni teoretičari će biti prinuđeni da promene retoriku u borbi za svoju "stvar" jer čak i uz naklonost centara moći njihove parole postaju sve neubedlјivije.
Da beogradski radnici postaju osvešćeniji potvrđuje i to što se ovih dana Udruženim sindikatima Srbije "Sloga" javila grupa zaposlenih u Mekdonaldsu zainteresovanih za osnivanje sindikalne podružnice.
U mojim dvadesetim neki poznanici su se hvalili zaposlenjem u "Meku" i prilikom da napreduju u hijerarhiji, a današnje generacije smatraju da treba da iskoriste svoje pravo na sindikalno organizovanje.
Činjenica da su naši sugrađani sindikalci spremni da solidarno i konkretno štite prava zaposlenih treba da raduje sve dobronamerne, jer je upravo to trend u svim razvijenim zemlјama čije standarde želimo da dostignemo.
Izvor: Danas

MINISTARSTVO PROSVETE PREBROJAVA SINDIKALCE ?

5. oktobar 2016  • 1278 Opširnije

Sindikat obrazovanja Srbije (SOS), Sindikat radnika u prosveti Srbije (SRPS) i Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost” uputili su juče dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u kome protestuju zbog, kako kažu, grubog kršenja Zakona o zaštiti tajnosti podataka i Zakona o radu.
Naime, ministarstvo je pre nekoliko dana poslalo dopis u kome se direktorima škola nalaže da dostave spiskove svih članova sindikata sa matičnim brojevima.
Predsednik Foruma beogradskih gimnazija Miodrag Sokić kaže da je obrazloženje ministarstva da su podaci potrebni radi unosa u informacioni sistem.
“Time su grubo prekršena prava radnika koji su sindikalno organizovani, kao i prava pojedinaca iz domena zaštite tajnosti podataka. Jasno je da pomenuti podaci postoje u školama, ali je takođe jasno u kojim slučajevima i na koji način se oni mogu koristiti”, navodi se u dopisu koji su potpisali Slobodan Brajković (SRPS), mr Valentina Ilić (SOS) i prof. dr Tomislav Živanović („Nezavisnost”).
Izvor: Politika

RADNIKE MUČE NEISPLAĆENE ZARADE,
POSLODOVCE BIROKRATIJA

3. oktobar 2016  • 1277 Opširnije

Pokrajinski socijalno-ekonomski savet izbarao je šest novih članove iz redova Pokrajinske vlade, koji će u novom sastavu raditi do 2020, ali problemi i poslodavaca i radnika uglavnom su stari.
I novopostavlјenji članovi koje predvodi potpredsednik i sekretar za privredu Ivan Đoković, ali i članovi SES-a iz redova sindikata i poslodavaca, nadaju se konstruktivnijoj saradnji koja će u krajnjem doprineti sa jedne strane bolјem poslovnom ambijentu, a sa druge bolјem položaju radnika u Vojvodini.
Pokrajinski sekretar za privredu Ivan Đoković je optimista kada je reč o socijalnom dijalu, jer kako kaže, već u startu imaju bolјu polaznu osnovu.
"Već sama pretpostavka da imamo saradnju sa republičkom vladom, što nije bio slučaj u prethodnom period, dokaz je da ćemo moći na jedan konstruktivniji način pristupimo problemu socijalnog pregovaranja iz reda pokrajine, jer imamo u tome veću podršku republičkog nivoa.", objašnjava Đoković.
Kada je reč o problemima radnika, pre svega sa nepovezanim radnim stažom ili neisplaćenim zaradama, Đoković podseća da iako nemaju zakonska ovlašćenja, mogu vršti neku vrstu političkog pritiska kako bi se u rešavanje uklјučili svi nadležni, ali i kroz lične kontakte ubrzao dijalog.
Pokrajinski sekretar najavlјuje i dalјi rad na merama koje će dovesti do osnaživanja preduzetništva, samozapošlјavanja, razvoja porodičnog biznisa i njihovog umrežavanja sa većim korporacijama.
Dijalogu koji će voditi do rešenja nadaju se i u sindikatima.
Predsednik Saveza samostalnog sindikata Vojvodine Goran Milić kaže da njihovi zahtevi nisu nerealni i da traže da u Srbiji bude normalno ono što je normalno u svakoj drugoj državi.
"Znate kako mi nemamo tu mnogo šta da predlažemo, sem da se poštuju zakoni. To je prva stvar koju mi očekujemo od svake vlade do sada, pa i ove. Prosto je nemoguće da se nekim stvarima gleda kroz prste – da se lјudima ne uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje, penziono osiguranje, da im se ne isplaćuje zarada koju su oni korektno zaradili radići za taj mesec kod korektnog poslodavca", objašnajva Milić.
Bolјi poslovni ambijent očekuju i poslodavci, pa je na sednici Pokrajinskog SES-a, Unija poslodavaca Vojvodine predstavila svoje predloge.
"Šta mi tražimo? Tražimo smanjivanje nameta, smanjivanje birokratije, sve to ćemo mi tražiti da se radi kroz socijalni dijalog. Danas ćemo predstaviti naš predlog, predlog Unije poslodavaca Vojvodine za unapređenje privrednog ambijenta koji sadrži u sebi sve smanjenje kamatnih stopa, smanjenje nameta, fiskalnih, parafiskalnih davanja, ali ono što hoćemo da kažemo mi tražimo da se to radi kroz socijalni dijalog. Mi poslodavci daćemo predlog. Naravno, da naš predlog neće u svakom delu odgovarati našim zaposlenima. Zato su tu sindikati kao drugi socijalni parnter i vlada kao treći socijalni partner koji će dati svoje predloge, tako da sa našim predlogom idemo zajedno", izjavio je za RTV predsednik Unije poslodavaca Vojvodine Stanko Krstin.
Iako goruće probleme radnika poput neisplaćenih zarada, nepovezanog radnog staža, nepoštovanja različitih prava, ali i probleme koji tište poslodavce, u prvom redu visoke fiskalne i parafiskalne namete, ne mogu rešavati zakonima, onima koji odlučuju, kažu u Porajinskom SES-u predlagaće rešenja.
U tom smislu, kako najavlјuju radiće sva tri partnera: pokrajina kako bi obezbedila veće podsticaje, poslodavci smanjenje nameta, a sindikati veće zarade i prava radnika.
Izvor: RTV

PRELIĆ: UGOVOR U HESTEELU UPRKOS PRITISCIMA

3. oktobar 2016  • 1276 Opširnije

U kineskom „Hestilu“ (Hesteel Serbia) u Smederevu potpisan je kolektvni ugovor, saopštio je predsednik Samostalnog sindikata u toj železari Siniša Prelić.
U četvrtak, 29. septembra, potpisan je Kolektivni ugovor sa predstavnikom kompanije Hesteel Serbia, posle konstruktivnih i efikasnih pregovora koje su, nažalost, pratili veliki pritisci iznutra i spolja, od onih koji su imali želju da „izbrišu“ sindikat u Hesteel Sebia, ne birajući sredstva, navedeno je u saopštenju.
Kolektivni ugovor potpisan je pre isteka zakonskog roka za pregovore, zahvaljujući podršci većine naših članova, velikom iskustvu pregovaračkog tima sindikata, dobroj volji, razumevanju i kompromisima oba pregovarčka tima – poslodavca i sindikata.
Ovaj značajan akt zajedno sa investicijama poslodavca u nove tehnologije i opremu, treba da nas povede u bolju i svetliju budućnost, navedeno je u saopštenju Samostalnog sindikata.

DA LI AGENCIJE LJUDE TRETIRAJU KAO ROBU?

3. oktobar 2016  • 1275 Opširnije

Iako oblast angažovanja radne snage preko agencija za zapošljavanje još uvek nije dovoljno regulisana u Srbiji, postoji određeni broj aktivnih agencija za zapošljavanja.
U aktuelnoj debati o reformama tržišta rada prisutna su različita mišljenja i viđenja načina na koji treba regulisati rad agencija za zapošljavanje. Iako jedan deo stručne javnosti afirmativno govori o takvom vidu zapošljavanja sindikati izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog brojnih nepoznanica i nejasnoća koji ona sa sobom nosi, zaključak je sa rasprave o pravu radnika angažovanih preko agencija za zapošljavanja, koju su organizovali Savez samostalnih sindikata Beograda i Fondacija Fridirh Ebert u Beogradu.
Dragan Todorović, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Beograda, tokom svoje diskusije zapitao se da li je uopšte nužno postojanje agencija za zapošljavanje kada već postoji Nacionalna služba za zapošljavanje i da li se egzistiranjem takvih agencija obesmišljava njen rad.
Iako zvanični podaci pokazuju da u Srbiji ima 60.000 zaposlenih preko agencija, Todorović je naglasio da je prema saznanjima sindikalaca ta cifra znatno veća i da svoju egzistenciju na taj način obezbeđuje oko 100.000 građana.
“Postavlja se pitanje kakva se poruka šalje mladima u Srbiji, promovisanjem tzv. fleksibilnih načina zapošljavanja. Drugim rečima, da li se sprovođenjem takvog projekta faktički stvara robovlasničko društvo, gde se ljudi tretiraju kao roba čiji se rad može iznajmiti”, istakao je Todorović.
Zoran Lazić, pomoćnik ministra za rad, naglasio je da u Srbiji trenutno postoje agencije za zapošljavanje koje poštuju prava svojih zaposlenika ali i da, nažalost, postoje i one koje iskorišćavaju radnike, odnosno uskraćuju im zarade kako bi smanjili cenu svojih usluga i na taj način predstavljaju i nelojalnu konkurenciju.
“Baš zbog toga je nužno donošenje zakona o agencijama za privremeno zapošljavanje kojim će se precizno definisati njihove obaveze i prava i sprečiti sve vrste zloupotreba. U tom cilju formirana je i radna grupa, koju sačinjavaju predstavnici države, sindikata i agencija za zapošljavanje koja priprema predlog teksta zakona. Kada taj posao bude završen, ići će se na javnu raspravu, a nakon toga predlog zakona bi mogao da se nađe u skupštinskoj proceduri do aprila sledeće godine”, rekao je Lazić.
Nikola Milosavljević, predstavnik agencije Adeko outsourcing je rekao da agencija u kojoj on radi insistira na striktnoj zaštiti zaposlenih koji se upućuju na privremeni rad kod poslodavca kome je potrebna zamena odsutne radne snage.
“To znači da agencija za zapošljavanje poslodvcu mora da ponudi fleksibilnu uslugu zapošljavanja, odnosno zamene. Ta fleksibilnost ne znači da se poslodavcu omogućava da lako otpusti ili iskorišćava radnika na zameni, već da dobije adekvatnu i stručnu radnu snagu na brz i efikasan način. Takođe, naša firma insistira na tome da radnika na zameni kojeg agencija upućuje poslodavcu za svoj posao dobija istu novčanu nadoknadu kao odsutni radnik koga privremeno menja kod tog poslodavca”, naglasio je Milosavljević.
On je dodao da postoje brojni razlozi za postojanje agencija za zapošljavanje kao vid podrške kompanijama kojima je potrebna zamena ili dodatna radna snaga.
U tom smislu, kao primer Milosavljević je naveo sezonske radove, kao i angažovanje radne snage po potrebi na onim radnim mestima koja zbog prirode posla ne postoje u sistematizaciji zapošljavanja kod tog poslodavca.
“Da bi sistem angažovanja radnika preko agencija funkcionisao na zadovoljavajući način potrebno je primenjivati uspešnu praksu koja postoji u razvijenim zemljama Evrope. Baš zbog toga izuzetno bitno je da se obezbedi odgovorajuća i kvalitetna zakonska regulativa na tom polju, koja će zaštiti radnike angažovane na taj način. Upravo to je i osnovni zadatak koji treba da ispuni radna grupa angažovana na pisanju predloga zakona”, zaključio je Milosavljević.
Izvor: DANAS

POTPISAN KU U SMEDEREVSKOM HESTILU

30. septembar 2016  • 1274 Opširnije

Predstavnici tri reprezentativna sindikata u smederevskoj Železari, Samostalnog, ASNS i Nezavisnog sindikata metalaca, potpisali su kolektivni ugovor, koji reguliše prava i obaveze oko pet hiljada zaposlenih i poslodavca, kineske kompanije „HeStil“.
Pored sindikalnih predstavnika potpis na ugovor je stavio i generalni direktor „HeStil Srbija“ Sihai Song.
- Potpisani kolektivni ugovor u je rezultat teških, ali fer pregovora koje su sindikati vodili sa predstavnicima ’HeStil Srbija’ više od četrdeset dana. Ovo je prvi put da smo pregovarali sa kineskim menadžmentom, ali krajnji rezultat i sadržina ugovora odražavaju fer odnos i uvažavanje koje smo imali u toku pregovora. Radnici železare mogu biti bezbrižni i naredne tri godine, kolika je njegova važnost - kaže Mileta Gujaničić, predsednik Nezavisnog sindikata metalaca „HeStil Srbija“.
Ni sindikalci ni predstavnici poslodavca nisu izneli detalje ugovora, ali kažu da su najavljena investiciona ulaganja koja bi trebalo da garantuju punu uposlenost, sigurnost posla i kvalitetne, održive zarade zaposlenih u Železari.
Za događanja u Železari zainteresovani su i evropski sindikati (IndustriAll Evropa), koji su indirektno pratili tok pregovaranja.
Potpisani dokument je, kažu u smederevskoj fabrici, izuzetno važan za buduću poziciju Železare na tržištu EU, jer Evropa traži da u kineskim kompanijama na tlu Starog kontinenta deluju slobodni i demokratski sindikati, i da prava radnika budu ozvaničena ovakvim kolektivnim ugovori. Izvor: BLIC